دفاتر اسناد رسمی استان زنجان

تلفن آدرس شهر استان شماره دفتر نام و نام خانوادگی
۲۴۳۳۳۲۴۱۰۴ زنجان خیابان فردوسی – کد پستی: ۴۵۱۷۶۴۶۱۳۶ زنجان زنجان ۱ مریم میرمحمدرضائی
۲۴۳۳۳۳۳۸۹۳ زنجان میدان آزادی جنب بانک صادرات پ ۴۶۰ – کد پستی: ۴۵۱۵۷۱۷۳۳۵ زنجان زنجان ۲ ابراهیم غفاری
۰۲۴۳۳۵۵۲۹۲۹-۳۳۵۴۹۸۰۰ زنجان، خیابان ۱۷ شهریور، نرسیده به سه راه امجدیه پلاک ۳۶۱ – کد پستی: ۴۵۱۹۶۱۳۷۳۵ زنجان زنجان ۳ علی جعفری
۳۵۲۲۹۵۸۷-۳۵۲۴۰۳۹۰ ابهر جاده ترانزیت نرسیده به میدان تمدن جنب بانک مهر ایران پ ۴۰ کدپستی ۴۵۶۱۸۹۷۷۶۱ فکس ۳۵۲۴۰۲۵۵ – کد پستی: ۴۵۶۱۸۹۷۷۶۱ ابهر زنجان ۴ مجید کریمی
۲۴۳۳۳۲۶۱۳۴ زنجان-میدان دروازه ارک- روبروی بیمارستا ن بهشتی – کد پستی: ۴۵۱۸۶۳۸۳۳۵ زنجان زنجان ۷ رحیم نصیرپور
۲۴۳۵۲۷۷۰۷۰ ابهر نواب غربی – کد پستی: ۴۵۶۱۸۹۵۳۳۹ ابهر زنجان ۸ ابراهیم آقا محمدی
۲۴۳۵۲۲۲۲۲۸ زنجان ابهر خ طالقانی جنوبی .روبروی اداره صنعت ومعدن وتجارت -پلاک ۹۹٫طبقه اول – کد پستی: ۴۵۶۱۷۵۳۴۹۸ ابهر زنجان ۹ محمود بابائی
۲۴۳۳۳۲۲۵۰۶ زنجان-بلوار آزادی-روبروی شهرداری مرکزی- خیابان شرکت نفت زنجان زنجان ۱۰ شهلا ترابی خمس
۲۴۳۵۵۳۸۵۵۰ زنجان خرمدره خ امام کوچه سپاه پلاک ۳ – کد پستی: ۴۵۷۱۸۴۶۸۸۴ خرمدره زنجان ۱۱ محمد صادق مرسلی
۲۴۳۴۲۲۹۴۰۰ خدابنده – خیابان امام (ره)-میدان شهدا -جنب داروخانه دکترمحرمی – کد پستی: ۴۵۸۱۸۱۳۴۴۹ قیدار زنجان ۱۴ صفدر مرادی
۳۳۳۳۷۲۰۸ زنجان-خیابان امام ابتدای کوچه فصاحتی-پلاک ۲۲ – کد پستی: ۴۵۱۴۶۸۳۶۱۴ زنجان زنجان ۱۵ نصرالله نیکخواه بهرامی
۲۴۳۳۴۴۴۰۳۵ زنجان میدان قائم (کوچمشکی )نبش کوچه شهید غلامرضا مخبری پلاک ۶۰۵ – کد پستی: ۴۵۱۳۸۶۵۱۶۸ زنجان زنجان ۱۶ فریبا مرتضوی
۲۴۳۳۳۳۲۱۸۴ زنجان-خیابان امام میدان عقاب – کد پستی: ۴۵۱۴۶۳۴۴۷۸ زنجان زنجان ۱۷
۰۲۴۳۳۵۵۲۹۲۹-۳۳۵۴۹۸۰۰ زنجان-خیابان ۱۷شهریور نرسیده به سه راه امجدیه-پلاک ۳۶۱فاکس۳۳۵۶۸۰۹۰ – کد پستی: ۴۵۱۹۶۱۳۷۳۵ زنجان زنجان ۱۸ جمال بابائی نوروزی
۳۳۵۵۲۸۸۲ زنجان-خیابان امام خمینی ابتدای خیابان فرودگاه-پلاک۴۱ – کد پستی: ۴۵۱۸۷۱۳۱۹۸ زنجان زنجان ۱۹ شکراله نصیری
۲۴۱۷۲۸۵۷۴۴ زنجان-خیابان خرمشهر تقاطع شیلات روبروی تالار تشریفات پلاک ۱۸۶ – کد پستی: ۴۵۱۶۷۳۳۳۷۱ زنجان زنجان ۲۰ نادر سعیدی
۲۴۳۵۸۲۲۱۱۱ زنجان سلطانیه میدان پانزده خرداد روبروی بانک ملت – کد پستی: ۴۵۵۱۹۵۵۹۸۷ سلطانیه زنجان ۲۱ محمد ابراهیمی
۲۴۳۲۸۲۳۹۹۹ زنجان طارم آببرخ امام نرسیده به فرمانداری – کد پستی: ۴۵۹۱۹۳۳۳۴۷ آب بر زنجان ۲۲ سجاد عزیزی
۰۲۴-۳۶۲۲۳۵۵۵ زنجان ماهنشان خ باقر محمدی روبروی کلانتری ۱۱ – کد پستی: ۴۵۴۱۹۱۷۳۵۵ ماه نشان زنجان ۲۳ معصومه یعقوبی
۲۴۳۳۴۵۶۹۷۶ زنجان-خیابان بعثت (سرچاه) روبروی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی-پلاک ۲۷۰ – کد پستی: ۴۵۱۴۷۸۹۵۶۱ زنجان زنجان ۲۴ سیدمسعود غفاری
۲۴۳۴۲۲۷۲۲۲ زنجان – خدابنده -قیدار- بلوارشهیدچمران-نبش میدان سهروردی پلاک ۸۷ – کد پستی: ۴۵۸۱۹۱۳۹۱۵ قیدار زنجان ۲۵ فریدون ذوالقدر
۲۴۳۴۲۲۶۰۶۵ استان زنجان – شهرقیدار -خ امام – بالاتر از بانک تجارت – نبش خ سهروردی – کد پستی: ۴۵۸۱۹۴۷۹۳۳ قیدار زنجان ۲۶ علی خلجی
۲۴۳۴۲۲۷۷۷۶ زنجان قیدار میدان معلم کوچه شهید حکمعلی بیگدلی پ۸ – کد پستی: ۴۵۸۱۶۴۵۵۱۴ قیدار زنجان ۲۷ علی حسینخانی
۰۲۴-۳۵۵۲۳۰۰۹ خرمدره خیابان امام خمینی نرسیده به فرمانداری روبروی اداره برق – کد پستی: ۴۵۷۱۹۸۳۵۹۶ خرمدره زنجان ۲۸ غلامرضا اسماعیلی
۳۲۸۲۳۳۳۴-۰۲۴ زنجان طارم آببرخ امام روبروی بانک ملی جنب بانک تجارت – کد پستی: ۴۵۹۱۸۳۵۵۵۷ آب بر زنجان ۲۹ علی جعفری
۲۴۳۳۴۷۱۸۴۸ زنجان-خیابان جمهوری اسلامی بالاتر از بانک صادرات-نبش کوچه رحیمی پور پلاک ۲۵ – کد پستی: ۴۵۱۴۸۵۴۵۷۹ زنجان زنجان ۳۰ سعید نصیری
۲۴۳۳۵۶۲۵۳۵ زنجان- اسلام آباد -خ شهید آیت اله صدوقی جنوبی پلاک ۱۰۳ – کد پستی: ۴۵۱۹۷۵۶۶۵۱ زنجان زنجان ۳۱ حمیدرضا صدر
۲۴۳۵۲۲۴۳۸۰ ابهر طالقانی جنوبی نرسیده به میدان اسیاب جنب بانک بسیجیان – کد پستی: ۴۵۶۱۷۱۸۳۱۶ ابهر زنجان ۳۲ فرهاد واعظی
۰۲۴۳۳۳۲۵۸۶۶-۳۳۳۲۵۵۶۳ زنجان-خیابان امام – نرسیده به بلوار آزادی – ساختمان ممتاز – طبقه اول – واحد ۱۰۳ – کد پستی: ۴۵۱۵۶۳۴۷۳۶ زنجان زنجان ۳۳ ابوالحسن محمدی
۲۴۳۳۴۶۷۹۸۹ زنجان -خ جمهوری اسلامی-پائین تر از بانک ملی-ضلع شمالی میدان جمهوری (فلکه فشارسابق) – پ ۱۰ – کد پستی: ۴۵۱۵۶۶۳۱۳۵ زنجان زنجان ۳۴ سلمان ولی زاده
۲۴۳۳۴۵۸۵۲۵ زنجان خ شیخ فضل اله نوری بعدازفرهنگسرای امام ابتدای ک دستوار پ۷ – کد پستی: ۴۵۱۳۸۱۸۳۶۹ زنجان زنجان ۳۶ حاجعلی قربانی
۲۴۳۵۵۳۶۸۳۰ خرمدره خیابان امام خمینی (ره) روبروی بانک ملت شعبه مرکزی پلاک ۵۴ – کد پستی: ۴۵۷۱۸۴۶۹۸۷ خرمدره زنجان ۳۷ احمد بابائی
۲۴۳۳۵۳۷۵۷۳ زنجان- خیابان ۱۷ شهریور (دگرمان ارخی) روبروی اداره حمل و نقل و ترافیک پلاک ۱/۶۸ – کد پستی: ۴۵۱۸۷۵۷۱۹۹ زنجان زنجان ۳۸ محمد بیگدلی
۲۴۳۵۲۲۳۴۹۴ زنجان ابهرخ ترانزیت م امام حسین ابتدای بلوارطالقانی شمالی – کد پستی: ۴۵۶۱۹۱۷۹۹۱ ابهر زنجان ۳۹ مریم خانی
۲۴۳۳۵۴۵۹۵۴ زنجان خ ۱۷ شهریور نرسیده به استادیوم ۱۵ خرداد نبش خ شهید شکارچی (حیدرعلی ) پ ۴ – کد پستی: ۴۵۱۸۷۵۵۴۳۱ زنجان زنجان ۴۰ علی آریامنش
۲۴۳۳۳۳۹۹۳۰ زنجان م انقلاب اول سعدی ساختمان زرتشت طبقه سوم واحد ۳۰۷ – کد پستی: ۴۵۱۴۶۸۸۱۵۶ زنجان زنجان ۴۱ زهره کبودوند
۲۴۳۶۵۲۲۰۸۰ زنجان ماهنشان دندی خ انقلاب – کد پستی: ۴۵۴۷۱۹۶۵۸۵ ماه نشان زنجان ۴۲ جلیل ندرلو
۲۴۳۳۵۵۷۳۸۰ زنجان-میدان ارک اول خیابان مدرس(جاده همایون)-پلاک ۳۳شرقی – کد پستی: ۴۵۱۹۶۸۴۱۱۹ زنجان زنجان ۴۳ سید احمد حسینی
۰۲۴-۳۳۳۶۳۳۲۸ زنجان-خیابان بعثت روبروی اداره غله زنجان زنجان ۴۴ جلیل گورانی میانجی
۲۴۳۵۲۷۷۳۶۷ زنجان ابهرخ طالقانی نواب شرقی جنب هلال احمرسابق – کد پستی: ۴۵۶۱۷۴۵۵۷۶ ابهر زنجان ۴۵ منوچهر کریمی
۲۴۳۵۶۲۴۰۴۳ ابهر- شهر صائین قلعه – خیابان امام(ره) کوچه اسلامی پلاک۲ – کد پستی: ۴۵۷۴۱-۴۶۴۶ صائین قلعه زنجان ۴۶ محمداسماعیل بادی
۲۴۳۴۶۲۳۲۶۱ خدابنده زرین رود خیابان مطهری روبروی بانک تجارت داخل کوچه – کد پستی: ۴۵۸۸۱۱۵۵۱۹ زرین رود زنجان ۴۷ علیرضا ذوالفقاری
۳۳۳۳۰۹۲۶ – ۰۲۴ زنجان – خ بعثت – نرسیده به دروازه رشت – روبروی کوچه انگورانی – ساختمان ۱۰ – طبقه اول – واحد ۲ – کد پستی: ۴۵۱۴۶۶۶۵۷۸ زنجان زنجان ۴۸ نادر صبوری
۲۴۳۶۷۲۳۰۴۰ زنجان -ایجرود -شهر زرین آباد -خیابان وحدت جنب دادگستری پلاک ۱۶ – کد پستی: ۴۵۳۱۷۱۴۵۶۳ زرین آباد زنجان ۴۹ تقی میرزائی
۲۴۳۳۳۳۲۰۳۱ زنجان- بلوار آزادی – جنب بانک ملی – ساختمان سروستان – طبقه پنجم – واحد ۱۴ – کد پستی: ۴۵۱۵۷۱۶۹۶۴ زنجان زنجان ۵۰ محمد حیدری
۲۴۳۵۲۴۵۲۰۰ ابهربلوار طالقانی جنوبی روبروی مخابرات پلاک ۷ طبقه۱ واحد۱ – کد پستی: ۴۵۶۱۷۱۴۷۳۶ ابهر زنجان ۵۱ سعید قراگوزلو
۳۳۵۶۵۵۳۸-۰۲۴ زنجان اسلام آباد خیابان آیت اله صدوقی خیابان شهید رحمان امامی پ ۶ – کد پستی: ۴۵۱۹۷۵۸۱۳۱ زنجان زنجان ۵۲ فخرالدین عباسی
۲۴۳۳۳۲۸۳۵۲ زنجان بلوار آزادی ابتدای خیابان جاوید نبش کوچه سیلاب – کد پستی: ۴۵۱۶۷۶۵۷۴۹ زنجان زنجان ۵۳ تبسم یار احمدی
۳۳۵۶۵۹۵۵-۰۲۴ زنجان-سعدی شمالی روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه اول – کد پستی: ۴۵۱۳۶۴۶۳۴۵ زنجان زنجان ۵۴ علی اصغر ظهیریان
۲۴۳۳۴۴۰۴۷۱ زنجان دانشسرا ابتدای خیابان جمهوری اسلامی روبروی مدرسه بشیری موسوی پلاک ۳۰/۲ – کد پستی: ۴۵۱۴۷۱۴۳۱۹ زنجان زنجان ۵۵ محمدحسین حیدری
۲۷۶۳-۰۲۴۳۴۸۲۳۰۳۹ زنجان خدابنده گرماب پارک معلم جنب بانک ملی ابتدای کوچه فرهنگ ۱٫ – کد پستی: ۴۵۸۷۱۸۵۳۷۴ گرماب زنجان ۵۶ ابوالقاسم پیرزاد
۳۵۲۷۶۶۷۶-۰۲۴ زنجان ابهرخ طالقانی جنوبی مابین کلانتری۱۱و اداره دارائی ابهر پلاک ۳۷ – کد پستی: ۴۵۶۱۷۴۵۱۹۵ ابهر زنجان ۵۷ سعید عابدینی
۲۴۳۳۵۴۴۶۴۸ زنجان-سعدی شمالی روبروی خیابان بهار(امیر فضلی)طبقه دوم-واحد۴ – کد پستی: ۴۵۱۶۶۶۳۶۴۵ زنجان زنجان ۵۸ محسن بیگدلی
۰۲۴۳۳۳۲۸۶۰۰-۳۳۳۲۵۰۸۳ زنجان خ بعثت – خ جاوید-جنب مسجد غریبیه-ساختمان شبنم ۱۸-واحد۱- طبقه۱ – کد پستی: ۴۵۱۴۶۶۳۶۷۱ زنجان زنجان ۵۹ فرهاد نجفی
۰۲۴۳۳۳۲۵۵۱۰-۳۳۳۲۵۵۶۷ زنجان م آزادی ابتدای خ فدائیان اسلام (خ جاوید)پلاک۱۲طبقه فوقانی نمایشگاه لاله – کد پستی: ۴۵۱۴۶۳۴۳۸۷ زنجان زنجان ۶۰ یحیی بابایی
۲۴۳۵۵۳۲۶۲۰ خرمدره خیابان سیدجمال الدین طبقه فوقانی پست بانک کریمی پلاک۵۰ – کد پستی: ۴۵۷۱۷۱۳۷۵۶ خرمدره زنجان ۶۱ غلامرضا خادمی یگانه
۲۴۳۳۵۶۵۱۶۱ زنجان خ شهیدمطهری(فرودگاه)روبروی ۲۰متری درمانگاه نبش خ انقلاب اسلامی – کد پستی: ۴۵۱۸۹۴۸۶۸۷ زنجان زنجان ۶۲ محمد آذری فرد
۲۴۳۵۸۲۲۲۹۰ سلطانیه -میدان جانبازان-روبروی اداره پست – کد پستی: ۴۵۵۱۷۳۳۸۹۶ سلطانیه زنجان ۶۴ فاطمه طوماری
۲۴۳۳۵۳۹۲۷۱ زنجان-خ۱۷شهریور-روبروی استادیوم۱۵خرداد-پ۱۵۸ – کد پستی: ۴۵۱۸۷۴۹۵۳۱ زنجان زنجان ۶۵ امیر مهدیزاده
۲۴۳۳۴۴۲۱۰۳ زنجان – فلکه کوچمشکی – خیابان سرداران شهید – ساختمان جاویدان – طبقه اول واحد یک – کد پستی: ۴۵۱۳۷۱۳۴۳۶ زنجان زنجان ۶۶ علی اصانلو
۲۴۳۳۴۶۴۲۴۶ زنجان کوچه مشکی خیابان سرداران ساختمان آی تی واحد ۷۰۲ – کد پستی: ۴۵۱۳۸۶۷۵۶۳ زنجان زنجان ۶۷ محمدرضا اشتری
۲۴۳۵۵۳۷۱۵۴ زنجان خرمدره خ سید جمال الدین بالاتر از بانک ملی مرکزی پلاک۱۲ – کد پستی: ۴۵۷۱۷۱۳۸۱۶ خرمدره زنجان ۶۸ امیرحسین عابدینی
۲۴۳۳۷۷۵۰۳۱ زنجان خیابان خرمشهرچهارراه شیلات ابتدای بلوارشریعتی (به سمت میدان ولیعصر) نبش خیابان سوم پلاک ۱ – کد پستی: ۴۵۱۵۸۱۳۳۵۳ زنجان زنجان ۶۹ ناصر الماسی
۲۴۳۳۳۳۲۱۲۱ زنجان میدان آزادی-جنب بانک تجارت-طقه فوقانی فروشگاه هفت زنجان زنجان ۷۱ منصور الماسی
۰۲۴-۳۴۲۱۲۴۲۹,۳۰ خدابنده(قیدار)پایین تر از میدان معلم/ابتدای خ امام وشهید بهشتی روبروی فر مانداری طبقه فوقانی – کد پستی: ۴۵۸۱۹۳۶۳۸۳ قیدار زنجان ۷۳ علی عباسی
۲۴۳۵۵۲۸۲۲۳ زنجان خرمدره خ امام روبروی سازمان تامین اجتماعی ک ۲۱ پ۱ – کد پستی: ۴۵۷۱۸۳۴۵۳۷ خرمدره زنجان ۷۴ جلیل جعفری
۲۴۳۵۲۴۵۷۶۹ زنجان ابهرخ طالقانی جنوبی-جنب ساختمان فرمانداری نبش کوچه جعفری پلاک ۱ – کد پستی: ۴۵۶۱۷۳۷۵۴۸ ابهر زنجان ۷۵ حسین کریمی
۰۲۴۳۳۳۶۲۸۶۴-۳۳۳۲۳۳۲۳ زنجان -خیابان جاوید- روبروی مسجد-بن بست صبا- پ ۳۰۷ – کد پستی: ۴۵۱۴۶۵۵۷۱۳ زنجان زنجان ۷۷ داود اسلامی
۲۴۳۳۳۳۸۶۳۳ زنجان – خیابان امام – چهارراه امیرکبیر – طبقه فوقانی بانک سپه – کد پستی: ۴۵۱۸۷۹۸۱۱۱ زنجان زنجان ۷۸ محسن نوابی
۰۹۱۰۵۰۰۹۴۷۹-۳۵۲۴۱۵۷۳ ابهر جاده ترانزیت بین شهرداری و چهار راه امام حسین (ع) کد پستی ۴۵۶۱۹۱۷۹۸۹ – کد پستی: ۴۵۶۱۹۱۷۹۹۱ ابهر زنجان ۷۹ زرین یزدان مهر
۰۲۴۳۳۵۶۴۹۸۸-۰۲۴۳۳۵۶۴۹۸۹ زنجان- چهارراه امیرکبیر – ابتدای خیابان شهداء ساختمان صدر – طبقه سوم – واحد۱۳ – کد پستی: ۴۵۱۸۷۹۸۵۵۳ زنجان زنجان ۸۱ محمود هاشمی
۰۲۴۳۳۴۵۹۲۶۵-۳۳۴۵۹۲۶۶ زنجان -خ شیخ فضل اله نوری-مابین دارالقران – چهارراه ترانس- ساختمان آرین طبقه اول – کد پستی: ۴۵۱۵۶۷۴۶۴۷ زنجان زنجان ۸۲ سید رضا حسینی
۲۴۳۳۵۶۵۵۵۱ زنجان خیابان فرودگاه مجتمع تجاری ایرانمهر طبقه فوقانی بانک انصار واحد ۶ – کد پستی: ۴۵۱۸۸۶۸۵۶۵ زنجان زنجان ۸۴ شهلا مهدیون
۲۴۳۳۳۶۴۰۶۲ زنجان ،بلوار آزادی ،جنب هتل پارک زنجان زنجان ۸۵ سارا محمدی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا