آدرس و شماره تماس ادارات پست و دفاتر دولتی استان زنجان

شهرستان نام ونام خانوادگی نام واحدپستی شماره تلفن نمابر نشانی
رئیس/مسئول دفتر
زنجان محمد جعفر تمیمی اداره پست شهرستان زنجان ۳۳۴۷۰۰۲۵ ۳۳۴۵۱۳۷۶ میدان رسل- بلواردارالقرآن
زنجان حامد شریفی باجه مرکزی اداره کل ۳۳۴۷۰۰۲۵ ۳۳۴۵۱۳۷۶ میدان رسل- بلواردارالقرآن
زنجان  یوسف ریحانی ناحیه پستی شهید دکتر شهریاری ۳۳۳۲۷۰۹۱ بلوار آزادی
زنجان باقر ملکی دفترپستی ۱۷ شهریور ۳۳۵۴۵۵۵۵ خ ۱۷ شهریور- خ شهیدان بسطامیان
ابهر مرتضی عسگری اداره پست شهرستان ابهر ۳۵۲۷۷۷۲۹-۳۵۲۷۸۱۴۰ ۳۵۲۷۸۱۳۰ خیابان شهید خلیل طهماسبی
ابهر علی محبی دفتر پستی صائین قلعه ۳۵۶۲۲۲۴۱ ۳۵۶۲۲۲۴۱ خیابان باهنر
ابهر سجاد بهرامی دفتر پستی هیدج ۳۵۷۵۲۵۲۴ ۳۵۷۵۲۵۲۴ ابتدای میدان شهرداری
خدابنده خانم شمس اداره پست شهرستان خدابنده ۲-۳۴۲۲۲۱۳۱ ۳۴۲۲۲۵۵۵ خیابان پست
خرمدره علی خانمحمدی اداره پست شهرستان خرمدره ۳-۳۵۵۲۳۱۱۲ ۳۵۵۳۱۱۵۵ خیابان امام
طارم اسمعیل  شعبانی اداره پست شهرستان طارم ۳۲۸۲۳۵۵۶ ۳۲۸۲۲۳۰۰ آببر- مجتمع ادارات
طارم کامران محمدی دفتر پستی گیلوان ۳۲۸۴۳۳۹۹ ۳۲۸۴۳۳۹۹ گیلوان
ماهنشان محمد  فیضی اداره پست شهرستان ماهنشان ۳۶۲۲۲۲۸۵ ۳۶۲۲۲۲۸۵ خیابان اسلام
ایجرود علی محمدی اداره پست شهرستان ایجرود ۳۶۷۲۲۲۹۳ ۳۶۷۲۲۲۹۳ زرین آباد- خ امام
سلطانیه علی قنبری اداره پست شهرستان سلطانیه ۳۵۸۲۲۳۷۱ ۳۵۸۲۲۳۷۱ میدان بسیج مستضعفین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا