آدرس سفره خانه های سنتی و مراکز پذیرایی استان زنجان

 

نام واحد نوع واحد شهرستان شماره تماس آدرس
باغچه سبز رستوران منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۴۴۱۲۶۲۴ کیلومتر ۹ جاده قدیم زنجان – میانه
قیدارنبی (ع) سفره خانه خدابنده ۰۹۱۲۳۴۱۱۰۷۱ شهر خدابنده- خیابان امام- طبقه فوقانی بازار سنتی قیدار نبی( ع)
شارشار سفره خانه خدابنده ۰۹۱۹۶۷۳۳۱۹۱ شهرستان خدابنده- شهر کرسف- روبروی شهرداری
نگین سبز سفره خانه خرمدره ۰۹۱۲۳۴۲۴۱۹۷ شهرستان خرمدره- جاده سوکهریز- روبروی شرکت تاج سبز
زرتشت سفره خانه سنتی زنجان ۰۹۱۲۱۵۹۳۴۶۵ شهر زنجان- خیابان خرمشهر- روبروی صدا و سیما
عباچی سفره خانه سنتی زنجان ۰۲۴۳۳۳۲۷۲۵۰ شهر زنجان- خیابان امام- کوچه باشگاه
حاج داداش سفره خانه سنتی زنجان ۰۲۴۳۳۳۲۲۰۲۰ شهر زنجان- خیابان فردوسی-بازار پایین- روبروی مسجد
نارنج سفره خانه سنتی زنجان ۰۹۱۲۵۴۲۱۹۶۰ شهر زنجان- خیابان شهدا-جنب روزنامه مردم نو
ایرانیان سفره خانه سنتی زنجان ۰۹۱۲۳۰۸۵۸۰۰ شهر زنجان- ورودی شهر زنجان- نرسیده به میدان بسیج
تمدن سفره خانه سنتی زنجان ۰۲۴۳۳۴۵۷۷۱۱ شهر زنجان کوی قائم ،بعد از پل زیر گذر روبروی مدرسه ۱۳ آبان
زیتون شیرین سو سفره خانه سنتی طارم ۰۹۱۹۳۴۵۴۷۰۵ شهرستان طارم – کیلومتر ۷ جاده درام – نوکیان
قوناخ باغی سفره خانه سنتی خدابنده ۰۹۱۲۳۴۱۳۷۴۰ شهر سهرورد ، ابتدای خیابان ساحل جنب پرورش ماهی
قشلاق سفره خانه سنتی طارم ۰۹۱۲۶۴۱۶۹۶۵ شهرستان طارم روستای شیت
باغ گیلاس سفره خانه سنتی طارم ۰۹۱۲۳۴۱۲۹۶۲ شهرستان طارم روستای شیت
ساحل غداخوری منفرد بین راهی ابهر ۰۹۱۲۴۴۲۵۶۴۲ کیلومتر ۶۵ جاده زنجان – ابهر، روبروی کارخانه قند
شیرین سو غذا خوری منفرد بین راهی زنجان ۰۲۴۳۵۲۶۰۱۵۷ جاده کمربندی
فرهادی غذا خوری منفرد بین راهی زنجان ۰۲۴۲۵۸۵۳۳۷۵ کیلومتر ۲۰ جاده قدیم زنجان – ابهر
جزیره رضوان غذا خوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۱۴۱۳۶۵۳ کیلومتر ۱۵ جاده قدیم زنجان – ابهر، سه راهی طارم
لطفی غذا خوری منفرد بین راهی زنجان ۰۲۴۳۳۷۹۹۶۶۸ کیلومتر ۸ جاده قدیم زنجان – ابهر
علی بابا غذا خوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۲۴۱۱۰۳۱ کیلومتر ۲۰ جاده قدیم زنجان – ابهر، سه راهی نیماور
ستار غذا خوری منفرد بین راهی سلطانیه ۰۹۱۲۳۴۱۲۲۱۳ کیلومتر ۲۴ جاده قدیم زنجان – ابهر
گلایل غذا خوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۵۴۱۹۵۱۰ کیلومتر ۳۵ جاده قدیم زنجان – میانه ، نرسیده به سراهی ماهنشان
صابر غذا خوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۲۴۱۰۷۴۷ کیلومتر ۳۵ جاده قدیم زنجان – میانه، سه راهی ماهنشان
احمدی غذاخوری زنجان ۰۹۱۰۹۷۲۶۷۵۶ کیلومتر ۱۸ جاده قدیم زنجان – ابهر
بهاران غذاخوری منفرد بین راهی سلطانیه ۰۹۱۲۲۴۱۳۸۱۵ کیلومتر ۳۰ جاده قدیم زنجان – ابهر
چرگر غذاخوری منفرد بین راهی ابهر ۰۹۱۲۳۴۲۰۸۰۲ کیلومتر ۵۵ جاده قدیم زنجان – ابهر
سرچم غذاخوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۳۴۶۴۹۱۳ کیومتر ۷۵ جاده قدیم زنجان میانه
خان چایی غذاخوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۹۹۸۱۵۱۱۹ کیلومتر ۳۵ جاده زنجان – طارم جنب راه دارخانه
صفا غذاخوری منفرد بین راهی طارم ۰۹۱۲۹۲۸۲۳۶۰ کیلومتر ۴۵ جاده زنجان- طارم
شیرین سو نعمتی غذاخوری منفرد بین راهی طارم ۰۹۱۹۴۶۶۷۳۰۴ شهرستان طارم جاده شیرین سو به ماسوله
ماهان غذاخوری منفرد بین راهی طارم ۰۹۱۲۲۴۲۰۲۵۹ شهرستان طارم جاده شیرین سو به ماسوله
پاپایی غذاخوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۲۴۲۵۱۲۹ گیلومتر ۱۵ مسیر زنجان – بیجار
قصر آبی غذاخوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۷۴۲۷۷۸۷ جنب عوارضی زنجان – قزوین ، پایانه بار صبا
رفیعی غذاخوری منفرد بین راهی خدابنده ۰۹۱۲۷۴۵۸۹۴۸ شهرستان خدابنده – کرسف- ورودی شهر
ضیافت غذاخوری منفرد بین راهی خدابنده ۰۹۱۲۸۴۲۰۰۱۵ شهرستان خدابنده – شهر گرماب – جنب پارک معلم
خرمشهر(بهمن) غذاخوری منفرد بین راهی سلطانیه ۰۹۱۹۲۴۱۴۲۹۱ جاده قدیم زنجان – ابهر روستای یوسف آباد
پردیس غذاخوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۴۵۴۶۲۸۷ کیلومتر ۹ جاده قدیم زنجان – میانه
وحید غذاخوری منفرد بین راهی زنجان ۰۹۱۲۷۴۳۶۲۳۳ کیلومتر ۱۸ جاده قدیم زنجان – میانه ، سه راهی امین آباد
رفیعی غذاخوری منفرد بین راهی سلطانیه ۰۹۱۲۸۴۲۰۱۳۵ کیلومتر ۴۰ جاده قدیم زنجان – ابهر، جنب شرکت پرهام
گلها غذاخوری منفرد بین راهی ایجرود ۰۹۳۸۴۲۸۴۵۱۲ شهرستان ایجرود- سه راهی سعید آباد
پاییزان غذاخوری منفرد بین‌راهی زنجان ۰۹۳۰۴۸۵۲۴۶۴ کیلومتر ۵ جاده زنجان- میانه
باران ولیدر مجتمع خدماتی رفاهی طارم ۰۹۳۷۹۸۵۰۷۷۵ شهرستان طارم- مابین روستای شیت و ولیدر
شهر شادی پارسیان مجتمع خدماتی رفاهی زنجان ۰۹۱۲۱۴۱۰۵۵۴-۰۹۱۲۰۶۴۴۱۸۸ کیلومتر ۲۲ آزاد راه زنجان- قزوین
قمر بنی هاشم (ع) مجتمع خدماتی رفاهی خدابنده ۰۹۱۹۵۴۷۳۱۲۳ جاده خدابنده به ابهر نرسیده به روستای دوتپه
رونیکام مجتمع خدماتی رفاهی زنجان ۰۹۱۲۱۵۹۳۴۶۵ کیلومتر۳۰آزادراه زنجان- تبریز
شهرسفید مجتمع خدماتی رفاهی زنجان ۰۹۱۲۴۵۴۹۱۱۴ کیلومتر۳۵آزادراه زنجان- تبریز
اشراق مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی زنجان ۰۹۱۲۱۴۱۵۱۴۷ جاده قدیم زنجان – ابهر – روستای خیرآباد
قصر نور مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی زنجان ۰۲۴۳۳۴۴۰۰۱۱ کیلومتر ۷ جاده قدیم زنجان – میانه
الماس مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی طارم ۰۹۱۲۳۴۲۱۲۹۵ شهرستان طارم – کیلومتر ۲ جاده آببر به گیلوان، روبروی روستای کردآباد
ولایت مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی خدابنده ۰۹۱۲۳۴۱۹۶۷۱ شهرستان خدابنده – شهر زرین رود – کیلومتر ۵ جاده همدان
شهر آفتاب مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی ابهر ۰۹۱۲۳۴۲۰۳۷۲ کیلومتر ۴۵ آزاد راه زنجان – قزوین
لاله هیدج مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی ابهر ۰۹۱۱۱۳۹۴۹۹۵ کیلومتر ۶۵ آزاد راه زنجان – قزوین
غزال مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی خرمدره ۰۲۴۵۵۲۷۰۴۹ کیلومتر ۷۵ آزاد راه زنجان – قزوین
گلریز مجموعه اقامتی و پذیرایی ابهر ۰۹۱۲۱۴۱۱۶۱۸ شهر ابهر- میدان شهید رجایی- ابتدای بلوار اثیرالدین- پلاک ۴۱
آسمان مجموعه اقامتی و پذیرایی خدابنده ۰۲۴۳۴۳۳۸۵۶۹ شهرستان خدابنده- روستای مزید اباد
حاج بابا مجموعه اقامتی و پذیرایی زنجان ۰۹۳۸۶۶۶۶۱۴۱ شهر آببر- خیابان اصلی- جنب بانک تجارت
صدف ۱ مجموعه گردشگری زنجان ۰۹۱۲۲۴۱۳۲۹۶ شهر زنجان-خیابان خرمشهر- روبروی پارک ملت
قشلاق مجموعه گردشگری طارم ۰۹۱۲۶۴۱۶۹۶۵ شهرستان طارم-روستای شیت
باغ ایلخانی مجموعه گردشگری سلطانیه ۰۹۱۲۶۴۲۰۰۲۷ استان زنجان- شهرستان سلطانیه- خ جمهوری- پلاک ۳۱
برلیان مجموعه گردشگری خدابنده ۰۹۱۲۶۴۲۰۴۴۱ شهرستان خدابنده- روستای حصار
باغ عروس مجموعه گردشگری زنجان ۰۲۴۳۳۷۹۱۰۱۰ شهر زنجان- ابتدای جاده قدیم زنجان- ابهر، نرسیده به ایران ترانسفو
بام شهر مجموعه گردشگری زنجان ۰۹۱۲۱۴۱۳۷۶۵ شهر زنجان- جاده گاوازنگ- جنب سد خاکی
دلنواز مجموعه گردشگری زنجان ۰۲۴۳۲۲۸۳۲۲۰ شهر زنجان- کیلومتر ۳ جاده قدیم زنجان- میانه
صدف ۲ مجموعه گردشگری زنجان ۰۹۱۲۲۴۱۶۱۴۴ شهر زنجان- خیابان خرمشهر- روبروی پارک ملت
چای باغ مجموعه گردشگری زنجان ۰۹۱۲۷۴۳۰۷۸۵ شهر زنجان- کیلومتر ۳ جاده حسن ابدال
صدف مجموعه گردشگری ابهر ۰۲۴۳۵۲۴۰۰۹۹ شهرستان ابهر- جاده ترانزیت-میدان انقلاب- روبروی کارخانه کبریت
پارس ابهر مجموعه گردشگری ابهر ۰۲۴۳۵۵۲۴۹۷۹ شهر ابهر- میدان کشاورز- کیلومتر ۱ جاده باغات کهریز
باغ تمدن مجموعه گردشگری ابهر ۰۹۱۲۶۴۱۲۹۸۸ شهرستان ابهر- بلوار وحدت- مابین ابهر و خرمدره
باغ شاتوت مجموعه گردشگری ابهر ۰۹۱۰۹۹۹۰۱۹۰ شهر ابهر- میدان تمدن- بلوار منابع طبیعی- ابتدای راه بنارود
باغ دلگشا مجموعه گردشگری خرمدره ۰۹۱۲۵۴۱۰۷۰۰ شهر خرمدره- خیابان شهید رجایی- پشت درمانگاه دانش- جنب پارک جنگلی
باغ فردوس مجموعه گردشگری خرمدره ۰۹۱۲۱۸۶۲۷۹۰ شهرستان خرمدره- بالاتر از کمربندی- بلوار دانشجو

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا