آدرس و شماره تلفن سازمانها و ادارات استان زنجان

نام موسسه یا سازمان

آدرس

شماره تماس

سازمان مسکن وشهرسازی

خیابان خرمشهر، روبروی دارایی

تلفنخانه:۴-۰۲۴۳۳۷۷۴۸۱۱ و ۰۲۴۳۳۷۷۴۱۴۴ روابط عمومی:۰۲۴۳۳۷۷۴۱۷۸

سازمان جهاد کشاورزی

۱-خیابان سرباز ۲- خیابان امام- روبروی خ شهید مطهری( فرودگاه)

۰۲۴۳۳۱۳۷۰۰۰ 

اداره راه وترابری

بلوار هنرجو، میدان راه، پشت پارک ملّت

تلفنخانه:۲۷-۰۲۴۳۳۷۷۲۰۱۷ روابط عمومی: ۰۲۴۳۳۷۸۰۹۰۵ اطلاعات راههای استان :۱۴۱

راه آهن شمالغرب

انتهای خ سعدی جنوبی

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۳۶۰۳۲۰ و ۰۲۴۳۳۳۲۲۰۷۳ اطلاعات راه آهن:۱۹۳

حمل ونقل وپایانه ها

اراضی پایین کوه، نبش خیابان میلاد۲۱

تلفنخانه:۸-۰۲۴۳۳۴۶۲۳۷۲ روابط عمومی

شهرداری

بلوار آزادی 

مرکزی:۴-۰۲۴۳۳۳۲۹۰۴۱۲

سازمان همیاری شهرداریها

میدان قائم( کوچمشکی) ، جنب آب و فاضلاب

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۴۴۸۹۹۸ و ۰۲۴۳۳۴۴۹۱۶۰

شرکت پارس سویچ

کارخانه:زنجان کیلومتر۵جاده تهران

تلفن:۹-۲۵۰۹۸ و ۲۱۰۲۴ واحدفروش: ۹-۲۰۱۵۷

شرکت ایران ترانسفو

کیلومتر۵ جاده زنجان- تهران

تلفنخانه: ۶-۰۲۴۳۳۷۷۱۰۰۱

سازمان میراث فرهنگی وگردشگری

کمربندی جنوبی، جنب کمیته امداد

تلفنخانه:۰۲۴۳۳۳۳۹۰۳۷ و ۰۲۴۳۳۳۳۳۰۲۸

شرکت برق منطقه ای زنجان

جاده گاوازنگ

تلفنخانه: ۴-۰۲۴۳۳۴۵۴۶۰۱ روابط عمومی: ۰۲۴۳۳۴۴۱۰۰۳

شرکت توزیع برق استان

خیابان سرباز(سعدی شمالی

تلفنخانه:۱۳-۰۲۴۳۳۴۴۰۰۱۱ روابط عمومی:۰۲۴۳۳۴۴۸۰۸۱

تربیت بدنی

 بلوار ۲۲ بهمن ،ورزشگاه انقلاب

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۴۴۵۴۲ و ۰۲۴۳۳۴۴۷۲۰۰ دورنگار: ۰۲۴۳۳۴۴۷۲

صنایع ومعادن

بلوار۲۲بهمن، روبروی دادگاه انقلاب

تلفنخانه: ۷-۰۲۴۳۳۴۴۹۰۲۵ و ۰۲۴۳۳۴۴۳۰۲۷ روابط عمومی:۰۲۴۳۳۴۴۸۸۶۴

غله

خیابان بعثت، روبروی پارک اندیشه

تلفنخانه: ۳-۰۲۴۳۳۴۵۴۵۰۱

اداره بازرگانی

مجتمع ادارات، جنب مخابرات استان

تلفنخانه:۱۳-۰۲۴۳۳۴۴۹۶۱۱

نوسازی وتوسعه وتجهیزات مدارس

خیابان خرمشهر، روبروی صدا و سیما

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۷۷۱۷۹۸ و ۰۲۴۳۳۷۷۱۹۲۶

سازمان هواشناسی استان

خیابان هنرجو، ضلع شرقی صدا و سیما

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۷۷۱۴۳۱ اطلاعات جوی ( هواگو):۱۳۴

گمرک

کیلومتر۱۱جاده زنجان-تهران

تلفن:۷-۰۲۴۳۳۳۶۸۰۲۶

دامپزشکی

بلوار هنرجو

تلفنخانه:۲-۰۲۴۳۳۷۷۲۴۰۱

اداره دخانیات

مجتمع ادارات، جنب شرکت گاز

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۴۴۹۰۳۰ دورنگار:۰۲۴۳۳۴۵۵۵۱۶

شرکت آب وفاضلاب

میدان قائم( کوچمشکی)

تلفنخانه: ۲-۰۲۴۳۳۴۴۰۳۳۱ و ۰۲۴۳۳۴۴۷۲۹۰

شرکت سهامی سازمان آب

میدان قائم( کوچمشکی)

۲-۰۲۴۳۳۴۴۱۰۴۱ دورنگار:۰۲۴۳۳۴۴۳۰۴۰

درمان تامین اجتماعی

میدان دانشسرا، ساختمان حکیم هیدجی

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۴۴۰۰۷۲ و ۰۲۴۳۳۴۴۶۰۳۳ روابط عمومی:۰۲۴۳۳۴۵۱۲۰۰ مدیر درمان:۰۲۴۳۳۴۴۸۷۱۳ دورنگار: ۰۲۴۳۳۴۴۴۴۱۳

سازمان تامین اجتماعی

میدان هنرستان، بلوار هنرجو

تلفنخانه: ۲-۰۲۴۳۳۷۷۳۹۰۰ روابط عمومی: ۰۲۴۳۳۷۷۲۶۶۵

شیلات استان

خیابان خرمشهر، خ عدالت

تلفنخانه: ۳-۰۲۴۳۳۷۷۸۷۰۰ دورنگار: ۰۲۴۳۳۷۷۴۷۰۹ روابط عمومی:۰۲۴۳۳۷۷۹۷۲۰

جمعیت حلال احمر

میدان آزادی، خیابان کشاورز

تلفنخانه: ۳-۰۲۴۳۳۳۳۸۳۷۲ و ۸-۰۲۴۳۳۳۲۹۰۴۶

بیمه خدمات درمانی

خ کارگر(صفا)، جنب بیمارستان شفیعیه

تلفنخانه:۸-۰۲۴۳۳۴۴۴۰۰۷

صدا وسیما

بلوار هنرجو

تلفنخانه: ۵-۰۲۴۳۳۷۷۰۰۳۳ روابط عمومی: ۰۲۴۳۳۷۷۱۷۷۲

صنایع دستی

خ خرمشهر، نرسیده به فلکه هنرستان

تلفنخانه:۴-۰۲۴۳۳۷۷۲۵۶۳ دورنگار: ۰۲۴۳۳۷۷۰۹۹۹

شرکت مخابرات

مجتمع ادارات

تلفنخانه:۴۱۲۱ دورنگار:۰۲۴۳۳۴۴۳۵۳۵ روابط عمومی:۰۲۴۳۳۴۴۴۰۴۰

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه

جاده گاوازنگ

روابط عمومی:۴۱۵۲۲۵۵ دورنگار:۰۲۴۳۳۴۴۹۰۲۳

کمیته امداد

بلوار هنرجو، روبروی پارک ملت

تلفنخانه: ۴-۰۲۴۳۳۷۷۳۹۸۲

اتاق بازرگانی صنایع و معادن

جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات

تلفنخانه: ۴-۰۲۴۳۳۴۶۳۷۷۰ دورنگار: ۰۲۴۳۳۴۶۳۷۷۷

محترم اتاق تعاون استان زنجان

خ سعدی شمالی، کوچه دست افشان

تلفن:۰۲۴۳۳۴۴۱۶۰۱ و ۰۲۴۳۳۴۴۲۱۵۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی و درمانی استان زنجان

ستاد  دانشگاه: میدان آزادی معاونت بهداشتی: میدان آزادی

تلفنخانه: ۹-۰۲۴۳۳۳۲۰۶۵۱

تلفنخانه: ۹-۰۲۴۳۳۳۲۰۶۵۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی

جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات، جنب اداره کل ثبت احوال

تلفنخانه:۲-۰۲۴۳۳۴۵۴۴۳۰

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

بلوار آزادی، خ کشاورز، جنب سازمان صنایع دستی

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۳۳۴۵۰۰ و ۰۲۴۳۳۳۳۴۶۰۰ دورنگار:۰۲۴۳۳۳۳۵۲۳۳

فرودگاه استان زنجان

جاده شهرک صنعتی، کیلومتر۱۵

تلفنخانه: ۴-۰۲۴۳۳۳۶۰۳۰۳

اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

بلوار چمران، روبروی استانداری

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۴۴۷۵۷۷

فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

میدان استقلال( بلوار پایین)

تلفنخانه: ۳-۵۲۸۰۰۱ دفتر مدیریت: ۰۲۴۳۳۵۴۸۰۰۵ روابط عمومی: ۰۲۴۳۳۵۴۸۰۰۰ دورنگار: ۰۲۴۳۳۵۴۳۴۰۳

سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

کوچمشکی فلکه دارالقرآن ، خ امامت

تلفنخانه: ۴- ۰۲۴۳۳۴۴۸۰۵۱ دورنگار: ۰۲۴۳۳۴۴۸۰۵۸- ۰۲۴۳۳۴۵۷۷۳۲

سازمان بهزیستی استان زنجان

خ امام ، میدان  خرداد

تلفنخانه: ۶- ۰۲۴۳۳۵۴۰۰۵

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

بلوار آزادی، ابتدای خیابان خرمشهر

تلفنخانه: ۴- ۰۲۴۳۳۷۷۰۰۲۳ دورنگار: ۰۲۴۳۳۷۷۳۳۰۰ روابط عمومی: ۰۲۴۳۳۷۷۱۲۵۹

اداره تعاون استان زنجان

مجتمع ادارات، روبروی مخابرات

تلفنخانه: ۰۲۴۳۳۴۴۰۰۶۵ و ۰۲۴۳۳۴۴۲۷۴۱ دورنگار: ۰۲۴۳۳۴۴۲۲۱۵

سازمان تعاون روستایی استان زنجان

جاده گاوازنگ، مجتمع ادارات

۰۲۴۳۳۴۴۴۰۲۹

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

بلوار هنرجو،ضلع شرقی صدا و سیما

تلفنخانه:۳-۰۲۴۳۳۷۷۲۲۹۱ دورنگار:۰۲۴۳۳۷۷۲۹۰۸

سازمان منابع طبیعی استان زنجان

خیابان خرمشهر، خیابان عدالت

۵-۰۲۴۳۳۷۷۷۰۱۱

جهاد دانشگاهی زنجان

خیابان کارگر، ابتدای خیابان بهار، شماره ۳

تلفن: ۸-۰۲۴۳۳۴۶۰۰۳۷

دانشگاه زنجان

کیلومتر ۶ جاده زنجان تبریز

تلفنخانه:۵۱۵۱ و ۳-۰۲۴۳۳۵۸۳۲۲۱ دورنگار:۰۲۴۳۳۵۸۳۱۰۰ روابط عمومی:۰۲۴۳۳۵۸۳۰۸۲

دانشگاه پیام نور زنجان

بزرگراه۲۲بهمن، روبروی مجتمع مسکونی فجر

۰۲۴۳۳۴۴۸۵۴۱ و ۰۲۴۳۳۴۴۰۰۷۸ و ۰۲۴۳۳۴۵۰۳۹۲ دفتر ریاست۰۲۴۳۳۴۴۳۸۹۵

استانداری زنجان

بلوار شهید چمران

۴۱۴۱

سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان

خیابان خرمشهر – میدان شیلات

۷۱۳۱

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا