سد های استان زنجان

فهرست سدهای در حال بهره برداری به تفکیک استان زنجان

عنوان سد شهر رودخانه نوع سد حجم مخزن
سد احمد کندی زنجان   خاکی ۰.۴۵
سد بزوشا زنجان   خاکی با هسته رسی ۰.۸
سد بوئین۱ سلطانیه بوئین    
سد بوئین۲ سلطانیه بوئین خاکی  
سد تلخاب زنجان تلخاب خاکی غیر همگن ۰.۴۸
سد تهم زنجان تهم چای (سارمساقلو) خاکی با هسته رسی ۸۷.۷۸
سد جوره خان زنجان ارمغانخانه خاکی غیر همگن ۰.۴
سد چتز زرین آباد اوغلبیک خاکی همگن ۰.۴۵
سد چرگر صائین قلعه قاشغلی چای (ابهررود) خاکی غیر همگن ۱.۶۳
سد چریان زنجان ارمغانخانه خاکی غیر همگن ۱.۲
سد حسن ابدال زنجان حسن ابدال خاکی همگن ۲.۷
سد خانقاه ایجرود ایجرود خانقاه خاکی غیر همگن ۴.۸
سد خلیفه لو زنجان زنجان خلیفه لو خاکی غیر همگن ۰.۴۵
سد خندقلو ماهنشان پری چای خاکی ۵
سد خیرآباد سلطانیه سلطانیه بوئین خاکی  
سد داش بلاغ زنجان سرشاخه زنجانرود خاکی ۱.۰۳
سد ذاکر۱ زنجان ذاکر    
سد ذاکر۲ زنجان ذاکر خاکی  
سد زرنان زنجان زرنان خاکی  
سد سارمساقلو زنجان تهم چای (سارمساقلو) خاکی غیر همگن ۰.۹
سد سفیدکمر ایجرود سفید کمر خاکی غیر همگن ۰.۸۵
سد سلمانلو زنجان سلمانلو خاکی غیر همگن ۰.۵
سد سهرین۱ زنجان سهرین خاکی غیر همگن ۰.۵
سد سهرین۲ زنجان سهرین خاکی  
سد سیدلر زرین آباد   خاکی غیر همگن ۰.۷
سد عمیدآباد سلطانیه الگزیر خاکی غیر همگن ۱.۰۷
سد فیله خاصه زنجان فیله خاصه خاکی با هسته رسی ۲.۲۴
سد قارختولو ایجرود قارختولو خاکی غیر همگن ۰.۵
سد قانلو قیدار قانلو خاکی غیر همگن ۱.۳
سد قاهران زنجان قاهران خاکی غیر همگن ۰.۶۸
سد قره تپه زنجان زنجان ارمغانخانه خاکی غیر همگن ۰.۹۵
سد قواق ماهنشان قواق خاکی غیر همگن ۱.۲
سد کبود گنبد سلطانیه چبدره خاکی غیر همگن ۱
سد گاوازنگ زنجان گاوازنگ خاکی غیر همگن ۰.۴۸
سد گل تپه زنجان زنجان گل تپه خاکی غیر همگن ۰.۸۱
سد محمودآباد خدابنده محمود آباد (خررود) خاکی غیر همگن ۲
سد میرزاخانلو طارم سیاه ورود خاکی با هسته رسی ۱.۶
سد نوده بین ابهر   خاکی  
سد ینگجه زنجان زنجان سهرین خاکی همگن ۱.۱

فهرست سدهای در دست ساختمان استان زنجان

عنوان سد شهر سال شروع سال خاتمه نوع سد حجم بدنه  حجم نرمال 
سد مراش ماهنشان ۱۳۸۸ ۱۳۹۴ خاکی با هسته رسی ۶.۵۴ ۴۰.۸۸
سد مشمپا زنجان ۱۳۸۸ ۱۳۹۵ خاکی سنگریزه‌ای ۵.۷۹ ۷۰۰
سد کینه ورس ابهر ۱۳۸۰ ۱۳۸۹ خاکی سنگریزه‌ای ۱.۱۶ ۱۶
سد گلابر زنجان ۱۳۷۵ ۱۳۸۹ خاکی سنگریزه‌ای ۱.۶۱ ۱۱۶.۱۲
سد بلوک زنجان ۱۳۸۵ ۱۳۸۹ خاکی با هسته رسی ۰.۴۷ ۱.۵۷

فهرست سدهای در دست مطالعه به تفکیک استان زنجان

عنوان سد شهر نام رودخانه نوع سد حجم مخزن
سد آستاکل طارم خاکی
سد حاج قشلاق ایجرود پاشای چای خاکی غیر همگن ۴.۰۲
سد لجامگیر ماهنشان لجامگیر خاکی ۱۴.۵
سد ویک ابهر خاکی ۲.۸۵
سد کوه زین ابهر کوه زین بتن غلتکی (RCC) ۲
سد منداق خدابنده قزل اوزن خاکی با هسته رسی ۴۳
سد شهرک ایجرود قلتوق (زنجانرود) خاکی ۳.۵
سد میرزاخانلو۲ آب بر چمل گین خاکی با هسته رسی ۲.۱۶
سد قشلاق زنجان نیک پی قره چریان (زنجانرود) خاکی غیر همگن ۴.۲
سد سیاوه رود آببر سیاوه رود خاکی غیر همگن ۴.۵
سد شویر هیدج شویر (ابهررود) خاکی غیر همگن ۲
سد گلجه زنجان سرشاخه زنجانرود خاکی با هسته رسی ۱.۴
سد سردهات شیخ لو نیک پی سردهات خاکی با هسته رسی ۱.۲۵
سد آقچه قلعه سرشاخه زنجانرود خاکی با هسته رسی
سد گوزل دره سلطانیه گوزل دره (زنجانرود) خاکی غیر همگن ۳.۸
سد بوئین ابهر زنجانرود خاکی غیر همگن ۰.۶۵
سد چروک زنجان چروک خاکی غیر همگن ۰.۶
سد چسب زرین آباد چسب خاکی با هسته رسی ۹.۳
سد بولاماجی زنجان بولاماجی خاکی با هسته رسی ۱.۴۸
سد نورآباد زنجان قیدار خاکی با هسته رسی ۱۴.۵
سد مهتر زنجان مهتر (شاخه زنجانرود) خاکی با هسته رسی ۱۳.۳
سد قره درق حلب قره درق خاکی غیر همگن ۴۲.۸۹
سد دره سجین ابهر دره سجین سنگریزه‌ای با هسته رسی ۳.۷
سد رامین زنجان رامین بتن غلتکی (RCC) ۹.۸
سد قزل تپه زنجان آرپاچای (زنجانرود) خاکی با هسته رسی ۶

فهرست سدهای دارای نیروگاه استان زنجان

عنوان سد استان مرحله ظرفیت نیروگاه نوع سد
سد مشمپا زنجان اجرایی (سیستم انحراف آب) ۱۱۰ خاکی سنگریزه‌ای
سد تهم زنجان در دست بهره برداری ۱.۱ خاکی با هسته رسی

ظرفیت اسمی نیروگاه ها بر حسب مگاوات بر ساعت می باشد.

حجم مخازن بر حسب میلیون متر مکعب می باشد .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا