برنامه حرکت قطارهای استان زنجان

برنامه حرکت قطارهای مسافری از ۹۸/۰۸/۱۱ الی ۹۸/۱۲/۲۳

شماره قطار

نوع قطار

مبدا

مقصد

حرکت از مبدا

ورود به مقصد 

ورود به زنجان 

حرکت از زنجان

۴۳۱

ف  ۱      یک لوکس

تبریز —-

تهران

۱۶:۵۰

۰۴:۴۰

۰۰:۰۳

۰۰:۱۳

۴۳۰

تهران —-

تبریز

۱۹:۲۰

۰۷:۳۰

۲۳:۵۳

۰۰:۰۳

۴۳۳

ف  ۲

تبریز —-

تهران

۱۷:۴۵

۰۵:۵۰

۰۱:۱۳

۰۱:۳۱

۴۳۲

تهران —-

تبریز

۲۱:۰۰

۰۹:۳۰

۰۱:۳۰

۰۱:۴۰

۴۲۳

ف۱ (مراغه)

مراغه —-

تهران

۲۲:۵۵

۰۹:۱۵

۰۴:۱۹

۰۴:۲۹

۴۲۲

تهران —-

مراغه

۲۳:۳۰

۰۹:۴۰

۰۴:۰۹

۰۴:۱۹

۴۵۱

سریع میانه ۱

میانه —-

تهران

۱۶:۱۰

۲۲:۰۰

۱۸:۰۰

۱۸:۰۵

۴۵۰

تهران —-

میانه

۰۵:۱۰

۱۱:۲۰

۰۹:۳۳

۰۹:۳۸

۴۵۳

سریع میانه ۲

میانه —-

تهران

۰۶:۳۰

۱۲:۰۰

۰۸:۱۱

۰۸:۱۶

۴۵۲

تهران —-

میانه

۱۵:۵۵

۲۱:۵۰

۲۰:۰۶

۲۰:۱۱

۴۶۱

سریع

زنجان —-

تهران

۱۴:۰۵

۱۸:۱۵

—-

۱۴:۰۵

۴۶۰

تهران —-

زنجان

۰۶:۰۰

۱۰:۲۵

۱۰:۲۵

—-

۴۵۷

ریل باس

قزوین —-

تهران

۰۵:۰۰

۰۷:۱۵

—-

—-

۴۵۶

تهران —-

قزوین

۱۷:۲۵

۱۹:۴۰

—-

—-

۴۵۹

ریل باس ۲

قزوین —-

تهران

۰۶:۱۰

۰۸:۱۰

—-

—-

۴۵۸

تهران —-

قزوین

۱۹:۵۰

۲۲:۰۰

—-

—-

۷۴۳

ریل باس

تاکستان —-

تهران

۰۶:۱۵

۰۸:۴۰

—-

—-

۷۴۲

تهران —-

تاکستان

۱۹:۰۰

۲۱:۴۰

—-

—-

۷۴۷

رشت۱

رشت

تهران

۱۵:۰۰

۲۰:۲۵

—-

—-

۷۴۶

تهران —-

رشت

۰۸:۲۵

۱۳:۲۵

—-

—-

۴۶۳

گردشگری رشت

رشت

تهران

۱۸:۴۵

۰۰:۰۵

—-

—-

۴۶۲

تهران

رشت

۰۶:۵۵

۱۲:۰۵

—-

—-

۱۹۶

رشت مشهد

رشت

مشهد

۱۷:۲۰

۰۹:۴۰

—-

—-

۱۹۷

مشهد

رشت

۱۶:۳۰

۰۹:۱۰

—-

—-

۴۸۴

مشهد

قزوین —

مشهد

۲۲:۳۵

۱۲:۴۰

—-

—-

۴۸۵

مشهد —-

قزوین

۰۱:۲۵

۱۵:۵۵

—-

—-

۴۸۲

مشهد

زنجان —

مشهد

۲۲:۱۰

۱۴:۴۵

—-

۲۲:۱۰

۴۸۳

مشهد —-

زنجان

۲۲:۴۵

۱۵:۳۰

۱۵:۳۰

—-

۴۹۰

مشهد۲

زنجان —

مشهد

۱۶:۳۰

۰۸:۱۰

—-

۱۶:۳۰

۴۹۱

مشهد —-

زنجان

۱۵:۰۰

۰۶:۳۵

۰۶:۳۵

—-

۷۱۹

آنکارا

تبریز

تهران

۱۱:۴۰

۲۳:۱۵

۱۸:۵۵

۱۹:۱۵

۷۱۸

تهران

تبریز

۲۱:۵۰

۱۰:۳۰

۰۲:۱۹

۰۲:۲۹

۷۱۷

وان

تبریز

تهران

۰۷:۵۵

۱۹:۰۰

۱۴:۵۷

۱۵:۰۲

۷۱۶

تهران

تبریز

۱۲:۳۰

۰۰:۳۴

۱۶:۵۶

۱۷:۰۱

۴۸۰

مشهد

تبریز —-

مشهد

۱۵:۱۰

۱۶:۵۰

۲۳:۰۱

۲۳:۰۶

۴۸۱

مشهد —-

تبریز

۱۰:۱۵

۱۰:۵۰

۰۳:۰۷

۰۳:۱۷

۴۸۸

مشهد ۲

تبریز —-

مشهد

۱۳:۴۵

۱۴:۰۰

۲۱:۱۱

۲۱:۱۶

۴۸۹

مشهد —-

تبریز

۲۳:۵۰

۲۳:۲۰

۱۵:۴۹

۱۵:۵۹

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا