لیست معادن استان زنجان

 

نام معدن شماره شناسه زیر گروه ماده معدنی  اطلاعات معدن مسئول فنی
گرانیت الوند۴ ۱۱۴۱۱۵۴ سنگ تزئینی و نما
سیلیس چالچوق ۲ ۱۱۱۰۰۰۰۳ روباز
نمک سیدلر ۱۱۱۰۰۰۰۸ روباز
خاک صنعتی کلتکه ۱۱۱۰۰۰۱۱ روباز
خاک صنعتی مرشون ۱۱۱۰۰۰۱۲ روباز
خاک صنعتی قره نازبنام شرکت معدنی سنگ ولیعصر ۱۱۱۰۰۰۱۳ روباز
نمک چهرآباد ۱۱۱۰۰۰۱۷ روباز
فلدسپات جنت اولنک کانسار کاوان زنجان ۱۱۱۰۰۰۱۸ روباز
فلدسپات دوران ریحان ۱۱۱۰۰۰۲۰ روباز
فلدسپات مرصع بنام محمد ابراهیم خندان ۱۱۱۰۰۰۲۶ روباز
خاک صنعتی قره ذاکر ۱۱۱۰۰۰۲۹ روباز
نمک قویی گرماب ۱۱۱۰۰۰۳۱ روباز
فلدسپات مغانلو ۱ ۱۱۱۰۰۰۳۹ روباز
سیلیس شیورین ۱۱۱۰۰۰۴۱ روباز
نمک آبی سعید محمد ۱۱۱۰۰۰۴۲ روباز
سولفات منیزیم میانج وآب معدنی ۱۱۱۰۰۰۴۴ روباز
خاک صنعتی خراسانلو ش نوریاران نگین آسیا ۱۱۱۰۰۰۴۶ روباز
بنتونیت سیاهخانه ۱۱۱۰۰۰۵۷ روباز
زغالسنگ قالیچه بلاغی ۱۱۱۰۰۰۵۹ زیر زمینی زغالسنگ
نمک دوزکند ۱۱۱۰۰۰۶۲ زیر زمینی غیر زغالسنگ
خاک صنعتی حاجی بچه ۱۱۱۰۰۰۶۹ روباز
خاک صنعتی دمیرلو ۱۱۱۰۰۰۷۷ روباز
خاک صنعتی خلج ۱۱۱۰۰۰۸۵ روباز
فلدسپات زنگین ۱۱۱۰۰۰۹۱ روباز
سیلیس ترکانده ۱۱۱۰۰۰۹۴ روباز
پرلیت آق کند ۱۱۱۰۰۱۰۱ روباز
سیلیس قوهجین ۱۱۱۰۰۱۰۳ روباز
فلدسپات شاهبلاغی ۱۱۱۰۰۱۱۳ روباز
کائولن گاو دره ۱۱۱۰۰۱۱۶ روباز
فلدسپات قزلجه ۱۱۱۰۰۱۲۷ روباز
خاک صنعتی خراسانلو ۱۱۱۰۰۱۳۵ روباز
منیزیت حسن آباد ۱۱۱۰۰۱۳۸ روباز
تراورتن میانج دندی ۱۱۱۱۱۱۸۹ سنگ تزئینی و نما
خاک صنعتی آقبلاغ سردار ۱۱۱۲۰۱۴۵ روباز
سیلیس چشینa ۱۱۱۲۰۱۴۹ روباز
پوزولان سرخه دیزج ۱۱۱۲۰۱۵۲ روباز
سنگ لاشه و مالون قرایی ۱۱۱۲۱۱۵۵ روباز
سنگ لاشه با کاربری شن وماسه کوهی گوگجه ییلاق بنام کیوان سراوکی ۱۱۱۲۱۱۵۶ روباز
سنگ لاشه آهکی کرسف بنام ش پیمان راه همدان ۱۱۱۲۱۱۵۷ روباز
فلدسپات مغانلو۲ ۱۱۱۲۱۱۶۲ روباز
سیلیس دهجلال ۱۱۱۲۱۱۷۴ روباز
فلدسپات قره داش ۱۱۱۲۱۱۷۵ روباز
باریت تورپاخلو ۱۱۱۲۱۱۸۲ روباز
خاک صنعتی شیندستان ۱۱۱۲۱۱۸۷ روباز
سیلیس ینگجه ۱۱۱۲۱۱۸۸ روباز
سیلیس دشتک ۱۱۱۲۱۱۹۱ روباز
آهک گوگ تپه بنام شرکت سنگ کاوان صبا ۱۱۱۲۱۱۹۸ روباز
سیلیس چومالو ۲ ۱۱۱۲۱۱۹۹ روباز
خاک صنعتی گونی ۱۱۱۲۱۲۰۳ روباز
فلدسپات چورزق ۱۱۱۲۱۲۰۴ روباز
شن و ماسه آلمالو ۱۱۱۲۱۲۰۷ روباز
گچ کوسج آباد ۱۱۱۲۱۲۱۶ روباز
تالک شیست ماهنشان ۱۱۱۲۱۲۱۹ روباز
آهک ده شیر بنام ش پودرهای خرم صنعت ماندگار ۱۱۱۲۱۲۲۲ روباز
سیلیس کلنگرز ۱۱۱۲۱۲۲۸ روباز
گچ ملک چمنی ۱۱۱۲۱۲۲۹ روباز
پتاس ایلجاق بنام ش پتاس ایران ۱۱۱۲۱۲۳۲ روباز
بر قره گل ۱۱۱۲۱۲۳۵ روباز
پرلیت قیزلار گنبدی ۱۱۱۲۱۲۳۶ روباز
باریت جرین ۱۱۱۲۱۲۴۰ روباز
سیلیس سرخه دیزج ۱۱۱۲۱۲۴۲ روباز
فلدسپات سهند ۲ ۱۱۱۲۱۲۴۴ روباز
پرلیت سلیمان بلاغی ۱۱۱۲۱۲۴۷ روباز
نمک ارشت ۱۱۱۲۱۲۴۸ روباز
سنگ لاشه موزائیکی گولجه بنام علی باباخانی ۱۱۱۲۱۲۴۹ روباز
سیلیس چالوار ۱۱۱۲۱۲۵۴ روباز
شن و ماسه والایش بنام ش مهرجویان ابهر ۱۱۱۲۱۲۵۸ روباز
فلدسپات دوران دو ۱۱۱۲۱۲۶۱ روباز
سنگ لاشه شوراب بنام امیر خواجوی فر ۱۱۱۲۱۲۶۲ روباز
سیلیس دورمشقان ش سنگ اهن مهر ۱۱۱۲۱۲۶۴ روباز
آهن و فلدسپات گل بلاغی ۱۱۱۲۱۲۶۵ روباز
گچ رویال بنام ش گچ رویال خدابنده ۱۱۱۲۱۲۶۷ روباز
سیلیس خلیفه حصار بنام مسلم اسلامی ۱۱۱۲۱۲۷۰ روباز
بر مشمپا ۱۱۱۲۱۲۷۲ روباز
سیلیس کبوترک ۱۱۱۲۱۲۸۳ روباز
سیلیس خلیفه لو ۱۱۱۲۱۲۸۴ روباز
سیلیس بلند پرچین ۱۱۱۲۱۲۸۶ روباز
باریت اردلان بنام اکبر عابدی ۱۱۱۲۱۲۹۱ روباز
سیلیس طهماسب اباد ۱۱۱۲۱۳۰۰ روباز
دولومیت گوزلدره بنام شرکت کانی آریان بیستون ۱۱۱۲۱۳۰۱ روباز
نمک ینگجه ۱۱۱۲۱۳۰۶ روباز
فلدسپات رحیم آباد ۱۱۱۲۱۳۰۷ روباز
سیلیس ازناب بنام سید فیصل احمدی ۱۱۱۲۱۳۱۴ روباز
سیلیس شوراب بنام حسین معصوم شاهی ۱۱۱۲۱۳۱۹ روباز
سیلیس ویک ۱۱۱۲۱۳۲۰ روباز
فلدسپات جنت اولنگ ۲ ۱۱۱۲۱۳۲۱ روباز
فلدسپات جنت اولنگ ۱۱۱۲۱۳۲۲ روباز
خاک صنعتی جداقیه ۱۱۱۲۱۳۲۳ روباز
سیلیس فلج بنام ش تعاونی معادن توابع دماوند ۱۱۱۲۱۳۲۶ روباز
خاک صنعتی میرآخور ۱۱۱۲۱۳۳۴ روباز
سیلیس قزلجه شاهبلاغی ۱۱۱۲۱۳۳۵ روباز
سیلیس اورنه ۱۱۱۲۱۳۳۶ روباز
خاک صنعتی دوسنگان ۱۱۱۲۱۳۳۸ روباز
فلدسپات سدیک تقی کندی ۱۱۱۲۱۳۴۰ روباز
خاک صنعتی سهند بنام ش آسیا کانی آرا ۱۱۱۲۱۳۴۲ روباز
خاک صنعتی کائولینیتی حلب دندی ۱۱۱۲۱۳۴۵ روباز
فلدسپات رنگین بنام محمد رضا عبدی ۱۱۱۲۱۳۵۲ روباز
باریت قشلاق بالاخان بنام محمود محمدی ۱۱۱۲۱۳۵۳ روباز
سلستین ماد آباد بنام ش فارس جم ستون ۱۱۱۲۱۳۵۵ روباز
خاک صنعتی سو کهریز ۱۱۱۲۱۳۵۶ روباز
سنگ لاشه جارچی حجت اله موسوی ۱۱۱۲۱۳۵۸ روباز
فلدسپات مرصع دو مجید عبدی ۱۱۱۲۱۳۶۲ روباز
سنگ لاشه آهکی کرسف دو ش پیمان راه همدان ۱۱۱۲۱۳۶۳ روباز
فلدسپات حاجی بچه ۱۱۱۲۱۳۶۶ روباز
بنتونیت آقبلاغ سردار بنام ش صنایع سنگ گوهره ۱۱۱۲۱۳۶۷ روباز
گچ صومعه بر ۱۱۱۲۱۳۷۱ روباز
گچ سعید آباد دو ۱۱۱۲۱۳۷۴ روباز
سنگ لاشه آهکی شالوار بنام ش مهرجویان ابهر ۱۱۱۲۱۳۷۶ روباز
خاک صنعتی قشلاق ۱۱۱۲۱۳۷۷ روباز
شن و ماسه حاجی قشلاق بنام علی اکبر شاه محمدپور ۱۱۱۲۱۳۸۰ روباز
خاک رس قره درق بنام ش گوهر رود گیلان ۱۱۱۲۱۳۸۲ روباز
شن و ماسه رحمت آباد بنام ش عباس شن خرم ۱۱۱۲۱۳۸۳ روباز
پوزولان یخمان ۱۱۱۲۱۳۸۴ روباز
شن و ماسه قزل اوزن بنام جلال محمدی ۱۱۱۲۱۳۸۵ روباز
شن و ماسه باغلوجه سردار بنام ش شن و ماسه طلایی زنگان ۱۱۱۲۱۳۸۶ روباز
شن و ماسه مشمپا بنام ش سپاسد ۱۱۱۲۱۳۸۷ روباز
شن و ماسه دلایر علیا بنام بهزاد ناقدی ۱۱۱۲۱۳۸۸ روباز
سیلیس ویک قانلی ۱۱۱۲۱۳۹۰ روباز
مارن آهکی ارغین ۲ ۱۱۱۲۱۴۰۰ روباز
آهک آقبلاغ اربط ۱۱۱۲۱۴۰۱ روباز
آهک اسد اباد ۱۱۱۲۱۴۰۲ روباز
سیلیس ترکانده ۲ ۱۱۱۲۱۴۰۳ روباز
سیلیس گرمابی چومالو یک ۱۱۱۲۱۴۰۵ روباز
شن وماسه کوهی قره بوطه ۱۱۱۲۱۴۰۷ روباز
سنگ لاشه سقل تولی ۱۱۱۲۱۴۰۸ روباز
سنگ لاشه و مالون بهرام بیگ ۳ ۱۱۱۲۱۴۰۹ روباز
سنگ لاشه موزاییکی زنگی کوه ۱۱۱۲۱۴۱۰ روباز
سنگ لاشه زنگی کوه ۲ ۱۱۱۲۱۴۱۱ روباز
سنگ لاشه حلب ۱۱۱۲۱۴۱۲ روباز
خاک صنعتی بهاور ۱۱۱۲۱۴۱۳ روباز
شن و ماسه حلب ابراهیم محمدی ۱۱۱۲۱۴۱۴ روباز
شن و ماسه اربط ش ستاره طلایی نیک پی ۱۱۱۲۱۴۱۵ روباز
شن و ماسه ارشت ۱۱۱۲۱۴۱۶ روباز
سیلیس غرب ازناب ۱۱۱۲۱۴۱۷ روباز
سیلیس چالچوق قوهجین ۱۱۱۲۱۴۲۰ روباز
خاک رس سرچم ۱۱۱۲۱۴۲۲ روباز
سیلیس دورمشقان دو ۱۱۱۲۱۴۲۳ روباز
مس حبش ۱۱۱۲۱۴۲۴ روباز
سیلیس قانلو چپقلو ش شیشه چپقلو ۱۱۱۲۱۴۲۶ روباز
خاک صنعتی علی آباد ۱۱۱۲۱۴۲۷ روباز
گچ ینگجه ۱۱۱۲۱۴۲۹ روباز
خاک صنعتی امیرآباد مهری بقائی ۱۱۱۲۱۴۳۲ روباز
خاک صنعتی سورمله ۱۱۱۲۱۴۳۴ روباز
شن و ماسه کوهی گیلوان ۱۱۱۲۱۴۳۵ روباز
شن و ماسه قیطول یک ۱۱۱۲۱۴۳۷ روباز
شن و ماسه قیطول دو ۱۱۱۲۱۴۳۸ روباز
شن وماسه تازه کند ۲ ۱۱۱۲۱۴۳۹ روباز
سنگ لاشه اژدهاتو ۱۱۱۲۱۴۴۰ روباز
نمک زهترآباد ۱۱۱۲۱۴۴۲ روباز
سنگ لاشه کهناب ۱۱۱۲۱۴۴۴ روباز
خاک رس سازین ۱۱۱۲۱۴۴۵ روباز
سنگ لاشه کوه زین ۱۱۱۲۱۴۴۶ روباز
خاک صنعتی و سیلیس ۱۱۱۲۱۴۴۸ روباز
سنگ لاشه بهرام بیگ ۱۱۱۲۱۴۴۹ روباز
شن و ماسه گیلوان رحیم باقری ۱۱۱۲۱۴۵۰ روباز
شن و ماسه حاجی قشلاق ۱۱۱۲۱۴۵۱ روباز
شن و ماسه کوهی عمید آباد ۱۱۱۲۱۴۵۲ روباز
گچ سونتو ۱۱۱۲۱۴۵۳ روباز
خاک صنعتی قلعه جوق سیاه منصور ۱۱۱۲۱۴۵۴ روباز
شن و ماسه باریک آب بنام شرکت دانه بندی برادران غفاری ۱۱۱۲۱۴۵۵ روباز
معدن لاشه اوچ بلاغ ۱۱۱۲۱۴۵۶ روباز
شن و ماسه دولاناب بهرام نوروزی ۱۱۱۲۱۴۵۷ روباز
سیلیس اغلبیک ۱۱۱۲۱۴۶۲ روباز
سیلیس جنوب قاضی آباد ۱۱۱۲۱۴۶۳ روباز
آهک احمدکندی ۱۱۱۲۱۴۶۵ روباز
سیلیس شمال چشین ۱۱۱۲۱۴۶۸ روباز
شن و ماسه قوریه شرکت نیک ساز یاسان ایجرود ۱۱۱۲۱۴۶۹ روباز
خاک رس سازین ۲ ۱۱۱۲۱۴۷۱ روباز
فلدسپات مرصع تلخاب ۱۱۱۲۱۴۷۲ روباز
پارسا ۱۱۱۲۱۴۷۴ روباز
شن و ماسه مخلوط بولاماجی ۱۱۱۲۱۴۷۵ روباز
سنگ لاشه علی آباد ۱۱۱۲۱۴۸۰ روباز
خاک صنعتی و گچ نکتو ۱۱۱۲۱۴۸۲ روباز
خاک صنعتی دولک ۱۱۱۲۱۴۸۴ روباز
خاک صنعتی داودگر ۱۱۱۲۱۴۸۷ روباز
معدن ماگما شرکت ماگما فرآوران ماگما ۱۱۱۲۱۴۸۸ روباز
خاک رس سرخه سنگ زهرا طالبی ۱۱۱۲۱۴۸۹ روباز
گچ خلیفه لو ۱۱۱۲۱۴۹۱ روباز
شن و ماسه سارمساقلو ۱۱۱۲۱۴۹۲ روباز
سیلیس قره سعید ۱۱۱۲۱۴۹۳ روباز
آهک ماد آباد ۱۱۱۲۱۴۹۵ روباز
سنگ لاشه اسلام آباد جنوبی ۱۱۱۲۱۴۹۷ روباز
سنگ لاشه کهناب جلال سلیمی فر ۱۱۱۲۱۴۹۸ روباز
آهک در محدوده آهن بایندر ۱۱۱۲۱۵۰۲ روباز
سنگ لاشه کانسار خشت و خورشید ۱۱۱۲۱۵۰۷ روباز
فسفات -آهن سعید کندی قلی کندی ۱۱۱۲۱۵۰۸ روباز
پوزولان سرخه دیزج علیرضا بهرام خانی ۱۱۱۲۱۵۱۰ روباز
شن وماسه کوهی سرین دره ۱۱۱۲۱۵۲۱ روباز
سنگ لاشه پالتلو ۱۱۱۲۱۵۲۲ روباز
آهک صنعتی قیاسیه ۱۱۱۲۱۵۲۳ روباز
شن وماسه سارمساقو۵-یحیی نظری ۱۱۱۲۱۵۲۷ روباز
گچ عباسلو ۱۱۱۲۱۵۳۴ روباز
شن و ماسه پیرسقا ۱۱۱۲۱۵۳۹ روباز
سنگ لاشه احمدکندی ۱۱۱۲۱۵۴۰ روباز
زغال سنگ سهله ۱۱۱۴۱۴۵۸ زیر زمینی زغالسنگ
قلتوق ۲ ۱۱۱۷۱۵۴۲ سنگ لاشه
قلتوق ۱ ۱۱۱۷۱۵۴۳ سنگ لاشه
بر ساری کند ۱۱۲۰۰۰۱۴ عدم انتخاب
آهن ذاکر ۱۱۲۰۰۰۵۲ روباز
مس بایچه باغ ۱۱۲۰۰۰۶۱ زیر زمینی غیر زغالسنگ
آهن ارجین ۱۱۲۰۰۰۶۸ روباز
آهن کوسه لر ۱۱۲۰۰۰۷۵ روباز
آهن گلجیک بنام ش رهکاو معدن ۱۱۲۰۰۰۸۶ روباز
مس ماری ۱۱۲۰۰۱۲۸ روباز
آلونیت زاج کندی ۱۱۲۲۰۱۴۶ روباز
طلای پلاسری انگوران چای ۱۱۲۲۱۱۶۱ روباز
آهن علم کتدی بنام احمد نجفلو ۱۱۲۲۱۱۷۲ روباز
سرب و روی قلعه جوق ۱۱۲۲۱۱۷۳ روباز
آهن حلب دندی بنام محمد جعفر اکبری ۱۱۲۲۱۱۷۷ روباز
سرب و روی علم کندی ۱۱۲۲۱۱۷۹ روباز
آهن باشکند ۱۱۲۲۱۱۹۳ روباز
آهن چوره ناب ۱۱۲۲۱۱۹۴ روباز
سیلیس طلادار قلعه جوق ۱۱۲۲۱۱۹۵ روباز
آهن شاهبلاغی بنام ش ققنوس آسیا ۱۱۲۲۱۲۰۵ روباز
آهن شکور آباد بنام کریم منصوری ۱۱۲۲۱۲۱۱ روباز
سنگ آهن گوزلدره (کردرق) بنام شرکت فرآوری گوزلدره سلطانیه ۱۱۲۲۱۲۲۰ روباز
آهن قالیچه بلاغی بنام حسین بهاری ۱۱۲۲۱۲۲۱ روباز
آهن مروارید بنام شرکت مجریان توسعه معادن آسیا ۱۱۲۲۱۲۲۳ روباز
مس کردکندی ۱۱۲۲۱۲۲۵ روباز
مس دهنه ۱۱۲۲۱۲۳۰ روباز
سرب و روی انگوران ۱۱۲۲۱۲۳۱ روباز
آهن مروارید ۳ بنام ش زرین سنگ آسیا ۱۱۲۲۱۲۳۳ روباز
اهن کاوند ۱۱۲۲۱۲۳۴ روباز
آهن گلستان اباد بنام ناصر آذرگشسب ۱۱۲۲۱۲۳۹ روباز
منگنز و عناصر همراه اغلبیک بنام احد حیدری ۱۱۲۲۱۲۴۱ روباز
آهن علم کندی ۱۱۲۲۱۲۴۳ روباز
مس قوزلو ۱۱۲۲۱۲۵۶ روباز
سرب و روی باریکاب ۱۱۲۲۱۲۶۰ روباز
آهن مگنتیتی ذاکر بنام ش گرانیت خاکستری نهبندان ۱۱۲۲۱۲۶۸ روباز
مس صائین ۱۱۲۲۱۲۷۳ روباز
آهن تورپاخلو بنام ش سپیدان سنگ زنگان ۱۱۲۲۱۲۷۴ روباز
پلی متال چومالو ۱۱۲۲۱۲۷۵ روباز
مس چودرچای ۱۱۲۲۱۲۷۶ روباز
گرانیت امام ۱۱۲۲۱۲۷۷ روباز
آهن قینرجه ۱۱۲۲۱۲۹۲ روباز
سرب و روی ساری آغل ۱۱۲۲۱۲۹۹ روباز
آهن باغکندی بنام ش توسعه صنعت البرز ۱۱۲۲۱۳۰۵ روباز
طلا و مس چرگر ۱۱۲۲۱۳۰۸ روباز
آهن قوزلو بنام آقای نوروز علی حسنی ۱۱۲۲۱۳۱۰ روباز
آهن سلمان کندی بنام کریم منصوری ۱۱۲۲۱۳۱۳ روباز
آهن سرخه دیزج ۱۱۲۲۱۳۱۶ روباز
آهن چورزق ۱۱۲۲۱۳۱۸ روباز
مس خلیفه لو ۱۱۲۲۱۳۲۹ روباز
آهن حسین آباد بنام ش صنعت، معدن دشت کویر ۱۱۲۲۱۳۳۳ روباز
سرب و روی گمش تپه ۱۱۲۲۱۳۳۷ روباز
آلونیت زاج کندی ۲ بنام ش راهیان ایلیا جهان ۱۱۲۲۱۳۴۶ روباز
آهن علی آباد بنام ش توسعه صنعت فولاد زنجان ۱۱۲۲۱۳۴۸ روباز
منگنز ساری کند ۱۱۲۲۱۳۵۹ روباز
آهن اوزج بنام ش دانا، توانا پارسا ۱۱۲۲۱۳۶۴ روباز
آهن قوهچین بنام شاهین اله یاری ۱۱۲۲۱۳۶۹ روباز
آهن قوزیجاق بنام خلیل عباسی ۱۱۲۲۱۳۷۲ روباز
منیزیت حسین آباد بنام ره کاو معدن ۱۱۲۲۱۳۷۳ روباز
مس گلیجه ۱۱۲۲۱۳۷۵ روباز
آهن اینچه رهبری بنام ش توسعه صنعت البرز ۱۱۲۲۱۳۷۸ روباز
سرب و مس قزلجا ۱۱۲۲۱۳۸۹ روباز
مس کلهرود ۱۱۲۲۱۴۰۶ روباز
مس حلب ۱۱۲۲۱۴۱۹ روباز
مس رشت آباد ۱۱۲۲۱۴۲۱ روباز
آهن زنگیل اباد ۱۱۲۲۱۴۲۵ روباز
آهن گوجه قیا ۱۱۲۲۱۴۳۰ روباز
آهن میرجان ۱۱۲۲۱۴۳۳ روباز
مس ماداباد ۱۱۲۲۱۴۳۶ روباز
مس علی آباد ش مبتکرین ۱۱۲۲۱۴۴۱ روباز
آهن قارختلو ۱۱۲۲۱۴۴۳ روباز
مس رشیداباد ۱۱۲۲۱۴۴۷ روباز
بر جنوب قره آقاج سفلی ۱۱۲۲۱۴۵۹ روباز
بر قره آغاج ۱۱۲۲۱۴۶۰ روباز
آهن ریحان ۱۱۲۲۱۴۶۱ روباز
آهن کاوند ۱۱۲۲۱۴۶۶ روباز
پلی متال حلب ۱۱۲۲۱۴۶۷ روباز
آهن میانج ۱۱۲۲۱۴۷۰ روباز
آهن میرجان ۱۱۲۲۱۴۷۳ روباز
آهن تورپاخلو یک ۱۱۲۲۱۴۷۶ روباز
آهن سرخه دیزج ۲ ۱۱۲۲۱۴۷۷ روباز
آهن ذاکر شمالی ۱۱۲۲۱۴۸۵ روباز
معدن طلای چرگر ۱۱۲۲۱۴۸۶ روباز
آهن اژدهاتو ۱۱۲۲۱۴۹۰ روباز
پلی متال چهرآباد ۱۱۲۲۱۴۹۴ روباز
پلی متال گوگجه ییلاق ۱۱۲۲۱۴۹۶ روباز
مس قشلاق ۱۱۲۲۱۴۹۹ روباز
سیلیس چالچوق یک ۱۱۲۲۱۵۰۱ روباز
مس مروارید محمدعلی احمدی ۱۱۲۲۱۵۰۳ روباز
مس یحیی آباد ۱۱۲۲۱۵۰۴ روباز
گرانیت خراسانلو ۱۱۲۲۱۵۰۵ روباز
آهن خرم درق دو ۱۱۲۲۱۵۱۱ روباز
آهن کاوند۲ ۱۱۲۲۱۵۱۶ روباز
سنگ آهن کوسج ۱۱۲۲۱۵۱۷ روباز
عناصر فلزی دهنج ۱۱۲۲۱۵۱۹ روباز
پلی متال در محدوه پتاس قزلجا (قزلجا۲) ۱۱۲۲۱۵۲۴ روباز
سرب وروی در محدوده پتاس ساری کند ۱۱۲۲۱۵۲۶ روباز
آهن تخت ۱۱۲۲۱۵۳۱ روباز
آهک قمچه قای ۱۱۳۰۰۰۲۵ روباز
گچ ابراهیم آباد ۱۱۳۰۰۰۳۰ روباز
سنگ لاشه بهرام بیگ ۱۱۳۰۰۰۴۸ روباز
سنگ لاشه اوچ بلاغ بنام فیروز قهرمانی ۱۱۳۰۰۰۶۷ روباز
سنگ لاشه و مالون قارلوق بنام ش سنگ لاشه زنجان فر ۱۱۳۰۰۰۷۲ روباز
سنگ لاشه زنگی کوه ۱۱۳۰۰۰۸۰ روباز
سنگ لاشه بهرام بیگ شمالی ۱۱۳۰۰۱۲۳ روباز
گچ شهرک ۱۱۳۰۰۱۳۲ روباز
سنگ لاشه جارچی هادی عبادی ۱۱۳۰۰۱۳۶ روباز
سنگ لاشه دیزج آباد ۱۱۳۰۰۱۳۹ روباز
تراورتن امیران ۱۱۳۱۱۳۰۳ سنگ تزئینی و نما
تراورتن اردهین ۲ ۱۱۳۱۱۳۱۵ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو سه ۱۱۳۱۱۳۱۷ سنگ تزئینی و نما
تراورتن انگوران بنام ش مرمرین سنگ کسری ۱۱۳۱۱۳۴۱ سنگ تزئینی و نما
تراورتن صدوق دندی ۱۱۳۱۱۳۵۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت گاودره بنام عین اله مرادی اولنگی ۱۱۳۱۱۳۵۷ سنگ تزئینی و نما
خاک صنعتی اسلام آباد جنوبی ۱۱۳۲۰۱۴۵ روباز
سنگ لاشه خراسانلو ۱۱۳۲۰۱۴۷ روباز
گچ چپر ۱۱۳۲۰۱۵۲ روباز
سنگ لاشه آهکی پساکوهان ۱۱۳۲۰۱۵۳ روباز
شن و ماسه حاجی قشلاق بنام محمود ربیعی ۱۱۳۲۱۱۸۱ روباز
شن و ماسه چوقلوی سفلی ۱۱۳۲۱۱۹۰ روباز
سنگ لاشه آندزیتی ۱۱۳۲۱۱۹۲ روباز
شن و ماسه رودخانه ای گیلوان ۱۱۳۲۱۱۹۷ روباز
شن و ماسه حصار مشمپا ۱۱۳۲۱۲۰۱ روباز
سنگ لاشه اسلام آباد بنام سعید قهرمانی ۱۱۳۲۱۲۰۲ روباز
شن و ماسه حاجی قشلاق بنام ش زنگان پرشیا ۱۱۳۲۱۲۰۸ روباز
شن و ماسه یقین لو ۱۱۳۲۱۲۰۹ روباز
سنگ لاشه باکاربری شن و ماسه بنام شرکت کاراکتر ۱۱۳۲۱۲۱۲ روباز
شن و ماسه قمچه قای بنام شرکت ره گستران زنجانرود ۱۱۳۲۱۲۱۴ روباز
سنگ لاشه ویستان علیا بنام ش سنگ سامانه ابهر ۱۱۳۲۱۲۱۵ روباز
شن و ماسه کوهی دولاناب بنام شرکت زنجانرود ماسه ۱۱۳۲۱۲۱۷ روباز
محدوده شن و ماسه دلایر بنام ش جهاد نصر زنجان ۱۱۳۲۱۲۳۷ روباز
گچ اصلانلو ۱۱۳۲۱۲۴۶ روباز
شن و ماسه عیسی بیگلو ۱۱۳۲۱۲۵۱ روباز
شن و ماسه کردلو بنام ش سنگین راه قزل خدابنده ۱۱۳۲۱۲۵۲ روباز
شن و ماسه ارکوین بنام ش نیک ساز یاسان ایجرود ۱۱۳۲۱۲۵۳ روباز
گچ الزین ۱۱۳۲۱۲۵۵ روباز
گچ کسیک ۱۱۳۲۱۲۵۷ روباز
شن و ماسه دلایر علیا بنام ش شن پل یگانه ۱۱۳۲۱۲۵۹ روباز
مواد اولیه سیمان بنام ش سیمان خمسه ۱۱۳۲۱۲۶۶ روباز
سنگ لاشه باکاربری شن و ماسه ۱۱۳۲۱۲۷۸ روباز
شن و ماسه باغلوجه سردار به نام جبار نظری ۱۱۳۲۱۲۸۱ روباز
شن وماسه رودخانه ای دایدار علیا ۱۱۳۲۱۲۸۸ روباز
شن وماسه رودخانه ای قمچه قای ۱۱۳۲۱۲۹۰ روباز
شن و ماسه رودخانه ای حلب بنام محمود ربیعی ۱۱۳۲۱۲۹۳ روباز
شن و ماسه کوهی قره بوته بنام حمید رضا نصیری ۱۱۳۲۱۲۹۴ روباز
شن و ماسه دایدار سفلی بنام محمد علی خسروی قیداری ۱۱۳۲۱۲۹۵ روباز
شن و ماسه رودخانه ای قره دولاخلو بنام حسین خواجوند ۱۱۳۲۱۲۹۶ روباز
شن و ماسه دایدار سفلی بنام روح اله افشار ۱۱۳۲۱۲۹۸ روباز
معدن آلوویوم و آهک ارغین قیدار ۱۱۳۲۱۳۰۲ روباز
گچ قمچه قای دو ۱۱۳۲۱۳۱۱ روباز
شن و ماسه بوئین بنام ش جهاد نصر ۱۱۳۲۱۳۱۲ روباز
گچ کوشکونلو ۱۱۳۲۱۳۲۵ روباز
سنگ لاشه کپز بنام ش گوهر رود گیلان ۱۱۳۲۱۳۲۸ روباز
شن و ماسه رودخانه ای چرگر جداقیه بنام ش مهرجویان ابهر ۱۱۳۲۱۳۳۰ روباز
سنگ لاشه حصار بنام ش پرهان بنای آذران ۱۱۳۲۱۳۳۱ روباز
گچ قمچه قای ۱۱۳۲۱۳۴۳ روباز
شن و ماسه بزوشا ۱۱۳۲۱۳۴۴ روباز
سنگ لاشه اندآباد ۱۱۳۲۱۳۴۷ روباز
شن و ماسه کوشکن بنام ش بنیاد بتن آذرآپادگان ۱۱۳۲۱۳۴۹ روباز
شن و ماسه توتورقان بنام علی فرجی ۱۱۳۲۱۳۵۰ روباز
شن و ماسه سارمساقلو ۱۱۳۲۱۳۵۴ روباز
شن و ماسه کوهی هیدج ۱۱۳۲۱۳۶۸ روباز
شن و ماسه قلیش تپه بنام ش مهرگان سبز خدابنده ۱۱۳۲۱۳۷۰ روباز
گچ سعید آباد یک ۱۱۳۲۱۳۸۱ روباز
گچ ایلن ۱۱۳۲۱۳۹۵ روباز
گچ حاج قشلاق ۱۱۳۲۱۳۹۶ روباز
گچ گیل ۱۱۳۲۱۳۹۷ روباز
گچ گیلوان ۱۱۳۲۱۳۹۸ روباز
گچ دوزکند ۱۱۳۲۱۳۹۹ روباز
گچ گونی ۱۱۳۲۱۴۲۸ روباز
شن و ماسه ابراهیم آباد ۱۱۳۲۱۴۳۱ روباز
شن و ماسه کوهی مهتر ۱۱۳۲۱۴۶۴ روباز
سنگ لاشه سهرود ۱۱۳۲۱۴۷۹ روباز
شن و ماسه همایون شادمانعلی ارجمند زاده ۱۱۳۲۱۴۸۱ روباز
گچ شهرک ۱۱۳۲۱۴۸۳ روباز
گچ زنجان شرکت آیدین گچ ۱۱۳۲۱۵۰۶ روباز
سنگ لاشه کرسف محمد افشار ۱۱۳۲۱۵۰۹ روباز
شن و ماسه باغلوجه سردار احد سلطانی ۱۱۳۲۱۵۲۸ روباز
شن و ماسه کوهی نیک پی مریم روجبیان ۱۱۳۲۱۵۲۹ روباز
شن و ماسه کوهی چیر۲ ۱۱۳۲۱۵۳۰ روباز
شن و ماسه سارمساقلو بنام داود صادقی ۱۱۳۲۱۵۳۲ روباز
شن و ماسه کوهی کردلو ۱۱۳۲۱۵۳۳ روباز
شن و ماسه دوراخلو ۱۱۳۲۱۵۳۶ روباز
شن و ماسه دوراخلو ۱۱۳۲۱۵۳۷ روباز
شن و ماسه رودخانه ای سیلاب اربط ۱۱۳۲۱۵۳۸ روباز
شن وماسه سارمساقلو -ایرج عمیدی ۱۱۳۵۱۵۱۴ شن و ماسه ای رودخانه ای
دولاناب ۱۱۳۵۱۵۱۵ شن و ماسه ای رودخانه ای
شن وماسه کوهی شاه میدانی گیلوان ۱۱۳۵۱۵۱۸ شن و ماسه ای رودخانه ای
بهرام بیگ شمالی ۱۱۳۷۱۵۱۳ سنگ لاشه
تراورتن و سنگ لاشه بنام ش تعاونی دماوند ۱۱۴۰۰۰۰۴ سنگ تزئینی و نما
مرمریت مهرین آباد ۱۱۴۰۰۰۰۶ سنگ تزئینی و نما
گرانیت پالاس یک ۱۱۴۰۰۰۰۹ سنگ تزئینی و نما
گرانیت قره داغ ۱۱۴۰۰۰۱۰ سنگ تزئینی و نما
گرانیت گوادر چهار ۱۱۴۰۰۰۲۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو یک ۱۱۴۰۰۰۲۲ سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران دو ۱۱۴۰۰۰۳۳ سنگ تزئینی و نما
کائولن خراسانلو ۲ ۱۱۴۰۰۰۳۶ سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران یک ۱۱۴۰۰۰۳۷ سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران سه ۱۱۴۰۰۰۴۰ سنگ تزئینی و نما
گرانیت ورمزیار سفلی ۱۱۴۰۰۰۴۳ سنگ تزئینی و نما
گرانیت برونده ۱۱۴۰۰۰۴۵ سنگ تزئینی و نما
گرانیت الوند ۱ ۱۱۴۰۰۰۴۷ سنگ تزئینی و نما
گرانیت سلیمان بلاغی یک ۱۱۴۰۰۰۵۰ سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران ۴ بنام اقبال عسگری ۱۱۴۰۰۰۵۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت پالاس دو ۱۱۴۰۰۰۵۴ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو چهار ۱۱۴۰۰۰۶۰ سنگ تزئینی و نما
گرانیت ام آباد یک ۱۱۴۰۰۰۶۵ سنگ تزئینی و نما
گرانیت کوه زین ۲ بنام جعفر صدری ۱۱۴۰۰۰۶۶ سنگ تزئینی و نما
گرانیت الوند۳ ۱۱۴۰۰۰۷۰ سنگ تزئینی و نما
گرانیت الوند دو ۱۱۴۰۰۰۷۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت گوادر دو ۱۱۴۰۰۰۷۴ سنگ تزئینی و نما
گرانیت جزیمق ۱۱۴۰۰۰۷۹ سنگ تزئینی و نما
گرانیت سلیمان بلاغی دو ۱۱۴۰۰۰۸۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خلیفه لو دو ۱۱۴۰۰۰۸۴ سنگ تزئینی و نما
گرانیت دو اسب ۱۱۴۰۰۰۸۸ سنگ تزئینی و نما
گرانیت گوادر حافظ صدری ۱۱۴۰۰۰۸۹ سنگ تزئینی و نما
گرانیت والایش ۱۱۴۰۰۰۹۰ سنگ تزئینی و نما
سنگ چینی تخته یورد ۱۱۴۰۰۰۹۵ سنگ تزئینی و نما
تراورتن کپز ۲ ۱۱۴۰۰۰۹۶ سنگ تزئینی و نما
سنگ چینی آلمالو ۱ ۱۱۴۰۰۰۹۸ سنگ تزئینی و نما
گرانیت الوند جنوبی ۱۱۴۰۰۱۰۴ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خلیفه لو ۳ ۱۱۴۰۰۱۱۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت شمال کوه زین ۱۱۴۰۰۱۱۲ سنگ تزئینی و نما
گرانیت قره حصارلو ۱۱۴۰۰۱۱۴ سنگ تزئینی و نما
گرانیت امیر دو ۱۱۴۰۰۱۱۷ سنگ تزئینی و نما
تراورتن دربند ۱۱۴۰۰۱۱۸ سنگ تزئینی و نما
سنگ چینی آلمالو ۲ ۱۱۴۰۰۱۲۰ سنگ تزئینی و نما
گرانیت ورمزیار۳ ۱۱۴۰۰۱۲۴ سنگ تزئینی و نما
تراورتن درسجین ۱۱۴۰۰۱۳۳ سنگ تزئینی و نما
گرانیت پالاس سه ۱۱۴۰۰۱۳۴ سنگ تزئینی و نما
تراورتن اردهین ۱۱۴۰۰۱۴۰ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خلیفه لو چهار ۱۱۴۱۰۱۵۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران چهار ۱۱۴۱۱۱۶۰ سنگ تزئینی و نما
مرمریت شیخ جابر ۱۱۴۱۱۱۶۸ سنگ تزئینی و نما
گرانیت کبریک ۱۱۴۱۱۱۷۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت حبش ۱۱۴۱۱۱۸۳ سنگ تزئینی و نما
گرانیت گاودره (امیر یک) ۱۱۴۱۱۱۸۶ سنگ تزئینی و نما
تراورتن کپز ۳ ۱۱۴۱۱۱۹۶ سنگ تزئینی و نما
گرانیت ام آباد دو ۱۱۴۱۱۲۱۰ سنگ تزئینی و نما
تراورتن انگوران بنام شرکت صنعت سیناسنگ ۱۱۴۱۱۲۱۸ سنگ تزئینی و نما
گرانیت گل سنگ ۱۱۴۱۱۲۲۶ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خلیفه لو یک ۱۱۴۱۱۲۲۷ سنگ تزئینی و نما
تراورتن کپز یک ۱۱۴۱۱۲۴۵ سنگ تزئینی و نما
تراورتن اردهین به نام مسعود رضوی ۱۱۴۱۱۲۸۵ سنگ تزئینی و نما
گرانیت گاودره ۱۱۴۱۱۲۸۹ سنگ تزئینی و نما
تراورتن بهمن ۱۱۴۱۱۳۶۰ سنگ تزئینی و نما
تراورتن قوزیجاق ۱۱۴۱۱۳۷۹ سنگ تزئینی و نما
گرانیت حاجی سیران پنج ۱۱۴۱۱۳۹۱ سنگ تزئینی و نما
گرانیت ورمزیار ۲ ۱۱۴۱۱۳۹۲ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو دو ۱۱۴۱۱۳۹۳ سنگ تزئینی و نما
گرانیت گوادر سه ۱۱۴۱۱۳۹۴ سنگ تزئینی و نما
گرانیت قندرقالو ۱۱۴۱۱۴۱۸ سنگ تزئینی و نما
مرمریت توزلو ۱۱۴۱۱۴۷۸ سنگ تزئینی و نما
سنگ تزئینی آهکی گلابر بالا ۱۱۴۱۱۵۲۰ سنگ تزئینی و نما
گرانیت خراسانلو۲ ۱۱۴۱۱۵۲۵ سنگ تزئینی و نما
گلوجه امام ۱۱۴۱۱۵۳۵ سنگ تزئینی و نما
مرمریت قوزلو ۱۱۴۲۰۱۴۴ روباز
سنگ تزئینی- سنگ لاشه بنام ابوالفضل نامجومنش ۱۱۴۲۱۱۷۰ روباز
سارمساقلو – بهمن جلالیان ۱۱۴۵۱۵۴۴ شن و ماسه ای رودخانه ای
شن و ماسه گاودره ۱۱۵۲۱۱۶۵ روباز
سیلیس شکرچشمه ۱۱۵۲۱۱۷۶ روباز
خاک صنعتی ویر ۱۱۵۲۱۲۸۲ روباز
شن و ماسه تازه کند ۱۱۵۲۱۳۶۵ روباز
بوکسیت لاتریتی ماده معدنی دوم در اهن قارختلو ۱۱۵۲۱۵۱۲ روباز
شن وماسه کوهی ۱۱۵۵۱۵۴۱ شن و ماسه ای رودخانه ای

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا