راهنمای شهروندان

لیست مهد کودک های زنجان

مهد کودک های زنجان – مهد کودک خوب در زنجان – لیست مهد کودک های زنجان –  بهترین مهد کودک زنجان – مهد های کودک زنجان – پیش دبستانی زنجان – آمادگی زنجان – مهد کودک شبانه روزی زنجان – مهدهای زنجان –  بهترین مهد زنجان – مهد کودک در زنجان – لیست مشاغل زنجان

جدول زیر نمایش دهنده لیست مهد کودک های زنجان  به همراه آدرس و شماره تلفن آن ها می باشد.

ردیفنام مهد کودکآدرس مهد کودک های زنجانشماره تماس
۱مهد کودک شادیزنجان، کوی علوم پایه، عارف ۳، داخل موسسه صوفی رازی۰۲۴-۳۳۴۴۹۸۷۳
۲مهد کودک پروانه هازنجان، اعتمادیه، خیابان هفتم، پلاک ۸۳۰۲۴-۳۳۴۲۱۵۵۵
۳مهد کودک صبازنجان، کوچمشکی، خیابان ۱۲ متری اول جنوبی، پلاک ۶۴۰۲۴-۳۳۴۳۰۳۲۳
۴مهد کودک و پیش دبستانی یکتازنجان، شهرک کارمندان، فاز۳، خیابان ششم، قطعه ۶۹۱۰۲۴-۳۴۲۴۲۰۸۷
۵مهد کودک مائدهزنجان، خیابان شهدا، روبروی فرمانداری۰۲۴-۳۵۲۴۷۹۳۱
۶مهد کودک نیلوفرزنجان – اعتمادیه – خیابان سوم شرقی (شهید مجینه ) – پلاک ۴۰۰۲۴-۳۴۲۲۴۴۵۶
۷مهد کودک و پیش دبستانی لبخندزنجان، علوم پایه، عارف ۱۲، قطعه ۲۵۷۷۰۲۴-۳۴۲۷۲۲۰۰
۸مهد کودک نیایشزنجان، انصاریه، خیابان ولیعصر، بوستان ۱، قطعه۶۸۰۲۴-۳۷۲۷۱۷۹۳
۹مهد کودک شکوفه های امیدزنجان، خیابان صفا، کوچه دشتی۰۲۴-۳۴۲۶۳۴۱۱
۱۰مهد کودک ستارهزنجان، سعدی شمالی، نبش کوچه خسروی، پلاک ۲۶۰۲۴-۳۴۲۴۶۶۶۸
۱۱مهد کودک بهارانزنجان، اراضی پایین کوه، فاز اول، خیابان میلاد، قطعه ۳۸۳۱۰۲۴-۳۴۲۵۷۹۵۸
۱۲مهد کودک شاپرکزنجان، جاده شهرک، قائم ۶، قطعه ۲۹۶۲۰۲۴-۳۴۲۵۵۴۶۷
نام مهد کودکآدرستلفن و کد پستی
مهد کودک پونهزنجان – انصاریه – خیابان ولعصر – میدان انصاریه – پلاک ۱۱۰۸۳۳۷۸۳۶۴۷تلفن : – – کد پستی :
مهد کودک شایستهپونک ۲۰ متری آیت اله سایدی بهرام پور اول ق ۹۳۳۳۷۱۰۰۴۳تلفن : – ۴۵۱۶۳۴۴۵۹۵ کد پستی :
باغ شادونهانتهای جاده همایون-کوچه شهید اقا گل سلیمی-پلاک۲۸۵۲۶۵۵۷۱تلفن : – – کد پستی :
اطلسی هازنجان-جاده دندی -روستای قلتوق۰۲۴۱۲۳۴۲۰۴۹تلفن : – – کد پستی :
مهد کودک و آمادگی ایلیازنجان هنرستان فاتح دوازده متری چهارم متقی غربی پلاک ۱۴۰۲۴۱۷۲۸۸۷۷۳تلفن : – – کد پستی :
یاسیناستان زنجان-شهرزنجان-روستادواسبتلفن : – – کد پستی :
آرامشروستای پایین کوه کوچه شهید یدالله محمدی پ ۲۴۹تلفن : – – کد پستی :
قصر بازیچهار راه سعدی روبروی پاساژ آریا بن بست دارایی پلاک ۳۸/۱۰۲۴۳۳۴۶۴۷۵۷تلفن : – ۴۵۱۳۶۷۵۸۹ کد پستی :
فرشته مهربونسعدی شمالی کوچه مردادپ۱۷۰۲۴۳۳۵۵۲۳۳۲تلفن : – ۴۵۱۳۶۴۳۳۵۱ کد پستی :
یکتاشهرک کارمندان فاز۳ خ ۶ ق۶۹۱۰۲۴۳۳۴۴۲۰۸۷تلفن : – ۴۵۱۳۹۱۶۵۵۵ کد پستی :
سفیدبرفیشهرک قدس خ ۵غربی پ۸۱۳۳۴۵۲۶۸۶تلفن : – ۴۵۱۳۷۱۵۶۱۳ کد پستی :
مهد کودک و پیش دبستانی خصوصی شایگانزنجان – زیباشهر – کوی دانشگاه حکمت ۹۴/۵۰۲۴۱۷۲۶۰۰۹۶تلفن : – – کد پستی :
یزدان مهر۲۸کیلومتری جاده تبریز روستای یامچی مدرسه علی اشرف قاسمیتلفن : – – کد پستی :
مهد رویایی کودککوی پونک -روبه روی مجتمع ایلیا خ-عنصری چهارم ق-۳۳۲تلفن : – – کد پستی :
مهدکودک خصوصی گلهای کوچککوی فرهنگ میدان گلها جنب دبستان صدرا۵۲۴۶۴۸۱تلفن : – – کد پستی :
مهدکودک پروانه هازنجان اعتمادیه خیابان هفتم پلاک ۸۳۰۴۳۴۲۲۰۵۵۵تلفن : – – کد پستی :
هدیشهرک شهدا – شاهد ۵ – پ ۹۰۲۴۳۳۵۴۹۲۰۵تلفن : – – کد پستی :
جنتالهیه-فاز ۲-فلکه نیایش – ۱۴ متری البرز قطعه ۸۸۲۴۰۲۴۵۲۲۹۲۵تلفن : – – کد پستی :
ترنمزنجان اعتمادیه خیابان شجاعی ( سیزده وسط ) پلاک ۳۵۰۲۴۳۳۴۲۱۱۸۹تلفن : – – کد پستی :
پری مهرشهرک انصاریه خیابان بوستان ۱۶ قطعه ۱۲۷۰۲۴۱۷۲۷۹۲۲۶تلفن : – – کد پستی :
ماه پیشونیکوی گلستان اندیشه -خ بهشت ۱ – قطعه E -43۰۲۴۳۳۷۶۴۰۶۱تلفن : – – کد پستی :
المهدیشهرک بهارستان، باران ۱، بهار ۶ غربی، قطعه ۱۸۸۸۰۲۴۱۷۲۷۷۲۹۹تلفن : – – کد پستی :
مهریک وشیرخوارگاهکوچمشکی جنب زبانسرای ایران زمین پ۵۷۸۴۲۵۰۴۶۷تلفن : – – کد پستی :
ترن شادیخیام راه آهن خ سهرابی نزاد-میثاق ۱پ۴۶۳۳۱۱۲۶۰۶تلفن : – ۴۵۱۶۹۱۳۹۹۳ کد پستی :
مهد کودک مسافر کوچولوزنجان.شهرک اندیشه.خیابان ملاصدرا.خیابان پردیس.کوچه پردیس ۱۰تلفن : – – کد پستی :
مهد کودک و آمادگی بیناتزنجان – اسلام آباد – خیابان ۲۰ متری شهید مدنی – جنب بانک صادرات۵۲۵۴۱۸۲تلفن : – – کد پستی :
مهدکودک نوگلانزنجان میدان ولیعصر ورودی اورژانس میدان ولیعصر۰۲۴۱۷۲۷۱۵۶۳تلفن : – – کد پستی :
مهد کودک و پیش دبستانی شبانه روزی گلهای هستیزنجان-شهرک آزادگان-خیابان آذر-پلاک ۴۰۹۸۰۲۴۱۴۲۱۱۶۸۵تلفن : – – کد پستی :
مهدکودک وامادگی پارمیداگلشهر فاز دو خیابان گل افشان قطعه ۲۷۰۰تلفن : – – کد پستی :
مهدکودک نیایشانصاریه بوستان یک قطعه ۶۸تلفن : – – کد پستی :
مهدکودک خصوصی لبخندعلوم پایه -عارف ۱۲-پ-۲۵۷۷تلفن : – – کد پستی :
شکوفه های امیدخیابان صفا-کوچه دشتی-مهدکودک شکوفه های امید۳۳۴۴۹۲۸۴تلفن : – ۴۵۱۳۶۶۶۵۶۷ کد پستی :
شمیمزنجان خیابان امام کوچه ۸متری امامزاده پلاک ۱۷۳۳۳۲۲۲۷۵تلفن : – ۴۵۱۶۶۴۵۶۳۴ کد پستی :
مهدکودک حنانهروستای اسفجین-واقع درجاده زنجان تبریزتلفن : – – کد پستی :
ماه تی تیزنجان شهرک لاله شاهد ۳ قطعه ۱۴۰۰۲۴۱۷۲۸۷۸۳۸تلفن : – ۴۵۱۵۹۳۶۹۵۱ کد پستی :
مهدکودک پرگلزنجان – روستای دیزج آباد -مجتمع بهزیستی سابقتلفن : – – کد پستی :
درسازنجان کوی فرهنگ نیلوفر۶ پلاک ۹۸۹۵۲۳۰۶۶۱تلفن : – ۴۵۱۹۹۱۷۸۱۳ کد پستی :
مهد کودک مبینزنجان خیابان فرودگاه کوچه مسجد امیرالمومنین پ۳تلفن : – – کد پستی :
مهد کودک و مرکز پیش دبستانی نگینزنجان-اراضی پائین کوه-میثاق۱۳-قطعه۳۱۴/۴۰۲۴۱-۴۲۵۳۵۳تلفن : – – کد پستی :
مهد کودک انامهرخیابان امام-نذرسیده به چهار راه امیر -کوچه کاوندی-پلاک ۶تلفن : – – کد پستی :
مهد کودک وآمادگی قرآنی اسوهسعدی وسط-کوچه مستشیری-پلاک ۷۳۳۳۲۸۲۸۲تلفن : – – کد پستی :
نی نی ناززنجان-شهرک کارمندان-خیابان یازدهمتلفن : – – کد پستی :
بهاراناراضی پائین کوه فاز ۱ میلاد ۱۴ قطعه۳۸۲۳۳۳۴۵۷۹۵۸تلفن : – ۴۵۱۴۹۳۶۷۸۴ کد پستی :
مهد کودک قصر بازیزنجان-چهار راه سعدی-خیابان بعثت-بن بست دارایی-پلاک۳۸۴۲۶۴۷۵۷تلفن : – – کد پستی :
مهدکودک نی نی گلگلشهرکاظمیه فاز۱ ۱۸متری شهید بخارایی ۵شرقی قطعه۱۲۵۹تلفن : – – کد پستی :
مهد موسسه دارالقرآن الکریم زنجانزنجان خ شیخ فضل الله نوری موسسه دارالقرآن الکریم زنجانتلفن : – – کد پستی :
مهدکودک نیلوفرزنجان – اعتمادیه – خ سوم شرقی (شهید مجینه ) – پلاک ۴۰تلفن : – – کد پستی :
lمهدکودک آفتاب مهتابزنجان کوی ولیعصر نیکسازان نبش کوثر ۱۶ شرقی بلوک۲ ق ۱۰ جنب نانوایی۰۲۴۱۷۲۸۱۴۰۴تلفن : – – کد پستی :
مهد نی نی گلگلشهر کاظمیه فاز یک ۱۸متری شهیدبخارایی خیابان سوم غربی قطعه ۱۲۹۰۷۳۲۳۶۳۷تلفن : – – کد پستی :
ستارهسعدی شمالی-نبش کوچه خسروی-پلاک ۲۶۳۳۴۴۶۶۶۸تلفن : – ۴۵۱۳۶۷۷۳۷۹ کد پستی :
پیش دبستانی و مهدکودک رنگین کمانزنجان-خ خرمشهر- خ ولیعصر- خ ساعی- پ ۱۷۰۲۴۱۷۲۷۳۳۴۱تلفن : – – کد پستی :
پرنیانشهرک امیرکبیر فاز ۱ دانش ۲ ق ۵۰۶۷۰۲۴۱۷۲۶۲۱۰۵تلفن : – – کد پستی :
مهستاناراضی پاییین کوه فاز۳ میثاق ۱ق ۵۴۳۳۳۷۶۱۱۸۲تلفن : – ۴۵۱۴۹۵۴۱۷۳ کد پستی :
مهساچهارراه پایین کوچه افشارچی روبروی فروشگاه اتکا پ ۳۳۳۵۵۷۲۳۴تلفن : – ۴۵۱۸۷۱۷۵۷۱ کد پستی :
باغ ستاره هاروستای قره بوتهتلفن : – ۴۵۴۶۱۱۷۶۸۳ کد پستی :
قصرکوچولوهنرستان- بلوار فاتح-کوچه ۱۲ متری غربی اول-پلاک ۱۹۰۲۴۳۳۷۷۱۹۶۴تلفن : – ۴۵۱۵۸۶۳۸۵۱ کد پستی :
مهد رنگین کمانسلطانیه خ کمربندی روبروی مدرسه قرآنی مهد رنگین کمان۰۲۴۳۵۸۲۳۵۲۷تلفن : – ۱۳۶۳۹۳۳۹۳۴ کد پستی :
کلبه امیدزنجان-۵ کلیومتری جاده تبریز-دانشگاه زنجان۳۲۲۸۳۰۵۸تلفن : – ۴۵۳۷۱۳۸۷۹۱ کد پستی :
ائلماناعتمادیه-خ ۹ وسط-پلاک۳۹۰۲۴-۳۳۴۲۳۴۰۲تلفن : – ۴۵۱۵۶۴۴۷۵۱ کد پستی :
عسلکاراضی پایین کوه-میلاد ۱۰ روبه روی آپارتمان های سینا۰۲۴-۳۳۷۷۷۴۹۴تلفن : – ۴۵۱۴۹۳۵۷۶۵ کد پستی :
هدیهمنظریه-خ نسیم ۱۰غربی-قطعه۱۸۴۰۲۴-۳۳۷۸۴۹۳۷تلفن : – ۴۵۱۵۹۵۸۱۱۹ کد پستی :
رفاهکوچه مشکی نبش۱۲ متری دوم پلاک۴۳۳۳۴۷۰۹۹۴تلفن : – ۴۵۱۳۸۶۳۷۴۳ کد پستی :

لیست مشخصات مهد های خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی شهرستان زنجان

ردیفنام مهد کودکنام موسسسال تاسیسآدرس دقیق
۱آرامشمعصومه بازرگان۱۳۸۸بیمارستان آیت اله موسوی – کدپستی ۴۵۱۵۱۶۸۷۱۷
۲آفتاب مهتابفاطمه رزاقی۸۲نیکسازان ، کوثر ۱۶ شرقی ، جنب نانوایی ، قطعه ۱۰ ، بلوک ۲
۳آنا مهر هدی کابلی ۱۳۸۸خیابان ۱۷ شهریور -خیابان بسطامیان   نرسیده به اداره پست سابق -پلاک ۲۴ 
۴ائلمانلیلا حق وردی۹۰/ ۷/۱اعتمادیه- خیابان نهم وسط- پلاک ۳۹
۵اسوهلیلا مرادخانی۱۳۸۰سعدی وسط ک مستشیری پ۱۹
۶اطلسی هازهرا اسدی۱۳۸۹جاده دندی – روستای قلتوق -روبروی درمانگاه -خانه های سازمانی شماره ۲ کدپستی۴۵۴۹۱۴۹۱۱۲
۷المهدی خدیجه ناصری فرد۸۱/۷/۱۰بهارستان- باران یک- نبش بهار ۶ غربی- پلاک ۱۸۸۸
۸امید آتیهزهرا داغدار۱۳۷۸سه راه امجدیه ابتدای کوی فرهنگ داخل بیمارستان امام حسین(ع)- کدپستی ۴۵۱۹۷۸۶۹۱۱
۹ایلیامریم رضائی چایجانی۸۴هنرستان ، وحیدیه ، شریعت اول ، پشت بانک پارسیان ، پلاک ۲۳
۱۰باغ شادونه لیلا خدایاری۱۳۸۵شهرک رجایی-ایثار یک -پلاک ۲۰ 
۱۱بهارانسارا سلیمی۱۳۷۸اراضی پایین کوه ، فاز اول ، خ میلاد ۱۴ قطعه ۳۸۲۳ ، کد پستس ۳۶۷۸۴-۴۵۱۴۹
۱۲بینات محمد علی حسنی۱۳۸۵اسلام آباد – خ ۲۰ متری – جنب بانک صادرات – طبقه دوم فروشگاه لوازم خانگی کریمی –کدپستی:۳۶۹۸۳-۴۵۱۹۷
۱۳پارمیدالیلا ابراهیم خانی۱۳۸۹گلشهر کاظمیه-۱۸متری اول-خ گل افشان-ق ۲۷۰۰
۱۴پرنیانشمسی قهوه چی مجرد۱۳۸۹شهرک امیر کبیر فاز اول دانش ۲ ق۵۰۶۷
۱۵پروانه هازیور خانعلی زاده۱۳۸۴اعتمادیه-خیابان شهرداری – نبش خیابان حشمت ا… سلطانی
۱۶پری مهر پریسا رضایی۸۵انصاریه ، بوستان ۱۶ ، قطعه ۱۲۷
۱۷پونهعصمت بیات۸۴انصاریه ، جنب سوپر مارکت پونه ، قطعه ۱۱۰۸
۱۸ترن شادی سیده مهری موسوی۱۳۹۳/۸/۵خیابان خیام جنوبی ورودی راه آهن – خ سهرابی نژاد میثاق یک -روبروی اداره کل -پلاک ۴۶ کدپستی۴۵۱۶۹۱۳۹۹۳
۱۹ترنممهین تیموری۸۴/۶/۱اعتمادیه-خیابان ۱۳ وسط- خیابان شجاعی، پلاک ۳۵
۲۰ثمینزینب نوری۱۳۸۰دروازه ارک ک پرستار پ۲۵
۲۱جنت عذرا وقوعی۱۳۷۹کوی فرهنگ-یاسمن ۷ قطعه ۲۲۱۱
۲۲دارالقرانملیحه احمدی فرد۱۳۷۵شیخ فضل اله نوری موسسه دارلقران
۲۳درسا زینب محمدی۱۳۸۹کوی فرهنگ-نیلوفر۱۸-۳۵متری نرگس-ق ۹۸۹-کدپستی:۱۷۸۱۳-۴۵۱۹۹
۲۴رفاهوحیده فتاحی۱۳۹۵کوچمشکی چهارراه دوم پ۵۶۵
۲۵رنگین کماناکرم عصفوری۸۴خیابان خرمشهر ، خیابان ولعصر ، خ ساعی ، پ ۱۷
۲۶روستا مهد باغ ستاره هاثریا مهدیون ۱۳۹۴زنجان رود -روستای قره بوطه -داخل دبیرستان حجاب
۲۷روستا مهد پرگل سمیرا سیروسی ۱۳۸۷روستای دیزج اباد-مجتمع بهزیستی سابق –روبروی دبستان ابتدایی مهدکودک پرگل -کدپستی ۱۱۸۰۰۰۱۳۳۱
۲۸روستا مهد حنانه  آمنه بیگ محمدی ۱۳۸۰روستای اسفجین – خ-شهید اصغر حسنی -جنب دبیرستان دخترانه عصمت -پلاک ۶ کدپستی ۴۵۳۷۱۱۳۳۸۱
۲۹روستامهد یزدان مهر رقیه نقی لو ۱۳۸۷روستا ی یامچی – مدرسه علی اشرف قاسمی –
۳۰روستامهد یاسین مریم عباسی ۱۳۸۸روستای دو اسب -شهرک دو اسب – کوچه سهروردی۳ پلاک  ۴۰ کدپستی ۴۵۱۵۱۸۱۳۴۴
۳۱رویای کودک زینب احمدی۱۳۸۸کوی پونک-روبه روی مجتمع ایلیا-خ-عنصری چهارم-ق ۳۳۲-کدپستی:۴۵۱۵۹۶۷۳۴۶
۳۲ستاره نسترن به آفرید ۱۳۷۹سعدی شمالی – نبش کوچه خسروی – پلاک ۲۶ –کدپستی:۷۷۳۷۹-۴۵۱۳۶
۳۳سفید برفیفایزه اسکندری۱۳۸۴کوچمشکی خ سرداران ک غلامرضا حسنی پ۵۴۰
۳۴شادیرشیده ثبوتی۱۳۷۹جاده گاوازنگ ، مرکز تحصیلات تکمیلی ، علوم پایه ، عارف یک ، کدپستی ۴۲۵۱۳۷۹۶۱۱۸
۳۵شایستهسمیه صمصامی نژاد۱۳۹۲پونک خیابان ایت اله صایینی -بهرامپور اول ق ۹۳
۳۶شکوفه های امیدمنیژه کهی میانجی۱۳۸۰خ صفا کوچه دشتی
۳۷شمیم فاطمه محمدی ۱۳۸۵خیابان امام کوچه ۸متری نرسیده به امام زاده×پلاک۱۵/۱۷کدپستی:۴۵۶۳۴-۴۵۱۶۶
۳۸صبارقیه نوری ۱۳۷۹کوچه مشکی – چهارراه اول – نبش ۸ متری سوم پلاک ۳۰ –کدپستی:۴۳۳۹۸-۴۵۱۳۸
۳۹عسلکفرحناز اشراقی۱۳۸۷اراضی پایین کوه ، میلاد ۱۰ ، روبروی آپارتمانهای سینا کدپستی ۴۵۱۴۹۳۵۷۶۵
۴۰فرشته مهربونثریا محمدی۱۳۸۴سعدی شمالی  روبروی جهاد کشاورزی ک مردادپ۱۷
۴۱قصر بازی یعقوب تاور ۱۳۸۶خیابان طالقانی – کوچه اخوان -پلاک ۲ 
۴۲قصر کوچولو هامریم وفائیان۹۴هنرستان ، بولوار فاتح ، کوچه ۱۲ متری غربی اول
۴۳کلبه امید ندا کابلی ۵کیلومتری جاده تبریز دانشگاه زنجان -کدپستی ۴۵۳۷۱۳۸۷۹۱
۴۴گلهای کوچکسکینه علی بخشی  کوی فرهنگ –اطلس۳-ق۲۶۹۶ –کدپستی:۷۳۳۷۳-۴۵۱۹۹
۴۵گلهای هستیعلی عبدی پور۱۳۸۸شهرک آزادگان ، خ آذر ، پلاک ۴۰۹۸ ، کدپستی ۴۵۱۳۷۵۶۷۹۳
۴۶لبخندفرانک بحرینی۱۳۸۴علوم پایه ، عارف ۱۲ ، قطعه ۲۵۷۷ ، کدپستی ۴۵۱۳۸۷۸۹۱۸
۴۷مائدهزینب مرادخانی۱۳۸۳شهرک کارمندان ، فاز ۲ ، نبش خیابان ۱۱ ، جنب بنگاهی گفت و گو
۴۸ماه پیشونیزهرا ابراهیمی۱۳۸۸گلشهر کاظمیه-خ۱۸متری شهید بخارایی- پنجم شرقی-ق۱۲۵۹
۴۹ماه تی تیزهرا میناخانی ۱۳۸۷شهرک لاله – شاهد ۳ قطعه ۱۴۰-کدپستی:۳۶۹۵۱-۴۵۱۵۹ 
۵۰مبین کبری نظری ۱۳۸۲خ فرودگاه – کوچه امیرالمومنین – پلاک ۳ –کدپستی:۵۶۷۷۷-۴۵۱۸۸
۵۱مسافر کوچولوفریده کریم پور۱۳۸۸بسیجیان پردیس-کوچه پردیس ۱۰-ق ب۷۵۷
۵۲مهسامعصومه بهمنی ۱۳۹۳چهار راه پایین-کوچه افشارچی-روبروی فروشگاه اتکا -پلاک ۳- کدپستی ۴۵۱۸۷۱۷۵۷۱
۵۳نو گلان فرح حبیبی اسلامی    ( بیمارستان ولیعصر )۱۳۸۲اراضی پایین کوه -فاز ۲-میلاد ۴ -پلاک ۲۶۶۱
۵۴نیایش زهرا مقدمی ۱۳۸۸شهرک انصاریه – خ بوستان یک – قطعه شمالی – پلاک یک-کدپستی:۱۴۱۱۷-۴۵۱۵۷
۵۵نیلوفرربابه جزء عاشوری۸۹/۷/۱اعتمادیه- خیابان سوم شرقی-کوچه شهید مجینه- پلاک ۴۰
۵۶نی نی گلافسانه ایمانی۱۳۸۸گلشهر کاظمیه-خ۱۸ متری شهید بخارایی –- پنجم شرقی -قطعه ۱۲۵۹کدپستی ۴۵۱۴۱۳۴۳۷۸
۵۷هدی رقیه وقوعی۱۳۷۹شهرک شهدا – شاهد ۵ پلاک ۹ –کدپستی:۴۵۳۳۴-۴۵۱۷۸
۵۸هدیهاکرم اکبری۸۴/۷/۱شهرک منظریه-خیابان نسیم دهم غربی- قطعه ۱۳۴
۵۹یکتاحنانه قائمی۱۳۸۴شهرک کارمندان ، فاز ۳ خیابان ششم قطعه ۶۹۱، کدپستی ۴۵۱۳۹۱۶۵۵۵
۶۰مدادرنگیرویا محمدی۱۳۹۵اراضی پایین کوه فاز ۴ میثاق۲۵
۶۱مهربانیسمیه نوروزی۱۳۹۵اراضی ثبت خ۵قطعه۱۰۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا