آدرس و تلفن شعب بانک های استان زنجان

 

شعب بانک صادرات استان زنجان

۱۳۰ مرکزی زنجان زنجان خیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان
۲۱۹ ابهر ابهر، ابتدای خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲
۲۵۲ اسد آبادی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، پلاک ۶۱
۳۶۶ بازار پایین زنجان بازار پایین، نرسیده به خیابان مسگرها، پلاک ۲۴۸
۵۹۵ صایین قلعه بیست و پنج کیلومتری جاده زنجان
۸۳۶ دروازه ارک زنجان میدان ارک، نبش خیابان طالقانی، پلاک ۲۳۹
۸۳۷ فردوسی زنجان خیابان فردوسی، پائین تر از بازار، پلاک ۸۷
۹۰۰ آزادی زنجان خیابان امام خمینی (ره)، میدان آزادی، پلاک ۶۵
۱۱۵۷ خیابان خیام زنجان خیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان
۱۲۴۲ سلطانیه زنجان کیلومتر چهل جاده رنجان تهران، شهرستان سلطانیه، خیابان قدس، پلاک ۱۱۶
۱۵۱۵ هیدج خیابان حکیم هیدجی، کوچه بهرامی، پلاک ۴۰۳
۱۵۲۶ گیلوان زنجان طارم علیاگیلوان، جنب بازارچه، پلاک ۱۳۷
۱۶۸۷ امام زاده زنجان خیابان امام خمینی (ره)، پلاک ۱۹۴
۲۰۶۴ بلوار خرمشهر بلوار خرمشهر، چهار راه معلم، پلاک ۱۲۰
۲۰۶۵ خرمدره خرمدره، تقاطع شهید بهشتی و شهید رجائی، پلاک ۹۱
۲۱۱۴ چهار راه امیر کبیر زنجان چهار راه امیرکبیر، ابتدای خیابان شهدا
۲۳۲۹ خیابان خرمشهر زنجان خیابان خرمشهر، نرسیده به میدان هنرستان، پلاک ۴۸۰
۲۶۶۲ خیابان جمهوری زنجان خیابان جمهوری اسلامی، خیابان بی سیم، پلاک ۶۱۶
۲۶۹۸ میدان انقلاب زنجان خیابان امام خمینی (ره)، میدان انقلاب
۲۶۹۹ دستجرده زنجان طارم علیاگیلوان، جنب بازارچه، پلاک ۱۳۷
۲۹۳۳ سه راه درمانگاه زنجان خیابان فرودگاه، نرسیده به سه راه امجدیه، پلاک ۴۸۲
۳۰۴۸ بازار بالا زنجان بازار بالا، میدان میوه فروشان، پلاک ۱۲۷
۳۴۵۴ خیابان بعثت زنجان خیابان بعثت، پلاک ۹۴
۳۴۵۵ خیابان فرودگاه زنجان خیابان فرودگاه، نرسیده به سه راه امجدیه، پلاک ۴۸۲
۳۴۵۶ آببر زنجان زنجان، طارم علیا، خیابان ۳۵ متری آببر
۳۴۵۷ خدابنده زنجان خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع)، پلاک ۴۹۴
۳۴۵۸ ماه نشان زنجان ماه نشان، سه راه امام، پلاک ۹۳
۳۵۳۲ اسلام آباد زنجان خیابان اسلام آباد، خیابان بیست متری آیت اله مدنی، پلاک ۴۱۹
۳۵۳۳ شناط خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۵
۳۵۳۴ شریف آباد ابهر ابهر، ابتدای خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲
۳۷۷۵ خیابان مسگرها زنجان خیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان
۴۱۱۹ میدان استقلال زنجان خیابان امام خمینی (ره)، سبزه میدان
۴۳۱۳ مینو خرمدره، خیابان امام خمینی (ره)، شرکت مینو
۴۳۹۳ خیابان سعدی زنجان میدان ارک، نبش خیابان طالقانی، پلاک ۲۳۹

شعب بانک تجارت استان زنجان

کد نام شعبه استان شهر آدرس تلفن ۱ تلفن ۲
۱۷۲۲۰ امام ابهر زنجان ابهر خیابان امام-پائین تر ازکوچه حسینیه ۳۵۲۲۵۶۰۱ ۳۵۲۷۴۳۳۱
۱۷۲۱۰ شناط ابهر زنجان ابهر خیابان دکتر بهشتی-بالاتر از میدان آزادی شناط ۳۵۲۶۰۰۰۶ ۳۵۲۶۰۰۰۵
۱۷۱۷۰ باجه طالقانی زنجان ابهر خیابان طالقانی ۳۵۲۲۴۶۰۱ ۳۵۲۷۸۹۵۵
۱۷۱۶۰ مرکزی ابهر زنجان ابهر اول خیابان ولیعصر ۳۵۲۲۵۶۰۳ ۳۵۲۷۰۰۹۸
۱۷۲۳۰ قروه زنجان ابهر روستای قروه-۲۰کیلومتری ابهر ۳۵۳۶۲۴۰۰ ۳۵۳۶۲۷۰۰
۱۷۲۸۰ باجه سعید آباد زنجان ایجرود دهستان سعیدآباد ۳۶۹۲۲۲۹۹ ۳۶۹۲۲۰۹۰
۱۷۹۳۴ باجه زرین آباد زنجان ایجرود شهر زرین آباد ۳۶۷۲۲۹۲۳ ۳۶۷۲۲۹۲۴
۱۷۲۴۰ حلب زنجان ایجرود شهر حلب ۳۶۸۲۳۲۵۵ ۳۶۸۲۳۲۴۸
۱۷۱۸۰ مرکزی خرمدره زنجان خرمدره خیابان بهشتی-روبروی پارک ملت ۳۵۵۲۸۲۰۰ ۳۵۵۲۸۲۰۱
۱۷۱۳۰ باجه بازار زنجان زنجان بازار پائین-راسته میرزائی ۳۳۳۳۸۰۹۰ ۳۳۳۲۲۷۴۴
۱۷۱۲۰ سه راه امجدیه زنجان زنجان خیابان ۱۷شهریور-نرسیده به سه راه امجدیه ۳۳۵۳۳۵۰۰ ۳۳۵۳۳۱۸۰
۱۷۰۴۰ خرمشهر زنجان زنجان خیابان خرمشهر ۳۳۷۷۹۲۲۷ ۳۳۷۷۲۷۰۷
۱۷۰۱۰ سبزه میدان زنجان زنجان سبزه میدان-روبروی کوچه سیدفتح اله ۳۳۳۲۲۷۰۶ ۳۳۳۳۲۰۸۰
۱۷۰۷۰ مسگرها زنجان زنجان خیابان سعدی جنوبی-خیابان توحید ۳۳۳۳۳۰۸۷ ۳۳۳۳۷۶۹۸
۱۷۹۱۰ باجه تسکو زنجان زنجان شرکت ایران ترانسفو ۳۲۲۲۱۴۱۵
۱۷۰۸۰ میدان پائین زنجان زنجان بازار پائین-راسته میرزائی ۳۳۳۳۸۰۸۵ ۳۳۳۲۴۸۴۳
۱۷۱۰۰ باجه اسلام آباد زنجان زنجان خیابان۲۰متری آیت اله مدنی-پلاک۱۷۲ ۳۳۵۳۳۹۲۷ ۳۳۵۳۷۳۵۳
۱۷۰۵۰ سعدی زنجان زنجان خیابان سعدی وسط-پلاک ۱۹۹ ۳۳۳۳۳۳۷۹ ۳۳۳۳۵۳۱۷
۱۷۰۳۰ دانشگاه زنجان زنجان کیلومتر۶جاده تبریز-ورودی دانشگاه ۳۲۲۸۳۰۵۵ ۳۲۲۸۳۰۵۵
۱۷۰۰۰ مرکزی زنجان زنجان زنجان سبزه میدان-خیابان امام-بالاتر از امامزاده ۳۳۳۲۰۱۴۵ ۳۳۳۲۲۰۴۴
۱۷۳۳۰ دکتر ثبوتی زنجان زنجان خیابان رهبری-پلاک ۶۰۷ ۳۳۴۷۰۷۵۰ ۳۳۴۶۲۱۰۰
۱۷۰۲۰ میدان آزادی زنجان زنجان میدان آزادی ۳۳۳۳۲۰۵۰ ۳۳۳۳۲۰۵۵
۱۷۰۹۰ مطهری زنجان زنجان خیابان فرودگاه-نبش خیابان بوذرجمهر ۳۳۵۴۷۰۹۰ ۳۳۵۴۲۴۷۰
۱۷۳۱۰ امیرکبیر زنجان زنجان چهارراه امیرکبیر ۳۳۳۳۵۵۷۰ ۳۳۳۳۵۵۷۱
۱۷۳۵۰ صائین قلعه زنجان صایین قلعه خیابان امام خمینی ۳۵۶۲۳۶۶۶ ۳۵۶۲۳۹۸۸
۱۷۳۷۰ درام زنجان طارم روستای درام ۳۲۸۸۳۸۶۱ ۳۲۸۸۳۵۰۰
۱۷۳۸۰ باجه آب بر زنجان طارم شهرآب بر-خیابان امام خمینی ۳۲۸۲۳۰۸۱ ۳۲۸۲۳۰۸۳
۱۷۱۹۰ خدابنده زنجان قیدار(خدابنده) خیابان امام خمینی ۳۴۲۲۶۷۳۷ ۳۴۲۲۲۷۷۰
۱۷۳۹۰ باجه دوتپه سفلی زنجان قیدار(خدابنده) خدابنده-روستای دوتپه سفلی ۳۴۳۲۲۰۹۰
۱۷۲۷۰ زرین رود زنجان قیدار(خدابنده) شهر زرین رود-خیابان امام ۳۴۶۲۲۲۰۰ ۳۴۶۲۲۴۵۵
۱۷۲۵۰ هیدج زنجان هیدج خیابان حکیم هیدجی-پلاک۲۵۸ ۳۵۷۵۳۰۱۰ ۳۵۷۵۳۰۰۶

شعب بانک ملی استان زنجان

کد نام شهر آدرس تلفن
۴۳۰۰ اداره امور شعب استان زنجان زنجان ۳۳۷۷۰۲۷۸
۴۳۰۱ زنجان زنجان ۳۳۳۳۳۵۹۵
۴۳۰۲ بازارزنجان زنجان زنجان – خ فردوسی – بازاربالا ۳۳۳۲۳۹۲۹
۴۳۰۳ غدیرزنجان زنجان زنجان – خ امام – چهارراه انقلاب ۳۳۳۳۹۵۹۸
۴۳۰۴ میدان ارک-زنجان زنجان دروازه ارک روبروی مسجد ارک ۳۳۳۶۰۲۴۱
۴۳۰۵ جهار راه امیرکبیرزنجان زنجان زنجان – خ امام – چهارراه امیرکبیر- روبروی دبیرستان امیرکبیر ۳۳۵۶۱۶۰۰
۴۳۰۷ میدان ازادی زنجان زنجان زنجان -خ امام – میدان آزادی ۳۳۳۳۷۶۰۰
۴۳۰۸ خیابان خرمشهرزنجان زنجان زنجان – انتهای خ خرمشهر- نرسیده به فلکه هنرستان ۳۳۷۸۱۱۰۰
۴۳۰۹ کوی قائم زنجان زنجان زنجان – بلوارشهیدچمران – میدان قائم ۳۳۴۴۹۰۹۰
۴۳۱۰ بانک کارگشائی زنجان زنجان سبزه میدان جنب بانک ملی مرکزی ۳۳۳۶۲۸۹۹
۴۳۱۱ میدان بارزنجان زنجان زنجان – خ خرمشهر- نرسیده به میدان بسیج ۳۳۷۷۸۵۴۶
۴۳۱۲ بعثت زنجان زنجان زنجان -خ بعثت – اول خیابان جاوید ۳۳۳۲۰۳۳۳
۴۳۱۳ خیابان جمهوری اسلامی زنجان زنجان زنجان – خ جمهوری اسلامی- قبل ازبانک مسکن ۳۳۴۶۵۳۱۶
۴۳۱۴ اسلام ابادزنجان زنجان زنجان – اسلام آباد- خ مدنی ۳۳۵۵۲۱۹۰
۴۳۱۵ خیابان فرودگاه زنجان زنجان زنجان – خ فرودگاه – نرسیده به سه راه امجدیه ۳۳۵۴۱۰۴۰
۴۳۱۶ گلشهر زنجان زنجان زنجان – اتوبان ۲۲ بهمن (کمربندی شمالی) بالاتر از هتل پیام – مخابرات – قطعه ۱۶۲۶ ۳۳۷۷۸۸۶۲
۴۳۱۷ خیابان سعدی زنجان زنجان خ سعدی ۳۳۳۶۲۲۹۶
۴۳۱۸ خیام زنجان زنجان زنجان -خیابان سعدی جنوبی ۳۳۳۲۹۶۸۴
۴۳۱۹ برق زنجان زنجان زنجان – خ سعدی شمالی- جنب اداره برق ۳۳۴۵۳۲۰۰
۴۳۲۰ دارائی زنجان زنجان زنجان – خ خرمشهر- ساختمان اداره دارائی ۳۳۰۲۲۷۳۷
۴۳۳۰ سلطانیه زنجان ابهر زنجان – سلطانیه – فلکه امام خمینی ۲۴۳۵۸۲۲۳۱۳
۴۳۳۱ ابهر ابهر ابهر- خ امام خمینی ۳۵۲۲۳۱۶۵
۴۳۳۲ خیابان سعدی ابهر ابهر ابهر خ طالقانی پایین تراز مخابرات ۳۵۲۷۸۰۳۳
۴۳۳۳ غدیرابهر ابهر ابهر- خ ترانزیت – بالاترازمیدان امام حسین ۳۵۲۳۱۷۳۰
۴۳۳۴ شریف ابادابهر ابهر ابهر- جاده ترانزیت – ورودی شریف آباد ۳۵۲۸۲۶۵۵
۴۳۳۵ شناط ابهر ابهر- شناط – بالاتراز امامزاده اسماعیل – روبروی مخابرات ۳۵۲۶۴۴۴۷
۴۳۳۶ چهارراه معلم ابهر ابهر ابهر- خ سپاه جنب بنیاد مسکن
۴۳۳۷ بازارابهر ابهر ابهر- میدان مصلی – نبش بلوارکشاورز ۲۴۳۵۲۷۶۶۹۲
۴۳۳۸ کوی فرهنگ زنجان زنجان زنجان – کوی فرهنگ – خ لاله – نرسیده به میدان گلها ۳۳۵۶۶۰۴۲
۴۳۳۹ اب برزنجان طارم زنجان – آب بر- خ امام ۳۲۸۲۴۲۶۷
۴۳۴۱ قیدار خدابنده زنجان – قیدار- خ امام خمینی – روبروی پارک شهرداری ۳۴۲۲۲۹۹۸
۴۳۴۲ خیابان ۱۷شهریورابهر ابهر منحل شد- درشعبه خ سعدی ادغام گردید
۴۳۴۳ اموزش وپرورش قیدار خدابنده قیدار- خ بهشتی – جنب اداره آموزش و پرورش
۴۳۴۴ بازارقیدار خدابنده میدان معلم ۳۴۲۲۶۰۱۰
۴۳۴۵ شیخ اشراق زنجان زنجان زنجان – خ امام – نرسیده به بلوارآزادی ۳۳۳۶۱۷۷۷
۴۳۴۶ کرسف خدابنده خدابنده زنجان – قیدار- کرسف ۳۴۳۵۵۰۹۵
۴۳۴۷ زرین رودخدابنده خدابنده زنجان – خدابنده – شهر زرین رود- خیابان امام ۳۴۶۲۳۰۹۸
۴۳۴۹ گرماب خدابنده خدابنده زنجان – گرماب- میدان معلم ۳۴۸۲۲۷۷۵
۴۳۵۰ سجاس خدابنده خدابنده خیابان امام بانک ملی ۲۴۳۴۳۳۳۴۴۴
۴۳۵۷ دندی ماهنشان ماهنشان خیابان انقلاب ۳۶۵۲۲۷۶۷
۴۳۵۸ شعبه دادگستری زنجان زنجان
۴۳۶۱ خرمدره خرمدره ۳۵۵۲۸۰۷۱
۴۳۶۲ بازارخرمدره خرمدره ابهر- خرمدره – خ شهید بهشتی – جنب میدان ساعت ۳۵۵۲۶۰۷۰
۴۳۶۳ میدان امام حسین خرمدره خرمدره خرمدره – خ سیدجمال الدین – میدان امام حسین ۳۵۵۲۷۶۷۰
۴۳۶۵ صائین قلعه ابهر صائین قلعه -خ امام خمینی – نرسیده به میدان انقلاب ۲۴۳۵۶۲۴۴۲۰
۴۳۷۱ هیدج زنجان هیدج – بلوارامام – پائین ترازشهرداری ۳۵۷۵۴۲۰۰
۴۳۷۹ گیلوان زنجان زنجان – گیلوان – بالاترازمیدان شهیدفهمیده ۳۲۸۴۳۱۲۲
۴۳۸۰ خیابان امام خمینی زنجان زنجان زنجان – خ امام- روبروی جهاد سازندگی ۳۳۵۶۴۸۱۰
۴۳۸۱ ماهنشان زنجان زنجان زنجان – ماه نشان – خ اسلام ۳۶۲۲۳۷۸۸
۴۳۸۲ کوی باشگاه زنجان زنجان زنجان – خ امام خمینی – کوی باشگاه
۴۳۸۳ خیابان هفده شهریورزنجان زنجان زنجان – خ ۱۷شهریور – نرسیده به سه راه امجدیه
۴۳۸۴ خیابان فردوسی زنجان زنجان زنجان – خ فردوسی – روبروی مجمع امور صنفی ۳۳۳۳۹۵۹۹
۴۳۸۵ شهرک کارمندان زنجان زنجان زنجان – شهرک کارمندان – خ مهدوی – روبروی مسجدقبا
۴۳۸۶ دادگستری زنجان زنجان زنجان – خ ۲۲بهمن – روبروی فروشگاه رفاه – ساختمان دادگستری
۴۳۸۷ زرین ابادایجرود ایجرود زرین اباد خ جمهوری اسلامی

شعب بانک مسکن استان زنجان

کد شعبه: نام شعبه شهر آدرس تلفن رئیس شعبه تلفن دایره خدمات بانکی
۱۱۲۲ مرکزی زنجان زنجان خیابان سعدی، پلاک ۸۶ ۳۳۱۰۳۲۹۳ ۳۳۱۰۳۲۶۳
۲۱۴۶ چهارراه معلم ابهر ابهر خیابان بهشتی ۳۵۲۲۴۲۶۲ ۳۵۲۷۷۹۹۰
۲۱۷۵ امام خمینی زنجان زنجان خیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۲۶۰ ۳۳۳۲۰۱۲۲ ۳۳۳۶۲۳۱۲
۲۲۱۷ کوی باشگاه زنجان زنجان خیابان امام خمینی(ره) ۳۳۳۳۹۲۹۶ ۳۳۳۲۸۰۱۸
۲۲۲۵ شهرک کارمندان زنجان زنجان شهرک کارمندان، فاز ۲، خیابان اول، پلاک ۱۱۵۶ ۳۳۴۴۰۹۷۹
۱۵۶۸ خیابان فرودگاه زنجان زنجان خیابان شهید مطهری، پلاک ۴۶۰ ۳۳۵۶۷۰۵۹ ۳۳۵۶۴۵۸۷
۴۱۷۸ مصلی ابهر ابهر خیابان امام خمینی، پلاک ۶۸۸ ۳۵۲۴۱۶۷۱ ۳۵۲۴۱۶۷۲
۴۱۷۹ سعدی زنجان زنجان خیابان سعدی شمالی، پلاک ۲۰۰ ۳۳۵۶۳۹۳۷ ۳۳۵۶۴۲۹۶
۴۲۵۶ الهیه زنجان زنجان شهرک الهیه، فاز یک، خیابان ۳۵ متری عاصم زنجانی، پلاک ۲۳ ۳۳۵۲۲۰۰۷ ۳۳۵۵۹۶۹۱
۴۲۶۴ آب بر آب بر میدان امام علی(ع) ۳۲۸۲۳۵۴۱ ۳۲۸۲۳۵۴۲
۴۲۶۶ صائین قلعه صائین قلعه خیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۴۳۶ ۳۵۶۲۱۱۵۳ ۳۵۶۲۱۲۹۹
۱۴۲۹ مرکزی ابهر ابهر خیابان طالقانی جنوبی ۳۵۲۲۳۰۳۳
۲۶۲۶ قائم زنجان زنجان خیابان کوچه مشکی، نبش چهاراه سوم ۳۳۴۵۹۹۷۵ ۳۳۴۵۹۹۷۰
۲۶۸۶ خیابان خرمشهر زنجان زنجان خیابان خرمشهر، پلاک ۴۳ ۳۳۳۲۸۰۵۵ ۳۳۳۲۸۰۵۴
۲۸۶۱ شهدای زنجان زنجان خیابان شهدا، پلاک ۱۲۵ ۳۳۳۳۰۰۱۵ ۳۳۳۳۰۰۱۶
۲۹۱۹ انصاریه زنجان زنجان انصاریه خیابان ولیعصر خیابان گلستان ۱۵ پلاک ۱۰۴۷ ۳۳۷۸۴۵۳۵ ۳۳۷۸۷۹۹۹
۱۸۶۴ خرمدره خرمدره خیابان امام ۳۵۵۲۱۲۰۱ ۳۵۵۲۶۴۴۴
۱۹۷۴ قیدار قیدار خیابان شهید دکتر چمران، پلاک ۱ ۳۴۲۲۳۸۵۴ ۳۴۲۲۴۹۱۴
۲۲۹۵ جمهوری اسلامی زنجان زنجان خیابان جمهوری اسلامی، پلاک ۲۶۵ ۳۳۴۵۳۳۰۰ ۳۳۴۵۶۲۰۰

شعب بانک سپه استان زنجان

نام کد شهر تلفن۱ تلفن۲ آدرس
مرکزی زنجان ۴۸ زنجان ۳۳۳۲۱۵۸۹ ۳۳۳۲۶۰۸۹ زنجان، خ امام خمینی
بازار زنجان ۱۴۵ زنجان ۳۳۳۲۴۰۳۹ ۳۳۳۳۵۹۹۰ زنجان، بازار پائین
ابهر ۱۴۸ ابهر ۳۵۲۲۳۰۱۲ ۳۵۲۷۷۸۸۱ ابهر، خ طالقانی
خیابان فرودگاه زنجان ۶۰۵ زنجان ۳۳۵۵۲۰۰۱ ۳۳۵۵۱۶۰۰ زنجان، خ مطهری، خ درمانگاه
سعدی شمالی زنجان ۶۸۲ زنجان ۳۳۵۴۵۰۲۰ ۳۳۵۵۹۰۲۰ زنجان، خ سعدی شمالی، روبروی بیمارستان ارتش
میدان آزادی زنجان ۷۴۸ زنجان ۳۳۴۲۱۰۸۰ ۳۳۴۲۳۰۶۲ زنجان، خ خرمشهر، جنب درمانگاه امام علی (ع)
خرم دره ۸۸۸ خرمدره ۳۵۵۲۱۸۰۸ ۳۵۵۲۶۰۲۰ خرمدره، خ امام خمینی، نرسیده به میدان قائم (عج)
میدان ارک زنجان ۱۴۱۲ زنجان ۳۳۳۳۸۷۵۱ ۳۳۳۳۸۷۵۰ زنجان، چهارراه سعدی
خیابان جمهوری زنجان ۱۷۲۲ زنجان ۳۳۴۶۰۴۴۰ ۳۳۴۵۹۱۳۰ زنجان، خ جمهوری
راسته بازار زنجان ۱۷۸۱ زنجان ۳۳۳۲۵۵۱۹ ۳۳۳۳۹۰۱۲ زنجان، بازار بالا، راسته حجت السلام
اسلام آباد زنجان ۱۸۰۷ زنجان ۳۳۵۵۵۵۰۳ ۳۳۵۵۵۵۰۴ زنجان، خ اسلام آباد، خ شهید مدنی
خدابنده ۱۸۰۹ خدابنده ۳۴۲۲۸۱۸۱ ۳۴۲۲۸۱۸۲ خدابنده، خ امام خمینی
بازار ابهر ۱۹۰۹ ابهر ۳۵۲۷۳۳۰۳ ۳۵۲۷۱۶۳۴ ابهر، خ امام خمینی، روبروی مسجد نور، پلاک ۱۷۴
انصاریه ۱۹۸۹ زنجان ۳۳۷۸۹۹۴۳ ۳۳۷۸۹۹۴۰ زنجان، خ انصاریه، فلکه پروین اعتصامی
چهارراه امیرکبیر ۲۰۳۶ زنجان ۳۳۳۳۶۹۲۰ ۳۳۳۲۸۰۵۱ زنجان، چهارراه امیرکبیر
هیدج ۲۰۴۵ هیدج ۳۵۷۵۰۹۴۰ ۳۵۷۵۰۹۴۱ هیدج، خ حکیم هیدجی
شهرک کارمندان زنجان ۲۱۱۰ زنجان ۳۳۴۴۴۵۴۱ ۳۳۴۵۵۷۲۱ زنجان، فاز ۲ شهرک کارمندان، خ اول، قطعه ۱۱۶۰
صائین قلعه ۲۱۱۱ صائین قلعه ۳۵۶۲۱۴۶۱ ۳۵۶۲۱۴۶۲ صائین قلعه، خ امام خمینی، پائین تر از خ مدرس
شناط ابهر ۲۱۱۲ ابهر ۳۵۲۶۱۰۷۴ ۳۵۲۶۱۰۷۷ ابهر، شناط، خ دکتر بهشتی، جنب کوچه طاهروردی
خیابان ولی عصر زنجان ۲۱۶۱ زنجان ۳۳۷۸۳۵۸۶ زنجان، خ ولیعصر، روبروی شهرک نیک سازان، پلاک ۳۱۹

شعب بانک انصار استان زنجان

کد شعبه نام شعبه شهر تلفن آدرس شعبه
۵۴۰۴ طالقانی ابهر ابهرخ طالقانی جنوبی روبروی بانک سپه مرکزی جنب درمانگاه سینا
۵۲۷۸ شهید بهشتی خرمدره ۰۲۴۳۵۵۳۱۲۲۲ استان زنجان شهرستان خرمدره خ شهید بهشتی جنب بانک تجارت
۵۲۵۳ سعدی شمالی زنجان زنجان ۳۳۵۶۹۱۶۱ زنجان سعدی شمالی روبروی خ بهار
۲۲۲۲ انقلاب زنجان ۳۳۳۶۴۱۴۷-۹ زنجان – خیابان امام – نرسیده به چهارراه صدر جهان – پلاک ۱۸۰
۲۲۲۱ شهید مدنی زنجان ۳۳۵۶۹۳۳۵ زنجان کوی اسلام آباد خیابان ۲۰متری شهید مدنی – پلاک ۵۳۵
۲۲۲۰ شهید مطهری زنجان ۳۳۵۶۰۶۰۱-۲ زنجان – خیابان شهید مطهری – نرسیده به سه راه امجدیه – پلاک ۴۷۶
۲۲۱۹ اشراق زنجان ۳۳۴۶۵۸۵۴ زنجان – میدان رسل – ضلع شمال شرقی میدان (فلکه دارالقران ) – مجتمع تجاری اشراق
۲۲۱۶ خدابنده خدابنده ۳۴۲۲۹۰۷۱-۳۴۲۲۹۰۷۲-۳۴۲۲۹۰۷۴ خدابنده خیابان امام – روبروی درمانگاه شماره ۱۰ – پلاک ۵۶۰ و ۵۶۱۱
۲۲۱۵ شهدای خرمدره خرمدره ۳۵۵۲۸۹۴۰_۳۵۵۲۳۲۷۰ خرمدره خیابان امام خمینی (ره) پلاک۲۰
۲۲۱۳ ابهر ابهر ۳۵۲۷۰۰۵۹ زنجان شهرستان ابهر ابتدای خیابان ولیعصر (عج) – پلاک ۱۹۲۲
۲۲۱۰ مرکزی زنجان زنجان ۳۳۳۳۲۹۷۰ ,۳۳۳۳۱۵۶۷ زنجان – خیابان امام – بعداز چهارراه امیرکبیر – پلاک۲۲۶
۲۲۰۱ مدیریت شعب استان زنجان ۰۲۴-۳۳۳۲۱۱۹۵ زنجان – خیابان امام – مابین سبزه میدان وامیرکبیر- ساختمان بانک انصار

شعب بانک ملت استان زنجان

نام شعبه شماره حسابگری تلفن سپرده و خدمات نمایش جزئیات
میدان معلم ابهر ۲۲۰۶۱ ۳۵۲۲۵۴۰۰ نمایش جزئیات
جمهوری اسلامی زنجان ۲۰۷۸۴ ۳۳۴۴۱۱۰۱ نمایش جزئیات
خرمدره ۲۰۷۵۰ ۳۵۵۲۳۱۳۲ نمایش جزئیات
سلطانیه ۲۰۸۳۴ ۳۵۸۲۴۰۲۱ نمایش جزئیات
میدان پایین زنجان ۲۰۶۱۰ ۳۳۳۲۷۰۱۵ نمایش جزئیات
اسلام آباد زنجان ۲۰۶۵۱ ۳۳۵۳۱۲۰۰ نمایش جزئیات
دندی ۲۰۷۲۷ ۳۶۵۲۲۲۹۱ نمایش جزئیات
خدابنده زنجان ۲۰۷۰۱ ۳۴۲۲۴۲۰۰ نمایش جزئیات
زنجان ۲۰۵۷۸ ۳۳۳۲۲۴۵۵ نمایش جزئیات
میدان آزادی خرمدره ۲۰۷۳۵ ۳۵۵۲۶۹۶۹ نمایش جزئیات
سبزه میدان زنجان ۲۰۵۹۴ ۳۳۳۲۴۹۴۵ نمایش جزئیات
خرمشهر زنجان ۲۰۶۴۴ ۳۳۳۲۴۹۳۰ نمایش جزئیات
آب بر زنجان ۲۰۷۷۶ ۳۲۸۲۲۶۷۰ نمایش جزئیات
سعدی شمالی زنجان ۲۰۶۸۵ ۳۳۵۳۹۵۶۶ نمایش جزئیات
هفده شهریور زنجان ۲۰۶۶۹ ۳۳۵۵۷۰۱۹ نمایش جزئیات
صائین قلعه ابهر ۲۲۱۱۱ ۳۵۶۲۲۶۲۱ نمایش جزئیات
قائم زنجان ۲۰۸۴۲ ۳۳۴۶۱۹۸۹ نمایش جزئیات
میدان استقلال زنجان ۲۰۶۰۲ ۳۳۵۵۹۰۰۲ نمایش جزئیات
هیدج ابهر ۲۲۱۰۳ ۳۵۷۵۲۰۵۰ نمایش جزئیات
ابهر ۲۲۰۵۳ ۳۵۲۲۳۲۲۱ نمایش جزئیات
سعدی جنوبی زنجان ۲۰۶۲۸ ۳۳۳۲۶۸۰۹ نمایش جزئیات
بعثت زنجان ۲۰۶۳۶ ۳۳۳۲۷۵۲۹ نمایش جزئیات

شعب بانک آینده استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک آینده در زنجان شماره تماس
۱ بانک آینده شعبه سعدی زنجان، خیابان سعدی، روبروی پاساژ گل ها، پلاک ۲۹۳ ۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۷۲
۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۷۳
۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۷۴

شعب بانک شهر استان زنجان

ردیف نام شعب آدرس شعب بانک شهر در زنجان شماره تماس
۱ بانک شهر (۳۳۳) زنجان، خیابان خرمشهر، پلاک۲۶۵ ۰۲۴-۳۳۷۸۵۴۰۳
۲ بانک شهر (شهرنت) زنجان، سبزه میدان
۳ بانک شهر (شهرنت) زنجان، بلوارامام خمینی (ره)، روبروی بیمارستان بوعلی سینا
۴ بانک شهر (شهرنت) زنجان، خیابان امام خمینی،  پارک شهر،  روبروی بانک ملی
۵ بانک شهر (شهرنت) زنجان، طالقانی جنوبی، بوستان بانوان ترنم

شعب بانک دی استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک دی در زنجان شماره تماس
۱ بانک دی شعبه مرکزی زنجان زنجان، خیابان امام خمینی، نرسیده به بلوار آزادی، پلاک ۱ ۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۹۲
۰۲۴-۳۳۳۶۴۷۶۸

شعب بانک ایران زمین استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک دی در زنجان شماره تماس
۱ بانک دی شعبه مرکزی زنجان زنجان، خیابان امام خمینی، نرسیده به بلوار آزادی، پلاک ۱ ۰۲۴-۳۳۳۶۴۵۹۲
۰۲۴-۳۳۳۶۴۷۶۸

شعب بانک سرمایه استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک سرمایه در زنجان شماره تماس
۱ بانک سرمایه شعبه زنجان زنجان، خیابان امام خمینی، نبش بن بست عطائی ۰۲۴-۳۳۳۳۲۶۶۰

شعب بانک سینا استان زنجان

ردیف شعب بانک سینا نشانی شعب بانک سینا در زنجان شماره تماس
۱ بانک سینا شعبه فردوسی زنجان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان فردوسی جنب بازار، پلاک ۷۶-۷۴ ۰۲۴-۳۳۳۲۰۰۴۰
۲ بانک سینا شعبه سعدی زنجان، چهارراه سعدی، نبش کوچه قلعه پلاک ۳۲۹ ۰۲۴-۳۳۳۲۹۱۸۹

شعب بانک قوامین استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک قوامین در زنجان شماره تماس
۱ بانک قوامین شعبه خرمشهر زنجان، خیابان خرمشهر، نبش ضلع غربی میدان شیلات ۰۲۴-۳۳۷۷۶۹۷۳
۲ بانک قوامین شعبه امیرکبیر زنجان، خیابان امام، نرسیده به چهارراه امیرکبیر، پلاک ۷۰۱ ۰۲۴-۳۳۳۲۶۱۲۲
۳ بانک قوامین شعبه اسلام آباد زنجان، اسلام آباد، خیابان ۲۰ متری شهید ، نبش کوچه دویران، پلاک ۹۵ ۰۲۴-۳۳۵۵۸۷۵۴
۴ بانک قوامین شعبه مطهری زنجان، خیابان شهید مطهری، بعد ازکوچه شکوری، پلاک ۳۸۳ ۰۲۴-۳۳۵۳۴۱۳۰
۵ بانک قوامین شعبه قائم زنجان، کوچمشکی، حد فاصل بین چهارراه سوم ومیدان رسل ۰۲۴-۳۳۴۴۶۳۴۳
۶ بانک قوامین شعبه سعدی زنجان، خیابان سعدی، سعدی وسط جنب پاساژ ایران زمین،
طبقه همکف شعبه سعدی ۱۷۱۱۸
۰۲۴-۳۳۳۶۰۷۵۸
۷ بانک قوامین شعبه امام خمینی زنجان، خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به چهارراه صدرجهان،
نبش کوچه شهید ملکی، پلاک ۷۰۲
۰۲۴-۳۳۳۶۰۷۱۶

شعب بانک رسالت استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک قرض الحسنه رسالت در زنجان شماره تماس
۱ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی زنجان، بلوار آزادی، ضلع شمال غربی میدان، پلاک ۴۴۰ ۰۲۴-۳۳۳۲۳۰۸۶
۲ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه چهار راه سعدی زنجان،خیابان چهارراه سعدی، به سمت دروازه ارک، نرسیده به بیمارستان شهید بهشتی،
نبش کوچه شادمان، پلاک ۲
۰۲۴-۳۳۵۶۴۸۴۸
۳ بانک قرض الحسنه رسالت شعبه سبزه میدان زنجان، خیابان امام خمینی(ره)، سبزه میدان، روبروی مسجد حاج تقی شریعتی،
نبش کوچه فخیم الدوله، پلاک ۲۳۵
۰۲۴-۳۳۳۲۷۶۹۲

شعب بانک پاسارگاد استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک پاسارگاد در زنجان شماره تماس
۱ بانک پاسارگاد شعبه (۲۳۰۱) زنجان، خیابان سعدی وسط، جنب کوی طهماسبی ۰۲۴-۳۳۳۳۵۹۳۳

شعب بانک حکمت ایرانیان استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک حکمت ایرانیان در زنجان شماره تماس
۱ بانک حکمت ایرانیان شعبه (۱۴۰۳) زنجان، خیابان امام خمینی، نبش ساختمان ممتاز ۰۲۴-۳۳۳۶۴۷۹۳

شعب بانک کارآفرین استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک حکمت ایرانیان در زنجان شماره تماس
۱ بانک کارآفرین شعبه (۵۳۰۰۸۱۵) زنجان، میدان هنرستان، ابتدای خیابان خرمشهر، طبقه همکف ساختمان بیمه کارآفرین ۰۲۴-۳۳۷۴۲۵۳۷

شعب بانک پارسیان استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک پارسیان در زنجان شماره تماس
۱ بانک پارسیان شعبه (۲۰۲۶) زنجان، کوچه مشکی، میدان دارالقران، روبروی شماره ۴۹۸ ۰۲۴-۳۳۴۶۸۸۷۵
۲ بانک پارسیان شعبه (۲۱۲۲) زنجان، خیابان خرمشهر، شماره ۲۲۶ ۰۲۴-۳۳۷۸۸۹۰۲

شعب بانک مهر ایران استان زنجان

ردیف نام شعب نشانی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در زنجان شماره تماس
۱ بانک مهر ایران شعبه ولیعصر(عج) زنجان، میدان ولیعصر(عج)، خیابان ۳۰ متری انصاریه،
نبش گلستان ۱۵،پلاک ۱۰۵۷
۰۲۴-۳۳۷۸۹۰۷۴
۲ بانک مهر ایران شعبه خیابان مسگرها زنجان، خیابان مسگرها(توحید)، روبروی درب پایین امامزاده
حضرت سید ابراهیم(ع)
۰۲۴-۳۳۳۲۸۹۱۸
۳ بانک مهر ایران شعبه امام خمینی(ره) زنجان، خیابان امام خمینی (ره)، نبش ساختمان ممتاز ۰۲۴-۳۳۳۶۳۰۳۷
۴ بانک مهر ایران شعبه الهیه زنجان، شهرک الهیه، خیابان عاصم زنجانی ۰۲۴-۳۳۵۲۷۴۰۳
۵ بانک مهر ایران شعبه امیر کبیر زنجان، خیابان امام خمینی(ره)، نرسیده به چهار راه امیر کبیر، پلاک ۳۶۳ ۰۲۴-۳۳۳۲۸۳۲۷
۶ بانک مهر ایران شعبه خرمشهر زنجان، خیابان خرمشهر، پایین تر از میدان هنرستان، پلاک ۳۱۷ و ۳۱۹ ۰۲۴-۳۳۷۷۴۳۷۷

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا