لیست آژانس تاکسی تلفنی های استان زنجان

 

زنجان

 نام واحد صنفی  شناسه واحد صنفی آدرس تلفن
تاکسی تلفنی صبا ۰۲۵۰۱۱۷۴۱۲ زنجان ، اراضی مصلی ، خیابان مصلی دوم ، بلوار دانشجو ، پلاک ۵۷ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۴۹۴۳۷۵۱ ۰۲۴۱۴۲۶۸۰۵۰
تاکسی تلفنی ساحل ۰۲۵۰۱۱۸۷۴۳ شهرک زیباشهر-فاز۱ بش شمالی اشتری شرقی ۰ ۳۲۲کد پستی: ۴۵۱۴۷۶۴۳۴۸ ۰۲۴۱۷۲۸۲۷۷۷
تاکسی تلفنی اندیشه ۰۲۵۰۱۲۰۸۰۱ خیابان بعثت جنب بانک ملت  ۳۴۷کد پستی: ۴۵۱۴۶۵۳۶۸۵ ۰۲۴۱۳۲۳۴۴۷۴
تاکسی تلفنی میلاد ۰۲۵۰۱۳۴۲۸۶ خیابان توحید نرسیده به چهارراه معلم روبروی پارک توحید ۵۳۵کد پستی: ۴۵۱۶۷۳۴۷۶۵ ۰۲۴۱۳۲۲۷۴۲۲
تاکسی تلفنی سیما ۰۲۵۰۱۳۸۷۵۵ اسلام آباد ۲۰متری شهید دستغیب  ۰کد پستی: ۴۵۱۹۷۳۳۴۱۳ ۰۲۴۱۵۲۵۵۳۳۳
تاکسی تلفنی مرکزی بناب ۰۲۵۰۱۴۶۹۶۳ روستا بناب خیابان فرمانداری  ۴۷۷کد پستی: ۴۵۱۴۹۵۷۴۶۳ ۰۲۴۱۲۴۶۲۲۳۲
تاکسی تلفنی پیام ۰۲۵۰۱۵۱۱۶۹ پشت باسکول-میدان وحیدیهکد پستی: ۴۵۱۵۸۷۴۵۳۴ ۰۲۴۱۷۲۷۳۷۷۷
تاکسی تلفنی متین ۰۲۵۰۱۵۱۸۲۶ شهرک الهیه فاز۲ خیابان ۱۸متری همتکد پستی: ۴۵۱۹۱۹۷۱۸۵ ۰۲۴۱۵۳۲۱۸۲۸
تاکسی تلفنی امیرکبیر ۰۲۵۰۱۵۳۱۸۳ چهار راه امیرکبیر خیابان نواب صفوی کوچه دمیرلو ۱۲کد پستی: ۴۵۱۷۷۱۴۳۶۳ ۰۲۴۱۳۲۳۷۵۴۵
تاکسی تلفنی توحید ۰۲۵۰۱۵۴۲۹۸ خیابان توحید روبروی درمانگاه  ۳۵۶کد پستی: ۴۵۱۶۶۵۵۴۳۶ ۰۲۴۱۳۲۳۴۲۰۶
تاکسی تلفنی فدک ۰۲۵۰۱۵۹۰۱۸ اتوبان بزرگراه ۲۲بهمن بالاترازقرارگاه نیروی انتظامی کوی شاهد خیابان ۶ ۷۹کد پستی: ۴۵۱۵۹۳۸۸۷۶ ۰۲۴۱۷۲۷۴۷۷۷
تاکسی تلفنی دیدار ۰۲۵۰۱۵۹۱۲۶ کوی فرهنگ خیبابان نرگس نیلوفر۱۱ ۱۱۶۳کد پستی: ۴۵۱۹۹۳۴۱۱۷ ۰۲۴۱۵۲۶۶۶۶۷
تاکسی تلفنی عباسیه ۰۲۵۰۱۷۱۳۹۷ هفده شهریور روبروی مسجد عباسیه  ۰کد پستی: ۴۵۱۸۶۸۴۵۸۶ ۰۲۴۱۵۲۴۷۲۹۴
تاکسی تلفنی المپیک ۰۲۵۰۲۰۶۸۳۶ زیباشهر میلاددو نبش مجموعه ورزشی جانبازان و معلولین ۰کد پستی: ۴۵۱۴۹۳۹۵۹۹ ۰۲۴۱۷۲۷۷۹۰۰
تاکسی تلفنی نور ۰۲۵۰۲۱۳۴۸۸ میدان بسیج روبروی کارگاه فنی شهرداری نبش کوچه آرمان ۶۳۵کد پستی: ۴۵۱۶۸۱۵۸۹۱ ۰۲۴۱۷۲۴۱۳۳۳
تاکسی تلفنی تلاش ۲ ۰۲۵۰۲۱۷۷۴۱ خیابان دکتر آیت نرسیده به بزرگراه ۲۲بهمن نبش کوچه حسنلو ۲۲۶کد پستی: ۴۵۱۴۸۸۸۷۵۶ ۰۲۴۱۴۲۵۸۱۴۵
تاکسی تلفنی نارمک ۰۲۵۰۲۲۹۳۲۹ گلشهر کاظمیه فاز سه خیابان اوستا ۴۰۵۰کد پستی: ۴۵۱۴۱۴۷۷۸۱ ۰۲۴۱۷۲۱۰۰۸۳
اتومبیل کرایه سبز سایان ۰۲۵۰۲۴۱۸۲۵ جاده تهران روستای سایان ورودی سایان جنب نمایندگی ولوو ۰کد پستی: ۴۵۱۶۹۶۸۸۷۷ ۰۲۴۱۷۲۹۱۱۰۰
تاکسی تلفنی خاتون ۰۲۵۰۲۴۲۸۳۲ گلشهر کاظمیه فاز۱نبش نیک نژاد۲شرقیکد پستی: ۴۵۱۴۱۷۸۳۶۳ ۰۲۴۱۴۳۲۱۱۳۰
تاکسی تلفنی ستایش ۰۲۵۰۲۴۹۹۸۹ خرمشهر نرسیده به میدان هنرستان یوبروی بانک صادرات گاراژگلشنی ۳۶۶کد پستی: ۴۵۱۵۸۵۴۳۶۷ ۰۲۴۱۷۲۸۴۹۳۹
تاکسی تلفنی کیان ۰۲۵۰۲۶۷۵۵۵ انصاریه خ ۴۵ متریکد پستی: ۴۵۱۵۹۸۴۱۳۱ ۰۲۴۱۷۲۸۲۵۵۵
تاکسی تلفنی دهخدا ۰۲۵۰۲۷۳۷۴۹ بعثت سرچاه دهخدا بالاتراز قبرستانکد پستی: ۴۵۱۴۷۷۴۴۵۳ ۰۲۴۱۴۲۴۹۲۶۲
تاکسی تلفنی سمند ۰۲۵۰۲۷۸۹۰۱ شهرک صنعتی علی اباد میدان چمران مغازه های خدماتی ۴کد پستی: ۴۵۳۳۱۵۵۵۵۵ ۰۲۴۱۲۲۲۱۱۵۲
تاکسی تلفنی صدف ۰۲۵۰۳۲۲۵۰۱ امیرکبیر دانش ۰ ۶کد پستی: ۴۵۱۴۹۵۵۷۶۱ ۰۲۴۱۷۲۶۰۳۳۳
وانت تلفنی اطمینان ۰۲۵۰۳۳۰۲۶۸ مجتمع آموزشی خیابان شهید کلانتری  ۲۴۱کد پستی: ۴۵۱۴۸۱۳۹۹۴ ۰۲۴۱۴۲۴۱۱۳۵
تاکسی تلفنی  عقاب ۰۲۵۰۳۸۹۱۵۴ میدان استقلال خیابان منتظریکد پستی: ۴۵۱۷۸۴۳۱۶۶ ۰۲۴۱۵۲۴۹۵۵۵۵
تاکسی تلفنی ایران ۰۲۵۰۳۹۱۳۲۰ هفت  تیر نرسیده به پایانه  ۲۲۵۶کد پستی: ۴۵۱۴۷۹۴۸۹۱ ۰۲۴۱۳۲۶۲۴۶۷
موسسه اتومبیل کرایه شبروز ۰۲۵۰۳۹۶۰۳۱ شهرک کارمندان فاز سه جنب مسجد قبا ۰کد پستی: ۴۵۱۳۹۱۷۱۷۹ ۰۲۴۱۴۲۴۳۵۰۰
تاکسی تلفنی غزال ۰۲۹۶۹۷۰۲۵۹ اراضی پایین کوه جنب مسجدامام محمد باقر  ۶کد پستی: ۴۵۱۵۹۳۹۳۳۸ ۰۲۴۱۷۲۸۲۸۸۷
تاکسی تلفنی مهر ۰۳۰۳۲۱۰۲۵۰ خیابان مدرس روبروی مهدکودک بهزیستی فلاح  ۲۲۵کد پستی: ۴۵۱۳۶۳۵۹۷۸ ۰۲۴۱۵۲۳۹۵۵۱
تاکسی تلفنی بهار ۰۳۱۹۹۰۴۸۸۳ سایان شرق اتوبان تهران شهید غفاری ۰کد پستی: ۴۵۱۶۹۶۴۳۹۳ ۰۲۴۱۷۲۹۰۰۷۵
تاکسی تلفنی پاسارگاد ۰۳۱۹۹۰۸۳۷۱ گلشهر کاظمیه فازیک ۲۴متری نیک نژاد ۳۲۱۲کد پستی: ۴۵۱۴۱۳۶۴۳۷ ۰۲۴۱۷۳۲۴۶۴۷
تاکسی تلفنی مهاجر ۰۳۲۶۹۹۱۶۹۱ شهرک غرب سرو جنوبی۸  ۱۳۷کد پستی: ۴۵۱۳۳۱۵۷۴۷ ۰۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰
تاکسی تلفنی ثمین ۰۲۵۱۷۴۸۴۷۱ کوی ثمین خ اصلی دور فلکه دوم ۷۳۹کد پستی: ۴۵۱۵۶۸۴۶۱۸ ۰۲۴۱۵۲۸۶۳۴۳
تاکسی تلفنی پونک ۰۲۶۱۰۳۹۶۵۶ زنجان-پونک-خ سنایی-خ ناصر خسروکد پستی: ۴۵۱۱۶۳۷۳۱۳ ۰۲۴۱۷۲۱۰۲۰۰
تاکسی تلفنی راه آهن ۰۳۱۹۳۴۱۱۰۰ خیابان سعدی جنوبی خیام.ایستگاه راه آهن خیابان شهید سهرابی نژاد ۰کد پستی: ۴۵۱۶۹۱۳۱۴۴ ۰۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰
تاکسی روزبه ۰۳۵۴۲۵۵۳۳۷ کمریندی شمالی وزودی اصلی پونک  ۶۹۲۹ موسسه آموزش عالی روزبه زنجانکد پستی: ۴۵۱۶۴۵۳۷۳۹ ۰۲۴۱۷۲۷۸۰۰۳
آژانس رضوان ۰۳۵۹۲۸۹۵۲۰ اسلام آباد شهر آرا خ ۳۵ متری بی ۸۴کد پستی: ۴۵۱۸۳۵۷۸۹۵ ۰۲۴۱۷۲۱۰۷۱۵
آژانس دواسب ۰۳۶۸۰۲۴۸۶۱ جاده دواسب شهرک پردیس ۰  ۳۹۷کد پستی: ۴۵۱۵۱۸۷۱۵۵ ۰۲۴۱۳۲۲۵۳۳۲
تاکسی تلفنی فاتح ۰۳۶۸۳۹۸۷۳۹ گلشهر ۲۴ متری نیک نژاد  ۱۴۴۷کد پستی: ۴۵۱۹۷۶۷۳۷۳ ۰۲۴۱۷۲۸۴۶۴۶
آژانس پوپک ۰۳۷۵۳۴۲۹۷۳ کوی الهیه فاز۲ خ شهیدفهمیده نبش خ همت۱۳  ۲۸۴۲کد پستی: ۴۵۱۹۱۹۴۵۶۹ ۰۲۴۳۳۵۲۹۵۴۵
آزانس صدرجهان ۰۳۷۵۹۰۶۷۹۱ سعدی جنوبی خیابان مسگرها روبروی بانک صادرات ۱۰۰کد پستی: ۴۵۱۳۸۱۸۳۴۹ ۰۲۴۳۳۴۲۲۴۲۴
کوی خرداد ۰۳۷۷۱۷۵۳۶۲ کوی خرداد کوی خرداد نبوت چهارم ۳۵۵کد پستی: ۴۵۱۸۴۴۴۶۷۳ ۰۲۴۳۳۵۶۹۱۹۰
تاکسی تلفنی گلریز ۰۳۸۱۰۴۴۹۵۹ اراضی پائین کوه مابین میلا ۱۳  ۱۴کد پستی: ۴۵۱۴۹۳۶۴۳۸ ۰۲۴۰
تاکسی تلفنی ساحل ۰۳۸۳۷۰۸۷۹۰ شهرک  اندیشه-خ ملاصدراجنب مسجد فاطمه الزهراکد پستی: ۴۵۱۴۴۹۴۴۶۵ ۰۲۴۳۳۷۸۸۵۲۱
تاکسی تلفنی بعثت۱ ۰۴۰۰۸۶۷۸۹۸ خ فرودگاه خ روزبه نبش ک سید داود موسوی پلاک۴کد پستی: ۴۵۱۸۷۴۸۱۳۵
تاکسی تلفنی آزادگان ۲ ۰۴۰۳۸۷۹۰۶۶ کوی نصر-فاز۲خ میلاداول-کد پستی: ۴۵۱۳۷۷۶۴۹۹
تاکسی تلفنی صدر ۰۴۳۰۰۲۶۴۰۴ انصاریه گلستان۷و۸جنب مسجد امام صادقکد پستی: ۴۵۱۵۷۴۹۶۷۱
تاکسی تلفنی سما ۰۴۰۷۴۳۱۴۱۴ زیباشهر-فاز۲-شیرازی ۲۳-روبروی کلانتریکد پستی: ۴۵۱۴۹۶۳۳۵۸
تاکسی تلفنی ۰۴۱۰۱۸۳۵۲۶ زنجان-شهرک الهیه خ بشیرموسویکد پستی: ۴۵۱۹۱۴۶۸۴۵
موسسه اتومبیل کرایه صداقت ۰۴۱۱۸۲۵۹۷۵ زنجان-روستای سایان-جنب نمایندگی ولووکد پستی: ۴۵۱۶۹۶۶۹۳۶
موسسه اتومبیل کرایه رسالت ۰۴۱۲۱۵۱۰۶۱ زنجان-خیابان کلانتری-جاده پایین کوه قدیم نرسیده به مسجد حضرت ابوالفضلکد پستی: ۴۵۱۳۸۴۶۱۶۴
تاکسی تلفنی ایلیا ۰۴۲۴۳۶۵۸۸۱   اتوبان ۲۲بهمن شهرک پونک-خیابان رودکیکد پستی: ۴۵۱۶۴۷۳۸۸۵
تاکسی تلفن ی شبانه روزی مهرگشت ۰۴۳۵۸۰۲۸۵۶ خیابان مدرس_روبروی بهزیستی شهید فلاح-تاکسی تلفنی شبانه روزی مهرگشت۴۵۱۴۱۸۳۵۴۱
تاکسی تلفنی زنبق ۰۴۶۶۶۱۸۹۲۳ زنجان – کوی انصاریه – خیابان ولیعصر – خیابان بوستان هشتم – پلاک ۶۳۰ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۵۷۴۵۷۴۵
تاکسی تلفنی حافظ ۰۴۶۶۶۳۰۰۱۴ زنجان – کوی فرهنگ فاز ۱ – جاده اصلی بهشت زهرا-خیابان نسترن ۱۸ – بلوار گلستان – پلاک ۱۸۷ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۹۹۵۸۵۸۱
تاکسی تلفنی قائم ۰۲۵۰۱۵۴۴۱۵ زنجان – کوچه مشکی – خیابان ۱۲متری دوم جنوبی – خیابان شهیدحبیب رهبری – پلاک ۵۵۸ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۳۸۵۴۶۶۷
تاکسی تلفنی بابک ۰۴۶۶۶۶۷۱۱۹ زنجان – اراضی پایین کوه فاز۴ – خیابان میثاق سیزدهم – کوچه (مسجد) – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۴۹۴۵۸۹۰
تاکسی تلفن ترن ۰۴۶۶۶۸۲۷۴۰ زنجان – ترمینال – کوچه (خروجی ترمینال) – بلوار والعصر – پلاک ۱۴ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۱۶۷۵۳۳۳۷

خدابنده

 نام واحد صنفی  شناسه واحد صنفی آدرس تلفن
تاکسی تلفنی تندر ۰۲۲۷۵۷۱۱۲۱ بخش مرکزی روستای محمودآباد  ۰کد پستی: ۴۵۸۵۱۸۳۸۷۷ ۰۲۴۲۴۳۶۲۳۵۱
آژانس گلها ۰۱۸۳۷۳۶۳۵۸ امام کمربندی  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۹۶۹۵۷۷ ۰۲۴۲۴۲۲۳۲۶۰
آژانس وصال ۰۱۸۳۶۷۳۰۳۲ امام دستغیب  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۴۶۹۷۱ ۰۲۴۲۴۲۲۶۲۷۷
آژانس ساحل ۰۲۲۷۵۸۹۴۰۸ امام کوهساران غربی  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۶۳۳۳۱۱ ۰۲۴۲۴۲۲۱۹۹۱
آژانس تختی ۰۱۸۳۷۱۲۹۶۶ امام تختی  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۱۴۸۶۱ ۰۲۴۲۴۲۲۶۱۶۱
آژانس مهر ۰۱۸۳۶۷۹۸۳۹ امام بلوارچمران  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۹۱۷۱۷۷ ۰۲۴۲۴۲۲۸۲۷۳
آژانس شتاب ۰۱۸۳۷۱۳۳۲۵ بخش مرکزی روستای زواجر  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۱۵۷۷۸۳ ۰۲۴۲۴۲۱۹۱۸۱
آژانس کاروان ۰۲۲۷۵۰۵۲۱۵ شهرسجاس شهرک ولیعصرسجاس  ۰کد پستی: ۴۵۸۴۱۹۶۹۸۴ ۰۲۴۲۴۳۳۲۵۴۴
آژانس شهران ۰۲۲۷۵۳۰۳۰۶ شهرگرماب شهدا-نرسیده به میدان پانزده خرداد  ۰کد پستی: ۴۵۸۷۱۴۷۸۷۴ ۰۲۴۲۴۸۲۳۱۳۱
آژانس تلفنی عزیزی ۰۲۲۷۶۴۵۲۴۴ امام تختی-نبش کوجه مرحمت کریمی  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۳۴۵۱۳ ۰۲۴۲۴۲۲۷۳۱۱
اژانس اسایش ۰۲۲۷۵۶۲۰۱۴ امام تختی-خ اسایش  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۷۸۴۱۶ ۰۲۴۲۴۲۲۹۷۷۲
آژانس قائم ۰۲۷۴۹۷۵۹۳۷ امام شهیدچمران بیست متری پاسداران نبش کوچه حسنلو ۰کد پستی: ۴۵۸۱۶۳۳۳۳۷ ۰۲۴۲۴۲۲۳۰۰۳
آژانس بهار ۰۳۶۱۱۰۷۱۹۰ قیدار – کوچه (فرعی اول) – خیابان شهید حسین محمدی – پلاک -۴۴ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۸۳۵۷۹ ۰۲۴۲۴۲۲۴۲۰۷
آژانس پارسیان ۰۳۶۹۱۳۴۴۴۴ خیابان شهرداری میدان پژوهش  ۰کد پستی: ۴۵۸۱۷۱۶۱۶۱ ۰۲۴۲۴۲۲۷۳۷۳
تاکسی تلفنی حصار ۰۳۸۰۸۴۲۲۲۵ بخش مرکزی روستای حصار جنب تالاربرلیان۰کد پستی: ۴۵۸۳۱۳۷۳۶۸ ۰۲۴۳۴۳۵۴۶۸۶
تاکسی سرویس سالار ۰۴۱۱۳۵۸۳۴۱ بخش مرکزی روستای حصارپائینترازسه راه بیجارکد پستی: ۴۵۸۳۱۳۷۶۷۵
آژانس علامه ۰۴۰۷۰۸۲۷۵۵ قیداربلوارچمران کوچه علامه طباطبائیکد پستی: ۴۵۸۱۹۱۵۹۴۷
تاکسی تلفنی ساحل ۰۴۱۰۹۵۰۴۱۹ سجاس خیابان شهیدامیرعلی رفیعیکد پستی: ۴۵۸۴۱۹۵۹۴۷
تاکسی تلفنی فجر ۰۴۱۱۹۹۱۱۳۰ خیابان کمربندی کوچه شهیدباب اله خلجیکد پستی: ۴۵۸۱۹۶۹۴۳۵
آژانس سهروردی ۰۴۲۶۵۶۸۱۶۴ سهرورد خیابان انقلابکد پستی: ۴۵۷۹۱۱۵۶۷۶
تاکسی تلفنی والیعصر ۰۴۵۵۱۴۶۴۴۷ قیدار ، — ، خیابان گلستان ، خیابان کوهساران غربی ، پلاک ۳۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۶۳۴۱۷۷ ۰۲۴۳۴۲۲۳۵۵۵
آژانس بانوان حجاب ۰۴۶۰۲۰۶۵۱۹ قیدار ، کوی شاهد ، کوچه (شاهد یک) ، خیابان (۱۲متری) ، پلاک -۳۴ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۱۱۶۵۰ ۰۲۴۳۴۲۱۱۵۵۹
آژانس کیان ۰۴۶۵۹۷۶۶۴۷ زرین رود ، یازه محله ، خیابان ((سالا بلاغی)) ، خیابان ابن سینا ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۸۱۱۳۷۹۸ ۰۲۴۵۸۵۸۶۹۹۲
آژانس پردیس ۰۴۶۶۰۰۷۲۷۴ قیدار ، خیابان جاده لاچوان ، بعدازهنرستان هفتم تیر ، پلاک ۷۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۴۳۶۵۳ ۰۲۴۳۴۲۲۳۰۰۳
آژانس همسایه ۰۴۶۶۰۲۱۸۱۷ قیدار ، کوچه شهید اکرادی ، بلوار شهیدمطهری  ، پلاک -۹۵ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۸۷۷۱۵۷ ۰۲۴۳۴۲۲۱۷۱۲
آژانس کوهساران ۰۴۶۶۰۶۸۱۴۲ قیدار ، خیابان (پاسداران) ، خیابان ساحل ۱ ، پلاک ۶ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۷۱۴۳۱۸۳ ۰۹۱۲۵۴۲۸۴۲۸
تاکسی تلفنی شریعتی ۰۴۶۶۰۷۰۴۰۰ قیدار ، نرسیده به کوچه شریعتی ، خیابان دکترعلی شریعتی ، پلاک -۴۶ ، طبقه اولکد پستی: ۴۵۸۱۶۵۳۴۶۱ ۰۲۴۳۴۲۲۸۰۳۰
بانوی شهر ۰۴۶۶۱۰۰۳۰۲ قیدار ، خیابان کمربندی ، خیابان روشن کوچه ((نعمتی))(پشت شهرداری) ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۷۴۵۷۴ ۰۲۴۳۴۲۲۶۳۷۶
آژانس هما ۰۴۶۶۲۲۱۱۱۵ سجاس ، مختارآباد ، — ، خیابان جانبازان ، پلاک ۸۱ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۴۱۸۶۸۸۹ ۰۹۳۵۰۶۷۲۷۲۳
آژانس ملت ۰۴۶۶۲۲۴۳۷۴ محمودآباد ، کوچه شهیدصفرعلی محمودخانی ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۵۱۸۴۵۶۹ ۰۲۴۳۴۳۶۲۴۱۴
آژانس ۰۴۶۶۲۸۹۲۰۹ قیدار – خیابان جاده لاچوان – خیابان (۲۰متری دانش) – پلاک ۴ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۴۳۸۴۶ ۰۲۴۳۴۲۱۱۷۶۰
آژانس مهر ۰۴۶۶۲۹۲۲۳۴ قیدار ، خیابان شهرداری ، روبروی شهرداری ، پلاک ۳۱ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۸۳۴۷۱۶
تاکسی تلفنی ۰۴۶۶۳۴۹۰۶۱ قیدار ، فرهنگیان ، خیابان شهرداری ، خیابان ادیب(دکل برق) ، پلاک -۱۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۸۵۴۸۶۷ ۰۹۱۲۶۴۲۴۹۷۶
آژانس بانوان ۰۴۶۶۴۶۵۰۱۰ سجاس ، بلوار خلیج فارس ، خیابان اندیشه ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۴۱۷۸۶۱۹ ۰۹۹۰۱۴۶۲۸۶۵
آژانس کوثر(بانوان) ۰۴۶۶۴۸۱۲۸۴ قیدار – خیابان سهروردی – کوچه شهیدقوچعلی کتابی – پلاک ۴۶ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۴۶۱۸۳ ۰۲۴۳۴۲۲۶۳۰۰
آژانس بانوان ۰۴۶۶۵۱۳۱۸۵ قیدار ، خیابان سهیل ، نبش کوچه بهارستان ۱۶ ، پلاک ۱۱ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۷۳۸۴۶۸ ۰۲۴۳۴۲۲۴۳۹۶
آژانس کریمی ۰۴۶۶۶۹۹۳۳۲ قیدار – خیابان شهید حسین محمدی – خیابان شهرداری – پلاک ۱۷۲ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۸۱۹۸۳۶۸۹

خرمدره

 نام واحد صنفی  شناسه واحد صنفی آدرس تلفن
راهی ۰۴۶۶۱۰۵۲۶۷ شویر ، خیابان ولیعصر ، پلاک ۳۹ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۱۱۳۹۶۹۱ ۰۲۴۳۵۵۸۳۴۴۵
تاکسی تلفنی بهارستان ۰۴۶۶۲۷۵۰۱۳ خرمدره ، خرم ، کوچه بهارستان اول ، خیابان سی و دو متری غربی ، پلاک -۷۹ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۱۷۸۵۵۹۶ ۰۲۴۳۵۵۲۶۸۹۳
تاکسی تلفنی بانوان آنا ۰۴۶۶۲۷۶۴۷۶ خرمدره ، شهرک گلدشت ، کوچه اطلس ، خیابان مولوی ، پلاک ۶۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۱۳۴۴۹۵۵ ۰۲۴۳۵۵۳۵۴۴۴

ابهر

 نام واحد صنفی  شناسه واحد صنفی آدرس تلفن
تاکسی تلفنی خلجی ۰۲۴۵۵۰۳۲۹۸ هیدج جاده ترانزیت ابتدای بلوار امام خمینی ندارد  ۰کد پستی: ۴۵۷۳۱۳۹۹۵۶ ۰۲۴۲۵۷۵۳۰۴۵
اژانس بانوان بهرامی ۰۲۴۵۵۷۳۹۹۷ هیدج خیابان ولیصر نبش کوچه دوم ندارد  ۲کد پستی: ۴۵۷۳۱۴۴۴۶۴ ۰۲۴۲۵۷۵۰۱۰۵
ساحل ۰۲۴۵۵۹۵۷۰۸ صائین قلعه خ باهنر ک شهید محرمعلی جعفری  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۴۶۶۴۷ ۰۲۴۲۵۶۲۲۴۸۴
آژانس بانوان کوثر ۰۳۰۳۲۹۴۸۷۵ صائین قلعه خ مدرس شرقی جنب ک آزادی  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۴۵۸۳۹ ۰۲۴۲۵۶۲۰۶۱۱
دوستی ۰۰۲۶۳۸۰۷۵۰ صائین قلعه خ باهنر ک ولیعصر جنوبی  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۳۳۸۸۶ ۰۲۴۲۵۶۲۲۴۲۴
مینو ۰۲۲۷۰۸۴۱۲۳ صائین قلعه خ بسیج پایین تر از مسجد حضرت ابوالفضل  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۳۴۵۳۱ ۰۲۴۲۵۶۲۱۰۹۱
پارسیان ۰۲۲۷۰۷۴۱۱۷ صائین قلعه روستای جداقیه  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۲۶۸۷۳۴ ۰۲۴۲۵۶۹۲۹۷۶
المهدی ۰۳۰۳۸۳۸۰۳۳ سلطانیه روستای خیرآباد جاده ترانزیت جنب پمپ بنزین  ۰کد پستی: ۴۵۵۱۱۶۷۳۱۵ ۰۲۴۲۵۸۸۲۴۲۵
تاکسی تلفنی المهدی ۰۲۴۵۵۸۱۳۴۱ صائین قلعه روستای پیرزاغه خ امام نبش خ شهید عباسی  ۰کد پستی: ۴۵۶۱۱۶۷۶۴۵ ۰۲۴۲۵۷۴۲۴۸۴
ماهان ۰۲۲۷۱۲۸۲۲۸ صائین قلعه روستای عمیدآباد  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۹۷۵۴۸ ۰۲۴۲۵۶۷۲۴۶۵
داودی ۰۲۴۵۵۷۹۰۶۷ خ هفده شهریور انتهای بلوار شهدا خ سی و پنج متری انقلاب  ۰کد پستی: ۴۵۶۱۶۱۱۱۱۱ ۰۲۴۲۵۲۷۱۰۳۸
نظری ۰۳۳۵۹۸۹۶۴۱ روستای پیر سقا خیابان امام ندارد  ۰کد پستی: ۴۵۷۴۱۱۱۱۱۱ ۰۲۴۲۵۷۴۲۵۰۷
باب الحوائج ۰۴۰۳۴۵۸۶۷۵ صائین قلعه خیابان بسیج جنب کوچه سعدیکد پستی: ۴۵۷۴۱۷۴۱۸۷ ۰۲۴۳۵۶۲۱۱۱۱
مرسلی ۰۴۶۶۳۳۲۸۸۸ هیدج ، شهرک شهیدرجائی ، نبش نسترن اول ، خیابان ولی عصر ، پلاک ۳۲۸ ، طبقه اولکد پستی: ۴۵۷۳۱۴۳۶۱۷ ۰۹۱۰۴۴۶۷۵۹۱
بیتا ۰۴۶۶۴۷۱۳۶۰ هیدج ، خیابان امام خمینی ، خیابان ۱۷ شهریور ، پلاک ۲۰ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۷۳۱۳۷۵۵۶ ۰۲۴۳۵۷۵۱۶۸۰
آژانس طاها ۰۳۵۲۴۰۶۶۴۰ نورین – روستای حومه – نبش کوچه ارکید۱ – خیابان شمس الدین حسینی – پلاک ۷۰۹ – طبقه همکفکد پستی: ۴۵۶۱۱۸۷۵۴۶

سلطانیه

 نام واحد صنفی  شناسه واحد صنفی آدرس تلفن
تاکسی تلفنی  خیر آباد ۰۲۵۰۲۷۲۸۵۰ سلطانیه روستای خیرآباد  ۰کد پستی: ۴۵۵۱۱۶۸۴۵۴ ۰۲۴۲۵۸۲۳۶۰
احمدی ۰۳۱۵۴۶۷۹۰۸ سلطانیه خیابان گنبد مقابل مسجد باب الحوائج  ۰کد پستی: ۴۵۵۱۷۶۳۳۴۳ ۰۲۴۲۵۸۲۳۵۱۴
آژانس شهرک ۰۴۰۱۶۲۳۹۴۸ شهرک کوثر خ گلستان لاله ۱کد پستی: ۴۵۵۱۶۴۴۳۱۱
تاکسی تلفنی ۰۴۰۳۰۴۸۴۳۳ روستای یوسف آبادکد پستی: ۴۵۱۸۸۳۸۳۵۵
آژانس ۰۴۱۳۳۲۲۴۹۶ سلطانیه-روستای گوزلدره-میدان ولیعصر-جنب قهوه خانه-پلاک۳۷کد پستی: ۴۵۵۳۱۴۶۶۷۹
تاکسی تلفنی جعفری ۰۴۱۰۷۳۹۱۳۶ سلطانیه خیرآباد ورودی خیرآبادکد پستی: ۴۵۵۱۱۶۳۸۶۸
آژانس رفاه بانوان ۰۴۳۲۴۷۳۷۶۵ سلطانیه جنب مخابراتکد پستی: ۴۵۵۱۹۶۵۹۱۳
آژانس میلاد ۰۴۶۳۸۹۵۹۴۱ سلطانیه ، بالای گنبد ، میدان جانبازان ، میدان امام خمینی ، پلاک ۸۸ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۵۱۶۳۴۳۸۴ ۰۲۴۳۵۸۲۲۴۲۰
تاکسی تلفنی افشین ۰۴۶۶۰۷۲۱۱۲ سلطانیه ، پایین گنبد ، خیابان فتح غربی  ، خیابان قدس ، طبقه اولکد پستی: ۴۵۵۱۸۳۳۷۱۲ ۰۲۴۳۵۸۲۲۹۰۵
آژانس صدرا ۰۴۶۶۰۸۹۶۱۷ سلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان پاسداران شهید عباسی ، خیابان استقلال شهید ختوانی ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۵۱۶۸۴۱۵۳ ۰۲۴۳۵۸۲۳۹۵۷
تاکسی تلفنی نصیری ۰۴۶۶۳۰۰۶۸۶ خیرآباد ، خیابان شهداء ، خیابان ۱۵ خرداد ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۵۱۱۶۴۶۵۵ ۰۲۴۳۵۸۸۲۴۸۴
آزانس نوروزی ۰۴۶۶۳۸۸۴۴۵ ویر ، خیابان شهیدمطهری ، کوچه افتخار ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۵۵۱۱۳۳۸۸

ایجرود

 نام واحد صنفی  شناسه واحد صنفی آدرس تلفن
مهر ۰۱۷۴۴۰۰۹۳۲ زرین آباد امام  ۰کد پستی: ۴۵۳۱۶۱۸۶۹۴ ۰۲۴۲۳۷۲۲۵۰۳
همسفر ۰۱۷۴۴۳۲۲۰۸ زرین آباد آزادی  ۰کد پستی: ۴۵۳۱۶۳۴۹۱۶ ۰۲۴۲۳۷۲۲۴۲۵
۰ ۰۱۷۴۳۸۱۶۵۸ حلب امام  ۰کد پستی: ۴۵۹۷۱۸۷۱۷۶ ۰۲۴۲۳۸۲۳۲۳۵
۰ ۰۲۷۸۷۱۹۲۷۸ زرین آباد ا  ۰کد پستی: ۴۵۱۶۷۵۳۴۶۱ ۰۲۴۱۳۲۳۱۲۸۷
کالسکه ۰۴۰۹۶۹۵۸۲۹ شهرستان ایجرود – شهر زرین آباد – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه کاسپینکد پستی: ۴۵۳۱۶۳۵۶۱۳

طارم

 نام واحد صنفی  شناسه واحد صنفی آدرس تلفن
۰۲۷۰۰۲۴۵۰۶ طارم خ شهیدرجایی  ۱کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۶۴۵ ۰۲۴۲۲۸۲
۰۲۷۱۸۲۰۱۸۹ مامالان خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۳۱۶۳۵۸۳ ۰۲۴۲۲۸۲
۰۲۷۱۸۷۳۴۶۵ آب بر خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۷۴۳ ۰۲۴۲۲۸۲
۰۲۷۶۴۰۹۵۷۳ آب بر خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۵۶۹۳ ۰۲۴۲۲۸۲
۰۲۷۷۶۱۵۴۵۷ آب بر خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۴۳۳ ۰۲۴۲۲۸۲
۰۲۷۷۹۳۶۹۳۲ چورزق خ امام  ۱کد پستی: ۴۵۹۶۱۶۳۵۴۳ ۰۲۴۲۲۸۲
دفتر موسسات اتومبیل کرایه ۰۲۷۸۱۷۵۸۰۵ آببر خیابان امام خمینی جنب بیمارستان شهدای طارم  ۰کد پستی: ۴۵۹۱۹۱۹۵۸۶ ۰۲۴۲۲۸۲۳۷۲۸
دفتر موسسات اتومبیل کرایه ۰۲۹۵۲۳۱۱۹۴ گیلوان آخر بلوار نرسیده به پاسگاه ندارد  ۰کد پستی: ۴۵۹۳۱۸۶۸۷۹ ۰۲۴۳۲۸۴۳۵۵۴
موسسه اتومبیل کرایه میرکریمی ۰۴۰۸۱۸۴۴۵۴  شهرستان طارم -شهرآببر-خیابان شهید رجائیکد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۷۴۳
تاکسی تلفنی رضائی ۰۴۰۸۱۸۲۰۰۸ گیلوان-روبروی پمپ بنزینکد پستی: ۴۵۹۳۱۸۶۸۷۹
تاکسی تلفنی روح زاد ۰۴۰۸۱۸۲۹۸۰ چورزق-خیابان ولیعصرکد پستی: ۴۵۹۶۱۶۳۵۴۳
تاکسی تلفنی هزار رود ۰۴۰۸۱۸۲۲۲۴ هزار رود -علیا اصلیکد پستی: ۴۵۹۱۱۴۸۸۳۳
تاکسی تلفنی آی تک ۰۴۰۸۱۸۰۶۴۲ آببر-خیابان شهید رجائیکد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۶۴۵
آژانس مسافربری ۰۴۰۸۷۹۳۰۵۱ زنجلن خ شهدا-جنب پاسگاه آببرکد پستی: ۴۵۹۱۷۱۴۶۴۱
تاکسی تلفنی ۰۴۰۸۷۵۹۱۷۷ شهرستان آببر-خیابان قدسکد پستی: ۴۵۹۱۸۴۶۶۷۵
تاکسی تلفنی ۰۴۰۸۷۵۸۱۷۰  شهرستان طارم-خ توحید- جنب نانوایی بربری احد محمدیکد پستی: ۴۵۹۱۹۱۹۳۱۶
تاکسی تلفنی ۰۴۰۸۷۵۶۴۸۰ آببر-خ امام-خیابان فرهنگکد پستی: ۴۵۹۱۸۱۴۴۳۱
تاکسی تلفنی ۰۴۰۸۷۵۲۷۷۶ خ امام جنب مخابراتکد پستی: ۴۵۹۱۹۴۳۶۱۴
تاکسی تلفنی ۰۴۰۸۷۴۶۵۸۲ روستای دستجرد-خ ۴۰متری-سه راهی قاضی بلاغیکد پستی: ۴۵۹۴۱۱۶۸۷۵
تاکسی تلفنی اطلس ۰۴۰۹۱۹۴۷۸۸ طارم-آببر-خیابان اصلی-جنب بیمارستان شهدای طارمکد پستی: ۵۳۹۹۸۸۴۵۶۹
آژانس بانوان ۰۴۰۹۳۰۷۹۸۱ طارم شهر آببر-خ امام خمینیکد پستی: ۴۵۱۳۷۳۶۸۵۶
تاکسی تلفنی میرکریمی ۰۴۰۹۵۴۶۸۰۱ آببر- خیابان امام خمینی-جنب پست بانککد پستی: ۴۵۹۱۹۱۷۶۳۸
تاکسی تلفنی شاهد ۰۴۰۹۸۶۸۹۵۰ آببر-خ امام خمینی (ره)-روبروی کافی نت زیتونکد پستی: ۴۵۹۳۱۳۹۴۶۶
تاکسی تلفنی ۰۴۰۹۸۶۸۲۹۳ خیابان امام خمینی (ره)خیابان فرهنگکد پستی: ۴۵۹۱۸۱۴۴۳۱
تاکسی تلفنی ۰۴۱۰۱۸۲۲۹۴ شرستان طارم-آببر خیبان امام-داخل دانشگاه پیام نورکد پستی: ۴۵۹۱۱۴۸۳۵۶
تاکسی تلفنی هندوستان ایران ۰۴۱۸۵۷۳۴۶۴ طارم-آببر-میدان امامکد پستی: ۴۵۹۱۹۳۵۶۸۶
آزانس مسافربری مهر ۰۴۳۶۶۲۰۸۴۸ شهر آب بر – روبروی پست بانککد پستی: ۴۵۹۱۹۱۳۳۸۳
آژانس ولیعصر ۰۴۵۸۶۰۵۶۶۹ آب بر ، خیابان امام خمینی ، جنب بیمارستان شهدای طارم ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۹۱۶۴۶۸۶۳ ۰۹۱۹۷۴۹۲۶۲۰
آژانس مهر ۰۴۶۶۰۴۹۴۳۱ آب بر ، خیابان شهداء ، خیابان توحیدهفتم غربی ، خیابان توحید ، پلاک ۲۵۳ ، طبقه همکفکد پستی: ۴۵۹۱۹۳۴۵۹۸ ۰۹۱۲۷۴۱۴۶۵۳

ماهنشان

 نام واحد صنفی  شناسه واحد صنفی آدرس تلفن
تاکسی تلفنی رضایی ۰۱۶۶۶۳۱۱۰۸ بخش انگوران شهر دندی خ امام  ۰کد پستی: ۴۵۴۷۱۳۷۱۷۵ ۰۲۴۲۳۵۹۳۲۶۲
تاکسی تلفنی  رحمانی ۰۲۶۹۳۷۵۵۹۱ ماهنشان روستای آقکند  ۰کد پستی: ۴۵۴۱۱۱۳۴۳۵ ۰۲۴۲۰
تاکسی تلفنی دندی ۰۳۱۵۲۸۸۸۰۹ بخش انگوران دندی  ۰کد پستی: ۴۵۴۷۱۹۸۱۳۳ ۰۲۴۲۳۵۲۲۳۳۱
تاکسی تلفنی ۰۴۱۲۷۸۹۱۷۴ دندی خیابان امام کد پستی: ۴۵۴۷۱۹۸۵۸۱
تاکسی تلفنی اتحاد ۰۴۲۰۸۰۴۴۱۵ ماهنشان خیابان امامکد پستی: ۴۵۴۱۹۳۳۶۹۹
تاکسی تلفنی زنبق ۰۴۲۰۸۰۴۰۸۲ شهر دندی خیابان امامکد پستی: ۴۵۴۷۱۹۶۶۹۱
تاکسی تلفنی زلفی ۰۴۴۴۹۹۸۴۲۵ شهر دندی خیابان امامکد پستی: ۴۵۴۷۱۹۸۴۳۶

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا