راهنمای شهروندان

لیست آژانس تاکسی تلفنی های استان زنجان

زنجان

 نام واحد صنفی شناسه واحد صنفیآدرستلفن
تاکسی تلفنی صبا۰۲۵۰۱۱۷۴۱۲زنجان ، اراضی مصلی ، خیابان مصلی دوم ، بلوار دانشجو ، پلاک ۵۷ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۴۹۴۳۷۵۱۰۲۴۱۴۲۶۸۰۵۰
تاکسی تلفنی ساحل۰۲۵۰۱۱۸۷۴۳شهرک زیباشهر-فاز۱ بش شمالی اشتری شرقی ۰ ۳۲۲کد پستی: ۴۵۱۴۷۶۴۳۴۸۰۲۴۱۷۲۸۲۷۷۷
تاکسی تلفنی اندیشه۰۲۵۰۱۲۰۸۰۱خیابان بعثت جنب بانک ملت  ۳۴۷کد پستی: ۴۵۱۴۶۵۳۶۸۵۰۲۴۱۳۲۳۴۴۷۴
تاکسی تلفنی میلاد۰۲۵۰۱۳۴۲۸۶خیابان توحید نرسیده به چهارراه معلم روبروی پارک توحید ۵۳۵کد پستی: ۴۵۱۶۷۳۴۷۶۵۰۲۴۱۳۲۲۷۴۲۲
تاکسی تلفنی سیما۰۲۵۰۱۳۸۷۵۵اسلام آباد ۲۰متری شهید دستغیب  ۰کد پستی: ۴۵۱۹۷۳۳۴۱۳۰۲۴۱۵۲۵۵۳۳۳
تاکسی تلفنی مرکزی بناب۰۲۵۰۱۴۶۹۶۳روستا بناب خیابان فرمانداری  ۴۷۷کد پستی: ۴۵۱۴۹۵۷۴۶۳۰۲۴۱۲۴۶۲۲۳۲
تاکسی تلفنی پیام۰۲۵۰۱۵۱۱۶۹پشت باسکول-میدان وحیدیهکد پستی: ۴۵۱۵۸۷۴۵۳۴۰۲۴۱۷۲۷۳۷۷۷
تاکسی تلفنی متین۰۲۵۰۱۵۱۸۲۶شهرک الهیه فاز۲ خیابان ۱۸متری همتکد پستی: ۴۵۱۹۱۹۷۱۸۵۰۲۴۱۵۳۲۱۸۲۸
تاکسی تلفنی امیرکبیر۰۲۵۰۱۵۳۱۸۳چهار راه امیرکبیر خیابان نواب صفوی کوچه دمیرلو ۱۲کد پستی: ۴۵۱۷۷۱۴۳۶۳۰۲۴۱۳۲۳۷۵۴۵
تاکسی تلفنی توحید۰۲۵۰۱۵۴۲۹۸خیابان توحید روبروی درمانگاه  ۳۵۶کد پستی: ۴۵۱۶۶۵۵۴۳۶۰۲۴۱۳۲۳۴۲۰۶
تاکسی تلفنی فدک۰۲۵۰۱۵۹۰۱۸اتوبان بزرگراه ۲۲بهمن بالاترازقرارگاه نیروی انتظامی کوی شاهد خیابان ۶ ۷۹کد پستی: ۴۵۱۵۹۳۸۸۷۶۰۲۴۱۷۲۷۴۷۷۷
تاکسی تلفنی دیدار۰۲۵۰۱۵۹۱۲۶کوی فرهنگ خیبابان نرگس نیلوفر۱۱ ۱۱۶۳کد پستی: ۴۵۱۹۹۳۴۱۱۷۰۲۴۱۵۲۶۶۶۶۷
تاکسی تلفنی عباسیه۰۲۵۰۱۷۱۳۹۷هفده شهریور روبروی مسجد عباسیه  ۰کد پستی: ۴۵۱۸۶۸۴۵۸۶۰۲۴۱۵۲۴۷۲۹۴
تاکسی تلفنی المپیک۰۲۵۰۲۰۶۸۳۶زیباشهر میلاددو نبش مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین ۰کد پستی: ۴۵۱۴۹۳۹۵۹۹۰۲۴۱۷۲۷۷۹۰۰
تاکسی تلفنی نور۰۲۵۰۲۱۳۴۸۸میدان بسیج روبروی کارگاه فنی شهرداری نبش کوچه آرمان ۶۳۵کد پستی: ۴۵۱۶۸۱۵۸۹۱۰۲۴۱۷۲۴۱۳۳۳
تاکسی تلفنی تلاش ۲۰۲۵۰۲۱۷۷۴۱خیابان دکتر آیت نرسیده به بزرگراه ۲۲بهمن نبش کوچه حسنلو ۲۲۶کد پستی: ۴۵۱۴۸۸۸۷۵۶۰۲۴۱۴۲۵۸۱۴۵
تاکسی تلفنی نارمک۰۲۵۰۲۲۹۳۲۹گلشهر کاظمیه فاز سه خیابان اوستا ۴۰۵۰کد پستی: ۴۵۱۴۱۴۷۷۸۱۰۲۴۱۷۲۱۰۰۸۳
اتومبیل کرایه سبز سایان۰۲۵۰۲۴۱۸۲۵جاده تهران روستای سایان ورودی سایان جنب نمایندگی ولوو ۰کد پستی: ۴۵۱۶۹۶۸۸۷۷۰۲۴۱۷۲۹۱۱۰۰
تاکسی تلفنی خاتون۰۲۵۰۲۴۲۸۳۲گلشهر کاظمیه فاز۱نبش نیک نژاد۲شرقیکد پستی: ۴۵۱۴۱۷۸۳۶۳۰۲۴۱۴۳۲۱۱۳۰
تاکسی تلفنی ستایش۰۲۵۰۲۴۹۹۸۹خرمشهر نرسیده به میدان هنرستان یوبروی بانک صادرات گاراژگلشنی ۳۶۶کد پستی: ۴۵۱۵۸۵۴۳۶۷۰۲۴۱۷۲۸۴۹۳۹
تاکسی تلفنی کیان۰۲۵۰۲۶۷۵۵۵انصاریه خ ۴۵ متریکد پستی: ۴۵۱۵۹۸۴۱۳۱۰۲۴۱۷۲۸۲۵۵۵
تاکسی تلفنی دهخدا۰۲۵۰۲۷۳۷۴۹بعثت سرچاه دهخدا بالاتراز قبرستانکد پستی: ۴۵۱۴۷۷۴۴۵۳۰۲۴۱۴۲۴۹۲۶۲
تاکسی تلفنی سمند۰۲۵۰۲۷۸۹۰۱شهرک صنعتی علی اباد میدان چمران مغازه های خدماتی ۴کد پستی: ۴۵۳۳۱۵۵۵۵۵۰۲۴۱۲۲۲۱۱۵۲
تاکسی تلفنی صدف۰۲۵۰۳۲۲۵۰۱امیرکبیر دانش ۰ ۶کد پستی: ۴۵۱۴۹۵۵۷۶۱۰۲۴۱۷۲۶۰۳۳۳
وانت تلفنی اطمینان۰۲۵۰۳۳۰۲۶۸مجتمع آموزشی خیابان شهید کلانتری  ۲۴۱کد پستی: ۴۵۱۴۸۱۳۹۹۴۰۲۴۱۴۲۴۱۱۳۵
تاکسی تلفنی  عقاب۰۲۵۰۳۸۹۱۵۴میدان استقلال خیابان منتظریکد پستی: ۴۵۱۷۸۴۳۱۶۶۰۲۴۱۵۲۴۹۵۵۵۵
تاکسی تلفنی ایران۰۲۵۰۳۹۱۳۲۰هفت  تیر نرسیده به پایانه  ۲۲۵۶کد پستی: ۴۵۱۴۷۹۴۸۹۱۰۲۴۱۳۲۶۲۴۶۷
موسسه اتومبیل کرایه شبروز۰۲۵۰۳۹۶۰۳۱شهرک کارمندان فاز سه جنب مسجد قبا ۰کد پستی: ۴۵۱۳۹۱۷۱۷۹۰۲۴۱۴۲۴۳۵۰۰
تاکسی تلفنی غزال۰۲۹۶۹۷۰۲۵۹اراضی پایین کوه جنب مسجدامام محمد باقر  ۶کد پستی: ۴۵۱۵۹۳۹۳۳۸۰۲۴۱۷۲۸۲۸۸۷
تاکسی تلفنی مهر۰۳۰۳۲۱۰۲۵۰خیابان مدرس روبروی مهدکودک بهزیستی فلاح  ۲۲۵کد پستی: ۴۵۱۳۶۳۵۹۷۸۰۲۴۱۵۲۳۹۵۵۱
تاکسی تلفنی بهار۰۳۱۹۹۰۴۸۸۳سایان شرق اتوبان تهران شهید غفاری ۰کد پستی: ۴۵۱۶۹۶۴۳۹۳۰۲۴۱۷۲۹۰۰۷۵
تاکسی تلفنی پاسارگاد۰۳۱۹۹۰۸۳۷۱گلشهر کاظمیه فازیک ۲۴متری نیک نژاد ۳۲۱۲کد پستی: ۴۵۱۴۱۳۶۴۳۷۰۲۴۱۷۳۲۴۶۴۷
تاکسی تلفنی مهاجر۰۳۲۶۹۹۱۶۹۱شهرک غرب سرو جنوبی۸  ۱۳۷کد پستی: ۴۵۱۳۳۱۵۷۴۷۰۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰
تاکسی تلفنی ثمین۰۲۵۱۷۴۸۴۷۱کوی ثمین خ اصلی دور فلکه دوم ۷۳۹کد پستی: ۴۵۱۵۶۸۴۶۱۸۰۲۴۱۵۲۸۶۳۴۳
تاکسی تلفنی پونک۰۲۶۱۰۳۹۶۵۶زنجان-پونک-خ سنایی-خ ناصر خسروکد پستی: ۴۵۱۱۶۳۷۳۱۳۰۲۴۱۷۲۱۰۲۰۰
تاکسی تلفنی راه آهن۰۳۱۹۳۴۱۱۰۰خیابان سعدی جنوبی خیام.ایستگاه راه آهن خیابان شهید سهرابی نژاد ۰کد پستی: ۴۵۱۶۹۱۳۱۴۴۰۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰
تاکسی روزبه۰۳۵۴۲۵۵۳۳۷کمریندی شمالی وزودی اصلی پونک  ۶۹۲۹ موسسه آموزش عالی روزبه زنجانکد پستی: ۴۵۱۶۴۵۳۷۳۹۰۲۴۱۷۲۷۸۰۰۳
آژانس رضوان۰۳۵۹۲۸۹۵۲۰اسلام آباد شهر آرا خ ۳۵ متری بی ۸۴کد پستی: ۴۵۱۸۳۵۷۸۹۵۰۲۴۱۷۲۱۰۷۱۵
آژانس دواسب۰۳۶۸۰۲۴۸۶۱جاده دواسب شهرک پردیس ۰  ۳۹۷کد پستی: ۴۵۱۵۱۸۷۱۵۵۰۲۴۱۳۲۲۵۳۳۲
تاکسی تلفنی فاتح۰۳۶۸۳۹۸۷۳۹گلشهر ۲۴ متری نیک نژاد  ۱۴۴۷کد پستی: ۴۵۱۹۷۶۷۳۷۳۰۲۴۱۷۲۸۴۶۴۶
آژانس پوپک۰۳۷۵۳۴۲۹۷۳کوی الهیه فاز۲ خ شهیدفهمیده نبش خ همت۱۳  ۲۸۴۲کد پستی: ۴۵۱۹۱۹۴۵۶۹۰۲۴۳۳۵۲۹۵۴۵
آزانس صدرجهان۰۳۷۵۹۰۶۷۹۱سعدی جنوبی خیابان مسگرها روبروی بانک صادرات ۱۰۰کد پستی: ۴۵۱۳۸۱۸۳۴۹۰۲۴۳۳۴۲۲۴۲۴
کوی خرداد۰۳۷۷۱۷۵۳۶۲کوی خرداد کوی خرداد نبوت چهارم ۳۵۵کد پستی: ۴۵۱۸۴۴۴۶۷۳۰۲۴۳۳۵۶۹۱۹۰
تاکسی تلفنی گلریز۰۳۸۱۰۴۴۹۵۹اراضی پائین کوه مابین میلا ۱۳  ۱۴کد پستی: ۴۵۱۴۹۳۶۴۳۸۰۲۴۰
تاکسی تلفنی ساحل۰۳۸۳۷۰۸۷۹۰شهرک  اندیشه-خ ملاصدراجنب مسجد فاطمه الزهراکد پستی: ۴۵۱۴۴۹۴۴۶۵۰۲۴۳۳۷۸۸۵۲۱
تاکسی تلفنی بعثت۱۰۴۰۰۸۶۷۸۹۸خ فرودگاه خ روزبه نبش ک سید داود موسوی پلاک۴کد پستی: ۴۵۱۸۷۴۸۱۳۵ 
تاکسی تلفنی آزادگان ۲۰۴۰۳۸۷۹۰۶۶کوی نصر-فاز۲خ میلاداول-کد پستی: ۴۵۱۳۷۷۶۴۹۹ 
تاکسی تلفنی صدر۰۴۳۰۰۲۶۴۰۴انصاریه گلستان۷و۸جنب مسجد امام صادقکد پستی: ۴۵۱۵۷۴۹۶۷۱ 
تاکسی تلفنی سما۰۴۰۷۴۳۱۴۱۴زیباشهر-فاز۲-شیرازی ۲۳-روبروی کلانتریکد پستی: ۴۵۱۴۹۶۳۳۵۸ 
تاکسی تلفنی۰۴۱۰۱۸۳۵۲۶زنجان-شهرک الهیه خ بشیرموسویکد پستی: ۴۵۱۹۱۴۶۸۴۵ 
موسسه اتومبیل کرایه صداقت۰۴۱۱۸۲۵۹۷۵زنجان-روستای سایان-جنب نمایندگی ولووکد پستی: ۴۵۱۶۹۶۶۹۳۶ 
موسسه اتومبیل کرایه رسالت۰۴۱۲۱۵۱۰۶۱زنجان-خیابان کلانتری-جاده پایین کوه قدیم نرسیده به مسجد حضرت ابوالفضلکد پستی: ۴۵۱۳۸۴۶۱۶۴ 
تاکسی تلفنی ایلیا۰۴۲۴۳۶۵۸۸۱  اتوبان ۲۲بهمن شهرک پونک-خیابان رودکیکد پستی: ۴۵۱۶۴۷۳۸۸۵ 
تاکسی تلفن ی شبانه روزی مهرگشت۰۴۳۵۸۰۲۸۵۶خیابان مدرس_روبروی بهزیستی شهید فلاح-تاکسی تلفنی شبانه روزی مهرگشت۴۵۱۴۱۸۳۵۴۱ 
تاکسی تلفنی زنبق۰۴۶۶۶۱۸۹۲۳زنجان – کوی انصاریه – خیابان ولیعصر – خیابان بوستان هشتم – پلاک ۶۳۰ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۵۷۴۵۷۴۵ 
تاکسی تلفنی حافظ۰۴۶۶۶۳۰۰۱۴زنجان – کوی فرهنگ فاز ۱ – جاده اصلی بهشت زهرا-خیابان نسترن ۱۸ – بلوار گلستان – پلاک ۱۸۷ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۹۹۵۸۵۸۱ 
تاکسی تلفنی قائم۰۲۵۰۱۵۴۴۱۵زنجان – کوچه مشکی – خیابان ۱۲متری دوم جنوبی – خیابان شهیدحبیب رهبری – پلاک ۵۵۸ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۳۸۵۴۶۶۷ 
تاکسی تلفنی بابک۰۴۶۶۶۶۷۱۱۹زنجان – اراضی پایین کوه فاز۴ – خیابان میثاق سیزدهم – کوچه (مسجد) – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۴۹۴۵۸۹۰ 
تاکسی تلفن ترن۰۴۶۶۶۸۲۷۴۰زنجان – ترمینال – کوچه (خروجی ترمینال) – بلوار والعصر – پلاک ۱۴ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۶۷۵۳۳۳۷ 

خدابنده

 نام واحد صنفی شناسه واحد صنفیآدرستلفن
تاکسی تلفنی تندر۰۲۲۷۵۷۱۱۲۱بخش مرکزی روستای محمودآباد  ۰کد پستی: ۴۵۸۵۱۸۳۸۷۷۰۲۴۲۴۳۶۲۳۵۱
آژانس گلها۰۱۸۳۷۳۶۳۵۸امام کمربندی  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۹۶۹۵۷۷۰۲۴۲۴۲۲۳۲۶۰
آژانس وصال۰۱۸۳۶۷۳۰۳۲امام دستغیب  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۴۶۹۷۱۰۲۴۲۴۲۲۶۲۷۷
آژانس ساحل۰۲۲۷۵۸۹۴۰۸امام کوهساران غربی  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۶۳۳۳۱۱۰۲۴۲۴۲۲۱۹۹۱
آژانس تختی۰۱۸۳۷۱۲۹۶۶امام تختی  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۱۴۸۶۱۰۲۴۲۴۲۲۶۱۶۱
آژانس مهر۰۱۸۳۶۷۹۸۳۹امام بلوارچمران  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۹۱۷۱۷۷۰۲۴۲۴۲۲۸۲۷۳
آژانس شتاب۰۱۸۳۷۱۳۳۲۵بخش مرکزی روستای زواجر  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۱۵۷۷۸۳۰۲۴۲۴۲۱۹۱۸۱
آژانس کاروان۰۲۲۷۵۰۵۲۱۵شهرسجاس شهرک ولیعصرسجاس  ۰کد پستی: ۴۵۸۴۱۹۶۹۸۴۰۲۴۲۴۳۳۲۵۴۴
آژانس شهران۰۲۲۷۵۳۰۳۰۶شهرگرماب شهدا-نرسیده به میدان پانزده خرداد  ۰کد پستی: ۴۵۸۷۱۴۷۸۷۴۰۲۴۲۴۸۲۳۱۳۱
آژانس تلفنی عزیزی۰۲۲۷۶۴۵۲۴۴امام تختی-نبش کوجه مرحمت کریمی  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۳۴۵۱۳۰۲۴۲۴۲۲۷۳۱۱
اژانس اسایش۰۲۲۷۵۶۲۰۱۴امام تختی-خ اسایش  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۷۸۴۱۶۰۲۴۲۴۲۲۹۷۷۲
آژانس قائم۰۲۷۴۹۷۵۹۳۷امام شهیدچمران بیست متری پاسداران نبش کوچه حسنلو ۰کد پستی: ۴۵۸۱۶۳۳۳۳۷۰۲۴۲۴۲۲۳۰۰۳
آژانس بهار۰۳۶۱۱۰۷۱۹۰قیدار – کوچه (فرعی اول) – خیابان شهید حسین محمدی – پلاک -۴۴ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۸۳۵۷۹۰۲۴۲۴۲۲۴۲۰۷
آژانس پارسیان۰۳۶۹۱۳۴۴۴۴خیابان شهرداری میدان پژوهش  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۱۶۱۶۱۰۲۴۲۴۲۲۷۳۷۳
تاکسی تلفنی حصار۰۳۸۰۸۴۲۲۲۵بخش مرکزی روستای حصار جنب تالاربرلیان۰کد پستی: ۴۵۸۳۱۳۷۳۶۸۰۲۴۳۴۳۵۴۶۸۶
تاکسی سرویس سالار۰۴۱۱۳۵۸۳۴۱بخش مرکزی روستای حصارپائینترازسه راه بیجارکد پستی: ۴۵۸۳۱۳۷۶۷۵ 
آژانس علامه۰۴۰۷۰۸۲۷۵۵قیداربلوارچمران کوچه علامه طباطبائیکد پستی: ۴۵۸۱۹۱۵۹۴۷ 
تاکسی تلفنی ساحل۰۴۱۰۹۵۰۴۱۹سجاس خیابان شهیدامیرعلی رفیعیکد پستی: ۴۵۸۴۱۹۵۹۴۷ 
تاکسی تلفنی فجر۰۴۱۱۹۹۱۱۳۰خیابان کمربندی کوچه شهیدباب اله خلجیکد پستی: ۴۵۸۱۹۶۹۴۳۵ 
آژانس سهروردی۰۴۲۶۵۶۸۱۶۴سهرورد خیابان انقلابکد پستی: ۴۵۷۹۱۱۵۶۷۶ 
تاکسی تلفنی والیعصر۰۴۵۵۱۴۶۴۴۷قیدار ، — ، خیابان گلستان ، خیابان کوهساران غربی ، پلاک ۳۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۶۳۴۱۷۷۰۲۴۳۴۲۲۳۵۵۵
آژانس بانوان حجاب۰۴۶۰۲۰۶۵۱۹قیدار ، کوی شاهد ، کوچه (شاهد یک) ، خیابان (۱۲متری) ، پلاک -۳۴ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۱۱۶۵۰۰۲۴۳۴۲۱۱۵۵۹
آژانس کیان۰۴۶۵۹۷۶۶۴۷زرین رود ، یازه محله ، خیابان ((سالا بلاغی)) ، خیابان ابن سینا ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۸۱۱۳۷۹۸۰۲۴۵۸۵۸۶۹۹۲
آژانس پردیس۰۴۶۶۰۰۷۲۷۴قیدار ، خیابان جاده لاچوان ، بعدازهنرستان هفتم تیر ، پلاک ۷۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۴۳۶۵۳۰۲۴۳۴۲۲۳۰۰۳
آژانس همسایه۰۴۶۶۰۲۱۸۱۷قیدار ، کوچه شهید اکرادی ، بلوار شهیدمطهری  ، پلاک -۹۵ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۸۷۷۱۵۷۰۲۴۳۴۲۲۱۷۱۲
آژانس کوهساران۰۴۶۶۰۶۸۱۴۲قیدار ، خیابان (پاسداران) ، خیابان ساحل ۱ ، پلاک ۶ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۷۱۴۳۱۸۳۰۹۱۲۵۴۲۸۴۲۸
تاکسی تلفنی شریعتی۰۴۶۶۰۷۰۴۰۰قیدار ، نرسیده به کوچه شریعتی ، خیابان دکترعلی شریعتی ، پلاک -۴۶ ، طبقه اولکد پستی: ۴۵۸۱۶۵۳۴۶۱۰۲۴۳۴۲۲۸۰۳۰
بانوی شهر۰۴۶۶۱۰۰۳۰۲قیدار ، خیابان کمربندی ، خیابان روشن کوچه ((نعمتی))(پشت شهرداری) ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۷۴۵۷۴۰۲۴۳۴۲۲۶۳۷۶
آژانس هما ۰۴۶۶۲۲۱۱۱۵سجاس ، مختارآباد ، — ، خیابان جانبازان ، پلاک ۸۱ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۴۱۸۶۸۸۹۰۹۳۵۰۶۷۲۷۲۳
آژانس ملت ۰۴۶۶۲۲۴۳۷۴محمودآباد ، کوچه شهیدصفرعلی محمودخانی ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۵۱۸۴۵۶۹۰۲۴۳۴۳۶۲۴۱۴
آژانس۰۴۶۶۲۸۹۲۰۹قیدار – خیابان جاده لاچوان – خیابان (۲۰متری دانش) – پلاک ۴ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۴۳۸۴۶۰۲۴۳۴۲۱۱۷۶۰
آژانس مهر۰۴۶۶۲۹۲۲۳۴قیدار ، خیابان شهرداری ، روبروی شهرداری ، پلاک ۳۱ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۸۳۴۷۱۶ 
تاکسی تلفنی۰۴۶۶۳۴۹۰۶۱قیدار ، فرهنگیان ، خیابان شهرداری ، خیابان ادیب(دکل برق) ، پلاک -۱۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۸۵۴۸۶۷۰۹۱۲۶۴۲۴۹۷۶
آژانس بانوان۰۴۶۶۴۶۵۰۱۰سجاس ، بلوار خلیج فارس ، خیابان اندیشه ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۴۱۷۸۶۱۹۰۹۹۰۱۴۶۲۸۶۵
آژانس کوثر(بانوان)۰۴۶۶۴۸۱۲۸۴قیدار – خیابان سهروردی – کوچه شهیدقوچعلی کتابی – پلاک ۴۶ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۴۶۱۸۳۰۲۴۳۴۲۲۶۳۰۰
آژانس بانوان۰۴۶۶۵۱۳۱۸۵قیدار ، خیابان سهیل ، نبش کوچه بهارستان ۱۶ ، پلاک ۱۱ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۷۳۸۴۶۸۰۲۴۳۴۲۲۴۳۹۶
آژانس کریمی۰۴۶۶۶۹۹۳۳۲قیدار – خیابان شهید حسین محمدی – خیابان شهرداری – پلاک ۱۷۲ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۸۳۶۸۹

 

خرمدره

 نام واحد صنفی شناسه واحد صنفیآدرستلفن
راهی۰۴۶۶۱۰۵۲۶۷شویر ، خیابان ولیعصر ، پلاک ۳۹ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۱۱۳۹۶۹۱۰۲۴۳۵۵۸۳۴۴۵
تاکسی تلفنی بهارستان۰۴۶۶۲۷۵۰۱۳خرمدره ، خرم ، کوچه بهارستان اول ، خیابان سی و دو متری غربی ، پلاک -۷۹ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۱۷۸۵۵۹۶۰۲۴۳۵۵۲۶۸۹۳
تاکسی تلفنی بانوان آنا۰۴۶۶۲۷۶۴۷۶خرمدره ، شهرک گلدشت ، کوچه اطلس ، خیابان مولوی ، پلاک ۶۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۱۳۴۴۹۵۵

۰۲۴۳۵۵۳۵۴۴۴

ابهر

 نام واحد صنفی شناسه واحد صنفیآدرستلفن
تاکسی تلفنی خلجی۰۲۴۵۵۰۳۲۹۸هیدج جاده ترانزیت ابتدای بلوار امام خمینی ندارد  ۰کد پستی: ۴۵۷۳۱۳۹۹۵۶۰۲۴۲۵۷۵۳۰۴۵
اژانس بانوان بهرامی۰۲۴۵۵۷۳۹۹۷هیدج خیابان ولیصر نبش کوچه دوم ندارد  ۲کد پستی: ۴۵۷۳۱۴۴۴۶۴۰۲۴۲۵۷۵۰۱۰۵
ساحل۰۲۴۵۵۹۵۷۰۸صائین قلعه خ باهنر ک شهید محرمعلی جعفری  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۴۶۶۴۷۰۲۴۲۵۶۲۲۴۸۴
آژانس بانوان کوثر۰۳۰۳۲۹۴۸۷۵صائین قلعه خ مدرس شرقی جنب ک آزادی  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۴۵۸۳۹۰۲۴۲۵۶۲۰۶۱۱
دوستی۰۰۲۶۳۸۰۷۵۰صائین قلعه خ باهنر ک ولیعصر جنوبی  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۳۳۸۸۶۰۲۴۲۵۶۲۲۴۲۴
مینو۰۲۲۷۰۸۴۱۲۳صائین قلعه خ بسیج پایین تر از مسجد حضرت ابوالفضل  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۳۴۵۳۱۰۲۴۲۵۶۲۱۰۹۱
پارسیان۰۲۲۷۰۷۴۱۱۷صائین قلعه روستای جداقیه  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۲۶۸۷۳۴۰۲۴۲۵۶۹۲۹۷۶
المهدی۰۳۰۳۸۳۸۰۳۳سلطانیه روستای خیرآباد جاده ترانزیت جنب پمپ بنزین  ۰کد پستی: ۴۵۵۱۱۶۷۳۱۵۰۲۴۲۵۸۸۲۴۲۵
تاکسی تلفنی المهدی۰۲۴۵۵۸۱۳۴۱صائین قلعه روستای پیرزاغه خ امام نبش خ شهید عباسی  ۰کد پستی: ۴۵۶۱۱۶۷۶۴۵۰۲۴۲۵۷۴۲۴۸۴
ماهان۰۲۲۷۱۲۸۲۲۸صائین قلعه روستای عمیدآباد  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۹۷۵۴۸۰۲۴۲۵۶۷۲۴۶۵
داودی۰۲۴۵۵۷۹۰۶۷خ هفده شهریور انتهای بلوار شهدا خ سی و پنج متری انقلاب  ۰کد پستی: ۴۵۶۱۶۱۱۱۱۱۰۲۴۲۵۲۷۱۰۳۸
نظری۰۳۳۵۹۸۹۶۴۱روستای پیر سقا خیابان امام ندارد  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۱۱۱۱۱۰۲۴۲۵۷۴۲۵۰۷
باب الحوائج۰۴۰۳۴۵۸۶۷۵صائین قلعه خیابان بسیج جنب کوچه سعدیکد پستی: ۴۵۷۴۱۷۴۱۸۷۰۲۴۳۵۶۲۱۱۱۱
مرسلی۰۴۶۶۳۳۲۸۸۸هیدج ، شهرک شهیدرجائی ، نبش نسترن اول ، خیابان ولی عصر ، پلاک ۳۲۸ ، طبقه اولکد پستی: ۴۵۷۳۱۴۳۶۱۷۰۹۱۰۴۴۶۷۵۹۱
بیتا۰۴۶۶۴۷۱۳۶۰هیدج ، خیابان امام خمینی ، خیابان ۱۷ شهریور ، پلاک ۲۰ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۳۱۳۷۵۵۶۰۲۴۳۵۷۵۱۶۸۰
آژانس طاها۰۳۵۲۴۰۶۶۴۰نورین – روستای حومه – نبش کوچه ارکید۱ – خیابان شمس الدین حسینی – پلاک ۷۰۹ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۶۱۱۸۷۵۴۶ 

سلطانیه

 نام واحد صنفی شناسه واحد صنفیآدرستلفن
تاکسی تلفنی  خیر آباد۰۲۵۰۲۷۲۸۵۰سلطانیه روستای خیرآباد  ۰کد پستی: ۴۵۵۱۱۶۸۴۵۴۰۲۴۲۵۸۲۳۶۰
احمدی۰۳۱۵۴۶۷۹۰۸سلطانیه خیابان گنبد مقابل مسجد باب الحوائج  ۰کد پستی: ۴۵۵۱۷۶۳۳۴۳۰۲۴۲۵۸۲۳۵۱۴
آژانس شهرک۰۴۰۱۶۲۳۹۴۸شهرک کوثر خ گلستان لاله ۱کد پستی: ۴۵۵۱۶۴۴۳۱۱ 
تاکسی تلفنی۰۴۰۳۰۴۸۴۳۳روستای یوسف آبادکد پستی: ۴۵۱۸۸۳۸۳۵۵ 
آژانس۰۴۱۳۳۲۲۴۹۶سلطانیه-روستای گوزلدره-میدان ولیعصر-جنب قهوه خانه-پلاک۳۷کد پستی: ۴۵۵۳۱۴۶۶۷۹ 
تاکسی تلفنی جعفری۰۴۱۰۷۳۹۱۳۶سلطانیه خیرآباد ورودی خیرآبادکد پستی: ۴۵۵۱۱۶۳۸۶۸ 
آژانس رفاه بانوان۰۴۳۲۴۷۳۷۶۵سلطانیه جنب مخابراتکد پستی: ۴۵۵۱۹۶۵۹۱۳ 
آژانس میلاد۰۴۶۳۸۹۵۹۴۱سلطانیه ، بالای گنبد ، میدان جانبازان ، میدان امام خمینی ، پلاک ۸۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۵۱۶۳۴۳۸۴۰۲۴۳۵۸۲۲۴۲۰
تاکسی تلفنی افشین۰۴۶۶۰۷۲۱۱۲سلطانیه ، پایین گنبد ، خیابان فتح غربی  ، خیابان قدس ، طبقه اولکد پستی: ۴۵۵۱۸۳۳۷۱۲۰۲۴۳۵۸۲۲۹۰۵
آژانس صدرا۰۴۶۶۰۸۹۶۱۷سلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان پاسداران شهید عباسی ، خیابان استقلال شهید ختوانی ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۵۱۶۸۴۱۵۳۰۲۴۳۵۸۲۳۹۵۷
تاکسی تلفنی نصیری۰۴۶۶۳۰۰۶۸۶خیرآباد ، خیابان شهداء ، خیابان ۱۵ خرداد ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۵۱۱۶۴۶۵۵۰۲۴۳۵۸۸۲۴۸۴
آزانس نوروزی۰۴۶۶۳۸۸۴۴۵ویر ، خیابان شهیدمطهری ، کوچه افتخار ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۵۵۱۱۳۳۸۸ 

ایجرود

 نام واحد صنفی شناسه واحد صنفیآدرستلفن
مهر۰۱۷۴۴۰۰۹۳۲زرین آباد امام  ۰کد پستی: ۴۵۳۱۶۱۸۶۹۴۰۲۴۲۳۷۲۲۵۰۳
همسفر۰۱۷۴۴۳۲۲۰۸زرین آباد آزادی  ۰کد پستی: ۴۵۳۱۶۳۴۹۱۶۰۲۴۲۳۷۲۲۴۲۵
۰۰۱۷۴۳۸۱۶۵۸حلب امام  ۰کد پستی: ۴۵۹۷۱۸۷۱۷۶۰۲۴۲۳۸۲۳۲۳۵
۰۰۲۷۸۷۱۹۲۷۸زرین آباد ا  ۰کد پستی: ۴۵۱۶۷۵۳۴۶۱۰۲۴۱۳۲۳۱۲۸۷
کالسکه۰۴۰۹۶۹۵۸۲۹شهرستان ایجرود – شهر زرین آباد – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه کاسپینکد پستی: ۴۵۳۱۶۳۵۶۱۳

 

طارم

 نام واحد صنفی شناسه واحد صنفیآدرستلفن
 ۰۲۷۰۰۲۴۵۰۶طارم خ شهیدرجایی  ۱کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۶۴۵۰۲۴۲۲۸۲
 ۰۲۷۱۸۲۰۱۸۹مامالان خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۳۱۶۳۵۸۳۰۲۴۲۲۸۲
 ۰۲۷۱۸۷۳۴۶۵آب بر خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۷۴۳۰۲۴۲۲۸۲
 ۰۲۷۶۴۰۹۵۷۳آب بر خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۵۶۹۳۰۲۴۲۲۸۲
 ۰۲۷۷۶۱۵۴۵۷آب بر خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۴۳۳۰۲۴۲۲۸۲
 ۰۲۷۷۹۳۶۹۳۲چورزق خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۶۱۶۳۵۴۳۰۲۴۲۲۸۲
دفتر موسسات اتومبیل کرایه۰۲۷۸۱۷۵۸۰۵آببر خیابان امام خمینی جنب بیمارستان شهدای طارم  ۰کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۹۵۸۶۰۲۴۲۲۸۲۳۷۲۸
دفتر موسسات اتومبیل کرایه۰۲۹۵۲۳۱۱۹۴گیلوان آخر بلوار نرسیده به پاسگاه ندارد  ۰کد پستی: ۴۵۹۳۱۸۶۸۷۹۰۲۴۳۲۸۴۳۵۵۴
موسسه اتومبیل کرایه میرکریمی۰۴۰۸۱۸۴۴۵۴ شهرستان طارم -شهرآببر-خیابان شهید رجائیکد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۷۴۳ 
تاکسی تلفنی رضائی۰۴۰۸۱۸۲۰۰۸گیلوان-روبروی پمپ بنزینکد پستی: ۴۵۹۳۱۸۶۸۷۹ 
تاکسی تلفنی روح زاد۰۴۰۸۱۸۲۹۸۰چورزق-خیابان ولیعصرکد پستی: ۴۵۹۶۱۶۳۵۴۳ 
تاکسی تلفنی هزار رود۰۴۰۸۱۸۲۲۲۴هزار رود -علیا اصلیکد پستی: ۴۵۹۱۱۴۸۸۳۳ 
تاکسی تلفنی آی تک۰۴۰۸۱۸۰۶۴۲آببر-خیابان شهید رجائیکد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۶۴۵ 
آژانس مسافربری۰۴۰۸۷۹۳۰۵۱زنجلن خ شهدا-جنب پاسگاه آببرکد پستی: ۴۵۹۱۷۱۴۶۴۱ 
تاکسی تلفنی۰۴۰۸۷۵۹۱۷۷شهرستان آببر-خیابان قدسکد پستی: ۴۵۹۱۸۴۶۶۷۵ 
تاکسی تلفنی۰۴۰۸۷۵۸۱۷۰ شهرستان طارم-خ توحید- جنب نانوایی بربری احد محمدیکد پستی: ۴۵۹۱۹۱۹۳۱۶ 
تاکسی تلفنی۰۴۰۸۷۵۶۴۸۰آببر-خ امام-خیابان فرهنگکد پستی: ۴۵۹۱۸۱۴۴۳۱ 
تاکسی تلفنی۰۴۰۸۷۵۲۷۷۶خ امام جنب مخابراتکد پستی: ۴۵۹۱۹۴۳۶۱۴ 
تاکسی تلفنی۰۴۰۸۷۴۶۵۸۲روستای دستجرد-خ ۴۰متری-سه راهی قاضی بلاغیکد پستی: ۴۵۹۴۱۱۶۸۷۵ 
تاکسی تلفنی اطلس۰۴۰۹۱۹۴۷۸۸طارم-آببر-خیابان اصلی-جنب بیمارستان شهدای طارمکد پستی: ۵۳۹۹۸۸۴۵۶۹ 
آژانس بانوان۰۴۰۹۳۰۷۹۸۱طارم شهر آببر-خ امام خمینیکد پستی: ۴۵۱۳۷۳۶۸۵۶ 
تاکسی تلفنی میرکریمی۰۴۰۹۵۴۶۸۰۱آببر- خیابان امام خمینی-جنب پست بانککد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۶۳۸ 
تاکسی تلفنی شاهد۰۴۰۹۸۶۸۹۵۰آببر-خ امام خمینی (ره)-روبروی کافی نت زیتونکد پستی: ۴۵۹۳۱۳۹۴۶۶ 
تاکسی تلفنی۰۴۰۹۸۶۸۲۹۳خیابان امام خمینی (ره)خیابان فرهنگکد پستی: ۴۵۹۱۸۱۴۴۳۱ 
تاکسی تلفنی۰۴۱۰۱۸۲۲۹۴شرستان طارم-آببر خیبان امام-داخل دانشگاه پیام نورکد پستی: ۴۵۹۱۱۴۸۳۵۶ 
تاکسی تلفنی هندوستان ایران۰۴۱۸۵۷۳۴۶۴طارم-آببر-میدان امامکد پستی: ۴۵۹۱۹۳۵۶۸۶ 
آزانس مسافربری مهر۰۴۳۶۶۲۰۸۴۸شهر آب بر – روبروی پست بانککد پستی: ۴۵۹۱۹۱۳۳۸۳ 
آژانس ولیعصر ۰۴۵۸۶۰۵۶۶۹آب بر ، خیابان امام خمینی ، جنب بیمارستان شهدای طارم ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۹۱۶۴۶۸۶۳۰۹۱۹۷۴۹۲۶۲۰
آژانس مهر ۰۴۶۶۰۴۹۴۳۱آب بر ، خیابان شهداء ، خیابان توحیدهفتم غربی ، خیابان توحید ، پلاک ۲۵۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۹۱۹۳۴۵۹۸۰۹۱۲۷۴۱۴۶۵۳

ماهنشان

 نام واحد صنفی شناسه واحد صنفیآدرستلفن
تاکسی تلفنی رضایی۰۱۶۶۶۳۱۱۰۸بخش انگوران شهر دندی خ امام  ۰کد پستی: ۴۵۴۷۱۳۷۱۷۵۰۲۴۲۳۵۹۳۲۶۲
تاکسی تلفنی  رحمانی۰۲۶۹۳۷۵۵۹۱ماهنشان روستای آقکند  ۰کد پستی: ۴۵۴۱۱۱۳۴۳۵۰۲۴۲۰
تاکسی تلفنی دندی۰۳۱۵۲۸۸۸۰۹بخش انگوران دندی  ۰کد پستی: ۴۵۴۷۱۹۸۱۳۳۰۲۴۲۳۵۲۲۳۳۱
تاکسی تلفنی۰۴۱۲۷۸۹۱۷۴دندی خیابان امام کد پستی: ۴۵۴۷۱۹۸۵۸۱ 
تاکسی تلفنی اتحاد۰۴۲۰۸۰۴۴۱۵ماهنشان خیابان امامکد پستی: ۴۵۴۱۹۳۳۶۹۹ 
تاکسی تلفنی زنبق۰۴۲۰۸۰۴۰۸۲شهر دندی خیابان امامکد پستی: ۴۵۴۷۱۹۶۶۹۱ 
تاکسی تلفنی زلفی۰۴۴۴۹۹۸۴۲۵شهر دندی خیابان امامکد پستی: ۴۵۴۷۱۹۸۴۳۶ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا