راهنمای شهروندان

لیست معادن استان زنجان

 

نام معدنشماره شناسهزیر گروه ماده معدنی اطلاعات معدنمسئول فنی
گرانیت الوند۴۱۱۴۱۱۵۴سنگ تزئینی و نما
سیلیس چالچوق ۲۱۱۱۰۰۰۰۳روباز
نمک سیدلر۱۱۱۰۰۰۰۸روباز
خاک صنعتی کلتکه۱۱۱۰۰۰۱۱روباز
خاک صنعتی مرشون۱۱۱۰۰۰۱۲روباز
خاک صنعتی قره نازبنام شرکت معدنی سنگ ولیعصر۱۱۱۰۰۰۱۳روباز
نمک چهرآباد۱۱۱۰۰۰۱۷روباز
فلدسپات جنت اولنک کانسار کاوان زنجان۱۱۱۰۰۰۱۸روباز
فلدسپات دوران ریحان۱۱۱۰۰۰۲۰روباز
فلدسپات مرصع بنام محمد ابراهیم خندان۱۱۱۰۰۰۲۶روباز
خاک صنعتی قره ذاکر۱۱۱۰۰۰۲۹روباز
نمک قویی گرماب۱۱۱۰۰۰۳۱روباز
فلدسپات مغانلو ۱۱۱۱۰۰۰۳۹روباز
سیلیس شیورین۱۱۱۰۰۰۴۱روباز
نمک آبی سعید محمد۱۱۱۰۰۰۴۲روباز
سولفات منیزیم میانج وآب معدنی۱۱۱۰۰۰۴۴روباز
خاک صنعتی خراسانلو ش نوریاران نگین آسیا۱۱۱۰۰۰۴۶روباز
بنتونیت سیاهخانه۱۱۱۰۰۰۵۷روباز
زغالسنگ قالیچه بلاغی۱۱۱۰۰۰۵۹زیر زمینی زغالسنگ
نمک دوزکند۱۱۱۰۰۰۶۲زیر زمینی غیر زغالسنگ
خاک صنعتی حاجی بچه۱۱۱۰۰۰۶۹روباز
خاک صنعتی دمیرلو۱۱۱۰۰۰۷۷روباز
خاک صنعتی خلج۱۱۱۰۰۰۸۵روباز
فلدسپات زنگین۱۱۱۰۰۰۹۱روباز
سیلیس ترکانده۱۱۱۰۰۰۹۴روباز
پرلیت آق کند۱۱۱۰۰۱۰۱روباز
سیلیس قوهجین۱۱۱۰۰۱۰۳روباز
فلدسپات شاهبلاغی۱۱۱۰۰۱۱۳روباز
کائولن گاو دره۱۱۱۰۰۱۱۶روباز
فلدسپات قزلجه۱۱۱۰۰۱۲۷روباز
خاک صنعتی خراسانلو۱۱۱۰۰۱۳۵روباز
منیزیت حسن آباد۱۱۱۰۰۱۳۸روباز
تراورتن میانج دندی۱۱۱۱۱۱۸۹سنگ تزئینی و نما
خاک صنعتی آقبلاغ سردار۱۱۱۲۰۱۴۵روباز
سیلیس چشینa۱۱۱۲۰۱۴۹روباز
پوزولان سرخه دیزج۱۱۱۲۰۱۵۲روباز
سنگ لاشه و مالون قرایی۱۱۱۲۱۱۵۵روباز
سنگ لاشه با کاربری شن وماسه کوهی گوگجه ییلاق بنام کیوان سراوکی۱۱۱۲۱۱۵۶روباز
سنگ لاشه آهکی کرسف بنام ش پیمان راه همدان۱۱۱۲۱۱۵۷روباز
فلدسپات مغانلو۲۱۱۱۲۱۱۶۲روباز
سیلیس دهجلال۱۱۱۲۱۱۷۴روباز
فلدسپات قره داش۱۱۱۲۱۱۷۵روباز
باریت تورپاخلو۱۱۱۲۱۱۸۲روباز
خاک صنعتی شیندستان۱۱۱۲۱۱۸۷روباز
سیلیس ینگجه۱۱۱۲۱۱۸۸روباز
سیلیس دشتک۱۱۱۲۱۱۹۱روباز
آهک گوگ تپه بنام شرکت سنگ کاوان صبا۱۱۱۲۱۱۹۸روباز
سیلیس چومالو ۲۱۱۱۲۱۱۹۹روباز
خاک صنعتی گونی۱۱۱۲۱۲۰۳روباز
فلدسپات چورزق۱۱۱۲۱۲۰۴روباز
شن و ماسه آلمالو۱۱۱۲۱۲۰۷روباز
گچ کوسج آباد۱۱۱۲۱۲۱۶روباز
تالک شیست ماهنشان۱۱۱۲۱۲۱۹روباز
آهک ده شیر بنام ش پودرهای خرم صنعت ماندگار۱۱۱۲۱۲۲۲روباز
سیلیس کلنگرز۱۱۱۲۱۲۲۸روباز
گچ ملک چمنی۱۱۱۲۱۲۲۹روباز
پتاس ایلجاق بنام ش پتاس ایران۱۱۱۲۱۲۳۲روباز
بر قره گل۱۱۱۲۱۲۳۵روباز
پرلیت قیزلار گنبدی۱۱۱۲۱۲۳۶روباز
باریت جرین۱۱۱۲۱۲۴۰روباز
سیلیس سرخه دیزج۱۱۱۲۱۲۴۲روباز
فلدسپات سهند ۲۱۱۱۲۱۲۴۴روباز
پرلیت سلیمان بلاغی۱۱۱۲۱۲۴۷روباز
نمک ارشت۱۱۱۲۱۲۴۸روباز
سنگ لاشه موزائیکی گولجه بنام علی باباخانی۱۱۱۲۱۲۴۹روباز
سیلیس چالوار۱۱۱۲۱۲۵۴روباز
شن و ماسه والایش بنام ش مهرجویان ابهر۱۱۱۲۱۲۵۸روباز
فلدسپات دوران دو۱۱۱۲۱۲۶۱روباز
سنگ لاشه شوراب بنام امیر خواجوی فر۱۱۱۲۱۲۶۲روباز
سیلیس دورمشقان ش سنگ اهن مهر۱۱۱۲۱۲۶۴روباز
آهن و فلدسپات گل بلاغی۱۱۱۲۱۲۶۵روباز
گچ رویال بنام ش گچ رویال خدابنده۱۱۱۲۱۲۶۷روباز
سیلیس خلیفه حصار بنام مسلم اسلامی۱۱۱۲۱۲۷۰روباز
بر مشمپا۱۱۱۲۱۲۷۲روباز
سیلیس کبوترک۱۱۱۲۱۲۸۳روباز
سیلیس خلیفه لو۱۱۱۲۱۲۸۴روباز
سیلیس بلند پرچین۱۱۱۲۱۲۸۶روباز
باریت اردلان بنام اکبر عابدی۱۱۱۲۱۲۹۱روباز
سیلیس طهماسب اباد۱۱۱۲۱۳۰۰روباز
دولومیت گوزلدره بنام شرکت کانی آریان بیستون۱۱۱۲۱۳۰۱روباز
نمک ینگجه۱۱۱۲۱۳۰۶روباز
فلدسپات رحیم آباد۱۱۱۲۱۳۰۷روباز
سیلیس ازناب بنام سید فیصل احمدی۱۱۱۲۱۳۱۴روباز
سیلیس شوراب بنام حسین معصوم شاهی۱۱۱۲۱۳۱۹روباز
سیلیس ویک۱۱۱۲۱۳۲۰روباز
فلدسپات جنت اولنگ ۲۱۱۱۲۱۳۲۱روباز
فلدسپات جنت اولنگ۱۱۱۲۱۳۲۲روباز
خاک صنعتی جداقیه۱۱۱۲۱۳۲۳روباز
سیلیس فلج بنام ش تعاونی معادن توابع دماوند۱۱۱۲۱۳۲۶روباز
خاک صنعتی میرآخور۱۱۱۲۱۳۳۴روباز
سیلیس قزلجه شاهبلاغی۱۱۱۲۱۳۳۵روباز
سیلیس اورنه۱۱۱۲۱۳۳۶روباز
خاک صنعتی دوسنگان۱۱۱۲۱۳۳۸روباز
فلدسپات سدیک تقی کندی۱۱۱۲۱۳۴۰روباز
خاک صنعتی سهند بنام ش آسیا کانی آرا۱۱۱۲۱۳۴۲روباز
خاک صنعتی کائولینیتی حلب دندی۱۱۱۲۱۳۴۵روباز
فلدسپات رنگین بنام محمد رضا عبدی۱۱۱۲۱۳۵۲روباز
باریت قشلاق بالاخان بنام محمود محمدی۱۱۱۲۱۳۵۳روباز
سلستین ماد آباد بنام ش فارس جم ستون۱۱۱۲۱۳۵۵روباز
خاک صنعتی سو کهریز۱۱۱۲۱۳۵۶روباز
سنگ لاشه جارچی حجت اله موسوی۱۱۱۲۱۳۵۸روباز
فلدسپات مرصع دو مجید عبدی۱۱۱۲۱۳۶۲روباز
سنگ لاشه آهکی کرسف دو ش پیمان راه همدان۱۱۱۲۱۳۶۳روباز
فلدسپات حاجی بچه۱۱۱۲۱۳۶۶روباز
بنتونیت آقبلاغ سردار بنام ش صنایع سنگ گوهره۱۱۱۲۱۳۶۷روباز
گچ صومعه بر۱۱۱۲۱۳۷۱روباز
گچ سعید آباد دو۱۱۱۲۱۳۷۴روباز
سنگ لاشه آهکی شالوار بنام ش مهرجویان ابهر۱۱۱۲۱۳۷۶روباز
خاک صنعتی قشلاق۱۱۱۲۱۳۷۷روباز
شن و ماسه حاجی قشلاق بنام علی اکبر شاه محمدپور۱۱۱۲۱۳۸۰روباز
خاک رس قره درق بنام ش گوهر رود گیلان۱۱۱۲۱۳۸۲روباز
شن و ماسه رحمت آباد بنام ش عباس شن خرم۱۱۱۲۱۳۸۳روباز
پوزولان یخمان۱۱۱۲۱۳۸۴روباز
شن و ماسه قزل اوزن بنام جلال محمدی۱۱۱۲۱۳۸۵روباز
شن و ماسه باغلوجه سردار بنام ش شن و ماسه طلایی زنگان۱۱۱۲۱۳۸۶روباز
شن و ماسه مشمپا بنام ش سپاسد۱۱۱۲۱۳۸۷روباز
شن و ماسه دلایر علیا بنام بهزاد ناقدی۱۱۱۲۱۳۸۸روباز
سیلیس ویک قانلی۱۱۱۲۱۳۹۰روباز
مارن آهکی ارغین ۲۱۱۱۲۱۴۰۰روباز
آهک آقبلاغ اربط۱۱۱۲۱۴۰۱روباز
آهک اسد اباد۱۱۱۲۱۴۰۲روباز
سیلیس ترکانده ۲۱۱۱۲۱۴۰۳روباز
سیلیس گرمابی چومالو یک۱۱۱۲۱۴۰۵روباز
شن وماسه کوهی قره بوطه۱۱۱۲۱۴۰۷روباز
سنگ لاشه سقل تولی۱۱۱۲۱۴۰۸روباز
سنگ لاشه و مالون بهرام بیگ ۳۱۱۱۲۱۴۰۹روباز
سنگ لاشه موزاییکی زنگی کوه۱۱۱۲۱۴۱۰روباز
سنگ لاشه زنگی کوه ۲۱۱۱۲۱۴۱۱روباز
سنگ لاشه حلب۱۱۱۲۱۴۱۲روباز
خاک صنعتی بهاور۱۱۱۲۱۴۱۳روباز
شن و ماسه حلب ابراهیم محمدی۱۱۱۲۱۴۱۴روباز
شن و ماسه اربط ش ستاره طلایی نیک پی۱۱۱۲۱۴۱۵روباز
شن و ماسه ارشت۱۱۱۲۱۴۱۶روباز
سیلیس غرب ازناب۱۱۱۲۱۴۱۷روباز
سیلیس چالچوق قوهجین۱۱۱۲۱۴۲۰روباز
خاک رس سرچم۱۱۱۲۱۴۲۲روباز
سیلیس دورمشقان دو۱۱۱۲۱۴۲۳روباز
مس حبش۱۱۱۲۱۴۲۴روباز
سیلیس قانلو چپقلو ش شیشه چپقلو۱۱۱۲۱۴۲۶روباز
خاک صنعتی علی آباد۱۱۱۲۱۴۲۷روباز
گچ ینگجه۱۱۱۲۱۴۲۹روباز
خاک صنعتی امیرآباد مهری بقائی۱۱۱۲۱۴۳۲روباز
خاک صنعتی سورمله۱۱۱۲۱۴۳۴روباز
شن و ماسه کوهی گیلوان۱۱۱۲۱۴۳۵روباز
شن و ماسه قیطول یک۱۱۱۲۱۴۳۷روباز
شن و ماسه قیطول دو۱۱۱۲۱۴۳۸روباز
شن وماسه تازه کند ۲۱۱۱۲۱۴۳۹روباز
سنگ لاشه اژدهاتو۱۱۱۲۱۴۴۰روباز
نمک زهترآباد۱۱۱۲۱۴۴۲روباز
سنگ لاشه کهناب۱۱۱۲۱۴۴۴روباز
خاک رس سازین۱۱۱۲۱۴۴۵روباز
سنگ لاشه کوه زین۱۱۱۲۱۴۴۶روباز
خاک صنعتی و سیلیس۱۱۱۲۱۴۴۸روباز
سنگ لاشه بهرام بیگ۱۱۱۲۱۴۴۹روباز
شن و ماسه گیلوان رحیم باقری۱۱۱۲۱۴۵۰روباز
شن و ماسه حاجی قشلاق۱۱۱۲۱۴۵۱روباز
شن و ماسه کوهی عمید آباد۱۱۱۲۱۴۵۲روباز
گچ سونتو۱۱۱۲۱۴۵۳روباز
خاک صنعتی قلعه جوق سیاه منصور۱۱۱۲۱۴۵۴روباز
شن و ماسه باریک آب بنام شرکت دانه بندی برادران غفاری۱۱۱۲۱۴۵۵روباز
معدن لاشه اوچ بلاغ۱۱۱۲۱۴۵۶روباز
شن و ماسه دولاناب بهرام نوروزی۱۱۱۲۱۴۵۷روباز
سیلیس اغلبیک۱۱۱۲۱۴۶۲روباز
سیلیس جنوب قاضی آباد۱۱۱۲۱۴۶۳روباز
آهک احمدکندی۱۱۱۲۱۴۶۵روباز
سیلیس شمال چشین۱۱۱۲۱۴۶۸روباز
شن و ماسه قوریه شرکت نیک ساز یاسان ایجرود۱۱۱۲۱۴۶۹روباز
خاک رس سازین ۲۱۱۱۲۱۴۷۱روباز
فلدسپات مرصع تلخاب۱۱۱۲۱۴۷۲روباز
پارسا۱۱۱۲۱۴۷۴روباز
شن و ماسه مخلوط بولاماجی۱۱۱۲۱۴۷۵روباز
سنگ لاشه علی آباد۱۱۱۲۱۴۸۰روباز
خاک صنعتی و گچ نکتو۱۱۱۲۱۴۸۲روباز
خاک صنعتی دولک۱۱۱۲۱۴۸۴روباز
خاک صنعتی داودگر۱۱۱۲۱۴۸۷روباز
معدن ماگما شرکت ماگما فرآوران ماگما۱۱۱۲۱۴۸۸روباز
خاک رس سرخه سنگ زهرا طالبی۱۱۱۲۱۴۸۹روباز
گچ خلیفه لو۱۱۱۲۱۴۹۱روباز
شن و ماسه سارمساقلو۱۱۱۲۱۴۹۲روباز
سیلیس قره سعید۱۱۱۲۱۴۹۳روباز
آهک ماد آباد۱۱۱۲۱۴۹۵روباز
سنگ لاشه اسلام آباد جنوبی۱۱۱۲۱۴۹۷روباز
سنگ لاشه کهناب جلال سلیمی فر۱۱۱۲۱۴۹۸روباز
آهک در محدوده آهن بایندر۱۱۱۲۱۵۰۲روباز
سنگ لاشه کانسار خشت و خورشید۱۱۱۲۱۵۰۷روباز
فسفات -آهن سعید کندی قلی کندی۱۱۱۲۱۵۰۸روباز
پوزولان سرخه دیزج علیرضا بهرام خانی۱۱۱۲۱۵۱۰روباز
شن وماسه کوهی سرین دره۱۱۱۲۱۵۲۱روباز
سنگ لاشه پالتلو۱۱۱۲۱۵۲۲روباز
آهک صنعتی قیاسیه۱۱۱۲۱۵۲۳روباز
شن وماسه سارمساقو۵-یحیی نظری۱۱۱۲۱۵۲۷روباز
گچ عباسلو۱۱۱۲۱۵۳۴روباز
شن و ماسه پیرسقا۱۱۱۲۱۵۳۹روباز
سنگ لاشه احمدکندی۱۱۱۲۱۵۴۰روباز
زغال سنگ سهله۱۱۱۴۱۴۵۸زیر زمینی زغالسنگ
قلتوق ۲۱۱۱۷۱۵۴۲سنگ لاشه
قلتوق ۱۱۱۱۷۱۵۴۳سنگ لاشه
بر ساری کند۱۱۲۰۰۰۱۴عدم انتخاب
آهن ذاکر۱۱۲۰۰۰۵۲روباز
مس بایچه باغ۱۱۲۰۰۰۶۱زیر زمینی غیر زغالسنگ
آهن ارجین۱۱۲۰۰۰۶۸روباز
آهن کوسه لر۱۱۲۰۰۰۷۵روباز
آهن گلجیک بنام ش رهکاو معدن۱۱۲۰۰۰۸۶روباز
مس ماری۱۱۲۰۰۱۲۸روباز
آلونیت زاج کندی۱۱۲۲۰۱۴۶روباز
طلای پلاسری انگوران چای۱۱۲۲۱۱۶۱روباز
آهن علم کتدی بنام احمد نجفلو۱۱۲۲۱۱۷۲روباز
سرب و روی قلعه جوق۱۱۲۲۱۱۷۳روباز
آهن حلب دندی بنام محمد جعفر اکبری۱۱۲۲۱۱۷۷روباز
سرب و روی علم کندی۱۱۲۲۱۱۷۹روباز
آهن باشکند۱۱۲۲۱۱۹۳روباز
آهن چوره ناب۱۱۲۲۱۱۹۴روباز
سیلیس طلادار قلعه جوق۱۱۲۲۱۱۹۵روباز
آهن شاهبلاغی بنام ش ققنوس آسیا۱۱۲۲۱۲۰۵روباز
آهن شکور آباد بنام کریم منصوری۱۱۲۲۱۲۱۱روباز
سنگ آهن گوزلدره (کردرق) بنام شرکت فرآوری گوزلدره سلطانیه۱۱۲۲۱۲۲۰روباز
آهن قالیچه بلاغی بنام حسین بهاری۱۱۲۲۱۲۲۱روباز
آهن مروارید بنام شرکت مجریان توسعه معادن آسیا۱۱۲۲۱۲۲۳روباز
مس کردکندی۱۱۲۲۱۲۲۵روباز
مس دهنه۱۱۲۲۱۲۳۰روباز
سرب و روی انگوران۱۱۲۲۱۲۳۱روباز
آهن مروارید ۳ بنام ش زرین سنگ آسیا۱۱۲۲۱۲۳۳روباز
اهن کاوند۱۱۲۲۱۲۳۴روباز
آهن گلستان اباد بنام ناصر آذرگشسب۱۱۲۲۱۲۳۹روباز
منگنز و عناصر همراه اغلبیک بنام احد حیدری۱۱۲۲۱۲۴۱روباز
آهن علم کندی۱۱۲۲۱۲۴۳روباز
مس قوزلو۱۱۲۲۱۲۵۶روباز
سرب و روی باریکاب۱۱۲۲۱۲۶۰روباز
آهن مگنتیتی ذاکر بنام ش گرانیت خاکستری نهبندان۱۱۲۲۱۲۶۸روباز
مس صائین۱۱۲۲۱۲۷۳روباز
آهن تورپاخلو بنام ش سپیدان سنگ زنگان۱۱۲۲۱۲۷۴روباز
پلی متال چومالو۱۱۲۲۱۲۷۵روباز
مس چودرچای۱۱۲۲۱۲۷۶روباز
گرانیت امام۱۱۲۲۱۲۷۷روباز
آهن قینرجه۱۱۲۲۱۲۹۲روباز
سرب و روی ساری آغل۱۱۲۲۱۲۹۹روباز
آهن باغکندی بنام ش توسعه صنعت البرز۱۱۲۲۱۳۰۵روباز
طلا و مس چرگر۱۱۲۲۱۳۰۸روباز
آهن قوزلو بنام آقای نوروز علی حسنی۱۱۲۲۱۳۱۰روباز
آهن سلمان کندی بنام کریم منصوری۱۱۲۲۱۳۱۳روباز
آهن سرخه دیزج۱۱۲۲۱۳۱۶روباز
آهن چورزق۱۱۲۲۱۳۱۸روباز
مس خلیفه لو۱۱۲۲۱۳۲۹روباز
آهن حسین آباد بنام ش صنعت، معدن دشت کویر۱۱۲۲۱۳۳۳روباز
سرب و روی گمش تپه۱۱۲۲۱۳۳۷روباز
آلونیت زاج کندی ۲ بنام ش راهیان ایلیا جهان۱۱۲۲۱۳۴۶روباز
آهن علی آباد بنام ش توسعه صنعت فولاد زنجان۱۱۲۲۱۳۴۸روباز
منگنز ساری کند۱۱۲۲۱۳۵۹روباز
آهن اوزج بنام ش دانا، توانا پارسا۱۱۲۲۱۳۶۴روباز
آهن قوهچین بنام شاهین اله یاری۱۱۲۲۱۳۶۹روباز
آهن قوزیجاق بنام خلیل عباسی۱۱۲۲۱۳۷۲روباز
منیزیت حسین آباد بنام ره کاو معدن۱۱۲۲۱۳۷۳روباز
مس گلیجه۱۱۲۲۱۳۷۵روباز
آهن اینچه رهبری بنام ش توسعه صنعت البرز۱۱۲۲۱۳۷۸روباز
سرب و مس قزلجا۱۱۲۲۱۳۸۹روباز
مس کلهرود۱۱۲۲۱۴۰۶روباز
مس حلب۱۱۲۲۱۴۱۹روباز
مس رشت آباد۱۱۲۲۱۴۲۱روباز
آهن زنگیل اباد۱۱۲۲۱۴۲۵روباز
آهن گوجه قیا۱۱۲۲۱۴۳۰روباز
آهن میرجان۱۱۲۲۱۴۳۳روباز
مس ماداباد۱۱۲۲۱۴۳۶روباز
مس علی آباد ش مبتکرین۱۱۲۲۱۴۴۱روباز
آهن قارختلو۱۱۲۲۱۴۴۳روباز
مس رشیداباد۱۱۲۲۱۴۴۷روباز
بر جنوب قره آقاج سفلی۱۱۲۲۱۴۵۹روباز
بر قره آغاج۱۱۲۲۱۴۶۰روباز
آهن ریحان۱۱۲۲۱۴۶۱روباز
آهن کاوند۱۱۲۲۱۴۶۶روباز
پلی متال حلب۱۱۲۲۱۴۶۷روباز
آهن میانج۱۱۲۲۱۴۷۰روباز
آهن میرجان۱۱۲۲۱۴۷۳روباز
آهن تورپاخلو یک۱۱۲۲۱۴۷۶روباز
آهن سرخه دیزج ۲۱۱۲۲۱۴۷۷روباز
آهن ذاکر شمالی۱۱۲۲۱۴۸۵روباز
معدن طلای چرگر۱۱۲۲۱۴۸۶روباز
آهن اژدهاتو۱۱۲۲۱۴۹۰روباز
پلی متال چهرآباد۱۱۲۲۱۴۹۴روباز
پلی متال گوگجه ییلاق۱۱۲۲۱۴۹۶روباز
مس قشلاق۱۱۲۲۱۴۹۹روباز
سیلیس چالچوق یک۱۱۲۲۱۵۰۱روباز
مس مروارید محمدعلی احمدی۱۱۲۲۱۵۰۳روباز
مس یحیی آباد۱۱۲۲۱۵۰۴روباز
گرانیت خراسانلو۱۱۲۲۱۵۰۵روباز
آهن خرم درق دو۱۱۲۲۱۵۱۱روباز
آهن کاوند۲۱۱۲۲۱۵۱۶روباز
سنگ آهن کوسج۱۱۲۲۱۵۱۷روباز
عناصر فلزی دهنج۱۱۲۲۱۵۱۹روباز
پلی متال در محدوه پتاس قزلجا (قزلجا۲)۱۱۲۲۱۵۲۴روباز
سرب وروی در محدوده پتاس ساری کند۱۱۲۲۱۵۲۶روباز
آهن تخت۱۱۲۲۱۵۳۱روباز
آهک قمچه قای۱۱۳۰۰۰۲۵روباز
گچ ابراهیم آباد۱۱۳۰۰۰۳۰روباز
سنگ لاشه بهرام بیگ۱۱۳۰۰۰۴۸روباز
سنگ لاشه اوچ بلاغ بنام فیروز قهرمانی۱۱۳۰۰۰۶۷روباز
سنگ لاشه و مالون قارلوق بنام ش سنگ لاشه زنجان فر۱۱۳۰۰۰۷۲روباز
سنگ لاشه زنگی کوه۱۱۳۰۰۰۸۰روباز
سنگ لاشه بهرام بیگ شمالی۱۱۳۰۰۱۲۳روباز
گچ شهرک۱۱۳۰۰۱۳۲روباز
سنگ لاشه جارچی هادی عبادی۱۱۳۰۰۱۳۶روباز
سنگ لاشه دیزج آباد۱۱۳۰۰۱۳۹روباز
تراورتن امیران۱۱۳۱۱۳۰۳سنگ تزئینی و نما
تراورتن اردهین ۲۱۱۳۱۱۳۱۵سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو سه۱۱۳۱۱۳۱۷سنگ تزئینی و نما
تراورتن انگوران بنام ش مرمرین سنگ کسری۱۱۳۱۱۳۴۱سنگ تزئینی و نما
تراورتن صدوق دندی۱۱۳۱۱۳۵۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت گاودره بنام عین اله مرادی اولنگی۱۱۳۱۱۳۵۷سنگ تزئینی و نما
خاک صنعتی اسلام آباد جنوبی۱۱۳۲۰۱۴۵روباز
سنگ لاشه خراسانلو۱۱۳۲۰۱۴۷روباز
گچ چپر۱۱۳۲۰۱۵۲روباز
سنگ لاشه آهکی پساکوهان۱۱۳۲۰۱۵۳روباز
شن و ماسه حاجی قشلاق بنام محمود ربیعی۱۱۳۲۱۱۸۱روباز
شن و ماسه چوقلوی سفلی۱۱۳۲۱۱۹۰روباز
سنگ لاشه آندزیتی۱۱۳۲۱۱۹۲روباز
شن و ماسه رودخانه ای گیلوان۱۱۳۲۱۱۹۷روباز
شن و ماسه حصار مشمپا۱۱۳۲۱۲۰۱روباز
سنگ لاشه اسلام آباد بنام سعید قهرمانی۱۱۳۲۱۲۰۲روباز
شن و ماسه حاجی قشلاق بنام ش زنگان پرشیا۱۱۳۲۱۲۰۸روباز
شن و ماسه یقین لو۱۱۳۲۱۲۰۹روباز
سنگ لاشه باکاربری شن و ماسه بنام شرکت کاراکتر۱۱۳۲۱۲۱۲روباز
شن و ماسه قمچه قای بنام شرکت ره گستران زنجانرود۱۱۳۲۱۲۱۴روباز
سنگ لاشه ویستان علیا بنام ش سنگ سامانه ابهر۱۱۳۲۱۲۱۵روباز
شن و ماسه کوهی دولاناب بنام شرکت زنجانرود ماسه۱۱۳۲۱۲۱۷روباز
محدوده شن و ماسه دلایر بنام ش جهاد نصر زنجان۱۱۳۲۱۲۳۷روباز
گچ اصلانلو۱۱۳۲۱۲۴۶روباز
شن و ماسه عیسی بیگلو۱۱۳۲۱۲۵۱روباز
شن و ماسه کردلو بنام ش سنگین راه قزل خدابنده۱۱۳۲۱۲۵۲روباز
شن و ماسه ارکوین بنام ش نیک ساز یاسان ایجرود۱۱۳۲۱۲۵۳روباز
گچ الزین۱۱۳۲۱۲۵۵روباز
گچ کسیک۱۱۳۲۱۲۵۷روباز
شن و ماسه دلایر علیا بنام ش شن پل یگانه۱۱۳۲۱۲۵۹روباز
مواد اولیه سیمان بنام ش سیمان خمسه۱۱۳۲۱۲۶۶روباز
سنگ لاشه باکاربری شن و ماسه۱۱۳۲۱۲۷۸روباز
شن و ماسه باغلوجه سردار به نام جبار نظری۱۱۳۲۱۲۸۱روباز
شن وماسه رودخانه ای دایدار علیا۱۱۳۲۱۲۸۸روباز
شن وماسه رودخانه ای قمچه قای۱۱۳۲۱۲۹۰روباز
شن و ماسه رودخانه ای حلب بنام محمود ربیعی۱۱۳۲۱۲۹۳روباز
شن و ماسه کوهی قره بوته بنام حمید رضا نصیری۱۱۳۲۱۲۹۴روباز
شن و ماسه دایدار سفلی بنام محمد علی خسروی قیداری۱۱۳۲۱۲۹۵روباز
شن و ماسه رودخانه ای قره دولاخلو بنام حسین خواجوند۱۱۳۲۱۲۹۶روباز
شن و ماسه دایدار سفلی بنام روح اله افشار۱۱۳۲۱۲۹۸روباز
معدن آلوویوم و آهک ارغین قیدار۱۱۳۲۱۳۰۲روباز
گچ قمچه قای دو۱۱۳۲۱۳۱۱روباز
شن و ماسه بوئین بنام ش جهاد نصر۱۱۳۲۱۳۱۲روباز
گچ کوشکونلو۱۱۳۲۱۳۲۵روباز
سنگ لاشه کپز بنام ش گوهر رود گیلان۱۱۳۲۱۳۲۸روباز
شن و ماسه رودخانه ای چرگر جداقیه بنام ش مهرجویان ابهر۱۱۳۲۱۳۳۰روباز
سنگ لاشه حصار بنام ش پرهان بنای آذران۱۱۳۲۱۳۳۱روباز
گچ قمچه قای۱۱۳۲۱۳۴۳روباز
شن و ماسه بزوشا۱۱۳۲۱۳۴۴روباز
سنگ لاشه اندآباد۱۱۳۲۱۳۴۷روباز
شن و ماسه کوشکن بنام ش بنیاد بتن آذرآپادگان۱۱۳۲۱۳۴۹روباز
شن و ماسه توتورقان بنام علی فرجی۱۱۳۲۱۳۵۰روباز
شن و ماسه سارمساقلو۱۱۳۲۱۳۵۴روباز
شن و ماسه کوهی هیدج۱۱۳۲۱۳۶۸روباز
شن و ماسه قلیش تپه بنام ش مهرگان سبز خدابنده۱۱۳۲۱۳۷۰روباز
گچ سعید آباد یک۱۱۳۲۱۳۸۱روباز
گچ ایلن۱۱۳۲۱۳۹۵روباز
گچ حاج قشلاق۱۱۳۲۱۳۹۶روباز
گچ گیل۱۱۳۲۱۳۹۷روباز
گچ گیلوان۱۱۳۲۱۳۹۸روباز
گچ دوزکند۱۱۳۲۱۳۹۹روباز
گچ گونی۱۱۳۲۱۴۲۸روباز
شن و ماسه ابراهیم آباد۱۱۳۲۱۴۳۱روباز
شن و ماسه کوهی مهتر۱۱۳۲۱۴۶۴روباز
سنگ لاشه سهرود۱۱۳۲۱۴۷۹روباز
شن و ماسه همایون شادمانعلی ارجمند زاده۱۱۳۲۱۴۸۱روباز
گچ شهرک۱۱۳۲۱۴۸۳روباز
گچ زنجان شرکت آیدین گچ۱۱۳۲۱۵۰۶روباز
سنگ لاشه کرسف محمد افشار۱۱۳۲۱۵۰۹روباز
شن و ماسه باغلوجه سردار احد سلطانی۱۱۳۲۱۵۲۸روباز
شن و ماسه کوهی نیک پی مریم روجبیان۱۱۳۲۱۵۲۹روباز
شن و ماسه کوهی چیر۲۱۱۳۲۱۵۳۰روباز
شن و ماسه سارمساقلو بنام داود صادقی۱۱۳۲۱۵۳۲روباز
شن و ماسه کوهی کردلو۱۱۳۲۱۵۳۳روباز
شن و ماسه دوراخلو۱۱۳۲۱۵۳۶روباز
شن و ماسه دوراخلو۱۱۳۲۱۵۳۷روباز
شن و ماسه رودخانه ای سیلاب اربط۱۱۳۲۱۵۳۸روباز
شن وماسه سارمساقلو -ایرج عمیدی۱۱۳۵۱۵۱۴شن و ماسه ای رودخانه ای
دولاناب۱۱۳۵۱۵۱۵شن و ماسه ای رودخانه ای
شن وماسه کوهی شاه میدانی گیلوان۱۱۳۵۱۵۱۸شن و ماسه ای رودخانه ای
بهرام بیگ شمالی۱۱۳۷۱۵۱۳سنگ لاشه
تراورتن و سنگ لاشه بنام ش تعاونی دماوند۱۱۴۰۰۰۰۴سنگ تزئینی و نما
مرمریت مهرین آباد۱۱۴۰۰۰۰۶سنگ تزئینی و نما
گرانیت پالاس یک۱۱۴۰۰۰۰۹سنگ تزئینی و نما
گرانیت قره داغ۱۱۴۰۰۰۱۰سنگ تزئینی و نما
گرانیت گوادر چهار۱۱۴۰۰۰۲۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو یک۱۱۴۰۰۰۲۲سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران دو۱۱۴۰۰۰۳۳سنگ تزئینی و نما
کائولن خراسانلو ۲۱۱۴۰۰۰۳۶سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران یک۱۱۴۰۰۰۳۷سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران سه۱۱۴۰۰۰۴۰سنگ تزئینی و نما
گرانیت ورمزیار سفلی۱۱۴۰۰۰۴۳سنگ تزئینی و نما
گرانیت برونده۱۱۴۰۰۰۴۵سنگ تزئینی و نما
گرانیت الوند ۱۱۱۴۰۰۰۴۷سنگ تزئینی و نما
گرانیت سلیمان بلاغی یک۱۱۴۰۰۰۵۰سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران ۴ بنام اقبال عسگری۱۱۴۰۰۰۵۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت پالاس دو۱۱۴۰۰۰۵۴سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو چهار۱۱۴۰۰۰۶۰سنگ تزئینی و نما
گرانیت ام آباد یک۱۱۴۰۰۰۶۵سنگ تزئینی و نما
گرانیت کوه زین ۲ بنام جعفر صدری۱۱۴۰۰۰۶۶سنگ تزئینی و نما
گرانیت الوند۳۱۱۴۰۰۰۷۰سنگ تزئینی و نما
گرانیت الوند دو۱۱۴۰۰۰۷۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت گوادر دو۱۱۴۰۰۰۷۴سنگ تزئینی و نما
گرانیت جزیمق۱۱۴۰۰۰۷۹سنگ تزئینی و نما
گرانیت سلیمان بلاغی دو۱۱۴۰۰۰۸۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت خلیفه لو دو۱۱۴۰۰۰۸۴سنگ تزئینی و نما
گرانیت دو اسب۱۱۴۰۰۰۸۸سنگ تزئینی و نما
گرانیت گوادر حافظ صدری۱۱۴۰۰۰۸۹سنگ تزئینی و نما
گرانیت والایش۱۱۴۰۰۰۹۰سنگ تزئینی و نما
سنگ چینی تخته یورد۱۱۴۰۰۰۹۵سنگ تزئینی و نما
تراورتن کپز ۲۱۱۴۰۰۰۹۶سنگ تزئینی و نما
سنگ چینی آلمالو ۱۱۱۴۰۰۰۹۸سنگ تزئینی و نما
گرانیت الوند جنوبی۱۱۴۰۰۱۰۴سنگ تزئینی و نما
گرانیت خلیفه لو ۳۱۱۴۰۰۱۱۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت شمال کوه زین۱۱۴۰۰۱۱۲سنگ تزئینی و نما
گرانیت قره حصارلو۱۱۴۰۰۱۱۴سنگ تزئینی و نما
گرانیت امیر دو۱۱۴۰۰۱۱۷سنگ تزئینی و نما
تراورتن دربند۱۱۴۰۰۱۱۸سنگ تزئینی و نما
سنگ چینی آلمالو ۲۱۱۴۰۰۱۲۰سنگ تزئینی و نما
گرانیت ورمزیار۳۱۱۴۰۰۱۲۴سنگ تزئینی و نما
تراورتن درسجین۱۱۴۰۰۱۳۳سنگ تزئینی و نما
گرانیت پالاس سه۱۱۴۰۰۱۳۴سنگ تزئینی و نما
تراورتن اردهین۱۱۴۰۰۱۴۰سنگ تزئینی و نما
گرانیت خلیفه لو چهار۱۱۴۱۰۱۵۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران چهار۱۱۴۱۱۱۶۰سنگ تزئینی و نما
مرمریت شیخ جابر۱۱۴۱۱۱۶۸سنگ تزئینی و نما
گرانیت کبریک۱۱۴۱۱۱۷۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت حبش۱۱۴۱۱۱۸۳سنگ تزئینی و نما
گرانیت گاودره (امیر یک)۱۱۴۱۱۱۸۶سنگ تزئینی و نما
تراورتن کپز ۳۱۱۴۱۱۱۹۶سنگ تزئینی و نما
گرانیت ام آباد دو۱۱۴۱۱۲۱۰سنگ تزئینی و نما
تراورتن انگوران بنام شرکت صنعت سیناسنگ۱۱۴۱۱۲۱۸سنگ تزئینی و نما
گرانیت گل سنگ۱۱۴۱۱۲۲۶سنگ تزئینی و نما
گرانیت خلیفه لو یک۱۱۴۱۱۲۲۷سنگ تزئینی و نما
تراورتن کپز یک۱۱۴۱۱۲۴۵سنگ تزئینی و نما
تراورتن اردهین به نام مسعود رضوی۱۱۴۱۱۲۸۵سنگ تزئینی و نما
گرانیت گاودره۱۱۴۱۱۲۸۹سنگ تزئینی و نما
تراورتن بهمن۱۱۴۱۱۳۶۰سنگ تزئینی و نما
تراورتن قوزیجاق۱۱۴۱۱۳۷۹سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران پنج۱۱۴۱۱۳۹۱سنگ تزئینی و نما
گرانیت ورمزیار ۲۱۱۴۱۱۳۹۲سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو دو۱۱۴۱۱۳۹۳سنگ تزئینی و نما
گرانیت گوادر سه۱۱۴۱۱۳۹۴سنگ تزئینی و نما
گرانیت قندرقالو۱۱۴۱۱۴۱۸سنگ تزئینی و نما
مرمریت توزلو۱۱۴۱۱۴۷۸سنگ تزئینی و نما
سنگ تزئینی آهکی گلابر بالا۱۱۴۱۱۵۲۰سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو۲۱۱۴۱۱۵۲۵سنگ تزئینی و نما
گلوجه امام۱۱۴۱۱۵۳۵سنگ تزئینی و نما
مرمریت قوزلو۱۱۴۲۰۱۴۴روباز
سنگ تزئینی- سنگ لاشه بنام ابوالفضل نامجومنش۱۱۴۲۱۱۷۰روباز
سارمساقلو – بهمن جلالیان۱۱۴۵۱۵۴۴شن و ماسه ای رودخانه ای
شن و ماسه گاودره۱۱۵۲۱۱۶۵روباز
سیلیس شکرچشمه۱۱۵۲۱۱۷۶روباز
خاک صنعتی ویر۱۱۵۲۱۲۸۲روباز
شن و ماسه تازه کند۱۱۵۲۱۳۶۵روباز
بوکسیت لاتریتی ماده معدنی دوم در اهن قارختلو۱۱۵۲۱۵۱۲روباز
شن وماسه کوهی۱۱۵۵۱۵۴۱شن و ماسه ای رودخانه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا