دفاتر طراحی سازمان نظامی مهندسی زنجان + آدرس و شماره تماس

      شماره دفتر     نام  مسئول دفتر     نام خانوادگی   مسئول دفتر آدرس شماره تماس
۳۰-۰۰۰۱ علی حاجیلو زنجان -خیابان شهدا-طبقه فوقانی ساختمان کوروش ۱۰ – واحد۳ ۳۳۵۶۷۰۷۴ ۰۹۱۲۲۴۱۴۶۱۰
۳۰-۰۰۰۲ هادی رسولی زنجان- خیابان سعدی شمالی-ساختمان شمس-طبقه سوم-واحد ۳۰۵ ۳۳۴۶۶۷۹۵ ۰۹۱۲۳۴۲۲۹۵۰
۳۰-۰۰۰۳ رزیتا عربیان زنجان-کوی ولیعصر-شهرک نیکسازان-خیابان کوثر ۱۳-پلاک ۱۷ ۳۳۷۸۸۲۴۲ ۰۹۱۲۲۴۱۶۲۶۰
۳۰-۰۰۰۴ سعید قربانی مطلق زنجان-خیابان سعدی شمالی – ساختمان اشراق – طبقه دوم – واحد۱۱ ۳۳۵۵۲۶۶۴ ۰۹۱۲۳۴۱۱۶۶۹
۳۰-۰۰۰۵ مهدی لطفی فر زنجان -خیابان توحید(مسگرها) – پلاک ۳۹ ۳۳۳۲۱۸۹۰ ۰۹۱۲۳۴۱۰۴۰۹
۳۰-۰۰۰۶ هادی رضائی برندق زنجان-انصاریه-خیابان ولیعصر -بین گلستان ۱۷ و ۱۶- ساختمان ۷۹ ۳۳۷۸۷۶۷۱ ۰۹۱۲۲۴۲۱۳۰۶
۳۰-۰۰۰۸ جهانگیر افشار زنجان- خیابان جمهوری اسلامی-نبش خیابان نهم اعتمادیه-ساختما رادمان-طبقه اول-واحد۴ ۳۳۴۲۳۸۴۰ ۰۹۱۲۴۴۱۳۹۲۸
۳۰-۰۰۰۹ محمدباقر مقدم زنجان-سعدی شمالی – روبروی جهاد کشاورزی – پلاک ۲۳۶- ساختمان آروین – طبقه اول – واحد ۲ ۳۳۵۳۵۷۰۷ ۰۹۱۲۱۴۱۵۸۴۰
۳۰-۰۰۱۰ امیدرضا غنی زنجان-خیابان کارگر (صفا) -ساختمان صدف – پلاک ۱۵۲ – واحد  ۳۰۴ ۳۳۴۵۰۳۷۹ ۰۹۱۲۱۴۱۰۲۱۵
۳۰-۰۰۱۱ مجید راشاد زنجان-انصاریه-انتهای ۳۰متری انصاریه-نرسیده به تقاطع اشراق-قطعه ۷۲۵۰-طبقه اول ۳۳۷۸۹۱۷۸ ۰۹۱۲۳۴۱۲۱۹۳
۳۰-۰۰۱۴ پیمان قصابی زنجان ـ خیابان شهداء ـساختمان کورش ۱۰ ـ طبقه اول ـ واحد ۲  ۳۳۵۶۵۰۰۵ ۰۹۱۲۱۴۱۰۱۶۵
۳۰-۰۰۱۵ محمدحسین غنیون زنجان-شهرک کارمندان -فاز دوم-خیابان هفتم غربی-پشت بانک ملی-پلاک ۵۴ ۳۳۴۴۹۸۸۲ ۰۹۱۲۱۴۱۱۷۶۲
۳۰-۰۰۱۶ منصور ندیرخانلو زنجان- دروازه رشت- ابتدای خیابان صفا -ساختمان امیر -طبقه سوم -واحد ۹ ۳۳۴۶۹۳۶۵ ۰۹۱۲۸۷۷۹۱۷۴
۳۰-۰۰۱۷ جعفر خزاعی زنجان ـ کوی علوم پایه – انتهای عارف ۱۰- قطعه ۹۲۱۹ ۳۳۴۶۰۸۶۵ ۰۹۱۲۲۴۱۸۵۴۵
۳۰-۰۰۱۸ محمد سعید نمازی زنجان -خیابان سعدی شمالی-کوچه شهید صفری-ساختمان آنتیک۱-واحد۶ ۳۳۵۶۹۷۷۵ ۰۹۱۲۱۴۱۴۸۱۵
۳۰-۰۰۱۹ محمدحسین مرسلی زنجان-خیابان بعثت ـروبروی بانک صادرات- ساختمان ۱۱۰ـ طبقه سوم – واحد ۳ ۳۳۳۶۲۲۱۲ ۰۹۱۲۱۴۱۵۰۴۴
۳۰-۰۰۲۰ حمیدرضا اسلامی زنجان – خیابان زینبیه غربی-کوچه علیمردان خان-ساختمان عتیق-طبقه اول-واحد۴ ۳۳۳۳۲۵۴۵ ۰۹۱۲۴۰۶۸۹۴۶
۳۰-۰۰۲۳ عباس نوری عصری زنجان – اعتمادیه-خیابان ۱۳ – پلاک ۱۰- طبقه دوم ۳۳۴۲۴۶۵۸ ۰۹۱۲۱۴۱۳۴۲۴
۳۰-۰۰۲۴ محسن حسینی صبائی زنجان اراضی پایین کوه-فاز۴-میثاق ۱۳-جنب مسجد امام رضا-قطعه تجاری ۱۰۲-طبقه اول ۰۹۱۹۶۱۰۲۳۸۳
۳۰-۰۰۲۵ پیمان فیروزبخت زنجان – کوی فرهنگ-نیلوفر ۱۰- پلاک ۱۱۸۶ ۳۳۵۶۴۸۷۱ ۰۹۱۲۴۴۱۳۳۶۷
۳۰-۰۰۲۷ عباس قدیمی زنجان- ۴۵ متری انصاریه -مابین سهروردی ۳ و ۴ -طبقه اول -پلاک ۶۲۰۷ ۳۳۷۴۳۰۹۴ ۰۹۱۲۵۴۲۵۴۳۸
۳۰-۰۰۲۸ فریدون نقیلو زنجان خیابان شهدا ساختمان ارک پلاک ۳۶۲ ۳۳۵۵۱۳۳۹ ۰۹۱۲۷۴۱۸۵۲۷
۳۰-۰۰۲۹ یونس داودی زنجان-چهارراه امیرکبیر – پاساژ امیر کبیر – طبقه اول – واحد۴ ۳۳۳۳۱۰۵۰ ۰۹۱۲۳۴۱۲۹۳۶
۳۰-۰۰۳۰ حسن عاشقی اسکوئی زنجان-خیابان سعدی شمالی- ساختمان میلاد- طبقه۱- واحد۳ ۳۳۴۶۲۷۳۹ ۰۹۱۷۷۷۴۹۰۱۰
۳۰-۰۰۳۲ محمدحسن عسگرلو زنجان-خیابان صفا – روبروی کارخانه کبریت – پلاک ۱۳۲ ۳۳۴۵۰۵۴۰ ۰۹۱۲۲۴۱۴۸۵۵
۳۰-۰۰۳۳ خلیل رحیمی زنجان-۴۵متری انصاریه-بالاتر از سهروردی۳- قطعه۶۲۰۶ ۳۳۷۷۴۵۹۶ ۰۹۱۲۲۴۲۹۳۶۲
۳۰-۰۰۳۴ فرید عطائی زنجان-خیابان صفا – ساختمان صفا – طبقه دوم – واحد ۴۱  ۳۳۴۶۲۲۹۸ ۰۹۱۲۱۴۱۳۰۴۸
۳۰-۰۰۳۵ جواد یوسفی زنجان – اعتمادیه-خیابان معلم-جنب خ سوم شرقی-طبقه فوقانی سوپرمارکت ملکی-طبقه ۱ -واحد جنوبی – پلاک ۳۱ ۳۳۴۲۰۴۲۵ ۰۹۱۲۲۴۲۸۰۵۵
۳۰-۰۰۳۶ احمد حسنی زنجان -خیابان دکتر آیت- نبش کوچه شهید سینایی – پلاک ۱ ۳۳۴۵۱۶۶۷ ۰۹۱۲۱۴۱۵۰۱۸
۳۰-۰۰۳۹ جواد رئوفی زنجان-اراضی پایین کوه-میثاق ۲۵-قطعه ۱۸۶ ۳۳۴۷۰۱۰۷ ۹۱۲۱۴۱۸۰۰۶
۳۰-۰۰۴۰ جمشید منیری زنجان-اعتمادیه – خیابان معلم – نبش خیابان دوم وسط-پلاک ۱۲/۱ ۳۳۴۲۳۴۹۶ ۰۹۱۲۵۴۲۱۶۹۵
۳۰-۰۰۴۱ محمد قنبلانی مجرد زنجان – بلوار سرداران شهید- نرسیده به غذاخوری شهریار- ساختمان یاران -طبقه اول-واحدیک ۳۳۴۶۵۱۲۳ ۰۹۱۲۱۴۱۵۳۸۹
۳۰-۰۰۴۲ حبیب اله ابراهیمی زنجان- خیابان ۱۷ شهریور-ساختمان آریا-پلاک ۶۰- طبقه اول-واحد۱ ۳۳۵۳۴۶۰۷ ۰۹۱۲۳۴۱۱۲۶۲
۳۰-۰۰۴۳ غلامحسین جعفری زنجان-بلوار آزادی-جنب بانک کوثر-پلاک ۳۸۸ ۰۹۱۲۲۴۲۵۰۲۴
۳۰-۰۰۴۴ علی انصاری زنجان-اراضی پائین کوه -فاز۲- میلاد ۱۰- قطعه ۱۱۲ ۳۳۷۷۸۴۳۷ ۰۹۱۲۷۷۲۱۷۵۲
۳۰-۰۰۴۵ علی نورسینا زنجان-انصاریه-خیابان ولیعصر -بین گلستان ۱۷ و ۱۶- ساختمان ۷۹ ۳۳۷۸۷۶۷۱ ۰۹۱۲۷۴۴۰۰۴۷
۳۰-۰۰۴۶ حمید اخوان زنجان-خیابان ۱۷ شهریور-ساختمان آریا-طبقه دوم-واحد یک ۳۳۵۴۸۴۶۹ ۰۹۱۲۲۴۱۰۲۶۱
۳۰-۰۰۴۷ حسین نجفیان زنجان-خیابان سعدی شمالی -روبروی اداره برق -ساختمان دیاموند-طبقه دوم- واحد ۴ ۳۳۵۶۹۵۹۴ ۹۱۲۱۴۱۰۹۶۵
۳۰-۰۰۴۹ جواد عسگری زنجان-خیابان پروین اعتصامی-روبروی دانشکده پیراپزشکی -پلاک ۱۵۱ ۰۹۱۲۳۴۱۵۸۷۴
۳۰-۰۰۵۰ سارا شهابی زنجان-کوچه مشکی-بلوار سرداران شهید-ساختمان آیتی سنتر-پلاک ۱۱-طبقه دوم -واحد ۶۰۳ ۳۳۴۶۴۶۷۶ ۰۹۱۲۲۴۱۹۵۰۵
۳۰-۰۰۵۱ سمیه بیات زنجان – خیابان شهداء – روبروی فرمانداری سابق (همیاری شهرداری ها)-پلاک ۲۶۰ ۳۳۵۴۱۴۱۶ ۰۹۱۵۱۵۸۶۶۴۸
۳۰-۰۰۵۴ داود علی آبادی زنجان -خیابان سعدی شمالی -کوچه شهید صفری – ساختمان آنتیک ۱- واحد یک ۳۳۵۶۸۹۲۱ ۰۹۱۲۲۴۱۰۷۳۳
۳۰-۰۰۵۵ مهدی رضائی راد زنجان-فلکه قائم – ساختمان قائم – طبقه چهارم -واحد ۴۰۸ ۳۳۴۶۰۶۷۸ ۰۹۱۲۶۴۱۸۴۳۶
۳۰-۰۰۵۶ علیرضا پری نژاد زنجان -انصاریه-خیابان ولیعصر-بین گلستان ۱۶و۱۷ -روبروی مسکن فرهنگیان ۳۳۷۷۹۴۲۲ ۰۹۱۲۵۴۱۵۱۴۱
۳۰-۰۰۵۷ مهدی خان بابائی زنجان – اراضی پائین کوه – نبش میثاق ۱۳-قطعه ۱۰۲- طبقه اول ۳۳۴۶۴۰۶۸ ۰۹۱۲۲۴۱۳۸۵۴
۳۰-۰۰۵۸ داود معصومی زنجان-خیابان خرمشهر-نرسیده به میدان هنرستان-طبقه فوقانی مبل پاسارگاد- واحد ۱۰۳ ۳۳۷۸۵۸۴۳ ۰۹۱۲۳۴۱۱۷۶۲
۳۰-۰۰۵۹ مهدی مقیمی زنجان-انصاریه – بوستان ۷ – پلاک ۵۸۸ ۳۳۷۸۵۵۸۸ ۰۹۱۲۵۴۲۲۵۵۱
۳۰-۰۰۶۰ علیرضا رضائی زنجان ، میدان قائم-ساختمان قائم-طبقه ۶ -واحد۶۰۸ ۳۳۴۶۰۷۲۷ ۰۹۱۲۶۴۱۸۵۱۷
۳۰-۰۰۶۳ عباس رسولی زنجان-کوچمشکی – چهارراه دوم-ساختمان شهاب – طبقه اول – واحد ۲ ۳۳۴۴۷۱۸۳ ۰۹۱۲۳۴۱۲۵۴۸
۳۰-۰۰۶۵ هادی مهدی پور ثابت زنجان-خیابان سعدی شمالی – روبروی بیمارستان ارتش – ساختمان شمس طبقه سوم – واحد ۳۰۶ ۳۳۵۶۸۱۰۵ ۰۹۱۲۱۴۱۱۵۹۵
۳۰-۰۰۶۶ جمال میانداری زنجان- میدان قائم- ساختمان قائم-طبقه چهارم-واحد ۴۰۷ ۳۳۴۶۰۸۵۲ ۰۹۱۲۶۴۱۵۱۸۴
۳۰-۰۰۶۸ محسن نبوی  زنجان-میدان آزادگان-مجتمع تجاری سهند-طبقه ششم-واحد ۶۰۲ ۳۳۴۱۰۰۲۸ ۰۹۱۲۲۴۱۸۸۱۶
۳۰-۰۰۶۹ علیرضا غیبی زنجان-سعدی شمالی – جنب کوچه دست افشان – ساختمان ستاره – طبقه اول – واحد۲ ۳۳۴۵۷۸۲۳ ۰۹۱۲۲۴۱۷۰۶۴
۳۰-۰۰۷۰ حسین بیات زنجان-میدان قائم-ساختمان قائم-طبقه سوم-واحد۳۰۷ ۳۳۴۴۵۲۴۰ ۰۹۱۲۱۴۱۴۱۵۳
۳۰-۰۰۷۱ پیام اشتری زنجان-خیابان جمهوری-نبش خیابان نهم غربی اعتمادیه-ساختمان رادمان-طبقه دوم-واحد۱۲ ۳۳۴۲۱۵۱۵ ۰۹۱۰۹۷۲۲۸۰۷
۳۰-۰۰۷۲ محمدرضا اسدی پور زنجان-چهارراه سعدی-کوچه دارایی-ساختمان اشکان -طبقه اول ۳۳۷۰۳۱۹۵ ۰۹۱۲۳۴۱۱۶۹۱
۳۰-۰۰۷۳ مجتبی فیروزمند زنجان-کوچه مشکی-میدان رسل-خیابان امامت-پلاک ۱۱-ساختمان پارساگشت-طبقه  زیرزمین ۳۳۴۴۵۶۵۸ ۰۹۱۲۵۴۲۲۰۵۱
۳۰-۰۰۷۴ علی اصغر میرزائی ۳۳۵۵۷۸۶۱ ۰۹۱۲۴۴۲۰۷۰۴
۳۰-۰۰۷۵ مجید احمدی زنجان-خیابان صفا -ساختمان صفا- پلاک ۳۰- واحد ۳۱ ۳۳۴۶۱۰۴۱ ۰۹۱۲۲۴۱۷۰۶۴
۳۰-۰۰۷۶ علیرضا علی محمدی زنجان-میدان ارک- خیابان ۱۷ شهریور روبروی شیرینی سرای ارک -پلاک ۵۶۲ ۳۳۵۵۰۹۸۳ ۰۹۱۲۳۴۱۵۳۲۴
۳۰-۰۰۷۷ رضا صادقی زارع زنجان-شهرک انصاریه – خیابان ۳۰ متری ولیعصر – نرسیده به میدان شهریار- پلاک ۷۲۵۲ – طبقه اول ۳۳۷۸۰۷۷۶ ۰۹۱۲۲۴۱۱۳۹۸
۳۰-۰۰۷۸ جلیل جزونقی زنجان-میدان ولیعصر- روبروی اورژانس ولیعصر- خ معبودی – پلاک ۳۰ ۳۳۴۶۶۵۳۹ ۰۹۱۲۲۴۲۹۵۶۰
۳۰-۰۰۷۹ علی  محمدی زنجان-دروازه ارک – ابتدای خیابان ۱۷ شهریور- ساختمان حمید- طبقه دوم -واحد ۱۱ ۳۳۵۶۱۹۲۲ ۰۹۱۲۵۴۶۳۳۱۳
۳۰-۰۰۸۱ ولی اله داوری ابهر-بلوار طالقانی جنوبی-کوچه بانک مسکن-پلاک ۱۶-طبقه اول -واحد یک ۳۵۲۳۱۴۹۸ ۰۹۱۲۷۴۲۱۸۲۹
۳۰-۰۰۸۲ علی تابان زنجان- خیابان بعثت-روبروی خیابان جاوید-ساختمان بعثت-طبقه سوم-واحد ۱۴ ۳۳۴۵۱۷۸۲ ۰۹۱۲۷۴۰۴۲۰۴
۳۰-۰۰۸۴ نوروز ابراهیم خانی زنجان -شهرک کارمندان-پشت بانک ملی-پلاک ۳۰و۳۱ ۳۳۴۷۰۷۵۶ ۰۹۱۲۲۴۲۳۳۲۱
۳۰-۰۰۸۵ محمود یوسفی زنجان – خیابان کارگر-روبروی نهضت سوادآموزی-پلاک ۲۸۰ ۳۳۴۵۷۷۴۹ ۰۹۱۲۱۴۱۴۴۸۵
۳۰-۰۰۸۸ محسن جلیلی زنجان-خیابان بعثت-ساختمان بعثت – طبقه دوم-واحد۸ ۳۳۷۷۷۱۶۳ ۰۹۱۲۷۴۳۴۲۶۰
۳۰-۰۰۹۰ داور رجبی کوچی زنجان-خیابان سعدی شمالی-روبروی بیمارستان ارتش -ساختمان شمس-طبقه سوم- شماره ۳۰۱ ۳۳۵۶۸۵۱۲ ۰۹۱۲۲۴۲۸۰۷۲
۳۰-۰۰۹۵ جمشید نیرومندپسند زنجان-خیابان دلجوئی-کوچه شرفی-پلاک ۱۱-آپارتمان نسیم ۰۹۱۲۳۴۲۱۳۹۳
۳۰-۰۰۹۶ هومن ثبوتی زنجان-خیابان صفا-ساختمان صفا-طبقه همکف-واحد ۲۳ ۳۳۴۶۷۵۸۵ ۰۹۱۲۱۴۱۴۹۴۱
۳۰-۰۰۹۸ حامد نظری زنجان-شهرک کارمندان-پشت بانک ملی-پلاک ۳۱ ۳۳۴۶۹۵۷۱ ۰۹۱۲۳۴۱۲۴۱۹
۳۰-۰۰۹۹ اصغر حجتی زنجان خیابان سعدی شمالی -ساختمان اشراق-واحد۱۳ ۳۳۵۵۴۶۴۶ ۰۹۱۲۲۴۱۷۹۱۰
۳۰-۰۱۰۰ فواد امیدی زنجان-اعتمادیه-خیابان سوم وسط(شهید مرسلی)-روبروی ساختمان شورای شهر-پلاک ۴۵ ۳۳۴۲۰۲۸۷ ۰۹۱۲۶۴۲۲۱۲۷
۳۰-۰۱۰۱ عبدالله ثقفی زنجانی زنجان-شهرک کارمندان-فاز۳-خیابان دوم شرقی-پلاک۱۱۲۷ ۳۳۴۴۱۶۱۹ ۰۹۱۲۱۴۱۰۹۳۶
۳۰-۰۱۰۲ مجید سعادتی زنجان-اعتمادیه-نبش خیابان نهم غربی-ساختمان رادمان-طبقه دوم-واحد۱۸ ۳۳۴۲۳۸۶۱ ۰۹۱۲۸۴۲۲۲۵۶
۳۰-۰۱۰۳ احمد نصیری زنجان-کوچه مشکی- میدان رسل- اول خیابان امامت-ساختمان پاک بین-پلاک۱-طبقه سوم ۳۳۴۴۶۸۹۱ ۰۹۱۲۷۴۵۳۵۶۰
۳۰-۰۱۰۴ حسین حکمی زنجان -کوچمشکی – نرسیده به چهارراه اول – ساختمان اطلس-طبقه دوم – واحد ۵ ۳۳۴۴۰۳۰۵ ۰۹۱۲۲۴۱۳۴۵۲
۳۰-۰۱۰۵ علی فضلی زنجان-اراضی پایین کوه – میثاق ۱۲-قطعه ۵۵۷۴-جنب مسجد امام رضا (ع) ۳۳۴۶۲۷۶۳ ۰۹۱۲۲۴۱۶۵۱۲
۳۰-۰۱۰۷ مجید رضا همافر زنجان -خیابان صفا – ساختمان صفا – واحد ۴۰ ۳۳۴۴۰۷۸۰ ۰۹۱۲۱۴۱۱۳۵۵
۳۰-۰۱۱۰ محمدرضا محمدی زنجان -کوچمشکی – نرسیده به چهارراه اول – ساختمان اطلس – طبقه دوم – واحد ۵ ۳۳۴۴۰۳۰۵ ۰۹۱۲۲۴۱۷۹۵۰
۳۰-۰۱۱۱ شهرام سهرابی زنجان-دروازه ارک-خیابان ۱۷ شهریور-ساختمان حمید-واحد۱۱ ۳۳۵۶۴۰۷۶ ۰۹۱۲۳۴۱۰۵۹۷
۳۰-۰۱۱۳ علی یوسفیه زنجان -خیابان کوچه مشکی – چهار راه سوم-جنب بانک قوامین-پلاک ۵۲۰ -طبقه اول-واحدیک ۳۳۴۴۶۷۹۱ ۰۹۱۲۵۴۱۷۱۶۸
۳۰-۰۱۱۴ حمید بهروزی زنجان-اعتمادیه-خیابان سوم غربی-روبروی ساختمان شورای شهر-پلاک ۴۹ ۳۳۴۲۱۴۲۲ ۰۹۱۲۲۴۱۹۰۰۴
۳۰-۰۱۱۵ خلیل شعبانی زنجان جاده شهرک-نبش خیابان قائم ۶-پلاک ۲۹۶۶-طبقه دوم ۳۳۴۴۰۳۷۷ ۰۹۱۲۶۴۱۷۵۸۶
۳۰-۰۱۱۶ مصطفی لطفی قشلاقی ابهر-بلوار طالقانی-جنب فرمانداری-طبقه فوقانی بانک مسکن-طبقه اول-واحد۳ ۳۵۲۴۴۴۴۰ ۰۹۱۲۱۴۲۵۰۸۳
۳۰-۰۱۱۷ مهرزاد یوسفی ابهر -بلوارطالقانی جنوبی – جنب مخابرات-کوچه شهید رضا ولی-پلاک۱۱-طبقه۲ ۳۵۲۴۵۳۷۰ ۰۹۱۲۲۴۲۲۵۱۴
۳۰-۰۱۱۸ جعفر نیکومنش زنجان -خیابان صفا-ساختمان صفا-طبقه دوم-پلاک ۳۵ ۳۳۴۶۱۰۳۷ ۰۹۱۲۲۴۱۱۳۲۱
۳۰-۰۱۱۹ محمدرضا خان محمدی زنجان-خیابان شهداء – ساختمان کورش ۱۰ – طبقه اول -واحد ۲ ۳۳۵۶۵۰۰۵ ۰۹۱۲۱۴۱۰۰۷۹
۳۰-۰۱۲۱ حمید علی الهی زنجان-خیابان صفا – ساختمان صفا – طبقه اول – واحد ۳۳ ۳۳۴۶۱۰۴۱ ۰۹۰۱۷۶۵۴۵۳۶
۳۰-۰۱۲۲ حسین مهاجری زنجان- شهرک کارمندان-فاز دوم-خیابان ۱۲-قطعه ۲۰-طبقه ۸-واحد ۱۶ ۳۳۴۶۹۶۳ ۰۹۱۲۶۴۱۰۹۸۶
۳۰-۰۱۲۳ مجید فرخی زنجان-خیابان صفا-روبروی بیمارستان شفیعیه-ساختمان صفا-طبقه اول-واحد۲۶ ۳۳۴۶۱۰۴۰ ۰۹۱۲۱۴۱۱۲۳۹
۳۰-۰۱۲۴ حیدر نوری قیدار- چهارراه مطهری-نبش بلوار بهشتی و خیابان مطهری شمالی-پلاک ۱۳۷ ۳۴۲۲۹۷۷۹ ۰۹۱۲۲۴۲۱۱۰۹
۳۰-۰۱۲۵ وحیدرضا میرطاهری زنجان – اعتمادیه-خیابان دکتر امیراعلم غضنفریان-مابین خیابان سوم و چهارم – پلاک ۳۲ ۳۳۴۲۰۵۷۰ ۰۹۱۲۵۱۵۸۲۰۹
۳۰-۰۱۲۶ رضا نظری زنجان-سه راه امجدیه-مجتمع ایرانمهر-واحد۲۱ ۳۳۵۶۷۲۲۰ ۰۹۱۲۶۴۱۹۱۶۷
۳۰-۰۱۲۷ حسین محمودی زنجان-خیابان سعدی شمالی-ساختمان اشراق-طبقه دوم-واحد۹ ۳۳۵۵۲۶۰۵ ۰۹۱۲۳۴۱۴۳۳۵
۳۰-۰۱۲۸ حسن احدپورنیاری زنجان -خیابان شهدا – ساختمان ۳۹ -طبقه سوم – واحد ۵ ۳۳۳۳۷۸۲۸ ۰۹۱۲۵۴۲۰۹۵۹
۳۰-۰۱۲۹ مسعود جلیلی زنجان -خیابان زینبیه-ساختمان هشت بهشت-طبقه ۶-واحد ۶۰۷ ۳۳۳۶۰۳۴۰ ۰۹۱۲۷۴۳۷۹۹۴
۳۰-۰۱۳۰ آرش سلطانی زنجان-فلکه کوچمشکی- ساختمان قائم – واحد ۲۰۲ ۳۳۴۶۹۵۷۸ ۰۹۱۲۵۴۱۷۱۵۸
۳۰-۰۱۳۱ علیرضا عنقاء زنجان -خیابان زینبیه – کوچه علیمردان خان – ساختمان عقیق -طبقه اول- واحد ۴ ۳۳۳۳۲۵۴۵ ۰۹۱۲۴۰۶۸۹۴۶
۳۰-۰۱۳۳ علیرضا رسولی زنجان -دروازه ارک-ابتدای خ۱۷شهریور-ساختمان حمید-طبقه دوم -واحد۱۱ ۳۳۵۶۱۹۲۲ ۰۹۱۲۵۴۱۴۳۷۸
۳۰-۰۱۳۵ محسن فریدی زنجان-خیابان جمهوری-نبش خیابان ۹ اعتمادیه-کوچه شهید فرشاد عباسی -ساختمان رادمان-طبقه دوم-واحد ۱۲ ۳۳۴۲۱۵۱۵ ۰۹۱۲۱۴۲۵۳۴۲
۳۰-۰۱۳۶ علی مدقالچی زنجان-شهرک لاله – ۳۰ متری هفتم –  قطعه ۱۷ ۳۳۷۸۰۸۸۰ ۰۹۱۲۲۴۱۰۹۸۶
۳۰-۰۱۳۷ آرمین خانی خرمدره -خیابان امام خمینی-بعد از کوچه ۱۵-جنب دفتر نمایندگی نظام مهندسی-پلاک ۱/۳۱۱ ۳۵۵۳۸۴۷۴ ۰۹۱۹۳۴۵۶۱۰۳
۳۰-۰۱۳۹ ایرج زمانی بشرزاد زنجان – خیابان شهدا – ساختمان فومنات -طبقه چهارم- واحد ۳۰۳ ۳۳۳۶۴۲۸۷ ۰۹۱۲۷۴۰۹۴۶۴
۳۰-۰۱۴۰ عبدالله توکلیان زنجان  -خیابان کارگر – ساختمان صفا – طبقه دوم-واحد۴۱ ۳۳۴۶۲۲۹۸ ۰۹۱۲۴۴۱۲۷۶۳
۳۰-۰۱۴۱ رضا روانبخش زنجان-کوی صدرا-جنب بیمارستان امام حسین(ع)-مجتمع آفتاب-واحد۵ ۳۳۵۴۹۶۵۸ ۰۹۱۲۳۴۱۰۳۰۵
۳۰-۰۱۴۴ محمدرضا وثوق زنجان -چهارراه سعدی-کوچه شادمان-پلاک ۸ ۳۳۴۲۲۲۵۴ ۰۹۱۲۱۴۱۱۷۶۴
۳۰-۰۱۴۵ مرتضی بیگلی زنجان- خیابان خرمشهر- ساختمان آریان دمیر-بالای بانک پارسیان – طبقه دوم- واحد ۴ ۳۳۷۷۷۷۷۵ ۰۹۱۲۵۴۲۲۹۳۳
۳۰-۰۱۴۶ علی طوسی زنجان -خیابان خرمشهر-ساختمان آریان دمیر- طبقه دوم-واحد۴ ۳۳۷۷۷۷۷۴ ۹۱۲۷۴۰۴۹۰۷
۳۰-۰۱۴۹ سیامک سلجوقی بادلو زنجان – اراضی پائین کوه – فاز ۴ – میثاق ۱۷ – واحد ۴۰۱۵ ۳۳۴۶۱۴۶۸ ۰۹۱۲۲۴۱۹۸۱۵
۳۰-۰۱۵۰ محسن کاظمی راد زنجان-شهرک کارمندان-پشت بانک ملی-پلاک۳۱- طبقه اول ۳۳۴۶۹۵۷۱ ۰۹۱۲۷۴۱۷۲۶۴
۳۰-۰۱۵۱ علیرضا ابراهیمی زنجان-خیابان خرمشهر-جنب باسکول-طبقه فوقانی بانک پارسیان-طبقه ۴-واحد ۸ ۳۳۷۴۱۸۰۶ ۰۹۱۲۳۴۲۱۶۱۱
۳۰-۰۱۵۳ حسین محمدی زنجان-اعتمادیه-خیابان۱۳ وسط-پلاک ۱۰-طبقه دوم ۳۳۴۲۴۶۵۸ ۰۹۱۲۲۴۱۱۹۰۲
۳۰-۰۱۵۴ عزیز بدلی زنجان – اعتمادیه-خیابان۱۳ وسط -پلاک ۱۰-طبقه دوم ۳۳۴۲۴۶۵۸ ۰۹۱۲۲۴۱۸۱۵۲
۳۰-۰۱۵۶ علیرضا اسلامیان زنجان-جاده گاوازنگ-میدان آزادگان-ساختمان تجاری اداری سهند-طبقه پنجم-واحد ۵۴ ۳۳۴۱۵۰۱۱ ۰۹۱۲۵۴۲۶۹۵۱
۳۰-۰۱۵۷ حمید حیدری زنجان – دروازه ارک -خیابان شهدا-ساختمان کوروش ۱۰-طبقه سوم-واحد۱۰ ۳۳۵۶۱۹۴۰ ۰۹۱۲۲۴۱۳۲۰۴
۳۰-۰۱۵۸ امیررضا معظمی زنجان-خیابان ۱۷ شهریور-ساختمان آریا-طبقه اول – واحد ۱ ۳۳۵۳۴۶۰۷ ۰۹۱۲۱۴۱۰۴۱۰
۳۰-۰۱۵۹ حسین ملکی نجان- خیابان سعدی شمالی-پائین تر از بهار- نبش کوچه دست افشان-ساختمان ستاره-طبقه دوم -واحد۴ ۳۳۴۴۳۸۰۰ ۰۹۱۲۱۴۱۳۶۴۴
۳۰-۰۱۶۰ حمید ندیرخانلو زنجان-انتهای ۳۰ متری انصاریه-نرسیده به تقاطع شیخ اشراق-قطعه ۷۲۵۰- طبقه اول -واحد یک ۳۳۷۸۴۱۳۲ ۰۹۱۲۷۷۲۸۰۷۲
۳۰-۰۱۶۱ شادی پایور زنجان -خیابان صفا – ساختمان صفا – طبقه اول – واحد ۳۳  ۳۳۴۷۲۲۰۶ ۰۹۰۱۷۶۵۴۵۳۶
۳۰-۰۱۶۲ سعید مرادی زنجان -سعدی شمالی – ساختمان شمس – پلاک ۲۰۰ – واحد ۲۰۱ ۳۳۵۳۱۳۵۲ ۰۹۱۲۴۴۱۳۴۹۲
۳۰-۰۱۶۳ هادی صادقی زنجان-هنرستان-خیابان خرمشهر-خیابان سوم شعبان-نبش کوچه متقی-پلاک ۴۳ ۳۳۷۴۱۹۴۵ ۰۹۱۲۵۴۱۶۹۴۸
۳۰-۰۱۶۵ فرید ثبوتی زنجان -چهار راه امیر کبیر- پاساژ امیرکبیر -طبقه اول واحد ۵ ۳۳۴۵۱۵۵۳ ۰۹۰۳۱۰۶۱۳۸۳
۳۰-۰۱۶۶ رضا حیدری زنجان – سه راه امجدیه-ساختمان ایرانمهر-واحد ۲۱ ۳۳۵۶۱۹۲۲ ۰۹۱۲۲۴۱۰۰۴۳
۳۰-۰۱۶۷ پریسا ندیرخانلو زنجان- خیابان صفا-ساختمان امیر – طبقه ۳ – واحد ۱۰ ۳۳۴۶۹۳۶۵ ۰۹۳۵۳۴۱۵۰۸۲
۳۰-۰۱۶۸ رضا بیات زنجان- اراضی پائین کوه-میثاق نهم-پلاک ۴۲۴۱ ۳۳۴۶۶۵۷۳ ۰۹۱۲۵۴۱۰۹۰۵
۳۰-۰۱۶۹ احمد همتی زنجان- خیابان سعدی شمالی -روبروی اداره کشاورزی -ساختمان آروین-طبقه همکف – واحد ۳ ۳۳۵۴۱۵۸۳ ۰۹۱۲۵۴۲۷۲۱۳
۳۰-۰۱۷۰ سونا روهنا زنجان-شهرک کارمندان-فاز۲-خیابان هفتم-روبروی مدرسه نبوت-پشت بانک ملی ۳۳۴۴۹۸۸۲ ۰۹۱۲۷۴۳۳۰۰۵
۳۰-۰۱۷۲ بهروز نیک بین زنجان- خیابان سرداران شهید-ساختمان جاویدان-طبقه دوم-واحد۳ ۳۳۴۷۱۶۲۰ ۰۹۱۲۶۴۲۲۷۹۶
۳۰-۰۱۷۳ رضا تقی لو زنجان-میدان ارک- روبروی قنادی ارک -پلاک ۵۶۲ -طبقه زیرزمین ۳۳۵۵۰۹۸۳ ۰۹۱۲۷۴۲۰۵۰۰
۳۰-۰۱۷۴ حمید صیدی زنجان- اعتمادیه-خیابان شهید مرسلی- نبش سوم وسط-روبروی ساختمان شورای شهر-پلاک ۴۵ ۳۳۴۲۰۲۸۷ ۰۹۱۲۷۴۰۰۴۹۸
۳۰-۰۱۷۵ زهرا بابائی زنجان -کارمندان فاز ۳ خیابان ۱۲شرقی پلاک ۱۲۱ طبقه زیرزمین ۳۳۴۵۶۷۱۶ ۰۹۱۲۴۴۱۵۷۲۶
۳۰-۰۱۷۶ اصغر حسنلو زنجان- انصاریه-سهروردی دهم-پلاک ۳۵۴ ۳۳۷۸۰۶۵۴ ۰۹۱۲۸۴۱۳۳۶۰
۳۰-۰۱۷۷ فرهاد نعمتی آذر زنجان-خیابان شهدا -جنب بانک رفاه -ساختمان کورش -طبقه سوم- واحد ۱۰ ۳۳۵۶۱۹۲۲ ۰۹۱۹۳۴۳۵۳۹۵
۳۰-۰۱۷۸ حکمت اله خدابنده لو خدابنده-خیابان امام-خیابان شهید هاشمی نژاد-دفتر فنی و مهندسی صدرا ۳۴۲۲۹۲۰۵ ۰۹۱۲۳۴۲۰۶۳۵
۳۰-۰۱۷۹ مسعود نجفی زنجان-خیابان صفا-ساختمان صفا-واحد۲۸ ۰۹۱۲۵۴۱۹۸۷۴
۳۰-۰۱۸۰ عبدالحسین معماریان زنجان-چهارراه امیرکبیر-پاساژامیرکبیر-طبقه اول-واحد۵ ۳۳۴۴۰۱۳۹ ۰۹۱۲۷۴۱۶۹۴۴
۳۰-۰۱۸۲ حسین محمدی زنجان-بلوار آزادی-پائین تر از هتل پارک-پلاک ۱۲۴ ۳۳۳۶۴۱۲۱ ۰۹۱۲۷۴۵۴۱۶۴
۳۰-۰۱۸۳ جعفر خدابخش زنجان-خیابان زینبیه-ساختمان ماهور-طبقه اول-واحد یک ۳۳۳۳۹۴۵۸ ۹۱۲۵۴۱۰۷۸۰
۳۰-۰۱۸۵ پیام مرندی زنجان- اعتمادیه -نبش خیابان نهم غربی-ساختمان رادمان-طبقه دوم-واحد۱۶ ۳۳۴۲۳۸۴۵ ۰۹۱۲۱۴۱۰۴۳۱
۳۰-۰۱۸۶ آیت اله شفیعی اینچه خدابنده-خیابان شهرداری-روبروی شهرداری-پلاک ۱۰۳ ۳۴۲۲۱۶۸۹ ۰۹۱۹۳۸۷۶۲۰۹
۳۰-۰۱۸۷ اکبر مهدیون راد زنجان-خیابان جمهوری-نبش خیابان ۹ اعتمادیه-ساختمان رادمان-طبقه اول-واحد۹ ۳۳۴۲۰۲۳۸ ۰۹۱۲۴۴۲۰۶۵۳
۳۰-۰۱۸۸ محمود رضا صنایعی زنجان- خیابان صفا-ساختمان صفا-طبقه دوم-واحد ۳۷ ۰۹۱۲۱۴۱۳۳۹۳
۳۰-۰۱۸۹ علی النقی صفری زنجان-اعتمادیه-خیابان ۱۳-پلاک ۱۰-طبقه دوم  ۳۳۴۲۴۶۵۸ ۰۹۱۲۱۴۱۱۹۱۳
۳۰-۰۱۹۰ سارا بهاری زنجان- کوچه مشکی -چهارراه دوم-ساختمان شهاب-طبقه اول-واحد۲ ۳۳۴۴۷۱۸۳ ۰۹۱۲۵۴۲۰۸۲۰
۳۰-۰۱۹۱ مجید شهبازی زنجان – خیابان صفا- روبروی دانشکده دندانپزشکی -ساختمان صفا-طبقه اول-واحد۳۱ ۳۳۴۶۱۱۸۳ ۰۹۱۲۲۴۱۹۸۴۰
۳۰-۰۱۹۲ سیدعباس سلطان محمدی زنجان- انتهای خیابان سعدی شمالی-پلاک ۲۰۹-بالای نانوایی -طبقه اول-واحد۶ ۰۹۱۲۵۱۳۰۶۷۲
۳۰-۰۱۹۳ رضا اکبری خدابنده- خیابان امام -کوچه بامداد-پشت داروخانه محرمی-پلاک ۵۸۷ ۳۴۲۲۶۷۳۹ ۰۹۱۲۸۴۲۴۸۵۹
۳۰-۰۱۹۴ اعظم پرنلو زنجان-دروازه رشت-اول خیابان صفا-ساختمان امیر-طبقه سوم-واحد۹ ۳۳۴۶۹۳۶۵ ۰۹۱۲۷۴۰۷۱۵۰
۳۰-۰۱۹۵ محسن بیگدلی ابهر- خیابان طالقانی جنوبی-جنب فرمانداری-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول ۳۵۲۴۴۴۴۲ ۰۹۱۲۷۴۴۲۹۴۱
۳۰-۰۱۹۶ فرزاد خدابنده لو خدابنده – خیابان امام-خیابان شهید هاشمی نژاد-پلاک ۲۸ ۳۴۲۲۵۸۹۷ ۰۹۱۰۲۰۳۲۱۹۴
۳۰-۰۱۹۷ محمدرضا والی زاده قیدار -بلوار خلیج فارس-روبروی ایران خودرو-نبش کوچه شهید بابائی ۳۴۲۱۰۸۱۰ ۰۹۱۲۱۴۲۴۰۱۲
۳۰-۰۱۹۹ آلاله اشرفی زنجانی زنجان-خیابان صفا-ساختمان تک-طبقه سوم-دفتر فنی شماره ۱۹۹ -واحد ۳۰۱ ۳۳۴۶۵۲۷۲ ۰۹۱۲۲۴۱۴۸۵۶
۳۰-۰۲۰۰ مهدی افشار زنجان- خیابان جمهوری اسلامی-نبش خیابان نهم اعتمادیه-ساختمان رادمان-طبقه اول-واحد۴ ۳۳۴۲۳۸۴۱ ۰۹۱۲۷۴۰۹۲۰۶
۳۰-۰۲۰۱ سعیده چوبان پیشه ظفر ابهر- شناط-نبش کوچه پیمان -دفتر ۲۰۱ ۳۵۲۶۲۳۵۳ ۰۹۱۲۶۴۲۴۲۴۵
۳۰-۰۲۰۲ حمید خوشدل زنجان-خیابان صفا-ساختمان صفا-واحد ۲۷ ۳۳۴۴۵۸۰۶ ۰۹۱۲۳۴۲۲۳۱۵
۳۰-۰۲۰۳ صمد حسینی زنجان- خیابان خرمشهر-نرسیده به میدان هنرستان-جنب بانک صادرات-طبقه۱ -واحد۱ ۳۳۴۵۱۷۷۳ ۰۹۱۲۵۴۱۰۹۲۰
۳۰-۰۲۰۴ محمد جاهد زنجان-کوی خرداد-فاز۲-خیابان ولایت -قطعه ۱۳ ۳۳۵۵۷۸۶۱ ۰۹۱۹۱۴۱۲۷۷۳
۳۰-۰۲۰۵ غلامرضا نیازی زنجان-خیابان امام-روبروی بانک اقتصاد نوین-ساختمان فردین-طبقه دوم-واحد۴ ۳۳۳۲۵۸۶۷ ۰۹۱۲۷۴۵۳۶۶۸
۳۰-۰۲۰۶ علی مهر آیین زنجان-کوی شهریار-خیابان اول-قطعه ۱۷۹۵ ۳۳۵۶۱۹۲۲ ۰۹۱۲۴۴۱۴۱۳۳
۳۰-۰۲۰۷ قدرت اله زهره وند زنجان-خیابان شهدا-ساختمان کوروش۱۰-واحد۹ ۳۳۵۵۲۶۳۸ ۰۹۱۲۵۴۲۱۶۵۵
۳۰-۰۲۰۹ داود امیری زنجان-بزرگراه ۲۲ بهمن -جنب پل ولیعصر-روبروی مجتمع مسکونی صدف-پلاک۴۷۵۳ ۳۳۴۴۴۹۷۹ ۰۹۱۲۶۴۲۰۲۹۹
۳۰-۰۲۱۰ ایرج عزیزخانی ابهر-خیابان طالقانی جنوبی-روبروی دفتر نمایندگی نظام مهندسی-طبقه فوقانی کتاب فروشی فرهنگ-پلاک ۳۸ ۳۵۲۴۴۴۴۲ ۰۹۱۲۵۴۲۹۹۳۵
۳۰-۰۲۱۲ سعید محبی زنجان- خیابان خرمشهر-جنب بانک پارسیان-پلاک ۲۱۰- واحد۴ ۳۳۷۴۵۱۲۸ ۰۹۱۲۷۴۰۶۵۰۵
۳۰-۰۲۱۳ مهدی شهیدی ارقینی خدابنده-خیابان مطهری شمالی-پایین تر از بهزیستی-جنب کوچه گنج خانلو ۳۴۲۲۹۵۰۲ ۰۹۱۲۷۴۱۶۱۶۶
۳۰-۰۲۱۵ مهشید مقیمی ابهر -خیابان ۱۲ متری لاله-روبروی بن بست گلها-پلاک ۳۴-طبقه سوم-واحد۵ ۳۵۲۷۱۱۷۱ ۰۹۱۹۶۹۵۲۹۲۰
۳۰-۰۲۱۶ محمد رضا طاهرخانی زنجان- دروازه ارک-خیابان ۱۷ شهریور-ساختمان حمید-واحد ۱۴ ۰۹۱۲۳۴۱۰۵۹۷
۳۰-۰۲۱۷ محمدتقی محمدی گوندره قیدار – خیابان شهرداری-روبروی درمانگاه شماره ۲-دفتر مهندسی آراس ۳۴۲۲۶۷۸۷ ۰۹۱۲۳۴۲۴۳۸۴
۳۰-۰۲۱۸ جواد رستمی زنجان-خیابان صفا-بالاتر از بیمارستان -ساختمان تک-طبقه دوم-واحد ۲۰۱ ۳۳۴۶۵۲۷۵ ۰۹۱۲۱۴۱۳۹۰۵
۳۰-۰۲۱۹ تقی نوری زنجان-انصاریه -گلستان ۱۳-قطعه ۹۶۵-واحد ۱ ۳۳۷۷۱۴۱۹ ۰۹۱۲۳۴۱۱۳۷۷
۳۰-۰۲۲۰ حبیب زمانی زنجان – خیابان زینبیه غربی-کوچه علیمردان خان-ساختمان عتیق-طبقه اول-واحد۴ ۳۳۳۳۲۵۴۵ ۰۹۱۲۲۴۱۵۲۰۴
۳۰-۰۲۲۱ حسین امامی زنجان-خیابان ۱۷ شهریور-پلاک ۶۰- ساختمان آریا-طبقه اول-واحد یک ۳۳۵۳۴۶۰۵ ۰۹۱۴۱۱۸۸۴۰۷
۳۰-۰۲۲۲ سید سینا خامسی زنجان- خیابان شهدا-ساختمان مهرگان-طبقه دوم-واحد ۱۱ ۳۳۵۳۵۰۷۴ ۰۹۱۲۷۴۰۳۵۶۳
۳۰-۰۲۲۳ محمود همتی زنجان-خیابان ۱۷ شهریور-نبش کوچه سقاخانه-طبقه فوقانی قصابی ۳۳۵۶۱۰۹۴ ۰۹۱۲۸۷۷۷۰۳۰
۳۰-۰۲۲۴ سید ناصر شریفی فر زنجان-۴۵متری انصاریه-مابین گلستان ۱۲ و۱۳ -قطعه ۴۴۳۵ ۰۹۱۲۱۴۱۴۱۸۹
۳۰-۰۲۲۶ محمدباقر احمدی زنجان- انصاریه- مابین بوستان ۷و۱ – پلاک ۲۴۴۸ ۳۳۷۸۰۹۴۶ ۰۹۱۲۷۴۴۰۴۶۲
۳۰-۰۲۲۷ حسین فیروزی زنجان- خیابان شهدا-ساختمان فومنات-طبقه اول-واحد ۱۰۴ ۰۹۱۲۵۴۲۴۵۳۴
۳۰-۰۲۲۸ احسان ضرغامی زنجان- کوچمشکی-خیابان ۱۲ متری سوم جنوبی-خیابان شهیدحسن علی احمدی-پلاک ۱۹/۱ ۳۳۴۴۳۷۴۵ ۰۹۳۵۹۴۴۲۵۵۲
۳۰-۰۲۲۹ حسین قنبری خدابنده – خیابان کمربندی-خیابان باران-نبش کوچه سریر-پلاک۱۵ ۳۴۲۲۵۹۵۱ ۰۹۱۲۵۴۱۲۹۲۳
۳۰-۰۲۳۰ مهدی سلیمانی راد خرمدره-بلوار امیرکبیر-مجتمع الهام-پلاک۲ ۳۵۵۳۷۴۸۶ ۰۹۳۵۶۲۹۱۳۹۳
۳۰-۰۲۳۱ سیروس شکورزاده زنجان- خیابان خرمشهر-نرسیده به میدان هنرستان-جنب بانک صادرات-واحد۴-طبقه ۱ ۳۳۴۵۱۷۷۳ ۰۹۱۲۳۴۱۲۳۰۲
۳۰-۰۲۳۲ اصغر صدری خرمدره- خیابان امام خمینی-بعد از کوچه ۱۵-جنب نظام مهندسی – پلاک ۱/۳۱۱ ۳۵۵۳۸۴۷۴ ۰۹۱۲۳۴۲۰۳۵۵
۳۰-۰۲۳۳ لنا صفائیان زنجان-اعتمادیه-نهم غربی-ساختمان دادمان-طبقه دوم-واحد۲ ۳۳۴۲۰۲۳۵ ۰۹۱۲۲۴۲۱۶۰۰
۳۰-۰۲۳۴ حیدر شفقتی زنجان-خیابان خرمشهر-نرسیده به میدان هنرستان-طبقه فوقانی تالار نور-واحد ۱۰۳ ۳۳۷۸۵۸۴۳ ۰۹۱۲۵۴۱۸۲۹۷
۳۰-۰۲۳۵ سعید رستمخانی زنجان- کوی شهریار-خیابان اول-قطعه ۱۷۹۵-طبقه همکف ۰۹۱۲۱۴۱۳۵۰۵
۳۰-۰۲۳۶ حامد افشاری زنجان-خیابان بعثت-روبروی قنادی ایللر-نبش کوچه جعفری-ساختمان زمرد-طبقه دوم ۳۳۳۲۳۸۷۴ ۰۹۱۲۸۴۲۳۴۵۵
۳۰-۰۲۳۷ جلال مرسلی هیدج-خیابان حکیم هیدجی – جنب مسجد جامع ۳۵۷۵۳۰۲۰ ۰۹۱۲۶۴۱۰۴۱۷
۳۰-۰۲۳۸ سپهر غمخواری پیشه زنجان- اعتمادیه-خیابان پانزدهم-پلاک ۳۲/۱ ۳۳۴۶۶۱۴۱ ۰۹۱۲۳۴۲۱۱۰۲
۳۰-۰۲۳۹ احسان صولتیان زنجان-شهرک کارمندان-فاز۲-خیابان ۳-پلاک۸۸۱ ۳۳۴۴۶۷۷۱ ۰۹۱۲۲۴۲۲۲۲۷
۳۰-۰۲۴۰ جعفر رستمی زنجان- خیابان سعدی وسط -کوچه موسوی-پلاک ۱۱-طبقه دوم-واحد۶ ۳۳۳۶۵۳۸۸ ۰۹۱۹۲۷۷۵۴۸۹
۳۰-۰۲۴۱ غلامعلی داداشی زنجان-خیابان بعثت-ساختمان زمرد-طبقه دوم-واحد۴ ۳۳۴۴۹۴۴۷ ۰۹۱۲۱۴۱۶۵۴۶
۳۰-۰۲۴۲ علیرضا کلانتری خرمدره-خیابان امیرکبیر جنوبی-پلاک ۱۰۲ ۳۳۵۳۷۰۲۷ ۰۹۱۲۳۴۲۰۰۶۴
۳۰-۰۲۴۳ حسین ملک محمدی ابهر -بلوار طالقانی-جنب فرمانداری-ساختمان بانک مسکن -طبقه اول-واحدیک ۳۵۲۳۲۶۴۸ ۰۹۱۲۷۴۵۲۸۴۷
۳۰-۰۲۴۵ علیرضا صادقی ابهر-جاده ترانزیت – روبروی شهرداری – نبش کوچه وحدت -طبقه اول-دفتر مهندسی مهراز ۳۵۲۲۲۶۱۰ ۰۹۱۲۳۴۲۳۸۵۸
۳۰-۰۲۴۶ مهدی بابائی زنجان-چهارراه انقلاب-نبش کوچه زرنانی-ساختمان زرتشت-طبقه دوم-واحد ۲۰۲ ۳۳۳۳۸۳۴۵ ۰۹۱۲۱۴۱۰۲۹۲
۳۰-۰۲۴۷ علی اکبر رستمی زنجان-۳۰متری انصاریه-روبروی نیک سازان-پلاک ۷۲۷۲ ۳۳۷۸۸۱۲۲ ۰۹۱۲۷۴۴۰۷۰۱
۳۰-۰۲۴۸ سیدمحسن موسوی طیبی زنجان-دروازه ارک-خیابان مدرس-روبروی کوچه سلیمی-پلاک ۱۹۱ ۰۹۱۲۲۴۱۴۲۰۴
۳۰-۰۲۴۹ علی نظری زنجان-دروازه ارک-خیابان ۱۷ شهریور-مجتمع حمید-طبقه دوم-واحد ۹ ۳۳۵۶۱۹۲۲ ۰۹۱۲۵۴۱۳۲۷۰
۳۰-۰۲۵۰ فاطمه نظری زنجان-خیابان امام-ساختمان ممتاز-طبقه دوم-واحد ۲۰۸ ۳۳۳۶۵۹۵۲ ۰۹۱۲۶۴۲۲۳۶۹
۳۰-۰۲۵۱ سمیه ملائی زنجان-اراضی پائین کوه-نبش میلاد ۱۳-پلاک ۴۶۳۵ ۳۳۴۷۱۱۳۰ ۰۹۱۲۷۴۲۰۳۵۷
۳۰-۰۲۵۲ محمود رجبی ابهر-روبروی مسجد جامع-طبقه فوقانی باشگاه آیکان ۳۵۲۷۶۵۵۲ ۰۹۱۲۷۴۴۵۳۶۷
۳۰-۰۲۵۳ محمد محمدی خدابنده-خیابان شهرداری-پائین تر از درمانگاه شماره ۲-دفتر طراحی کاخ ۳۴۲۲۵۴۰۱ ۰۹۱۲۸۴۱۲۷۳۶
۳۰-۰۲۵۴ لادن عباسی زنجان-شهرک کارمندان-خیابان هفتم-فاز۲-قطعه ۱۲-طبقه دوم ۳۳۴۷۵۱۰۱ ۰۹۱۲۶۴۱۴۱۴۶
۳۰-۰۲۵۵ حسن افشار زنجان-۴۵ متری انصاریه-مابین سهروردی سوم و چهارم-قطعه ۶۲۰۷- طبقه اول ۳۳۷۴۳۰۹۴ ۰۹۱۲۵۴۱۱۲۱۵
۳۰-۰۲۵۶ حامد رادمهر قیدار-خیابان امام-روبروی تالار صدف-پلاک ۶۲۸ ۳۴۲۳۰۱۲۳ ۰۹۱۰۹۹۹۲۰۰۹
۳۰-۰۲۵۷ اسماعیل حاجیلو زنجان-خیابان مدرس-بالاتر از آژانس مدرس-نبش کوچه مکی-پلاک ۴۰ ۳۳۵۶۳۳۶۶ ۰۹۱۲۵۴۲۱۰۹۳
۳۰-۰۲۵۸ وحدت معمارزاده زنجان-دروازه ارک-خیابان ۱۷ شهریور-ساختمان حمید-طبقه سوم-واحد ۱۴ ۳۳۵۶۴۰۷۶ ۰۹۱۲۸۴۱۴۵۳۵
۳۰-۰۲۵۹ فرزانه عربلو ابهر-خیابان طالقانی شمالی-نبش میدان امام حسین-پلاک ۳-طبقه اول ۳۵۲۴۳۹۹۰ ۰۹۱۲۲۴۲۳۰۶۳
۳۰-۰۲۶۰ حمید رسولی زنجان-انصاریه- ۳۰متری ولیعصر-پلاک ۷۲۵۲ ۳۳۷۸۰۷۷۶ ۰۹۱۲۳۴۱۶۵۴۷
۳۰-۰۲۶۱ امیرسینا پالیزی زنجان-کوچه مشکی-کوچه قزلباش-پلاک ۵۰۵ ۳۳۷۷۰۲۴۰ ۰۹۱۲۲۴۱۱۶۳۳
۳۰-۰۲۶۲ علی حیدری زنجان-خیابان صفا-ساختمان صفا-طبقه اول-واحد ۳۰ ۳۳۴۶۴۷۹۹ ۰۹۱۲۱۴۱۶۳۴۹
۳۰-۰۲۶۳ میر خلیل غدیری زنجان-خیابان سعدی شمالی-روبروی بیمارستان ارتش-ساختمان شمس-طبقه دوم-واحد ۲۰۱ ۳۳۵۳۱۳۵۲ ۰۹۱۲۲۴۲۵۵۲۷
۳۰-۰۲۶۴ مجتبی بیگلی زنجان-خیابان بعت -جنب بانک کشاورزی-ساختمان بعثت-طبقه سوم-واحد ۱۱ ۳۳۳۳۲۰۸۷ ۰۹۱۲۸۴۲۲۷۷۰
۳۰-۰۲۶۵ عادل ابطحی زنجان-خیابان کارگر-خیابان شهید یگانه-پلاک ۷۸-طبقه ۵ ۳۳۷۲۱۰۲۱ ۰۹۱۲۲۴۱۱۴۲۷
۳۰-۰۲۶۶ علی بیگدلی خدابنده-خیابام امام -جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی-پلاک ۵۸۷ ۳۴۲۲۶۷۳۹ ۰۹۱۲۷۴۵۲۲۳۶
۳۰-۰۲۶۷ بهزاد اسمعیلی زنجان شهرک کارمندان – فاز۲-خیابان ۵ غربی-پلاک ۶۳۵ ۰۹۱۲۰۴۳۶۹۴۶
۳۰-۰۲۶۸ فرزاد بیگدلی زنجان-دروازه ارک-ابتدای خیابان ۱۷ شهریور-ساختمان حمید-طبقه اول-واحد۲ ۳۳۵۶۴۰۷۶ ۰۹۱۲۷۴۱۸۰۴۸
۳۰-۰۲۶۹ وحید یاری قلی هیدج -خیابان امام -جنب خیابان علامه حلی-پلاک ۱ ۳۵۷۵۱۷۲۱ ۰۹۱۲۵۴۲۰۷۱۴
۳۰-۰۲۷۰ جواد مقدم زنجان فلکه آزادگان -ساختمان سهند-طبقه ۷-واحد۷۰۳ ۳۳۴۱۴۲۰۹ ۰۹۱۲۶۴۱۴۵۱۷
۳۰-۰۲۷۱ حمیدرضا بهرامی زنجان-خیابان ۱۷ شهریور-ساختمان ماهان-روبروی رستوران تبرک-طبقه اول-واحد۲۰۱ ۰۹۱۲۷۴۱۴۳۰۰
۳۰-۰۲۷۲ حمید رضا بازرگان زنجان-میدان آزادگان-مجتمع اداری تجاری سهند-طبقه سوم-واحد ۳۰۳ ۰۹۱۲۳۴۲۲۳۵۷
۳۰-۰۲۷۳ رباب احمدی زنجان-خیابان بعثت-ساختمان بعثت-طبقه سوم-واحد۱۴ ۳۳۴۵۱۷۸۲ ۰۹۱۲۲۴۱۰۹۶۹
۳۰-۰۲۷۴ مهری بیات زاده زنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری-ساختمان ولیعصر طبقه دوم-واحد ۳ ۳۳۴۶۲۹۶۲ ۰۹۱۲۷۴۱۸۲۶۵
۳۰-۰۲۷۵ حسین رحیمی زنجان-خیابان جمهوری-ضلع غربی میدان-پلاک ۲۲۲ ۰۹۱۲۸۷۷۱۳۵۰
۳۰-۰۲۷۶ حسین مقدمی زنجان -کوی فرهنگ-مسیر یک-روبروی بانک ملی- نبش خیابان نسترن ۱۰ پلاک ۴۱۶/۲ ۰۹۱۹۷۴۹۵۹۵۲
۳۰-۰۲۷۷ صابر حیدری ابهر-جاده ترانزیت-روبروی شهرداری-نبش کوچه وحدت ۰۹۱۲۳۴۱۸۰۱۹
۳۰-۰۲۷۸ حمید رضا  افشار زنجان-خیابان جمهوری-ضلغ غربی میدان جمهوری-پلاک ۲۲۲ ۳۳۴۵۲۲۱۴ ۰۹۱۲۵۴۲۶۸۲۹
۳۰-۰۲۷۹ سعید بابائی زنجان-زیباشهر-فاز یک -شیرازی ۱۶-قطعه ۴۰۴ ۰۹۱۲۶۴۱۳۷۱۶
۳۰-۰۲۸۰ موسی شجاعی زنجان-میدان قائم-ابتدای خیابان سرداران شهید-پلاک۱ ۳۳۴۵۱۶۴۹ ۰۹۱۲۳۴۱۲۰۵۰
۳۰-۰۲۸۱ شهریار داودی زنجان-خیابان خواجه نصیرطوسی-پلاک۶۲-طبقه اول ۳۳۳۶۶۷۳۶ ۰۹۱۱۹۵۹۴۰۴۶
۳۰-۰۲۸۲ حمید رفیعی زنجان-پونک-خیابان عنصری-قطعه ۳۷۴- واحد همکف ۳۳۷۰۳۰۹۸ ۰۹۱۲۲۴۱۷۰۹۴
۳۰-۰۲۸۳ سعید تیموری زنجان شهرک کارمندان خیابان ۵ غربی پلاک ۱۲۴۳-ساختمان کوروش-واحد۱۰ ۳۳۴۵۵۴۹۳ ۰۹۱۲۵۲۶۰۴۲۹
۳۰-۰۲۸۴ بهزاد علی محمدی زنجان-اعتمادیه-خیابان سوم غربی-بالاتر از کلینیک حکیم هیدجی-پلاک ۸۶-واحد۲ ۳۳۴۲۲۶۳۰ ۰۹۱۰۱۴۱۳۹۰۹
۳۰-۰۲۸۵ فرشاد داودی زنجان -۴۵متری انصاریه مابین سهروردی سوم و چهارم-طبقه اول -قطعه ۶۲۰۷ ۳۳۷۴۳۰۹۴ ۰۹۱۲۸۴۱۶۷۵۵
۳۰-۰۲۸۷ ناهید ژاله مهینی زنجان  -اراضی ثبت –  خیابان پنجم  – قطعه ۸۴ ۳۳۴۶۱۷۳۶ ۰۹۱۲۷۴۱۶۸۳۹
۳۰-۰۲۸۶ میلاد شمس آرا زنجان – چهارراه امیرکبیر-خیابان شهدا-ساختمان امیرکبیر-طبقه۳-واحد۳۰۹ ۳۳۳۳۴۴۱۱ ۰۹۱۲۷۴۰۳۴۰۷

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا