آق قلعه ( چهل پله )

آق قلعه (چهل پله ) در فصل اول بررسی باستان شناسی شهرستان ایجرود در پاییز سال ۱۳۸۶ مورد شناسایی و بررسی دقیق قرار گرفته است. این اثر از نظر موقعیت طبیعی ، در بافت روستای گلابر و در بالای تپه ای به ارتفاع ۳۰متر از سطح زمین های واقع شده است.ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎی آزاد ۱۷۱۸ ﻣﺘﺮ است. بقایای معماری آق قلعه به دو روش حجاری صخره ای و دیوارچین سنگی با استفاده از ملات ساروج ایجاد شده است. در یال ﻏﺮبی این ﺗﭙﻪ، ﺣﺪود ۱۰ ﻣﺘﺮ ﭘﺎئین ﺗﺮ از رأس آن یک ﺗﻮﻧﻞ ﺻﺨﺮه ای دﺳتکند ﺑﺎ ۳۸ ﭘﻠﻪ وﺟﻮد دارد که ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎئین دﺳﺖ ﺗﭙﻪ وﺻﻞ می ﻧﻤﺎید .

آق قلعه

در ﺑﺎﻻﺗﺮین ﺑﺨﺶ ﺗﭙﻪ محلی برای ذخیره آب یا آذوﻗﻪ و نیز دیوارهایی ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﺎروج و ﭘﺮاکندگی ﺳﻔﺎل در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎلی و ﻏﺮبی ﺗﭙﻪ دیده می شود . بر اساس یافته های ابزار سنگی و سفالی، پیشینه این اثر تاریخی متعلق به دوره های پیش از تاریخ، اشکانی و اسلامی میانه است. از آسیب های وارد شده انسانی، ﺣﻔﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد غیر ﻣﺠﺎز است که به این اثر تاریخی وارد شده است. این اثر به شماره ۲۴۰۸۹ در مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

آق قلعه

آق قلعه

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا