راهنمای شهروندان

آدرس و شماره تماس دفاتر امور مشترکین و مخابراتی استان زنجان

لیست دفاتر مخابراتی تلفن همراه استان زنجان

کد دفترنام و نام خانوادگیشماره تلفن تماسشماره فاکسشماره موبایلآدرس
۱۵۳۲۰۱غلامحسن نوروزی۳۳۳۶۲۰۰۲-۳۳۳۳۶۲۰۰۳۹۱۲۱۴۱۸۲۳۸سبزه میدان – ابتدای خ  فردوسی
۲۵۳۲۰۳حمید نوری۳۳۵۶۶۷۱۱-۱۲۳۳۵۶۶۷۱۳۹۱۲۲۴۱۵۱۹۹اسلام آباد – خ بیست متری شهید مدنی- پلاک ۸۶
۳۵۳۲۰۴ناصر علیمردانی۳۳۳۳۶۰۳۰۳۳۳۲۲۷۷۸۹۱۲۲۴۲۹۱۱۰خ امام بالاتر از چهارراه صدر جهان روبروی بیمه دانا
۴۵۳۲۰۵حسن ریاحی۳۳۳۶۳۰۲۸-۹۳۳۳۳۵۹۱۵۹۱۲۵۴۲۶۸۳۸سعدی وسط- خ تیر – روبروی مسجد حضرت ابوالفضل
۵۵۳۲۰۶ونوس توانا۳۳۴۴۹۶۹۲۳۳۴۴۹۶۹۱۹۱۹۶۷۴۴۰۴۴کوچمشکی نرسیده به چهارراه اول پ ۶۰۷
۶۵۳۲۰۸محسن ابراهیمی فرد۳۳۴۶۳۳۳۰۳۳۴۶۳۳۳۱۹۱۹۴۴۳۵۹۶۰خ بعثت جنب بانک صادرات – نبش کوچه انگورانی پ ۸۰/۲
۷۵۳۲۰۹رحمان بیات۳۳۵۴۳۳۳۲۳۳۵۵۶۶۱۶۹۱۲۱۴۱۳۷۵۷خ شهید مطهری پلاک ۶۸
۸۵۳۲۳۰علی حیدری۳۳۵۶۲۳۱۱۳۳۵۶۲۳۱۲۹۱۲۳۴۸۲۰۰۹کوی فرهنگ ۴۵ متری شبنم ق ۲۸/۱۵
۹۵۳۲۳۲رضا فقیهی۳۳۷۸۵۶۵۲۳۳۷۷۴۲۰۵۹۱۲۲۴۱۳۸۸۳هنرستان نبش کوچه شهید اول پلاک ۳۵۶و۳۵۴
۱۰۵۳۲۳۴علی باباخانی۳۳۷۸۱۶۹۵۳۳۷۸۱۶۹۶۹۱۲۳۴۱۱۲۴۷شهرک انصاریه -خیابان پروین اعتصامی
۱۱۵۳۲۳۵دلنا پریدخت۳۳۵۵۵۰۴۱۳۳۵۵۵۰۴۲۹۱۹۳۴۱۴۰۸۸اسلام اباد  خش صدوقی خ ش رحمان امامی پ۸
۱۲۵۳۲۳۶صادق محمدی۳۳۳۳۹۰۲۳۳۳۳۳۱۷۵۲۹۱۲۴۴۲۰۸۵۳خ بعثت – جنب اتحادیه تعاون روستایی  پلاک
۱۳۵۳۲۳۷علیرضا سیف زاده۳۳۳۳۱۷۸۷۳۳۵۳۴۴۰۸۹۱۲۱۴۱۳۵۱۲چهارراه سعدی جنب انتقال خون زنجان
۱۴ ۵۳۲۳۸حسن باقری۳۳۴۴۷۰۴۱۳۳۴۴۷۰۴۱۹۱۹۲۴۲۷۵۶۵خ جمهوری اسلامی پلاک ۱۵۴/۱
۱۵۵۳۲۴۱فرید جاوید بخت۳۳۴۴۱۱۸۸۳۳۴۶۹۷۹۷۹۱۲۷۴۰۴۲۸۶شهرک کارمندان فاز۲-خیابان اول -پلاک ۱۱۶۸
۱۶ ۵۳۲۴۷امین نوذری۳۳۳۶۴۵۰۰۳۳۳۶۴۵۰۰۹۱۲۳۴۲۲۹۷۶ز خیابان ضیایی  جنب شعبه نفت
۱۷۵۳۲۴۸قوام الدین لبیبی۳۳۵۶۶۲۶۵۳۳۵۶۶۲۶۵۹۱۲۱۴۱۰۹۱۹سه راه امجدیه جنب بانک تجارت
۱۸۵۳۲۴۹فرشته عباسی۳۳۴۲۱۸۹۵۳۳۴۲۱۸۹۵۹۱۲۴۴۱۷۸۳۲ضلع شمالی میدان آزادی -اعتمادیه ابتدای خ امیراعلم غضنفریان روبروی شهرداری منطقه ۲
۱۹۵۳۲۵۰زهرا مسعودی مقدم۳۳۷۸۲۹۶۹۳۳۷۸۲۹۶۷۹۱۲۲۴۱۶۷۷۱بلوار ۲۲ بهمن بالاتر از ستاد نیروی انتظامی شهرک منظریه ق ۲۵ب
۲۰۵۳۲۵۱خلیل بیات۳۳۵۵۱۸۸۶۳۳۵۶۹۴۱۱۹۱۹۲۴۱۶۸۴۵۱۵ خرداد نبش کوچه رستملو پلاک ۵/۱
۲۱۵۳۲۵۲مسعود نجفی۳۳۵۵۳۳۰۵۳۳۵۵۱۹۱۹۹۱۲۱۴۱۲۲۵۷۱۷ شهریور جنب نمایشگاه اتومبیل سینا پ ۱۷۳
۲۲۵۳۲۵۳عاطفه شریفی شهریور۳۳۴۶۲۷۶۶۳۳۴۶۳۳۲۹۹۱۲۲۴۲۹۵۱۸پل شیخ فضل اله نوری نبش خ فیاض بخش
۲۳۷۲۲۲۱۰۸۸فریبا اسدی۳۳۷۴۱۰۳۸۳۳۷۴۱۰۳۷۹۱۹۶۹۹۳۰۲۷شهرک گلشهرکاظمیه فا ۱خ ۲۴متری نیک نژادنبش کوچه بخارائی دوم ق ۱۴۳۹
۲۴۷۲۲۲۱۰۹۳محمد علی حسنی۳۳۰۵۲۷۹۱۳۳۰۵۲۷۹۱۹۱۹۱۴۳۸۰۵۷دانشگاه زنجان – بازارچه ،
۲۵۷۲۲۲۱۰۹۰سکینه مرادخانی۳۳۷۹۹۶۴۰۹۱۹۶۷۳۰۸۶۷جاده زنجان -تهران روستای دیزج آباد دفترسابق مخابرات و پست بانک
۲۶۷۲۲۲۱۰۸۵سحر حسنلو۳۳۳۲۵۴۶۰۳۳۳۳۷۰۸۸۹۱۹۴۶۶۱۳۱۱خ سعدی جنوبی خ مسگرها روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان
۲۷۷۲۲۲۱۱۰۱اکرم جعفری۳۳۷۹۱۵۰۰۳۳۷۹۱۳۰۰۹۱۲۱۴۱۱۵۱۹جاده قدیم زنجان تهران بعد از پل روگذر – بعد از دبستان ماندانا دیعی  پ ۹۸/۱
۲۸۷۲۲۲۱۰۹۸مهدی خان احمدی۳۳۷۹۴۱۱۵-۱۶۳۳۷۹۴۱۱۳۹۱۲۲۴۱۳۶۱۵اتوبان زنجان – قزوین – بلوار راهبران- مجتمع خدماتی ایرانیان پ ۱۴و۱۵
۲۹۷۲۲۲۱۱۰۲الهام خان محمدی۳۳۵۲۷۴۰۱۳۳۵۲۷۴۰۲۹۱۹۹۵۵۱۳۶۰شهرک الهیه – خ۳۵ متری عاصم ؤنجانی خ ش اکبر بیگدلی ق ۱۵۸
۳۰۷۲۲۲۱۱۰۳مرضیه عزیزی۳۳۵۶۶۳۰۷۳۳۵۶۶۳۰۶۹۱۲۳۴۲۳۶۹۶شهرک اندیشه بلوار ملا صدراخ گلستان جنوبی نمبش خ ۸ پ ۱۵
۳۱۷۲۲۱۱۰۶مطلب غفاری۳۲۲۲۱۵۷۴۹۱۲۶۴۹۵۷۰۳شرک صنعتی ۱ خ ثبوتی واحد ۱۴
۳۲۷۲۲۲۱۱۰۷زهره دوستی۳۳۴۴۰۴۰۴۳۳۴۴۰۴۰۵۹۱۹۰۵۹۷۲۲۰داشگاه آزاداسلامی ( سایت امام )
۳۳۷۲۲۲۱۱۰۹روح اله منصوری۳۳۴۶۰۷۱۰-۲۰۳۳۴۶۰۶۹۰۹۱۲۱۹۸۹۱۲۵سعددی شمالی بلوار ۲۲ بهمن روبروی استادیوم کارگران پلاک ۱۵

لیست دفاتر مخابراتی تلفن همراه شهرستانهای استان زنجان

ردیفشهرستاندفترنام و نام خانوادگیشماره تلفن تماسشماره فاکسآدرس
۱ابهر۵۳۲۱۱فاطمه رنجبر۳۵۲۴۱۳۰۰۳۵۲۴۱۳۰۱ابهر – خ ولیعصر – بالاتر از میدان ولیعصر پلاک ۷۳ دفتر صبا
۲ابهر۵۳۲۱۳هومن حاجی قربانی۳۵۲۲۴۴۶۸۳۵۲۲۷۰۷۱ابهر- میدان مصلی ابتدای خ امام پ ۶۶۰
۳صایین قلعه۵۳۲۱۴مهدی معینی۳۵۶۲۰۸۰۸۳۵۶۲۳۹۹۷صائین قلعه – خیابان امام
۴طارم۵۳۲۱۵فرشید حسنی۳۲۸۲۳۴۶۴۳۲۸۲۳۴۶۴آببر-خ امام خمینی روبروی بانک صادرات ط همکف
۵ابهر۵۳۲۱۶صدیقه نوری نژاد۳۵۷۵۰۷۷۸۳۵۷۵۰۷۷۹هیدج – اداره پست هیدج
۶ابهر۵۳۲۱۷سینا عسگری۳۵۲۲۴۳۴۰۳۵۲۲۴۳۴۰ابهر – خ – شهید بهشتی پایین تر از دادگستری
۷ابهر۵۳۲۱۸محمد رضا بیگلر۳۵۲۴۱۳۲۲۳۵۲۴۱۳۲۲ابهر – خ ۱۷شهریور روبروی کوچه سپهر نبش بن بست چهارم
۸سلطانیه۵۳۲۱۹کبری نوری۳۵۸۲۲۱۲۱۳۵۸۲۲۱۳۱سلطانیه – میدان ۱۵ خرداد پلاک ۱۱
۹خدابنده۵۳۲۲۰مهدی قدیمی۳۴۲۲۵۸۲۸۳۴۲۲۵۴۵۲خدابنده- میدان امام حسین – بانک سپه سابق
۱۰خدابنده۵۳۲۲۱مجید گنج خانلو۳۳۳۲۰۸۹۳۴۳۳۲۰۸۹خدابنده – سجاس – خ امام – پایین تر از بانک ملی پلاک ۵۲
۱۱خدابنده۵۳۲۲۲اکرم جعفری۳۴۸۲۲۲۱۹۳۴۸۲۲۲۱۹خدابنده – گرماب – میدان امام حسین
۱۲خدابنده۵۳۲۲۳علی بیگدلو۳۴۶۲۲۴۵۳۳۴۶۲۲۴۵۳خدابنده – شهر زرین رود – خ انقلاب
۱۳ماهنشان۵۳۲۲۴محمد ملکی۳۶۲۲۳۳۳۷۳۳۲۲۳۳۸۲ماهنشان – خیابان اسلام
۱۴دندی۵۳۲۲۵محمد علی عزیزی صالح۳۶۵۲۳۰۹۷۳۶۵۲۳۰۰۳دندی – دفتر خدمات ارتباطی
۱۵خرمدره۵۳۲۲۶بهنام کریمی۳۵۵۳۱۱۱۶۳۵۵۳۱۱۱۵خرمدره -خ سید جمال الدین اسدآبادی روبروی چاپخانه ایرانچاپ پ ۶۶
۱۶طارم۵۳۲۲۷مهدی مهدیخانی۳۲۸۶۳۶۴۶۳۲۸۶۳۶۴۶طارم – چورزق – جنب بانک ملت
۱۷خرمدره۵۳۲۲۹الهام کلانتری۳۵۵۳۵۰۰۷۳۵۵۳۵۰۰۸خرمدره -خ امام خمینی – ضلع جنوبی میدان توحید
۱۸طارم ۵۳۲۳۱اسداله جعفری۳۲۸۴۳۲۳۳۳۲۸۴۳۲۳۳طارم – گیلوان – چهار راه به طرف منجیل
۱۹خدابنده۵۳۲۳۹امیر عباسی۳۴۲۲۴۲۸۷۳۴۲۲۰۳۰۳خدابند- خ امام خ رجایی شرقی پلاک ۴۶
۲۰ؤرین اباد۵۳۲۴۰صابر الماسی۳۶۷۲۲۹۳۱۳۶۷۲۲۹۳۱ایجرود- زرین آباد -خ امام
۲۱ابهر۵۳۲۴۳حسن کرمی۳۵۲۶۳۸۹۷۳۵۲۶۴۸۹۷ابهر – شناط- خ بهشتی روبروی مسجد صاحب الزمان
۲۲خدابنده ۵۳۲۴۴امیر حسین یوسفی۳۴۲۲۲۸۷۰۳۴۲۲۲۸۷۰قیدار خ شهید چمران نبش آذر ۴
۲۳خرمدره۵۳۲۴۶محمدیار مرادی۳۵۵۳۵۳۵۹۳۵۵۳۵۳۵۷خرمدره-میدان امام حسین پلاک ۴۱۵
۲۴ابهر۵۳۲۵۴حسن افشاری۳۵۲۸۲۴۲۸ابهرشریف آبادخ رجایی خ۱۶متری قسمتی ک ش افشاری پ۱۷۹
۲۵خدابنده۵۳۲۵۵محمد جواد عسگری۳۴۳۵۲۱۴۱خدابنده شهرسهروردم شهداخ طالقانی
۲۶ابهر۷۲۲۲۱۰۵۵خانم آزاده قنبری۳۵۲۴۱۵۲۲۳۵۲۴۱۵۲۳ابهر – حسین آباد خ شریعتی پلاک ۷
۲۷ابهر۷۲۲۲۱۰۸۴سیده لیلا ذکاظمی۳۵۲۴۶۳۵۱ابهر خ طالقانی ش روبروی راهنمایی و. رانندگی پ ۷۸
۲۸ابهر۷۲۲۲۱۰۸۹فاطمه هاجی حسنی۳۵۲۷۵۰۶۱ابهر خ طالقانی ج ابتدای خ پردیس پ ۱۰
۲۹آّببر۷۲۲۲۱۱۱۶محمد علی عماری۳۲۸۲۲۷۵۳۳۲۸۴۸۸۰آببر نبش خ هلا ل احم پستی ۴۵۹۱۹۳۶۴۴۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا