وکلای و مشاوران حقوقی دادگستری استان زنجان

 

امیر حسین آذری

شماره پروانه: ۳۵۱۲۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۴۲۷۳۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۳۴۳۶

آدرس وکیل: سلطانیه- مقابل دادگستری کوچه لاله یک مقابل درمانگاه

الهام آهنی

شماره پروانه: ۲۶۳۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۷۷۷۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۱۷۶۷

آدرس وکیل: سعدی شمالی روبروی خیابان بهار ساختمان شقایق طبقه اول واحد اول پلاک۸۸

خدیجه ابراهیم خانی

شماره پروانه: ۱۱۴۷۶           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۳۵۹۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۱۹۳۶۴

آدرس وکیل: زنجان سعدی وسط خ زینبیه ساختمان هشت بهشت ط۶ واحد۶۰۱

ساناز ابطحی

شماره پروانه: ۲۳۴۹۷           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۵۱۲۶۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۰۸۶۲۴۷۷

آدرس وکیل: زنجان سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر ط۲واحد۲۰۴

الهام احمدخانی

شماره پروانه: ۲۴۱۳۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۵۳۵۵۵۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۶۲۸۲

آدرس وکیل: خرمدره میدان معلم ابتدای خ معلم

سید حمیدرضا احمدشاهی

شماره پروانه: ۳۷۰۵             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۶۳۶۲۷۰۵۷۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۰۸۷۵۵۰

آدرس وکیل: ابهر خ معلم جنب دادگستری نبش کوچه اعلائی پلاک۲ طبقه اول

ساسان احمدی

شماره پروانه: ۶۴۶۲             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۳۲۳۳۴۶۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۲۱۶۵۸

آدرس وکیل: زنجان چهراه امیرکبیر ساختمان امیر کبیر ط ۳ واحد ۳۰۴

علی احمدی

شماره پروانه: ۳۵۶۰۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۹۰۱۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۹۰۱۴

آدرس وکیل: ایجرود زرین آباد خیابان وحدت جنب دادگستری

فرزانه احمدی

شماره پروانه: ۲۳۰۷۵           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۷۲۷۳۲۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۷۴۸۳۹۵۴

آدرس وکیل: زنجان ایجرود زرین آباد جنب دادگستری

محسن احمدی

شماره پروانه: ۴۵۳۴۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۲۸۲۵۰۴۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۶۲۲۴

آدرس وکیل: طارم آب بر خ توحید ۱۶ متری غربی

مهناز اسدی

شماره پروانه: ۲۴۱۷۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۱۱۱۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۲۰۱۷۹

آدرس وکیل: زنجان – ۴راه امیر کبیر ساختمان امیر کبیرطبقه اول واحد۱۰۵

فریبا اسکندری

شماره پروانه: ۲۵۲۲۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۷۲۷۷۲۴۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۱۴۴۰۶۸۶

آدرس وکیل: ایجرود زرین آباد خیایان امام پلاک ۱۹۵

ناهید اسکندری

شماره پروانه: ۲۰۵۳۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۸۳۲۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۳۲۳۴۶

آدرس وکیل: زنجان سعدی شمالی ساختمان شقایق طبقه۲ واحد۲

داود اسلامی

شماره پروانه: ۱۹۹۶۹           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۷۲۷۹۱۵۱     موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۰۱۴۳۵

آدرس وکیل: زنجان نیکسازان کوثر ۱۴ پ ۷

سارا اصانلو

شماره پروانه: ۲۵۲۲۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۴۹۴۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۵۹۹۰

آدرس وکیل: خدابنده قیدار خ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری

جواد افشاری

شماره پروانه: ۴۵۶۹۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۵۳۴۳۴۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۷۷۱۰۶۱

آدرس وکیل: خرم دره میدان معلم نبش مجتمع گلها

مصطفی افضل سلطانی

شماره پروانه: ۱۰۱۷۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۱۴۶۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۳۳۱۹

آدرس وکیل: زنجان خیابان سعدی وسط اول خیابان زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه ۴ واحد ۴۰۲

رضا اقاجانلو

شماره پروانه: ۱۷۵۱۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۲۴۹۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۷۶۰۵

آدرس وکیل: زنجان چهاراه امیر کبیر ساختمان امیر کبیر طبقه سوم واحد۳۰۴

علی اکبری

شماره پروانه: ۷۹۳۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۲۰۸۴۴۶۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۹۰۰۴۸۳

آدرس وکیل: سلطانیه جاده قیدار روبروی خانه بهداشت سلطانیه

نسترن امانلو

شماره پروانه: ۲۰۸۰۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۷۲۷۹۱۴۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۶۷۵۸۹۶۹

آدرس وکیل: سعدی شمالی-روبروی کوچه پرستار-پ۱۵۱

احمد امیدزاده

شماره پروانه: ۴۵۴۷۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۷۲۳۹۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۷۲۸۸۹۷

آدرس وکیل: زنجان-سبزمیدان ابتدای خیابان طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۹

رباب‌ امیری‌

شماره پروانه: ۶۷۷۷             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۳۴۴۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۵۶۵۲

آدرس وکیل: زنجان-چهاراه امیرکبیر-ساختمان امیرکبیر-ط۵-واحد۵۰۳

سوما امینی

شماره پروانه: ۱۷۰۷۱           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۵۴۴۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۲۴۲۱۷۹۶

آدرس وکیل: ابهر میدان امام ره پاساژ طلا ط۲ واحد۱۰

معصومه انصاری حسینیه

شماره پروانه: ۱۷۹۰۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۵۳۷۴۷۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۸۱۱۶

آدرس وکیل: شهرستان خرم دره چهارراه قائم ساختمان دکتر عزیزی ط ۲ واحد غربی

مینا انعامی

شماره پروانه: ۹۹۵۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۸۶۸۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۵۳۳۹

آدرس وکیل: زنجان-چهارراه امیر کبیر ساختمان امیر کبیر ط دوم-واحد۲۰۳

بابک ایرانی ارباطی

شماره پروانه: ۱۱۰۳۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: گرماب                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۸۲۲۰۹۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۹۹۱۷۴۶

آدرس وکیل: زنجان-گرماب جنب دادگستری گرماب

اکبر ایوبی

شماره پروانه: ۳۶۲۲             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۴۵۱۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۱۵۹۶۰۶

آدرس وکیل: زنجان خ امام چهارراه امیر کبیر ساختمان امیر کبیر ط ۴ واحد ۳۰۳

زهرا بابا جمادی

شماره پروانه: ۲۶۳۶۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۹۴۴۲۶۸۲۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۴۴۲۶۸۲۵

آدرس وکیل: خرم دره خ معلم نبش مجتمع زاهد

میترا بافنده خلجانی

شماره پروانه: ۳۰۰۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۳۶۶۳۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۴۴۳۷

آدرس وکیل: چها راه امیر کبیر اول خیابان شهدا ساختمان صدر واحد۱۳طبقه ۴

حمیده باقرزاده

شماره پروانه: ۱۵۲۸             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۶۵۲۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۱۴۸۱

آدرس وکیل: زنجان سعدی وسط نبش خ ۷ تیر ساختمان سعد ی ط ۱ سمت چپ پلاک ۱۶۰

فریده باقری

شماره پروانه: ۱۶۳۲۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۵۱۱۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۱۳۳۰۰۳۴۱

آدرس وکیل: زنجان سعدی وسط نبش کوچه عباس منتخبی ساختمان سهند واحد۲۰۲

فیروزه باقری

شماره پروانه: ۲۰۵۴۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۱۰۸۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۳۴۳۵۶۱۲

آدرس وکیل: زنجان سبزه میدان خ طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۲۱

علی باقری چیزه

شماره پروانه: ۵۹۰۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۹۶۹۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۰۴۹۴

آدرس وکیل: خ امام – ساختمان امیر کبیر- ط۲واحد۲۰۷

نسرین بختیاری

شماره پروانه: ۲۲۶۵۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۲۱۳۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۷۷۵۳۶۷

آدرس وکیل: بلوار سی متری معلم کوی وکلا ساختمان عدالت پ ۷ ط۳

جعفر برزگر

شماره پروانه: ۲۰۵۴۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ماهنشان               تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۶۵۲۳۳۹۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۱۰۳۲۷

آدرس وکیل: ماهنشان-خ امام – روبروی فرمانداری

سیده زهرا برهانی

شماره پروانه: ۲۵۲۲۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۵۲۹۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۶۷۹۷۵۸۹

آدرس وکیل: زنجان خ سعدی وسط جنب بانک رفاه ساختمان رز ط دوم واحد۷

لیلا بشیری

شماره پروانه: ۲۴۶۴۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۶۶۰۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۰۷۹۵۰۸۰

آدرس وکیل: خ امام (ره)میدان بسیج بالاتر از دادگستری ط۲

عوض بهتری

شماره پروانه: ۱۰۹۱۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۵۲۴۴۸۶۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۹۰۲۳

آدرس وکیل: ابهر میدان معلم خ سی متری معلم جنب دادگستری ط ۳ واحد ۴

قربانعلی بهرامی

شماره پروانه: ۱۰۷۰۲           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۶۵۲۴۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۸۶۱۱۴

آدرس وکیل: زنجان-خ شیخ فضل الله نوری-ابتدای ک حاتمی-پ ۴

حسین بیات

شماره پروانه: ۴۶۱۴۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۹۰۰۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۹۰۰۱

آدرس وکیل: ایجرود روستای تله گرد

فهیمه بیات

شماره پروانه: ۱۸۴۶۳           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۳۶۵۹           موبایل وکیل: ۰۹۳۸۹۸۱۵۰۰۶

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم جنب دادگستری کوی وکلا پلاک۱۰ ساختمان دادمهر واحداول

روح اله بیستونی

شماره پروانه: ۲۲۵۶۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۳۲۳۵۲۲۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۰۹۷۶

آدرس وکیل: زنجان خیابان سعدی وسط ساختمان ایلیا ط ۳ واحد ۶

ریحانه بیگدلو

شماره پروانه: ۳۴۷۷۳           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: بزینه رود                            تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۶۲۳۲۰۶   موبایل وکیل: ۰۹۱۹۸۴۵۷۶۵۳

آدرس وکیل: زنجان خدابنده بخش بزینه رود-خ مطهری-کوچه بهیج-نرسیده به دادگستری

سعید بیگدلی

شماره پروانه: ۷۸۹ درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۱۸۸۱۰۷۹۷۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۰۹۰۱

آدرس وکیل: شهرک کارمندان فاز ۳ خ ۶ پ۷۰۰ واحد۲

مجید بیگدلی

شماره پروانه: ۲۰۵۲۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۳۰۰۷۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۲۳۳۱۸

آدرس وکیل: زنجان-خدابنده-(قیدار)-خ تختی جنب مجتمع شورای حل اختلاف

مریم پاشائی

شماره پروانه: ۲۶۴۰۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۲۲۱۲۸۰۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۲۴۸۴۲۶

آدرس وکیل: زنجان طارم شهر آببر خ امام روبروی فرمانداری

قدرت اله پرنلو

شماره پروانه: ۲۵۲۳۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۸۲۴۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۶۱۶۶۹۳

آدرس وکیل: خدابنده خ تختی بالاتر از دادگستری سابق

اسماعیل پور جم

شماره پروانه: ۱۰۷۷۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۵۴۰۴۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۴۹۶۱

آدرس وکیل: زنجان – خ سعدی شمالی پایین تر از بهار – ساختمان شقایق – پلاک ۸۸ – طبقه دوم – واحد یک

سیده معصومه پورتقی

شماره پروانه: ۱۶۳۷۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۳۵۳۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۶۷۶۱۳۰۵

آدرس وکیل: زنجان سبزه میدان خ امام ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد ۲۱

عطااله پورحسین

شماره پروانه: ۲۵۴۷۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۴۳۸۰۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۶۳۳۹

آدرس وکیل: زنجان سعدی شمالی نبش کوچه دست افشان ساختمان ستاره طبقه ۲ واحد۴

کریم ترابی

شماره پروانه: ۱۴۲۰۰           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ندارد               موبایل وکیل:

آدرس وکیل: ندارد

عبدالحمید تفویضی

شماره پروانه: ۱۶۹۱۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۵۸۷۱۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۱۷۶۹

آدرس وکیل: زنجان کوچشمکی چهارراه اول نبش ۸ متری پنجم پلاک ۱۴۴ طبقه همکف

آرزو تقی لو

شماره پروانه: ۴۶۲۰۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۵۱۴۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۲۱۹۵۵

آدرس وکیل: زنجان -سعدی وسط ابتدای خ زینبیه ساختمان الماس طبقه ۳ واحد۳۰۳

بهروز جعفری

شماره پروانه: ۴۵۵۷۵           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: گرماب                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۸۲۳۰۰۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۹۷۵۰۶۸

آدرس وکیل: گرماب -میدان معلم روبروی میدان معلم

ربابه جعفری

شماره پروانه: ۳۴۷۵۹           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۴۲۹۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۷۰۶۸

آدرس وکیل: زنجان-چهارراه امیرکبیر-ابتدای خیابان شهدا-ساختمان فومنات-طبقه پنجم واحد ۴۰۲

فاطمه جعفری

شماره پروانه: ۲۳۴۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۵۳۲۲۲۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۹۴۹۱

آدرس وکیل: شهرستان خرمدره میدان زاهد طبقه همکف

فهیمه جعفری

شماره پروانه: ۲۰۶۰۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۴۴۳۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۴۴۳۰

آدرس وکیل: شهرک کوثر فاز یک روبروی درمانگاه

کاظم جعفری

شماره پروانه: ۲۲۰۴۰           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۶۳۴۱۷۰۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۳۴۱۷۰۶

آدرس وکیل: ایجرود زرین آباد خ امام خمینی روبه رو بانک تجارت

گلنار جعفری

شماره پروانه: ۶۶۴۸             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۷۱۸۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۷۱۸۵

آدرس وکیل: زنجان سعدی شمالی ساختمان ستاره سحر واحد۱۰۳

لیلا جعفری

شماره پروانه: ۱۷۰۹۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۵۳۲۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۳۴۲۹۷۷۱

آدرس وکیل: زنجان-خ سعدی-روبروی خ ۷تیر-جنب کوچه رختشوخانه-ساختمان ۱۲۹

مهدی جعفری

شماره پروانه: ۱۷۴۵۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۸۸۲۵۶۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۰۹۳۱۲

آدرس وکیل: زنجان-سلطانیه-شهرک کوثر-فاز ۱-ک لاله-روبروی درمانگاه

بهاره چراغی

شماره پروانه: ۲۵۲۳۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۳۲۳۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۴۱۸۷۱۰۲۴

آدرس وکیل: زنجان خ بعثت جنب کوچه اسماعیلی ساختمان یاد واحد۳۰۱

شبنم حاجی حسنی

شماره پروانه: ۱۸۲۶۱           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۷۱۹۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۷۱۹۹

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم ساختمان وکلا دادمهر طبقه سوم

پرویز حاجی قربانی

شماره پروانه: ۵۵۹۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: -۰۲۴۲۵۲۳۲۴۴۵         موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۹۶۸۱

آدرس وکیل: زنجان-ابهر -خ بهشتی نبش خ فیاض بخش پ ۱ طبقه دوم

دامون حسنی

شماره پروانه: ۲۴۷۹۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۲۷۵۲۳۵۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۷۵۲۳۵۴

آدرس وکیل: ابهر میدان شهرداری پاساژ طلا ط واحد۱۶۴

رحیم حسنی

شماره پروانه: ۱۵۳۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: قیدار                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۳۴۷۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۲۶۱۸

آدرس وکیل: خ تختی- جنب دادگستری- ک فلق- پ۱۹

سیامک حسنی

شماره پروانه: ۳۴۴۷۱           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ماهنشان               تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۳۰۴۰۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۲۱۱۵۲

آدرس وکیل: ماهنشان خ اسلام جنب پست بانک

عبدالحسین حسنی

شماره پروانه: ۲۳۰۳۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۲۸۲۳۳۴۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۹۹۴۴۵۴

آدرس وکیل: طارم خ امام روبروی هلال احمر ساختمان متین طبقه اول واحد۲

پیمان حسین زاده

شماره پروانه: ۲۱۵۸۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۵۰۸۵۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۴۴۲۳۷۸۸۳

آدرس وکیل: انتهای سعدی شمالی نرسیده به میدان ارتش جنب دفتر خدمات الکترونیک ساختمان فرشته و ۱

خدایار حیدری

شماره پروانه: ۹۰۹۰             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۳۶۰۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۶۱۴۱

آدرس وکیل: خ زینبیه ساختمان هشت بهشت ط ۳ واحد ۳۰۵

خدیجه حیدری

شماره پروانه: ۲۶۳۶۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۳۳۶۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۲۹۸۶۴

آدرس وکیل: زنجان خ سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر طبقه اول واحد۱۰۵

زهرا حیدری

شماره پروانه: ۲۰۱۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۲۸۲۳۳۲۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۴۶۰۷

آدرس وکیل: طارم آببر میدان امام علی ابتدایی خ کاظم پور جنب فرمانداری

سعید حیدری

شماره پروانه: ۹۲۳۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۲۸۲۳۳۴۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۱۶۲۹

آدرس وکیل: شهرستان طارم شهر آب بر خ امام روبروی هلال احمر ساختمان متین طبقه اول واحد۲

سمیه حیدری

شماره پروانه: ۲۰۵۷۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۳۰۶۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۳۰۶۵

آدرس وکیل: سلطانیه شهرک کوثر فاز یک خ لاله۲ نبش خ بوستان یک

صغری حیدری

شماره پروانه: ۲۲۶۴۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۲۸۴۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۷۲۷۹۱۴

آدرس وکیل: زنجان چهارراه امیر کبیر ساختمان امیر کبیر – طبقه اول واحد ۱۰۵

لیلا حیدری

شماره پروانه: ۱۵۳۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۲۷۵۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۲۷۵۴

آدرس وکیل: کوی زینبیه غربی-ساختمان هشت بهشت-ط۲-واحد۲۰۵

محمدباقر حیدری

شماره پروانه: ۱۸۷۸۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۲۶۵۷۵۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۰۷۵۲

آدرس وکیل: زنجان-خ جاویدنبش مسجدغریبیه ساختمان شبنم۱۸ط۱واحد۲

لیلا حیدری ملکی

شماره پروانه: ۶۴۳۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۷۶۵۶۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۲۶۷۳

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم جنب دادگستری ساختمان وکلا طبقه دوم واحد غربی

رحمان خاکبیز

شماره پروانه: ۱۳۸۸۴           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل:                             تلفن دفتر کار وکیل: ندارد               موبایل وکیل: ۰۹۱۹۲۱۰۳۰۶۶

آدرس وکیل: خدابنده-قیدار-زرین رود-خ مطهری-پ۲۳

حشمت اله خانمحمدی

شماره پروانه: ۹۶۴ درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۵۵۲۵۰۱۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۰۷۱۱

آدرس وکیل: خرمدره خ امام خمینی-جنب بانک مسکن- ط ۲- پ۵۴

ولی اله خطیبی

شماره پروانه: ۲۰۹۳۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۸۳۷۲۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۱۸۰۳

آدرس وکیل: زنجان-چهار امیرکبیر ساختمان امیر کبیر طبقه۴ واحد۴۰۸

ناصر خلجی کره شالی

شماره پروانه: ۲۰۵۴۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۵۸۵۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۱۷۲۲

آدرس وکیل: خدابنده- خیابان تختی روبروی شواری حل اختلاف

هاله خوش فهم

شماره پروانه: ۱۰۲۰۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۴۹۸۷۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۷۸۱۶۳۰

آدرس وکیل: زنجان-خ استان وکیلداری روبروی فرمانداری کوچه اسکندری ساختمان کوروش۱۰ ط۲ واحد۵

محمد خوشنودی خواه

شماره پروانه: ۳۴۳۸۰           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: دندی                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۲۴۸۱۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۵۶۱۱

آدرس وکیل: دندی شهرک فردوس خ اصلی نرسیده به دادگستری

داور داروئی

شماره پروانه: ۱۰۲۰۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۱۸۸۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۲۵۴۸۷

آدرس وکیل: خ سعدی وسط-ابتدای خ زینبیه-ساختمان ۸بهشت-ط۳و۳۰۸

سعید دربانی

شماره پروانه: ۳۴۵۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۱۶۱۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۳۷۶۹

آدرس وکیل: سبزه میدان اول خ طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۸

منیژه دشتکی حصاری

شماره پروانه: ۲۵۲۲۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۱۲۵۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۱۶۹۶

آدرس وکیل: خدابنده خ تختی جنب شورای حل اختلاف

محمد رضا دقیقی

شماره پروانه: ۳۴۵۳۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۱۸۸۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۳۱۷۲۹

آدرس وکیل: زنجان خیابان سعدی وسط خیابان زینبیه غربی ساختمان هشت بهشت طبقه۳واحد۳۰۸

نسرین ده تیری

شماره پروانه: ۳۴۷۰۸           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۹۶۹۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۱۲۹۷۵۶

آدرس وکیل: خ استان وکیلداری ساختمان امیرکبیر ط۲ واحد۲۰۷

رضا ذوالقدر

شماره پروانه: ۲۰۶۴۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۵۲۳۱۵۳۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۲۳۵۵

آدرس وکیل: ابهر-انتهای خ طالقانی جنوبی جنب بانک صادرات مرکزی ساختمان ستون طلا طبقه اول واحد۳

مالک ذوالقدر

شماره پروانه: ۴۶۴۲۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۶۴۸۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۵۴۶۱

آدرس وکیل: خدابنده میدان بسیج بالاتراز دادگستری جنب بنیادمسکن

الهام رجائی قاضیلو

شماره پروانه: ۳۳۹۴۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۱۵۲۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۰۲۶۱

آدرس وکیل: سعدی-روبروی پاساژ ایران زمین-کوچه منتخنی-ساختمان سپهر۲-ط۳-واحد۷

علی رجائی قاضیلو

شماره پروانه: ۲۲۵۲۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۱۰۴۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۱۸۰۳

آدرس وکیل: چهاراه سعدی-کوچه قلعه-ساختمان جالینوس-ط۵-واحد۱۴

هاشم رجبی

شماره پروانه: ۲۵۲۴۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۶۶۰۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۳۱۷۳۳

آدرس وکیل: زنجان خ سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر واحد۱۰۳

اکبر رحمتی

شماره پروانه: ۲۲۵۶۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۳۱۶۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۲۳۵۰۵

آدرس وکیل: زنجان-سعدی وسط کوچه منتخبی ساختمان آزاد ط ۲ واحد۲

علی رحیمی

شماره پروانه: ۳۴۴۲۲           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۹۸۸۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۳۳۹۸

آدرس وکیل: زنجان -سعدی وسط خیابان زینبیه غربی ساختمان سهیل طبقه دوم واحد۴

رضا رستم خانی

شماره پروانه: ۱۳۰۵             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۴۷۱۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۴۷۱۱

آدرس وکیل: زنجان-چهارراه انقلاب پشت بانک سپهو سینمای قدیم ساختمان پارس طبقه ۵واحد۲۴

رویا رستم خانی

شماره پروانه: ۱۶۸۵۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۳۲۶۱۷۳۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۶۷۴۳۳۶۴

آدرس وکیل: زنجان سبزه میدان ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۸

پرویز رستمی

شماره پروانه: ۱۷۳۷۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۲۸۱۳۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۳۲۴۰

آدرس وکیل: زنجان دروازه ارک ابتدایی خ شهدا روبروی بانک مسکن ساختمان مهرگان طبقه اول واحد

سمیه رضایی

شماره پروانه: ۴۵۵۱۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۸۳۳۳۴۵۶۲۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۰۹۵۵۳

آدرس وکیل: دروازه ارگ-ساختمان ایلیا-ط۳-واحد۶

سیدمهدی رضوی

شماره پروانه: ۱۷۳۸۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۷۳۳۷۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۴۱۶۹۴۹

آدرس وکیل: زنجان-کوچه مشکی-نبش چهارراه دوم -ساختمان شهاب طبقه دوم واحد ۵

سیدمهدی رضوی

شماره پروانه: ۲۵۱۶۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۷۴۲۴۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۱۵۰۸۱

آدرس وکیل: سعدی شمالی ک ابوالفضل محمدی زنجانی خ سرباز پ۱۵۱ ط ۱

لیلا روجبیان

شماره پروانه: ۴۶۲۰۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۹۸۸۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۰۰۹۷

آدرس وکیل: زنجان-خ زینبیه کوچه علیمردان ساختمان عتیق ط۳واحد۱۰

امین زرنانی

شماره پروانه: ۲۲۵۶۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۴۴۰۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۵۳۵۶

آدرس وکیل: زنجان سعدی شمالی ساختمان سعید روبروی بیمارستان ارتش طبقه ۳ واحد۸

شهرام سپهری

شماره پروانه: ۱۷۱۴۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۵۰۳۷۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۷۲۷۳۷۱

آدرس وکیل: زنجان – دروازه ارک – ابتدای خ طالقانی – جنب فروشگاه برک – پلاک ۲۱۰

معصومه سرداری

شماره پروانه: ۱۷۵۰۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۴۵۶۱۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۱۹۵۰۴

آدرس وکیل: ابهر-خ معلم-جنب دادگستری-جنب ساختمان وکلا پلاک۸

جعفر سعیدی بهروز

شماره پروانه: ۹۳۵۴             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سجاس                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۸۶۰۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۸۶۰۷

آدرس وکیل: زنجان -کوچه مشکی چهار راه سوم ۱۲متری سوم شمالی ساختمان علی همکف واحد ۹

مریم سقطچی زنجانی

شماره پروانه: ۱۷۴۶۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۴۴۵۵۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۳۴۱۲۶۸۵

آدرس وکیل: ابهر خ معلم جنب دادگستری کوچه وکلاساختمان عدالت پ ۷

طاهره سلیمانی

شماره پروانه: ۹۴۰۲             درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۵۷۶۳۰۳۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۷۶۳۰۳۵

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم کوی وکلاط۴

صابر سلیمانی سجهرود

شماره پروانه: ۱۷۵۸۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۵۸۰۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۹۸۲۴

آدرس وکیل: زنجان دروازه ارک اول خ مدرس (جاده همایون)ساختمان هدایت طبقه دوم واحد ۴

حسن سلیمانی مهر

شماره پروانه: ۷۷۸۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۱۶۸۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۴۲۴۱۳۱

آدرس وکیل: خدابنده-خ تختی-روبروی اداره راه وشهر سازی

نفیسه سیاه پوشان

شماره پروانه: ۱۸۲۹۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۵۳۲۲۲۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۸۴۸۱۷۱

آدرس وکیل: خرمدره -شهرک قدس-بولوارابوذرفیروزی بین گلستان ۷و۸جنبلاک ۳۱۹

علی شاه محمدی

شماره پروانه: ۱۸۷۵۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۷۴۲۴۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۷۰۲۲

آدرس وکیل: زنجان-چهاراه سعدی-سعدی شمالی-روبروی کوچه پرستار-پ۱۵۱

حسین شریعت

شماره پروانه: ۶۵۰۳             درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۴۴۳۳۵۶۷۳۴۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۴۱۱۵۶۵

آدرس وکیل: زنجان خ شهدا کوچه شهید اسکندری ساختمان کوروش ۱۰ طبقه دوم واحد۶

جواد شعوری

شماره پروانه: ۳۴۴۲۵           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۷۴۲۴۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۴۹۳۷

آدرس وکیل: زنجان شعدی شمالی روبروی کوچه پرستار پ۱۵۱

محمدامین شکری

شماره پروانه: ۲۰۵۶۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۳۱۶۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۵۰۲۷

آدرس وکیل: زنجان-خ سعدی وسط روبروی بانک قوامین کوچه منتخبی ساختمان آزاد طبقه۲

سعید شهیدی

شماره پروانه: ۷۵۳۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۴۲۳۱۶۶۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۲۸۷۹

آدرس وکیل: زنجان خدابنده-خ تختی-روبروی مجتمع شورای حل اختلاف

ازاده صادقی

شماره پروانه: ۲۱۰۰             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۹۶۵۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۶۳۳۷

آدرس وکیل: ابهر خ سی متری معلم جنب ساختمان دادگستری طبقه اول پ ۹

شهرام صفاریان

شماره پروانه: ۵۵۹۶             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۹۴۰۶۴۰۹۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۰۶۴۰۹۰

آدرس وکیل: زنجان بزینه رود خ شهدا پشت خیابان دادگستری

سیدسعید صفوی

شماره پروانه: ۲۲۹۶۳           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۸۲۲۰۵۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۹۰۷۳

آدرس وکیل: سلطانیه ورودی شهر نرسیده به بلوار ازادی

ندا صمصامی اینانلو

شماره پروانه: ۲۱۶۶۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۹۸۶۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۸۹۵۳

آدرس وکیل: زنجان – سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر طبقه دو واحد۲۰۴

معصومه صیادی

شماره پروانه: ۱۰۶۷۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۷۷۷۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۰۸۸۳۱

آدرس وکیل: خیابان سعدی شمالی روبروی خ بهار ساختمان شقایق ط اول واحد اول پلاک۸۸

مینا صیدی

شماره پروانه: ۲۰۵۴۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۵۲۳۵۶۸۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۴۰۹۶

آدرس وکیل: زنجان-خ زینبیه ساختمان شهیدوزیری ط۲واحد۶

محمدحسین ضیائی

شماره پروانه: ۴۵۵۲۰           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: گرماب                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۱۱۵۶۴۹۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۱۵۶۴۹۴

آدرس وکیل: خ امام خمینی روبروی دادگستری

مهدی ضیغمی

شماره پروانه: ۲۴۱۵۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۴۹۱۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۴۹۱۰

آدرس وکیل: زنجان ایجرود خ امام جنب بانک تجارت کوچه کاسپین درب دوم سمت راست

حسن طارمی

شماره پروانه: ۲۵۳۲۰           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۶۰۵۷۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۰۷۹۲

آدرس وکیل: زنجان میدان قائم ساختمان قائم ط۲ واحد۲۰۷

راشین طاهری

شماره پروانه: ۱۷۴۵۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۳۷۷۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۲۶۷۹۳

آدرس وکیل: زنجان-سعدی-وسط خ زینبیه-ط ۶-سختمان هشت بهشت- طبقه ۳ واحد ۳۰۱

محسن طغرانگار

شماره پروانه: ۲۳۷۵۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۷۲۲۱۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۸۷۵۲

آدرس وکیل: زنجان -فلکه کوچه مشکی بلوار سرداران شهید – ساختمان آی تی سنتر طبقه ۳ واحد ۷۰۱

سعید عابدینی

شماره پروانه:

استان وکیل: زنجان شهر وکیل:                             تلفن دفتر کار وکیل: ندارد               موبایل وکیل:

آدرس وکیل: ندارد

رضا عابدینی‌

شماره پروانه: ۵۵۹۷             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۴۴۴۹۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۵۷۶۷۸

آدرس وکیل: ابهر-بلوار معلم-جنب دادگستری کوی وکلا ساختمان دادمهر پلاک ۱۰طبقه همکف

امیر علی عباسی

شماره پروانه: ۷۱۹۸             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۷۷۸۷۷۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۱۵۹۲

آدرس وکیل: زنجان بزرگراه۲۲بهمن روبروی درب هتل پیام خیابان ۳۰متری فردوس پلاک ۲۱

ثریا عباسی

شماره پروانه: ۱۷۴۶۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۰۳۳۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۷۲۴۸۹۵

آدرس وکیل: زنجان ابتدای خ زینبه ساختمان هفت بهشت ط۵واحد۵۰۲

جعفر عباسی

شماره پروانه: ۲۴۱۷۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سجاس                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۰۰۹۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۲۴۱۶

آدرس وکیل: زنجان خدابنده سجاس روبر وی دادگاه

شهربانو عباسی

شماره پروانه: ۱۶۷۷۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۹۶۴۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۳۷۲۸۲

آدرس وکیل: زنجان – سبزه میدان ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد ۱۸

علی عباسی

شماره پروانه: ۳۵۳۴۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۵۲۶۵۴۴۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۳۵۵۷

آدرس وکیل: زنجان-ابتدای خ ۱۷ شهریور-دروازه ارک-ساختمان ایلیا-ط۲-واحد۳

فاطمه عباسی

شماره پروانه: ۱۷۴۵۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۵۱۴۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۱۶۷۵۷

آدرس وکیل: زنجان خیابان زینبیه ساختمان الماس طبقه ۳واحد۳۰۳

عبداله عبدی پور

شماره پروانه: ۷۲۹۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۴۳۹۱۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۶۹۷۹

آدرس وکیل: ابهر خ بهشتی روبروی داروخانه شامانی پلاک۳۶

ناصر عربلو

شماره پروانه: ۲۴۱۳۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۵۲۴۲۷۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۴۷۰۰

آدرس وکیل: خرمدره خ امام خمینی روبروی اداره پست ۱۳۰

منوچهر عزیزی

شماره پروانه: ۵۸۸۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۶۷۸۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۱۱۲۳

آدرس وکیل: ابهر خ معلم جنب دادگستری کوچه وکلا ساختمان عدالت پ ۷

خلیل عزیزی ستوده

شماره پروانه: ۱۵۵۸۰           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: بزینه رود                            تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۶۹۷۹۲۲۵   موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۹۷۹۲۲۵

آدرس وکیل: بزینه رود خ شهید رجائی جنب مدرسه رجائی

حسن عسگر کیائی

شماره پروانه: ۱۷۵۷۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۲۰۶۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۴۵۳۳

آدرس وکیل: زنجان خ امام روبروی بانک گردشگری ساختمان ممتاز طبقه پنجم واحد۵۰۷

امیرحسین عقیلی

شماره پروانه: ۱۵۴۷۳           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۴۵۰۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۰۱۴۰

آدرس وکیل: ابهر میدان شهرداری پاساژ طلا ط ۴ واحد۱۶

مینا علی زاده

شماره پروانه: ۲۶۲۶             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۱۲۳۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۵۰۱۲

آدرس وکیل: زنجان سعدی شمالی ساختمان اشراق طبقه دوم واحد۸

بهرام علی قنبری

شماره پروانه: ۴۵۷۱۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۵۹۵۹۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۱۰۰۴

آدرس وکیل: زنجان-سعدی شمالی-ساختمان ستاره شهر-ط۳-واحد۳۰۲

مصطفی علی محمدی

شماره پروانه: ۳۵۷۶             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۷۰۸۰۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۴۱۱۸۲۳

آدرس وکیل: زنجان دروازه ارک ابتدای خ ۱۷شهریورساختمان ایلیاط۲واحد۴

مهین علی محمدی

شماره پروانه: ۱۸۱۰۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۱۹۲۶           موبایل وکیل: ۰۹۳۶۷۲۸۰۳۲۰

آدرس وکیل: زنجان سعدی نبش کوچه زند طبقه فوقانی مشاور املاک تهران پ ۲۵۹

برزو علیپورنسائی زنجانی

شماره پروانه: ۷۳۱۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل:            موبایل وکیل: –

آدرس وکیل: ابتدای خ زینبیه س الماس ط ۵ و ۵۰۱

اکرم علیرضایی

شماره پروانه: ۷۳۳۷             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۹۸۸۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۵۸۴۳

آدرس وکیل: زنجان خ امام خمینی روبروی امامزاده ابراهیم جنب بانک انصار ساختمان افراط۳واحد۸

عباس عمرانی

شماره پروانه: ۳۲۹۵             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۷۷۶۶۲۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۲۰۱۴

آدرس وکیل: زنجان-سعدی شمالی-ساختمان ستاره شهر-واحد۳۰۱

امیر غفاری حاج سیران

شماره پروانه: ۶۴۵۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۵۴۴۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۴۶۸۷

آدرس وکیل: زنجان دروازه ارگ اول خ ۱۷ شهریور ساختمان ایلیاطبقه دوم واحد ۴

سهیلا غنی لو

شماره پروانه: ۱۳۴۷۲           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۹۳۴۶۶۸۶۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۳۴۶۶۸۶۶

آدرس وکیل: ایجرود خ امام جنب قنادی بهنام

مهدی فخیمی

شماره پروانه: ۲۰۸۳۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۷۵۲۰۳۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۷۴۱۴

آدرس وکیل: زنجان-ابهر-سی متری معلم نرسیده به دادگستری

زهره فراهانی

شماره پروانه: ۱۰۹۳۹           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۸۰۸۰۱۹۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۰۸۰۱۹۰

آدرس وکیل: سلطانیه-شهرک کوثر-فاز۱-خ لاله-روبروی درمانگاه

جواد فریدونی

شماره پروانه: ۲۱۷۲۳           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: بزینه رود                            تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۸۶۳۳۵۰۸   موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۶۳۳۵۰۸

آدرس وکیل: بزینه رود-خ مطهری-کوچه بسیج-جنب سپاه

بهاره فضلی

شماره پروانه: ۲۶۳۶۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۶۱۸۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۶۱۸۱

آدرس وکیل: زنجان چهارراه سعدی ابتدای خ زینبیه ساختمان الماس طبقه۴ واحد۴۰۱

محمدرضا فلاح ابدی کشل

شماره پروانه: ۳۵۶۰۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۹۴۴۲۴۱۲۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۴۴۲۴۱۲۷

آدرس وکیل: زنجان خرمدره میدان امام حسین اول (ش)مفتح پ۳۴

مرجان فیروزبخت

شماره پروانه: ۱۶۸۱۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۶۲۲۹۲           موبایل وکیل: ۰۹۰۲۴۴۱۹۸۰۴

آدرس وکیل: خ صفا روبروی دانشکده پزشکی ساختمان صفا طبقه۲ واحد۳۶

فهیمه قادری

شماره پروانه: ۲۵۲۴۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۵۱۴۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۸۳۰۷۳۹۱۴

آدرس وکیل: زنجان -خ زینبیه غربی ساختمان الماس ط ۳ واحد۳۰۳

حمید قاسملو

شماره پروانه: ۲۵۳۶۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل:        موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۸۶۳۷

آدرس وکیل: زنجان – دروازه ارک -اول خیابان شهدا -ساختمان مهرگان طبقه اول واحد ۸

بهروز قاسمی

شماره پروانه: ۳۰۰۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۵۴۴۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۷۹۷۱

آدرس وکیل: زنجان-دروازه ارک ابتدای خ ۱۷ شهریور ساختمان ایلیا ط ۲ واحد ۳

خسرو قاسمی

شماره پروانه: ۲۴۱۲۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۷۷۹۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۸۰۵۲

آدرس وکیل: خدابنده خ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری

نادیا قدرتی چاله سرایی

شماره پروانه: ۲۵۴۳۶           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۲۸۲۴۹۴۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۱۸۱۶۵۸۶۹

آدرس وکیل: طارم آببر بالا محله خ شهیدرجایی چهارم شرقی خ ولیعصر پ۱۳۵ ط ۱

ثریا قدیری

شماره پروانه: ۳۴۷۳۲           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۰۳۸۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۰۳۸۱

آدرس وکیل: طارم-آببر-میدان فرمانداری روبروی بانک رفاه

مصطفی قربانی

شماره پروانه: ۱۷۴۹۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: بزینه رود                            تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۷۶۷۴۲۰۵   موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۶۷۴۲۰۵

آدرس وکیل: خدابنده زرین رود خیابان مطهری روبروی مصالح فروشی

لیلا قرجه لو

شماره پروانه: ۲۰۸۳۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۶۰۵۷۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۲۸۷۰۱

آدرس وکیل: زنجان چهارراه سعدی بن بست دارایی ساختمان عادل ط ۱ واحد۳

عبدالحسین قره داغی

شماره پروانه: ۵۱۰۴             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل:        موبایل وکیل:

آدرس وکیل:

سمیه قنبری

شماره پروانه: ۲۵۲۳۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل:        موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۲۳۶۱۶

آدرس وکیل: زنجان-چهارراه سعدی-پایین تر از انتقال خون-نبش کوچه شادمان-ساختمان نامور-طبقه سوم -واحد ۶

سیده سپیده کاظمی

شماره پروانه: ۲۱۴۳۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۷۸۰۱۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۲۴۴۸۳۳

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم جنب دادگستری روبروی رودخانه وکلا ساختمان وکلا طبقه ۱

علی کاظمی

شماره پروانه: ۱۷۵۷۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۶۷۲۲۱۹۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۳۹۶۸۶

آدرس وکیل: زنجان-ایجرود-زرین آباد-جنب ایستگاه اتوبوس

مژگان کاظمی

شماره پروانه: ۴۵۳۳۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۴۲۶۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۲۴۲۹۵۴۲

آدرس وکیل: سبزه میدان-خ طالقانی-ساختمان پزشکان-ط۲-واحد۱۸

امیرعلی کاوندی

شماره پروانه: ۷۸۰۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۴۶۷۰۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۹۵۲۷

آدرس وکیل: زنجان-چهار راه سعدی روبروی بانک مسکن پلاک ۴۴ واحد۴

مریم کرمی راد

شماره پروانه: ۳۴۶۸۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۵۸۹۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۷۴۹۰۲۹۹

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم کوی وکلا پلاک۱۰ساختمان دادمهر طبقه زیر زمین

اکبر کریمی

شماره پروانه: ۳۴۷۱۱           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ندارد               موبایل وکیل: ۰۹۱۹۱۴۱۳۰۷۳

آدرس وکیل: ایجرود زرین آباد میدان امام حسین

لیلا کریمی

شماره پروانه: ۲۲۵۷۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۵۲۹۵۵۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۶۲۷۰

آدرس وکیل: شهرستان خرمدره خ امام روبروی دادگستری طبقه اول ساختمان هلال احمر

سونیا کشاورز

شماره پروانه: ۱۷۳۸۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۱۳۳۴۶۴۵۸۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۵۵۰۸

آدرس وکیل: سعدی شمالی-شهرک قدس-نبش ۴غربی-پ۱۵۱-ط۱-واحد۱

شیوا کلانتری

شماره پروانه: ۹۲۱۸             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۵۵۲۲۴۲۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۵۱۵۳

آدرس وکیل: خرمدره میدان معلم- نبش شهرداری جنب مجتمع گلها

غلامرضا کلانتری‌

شماره پروانه: ۶۷۸۵             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خرمدره                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۵۵۲۲۸۴۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۰۱۹۶

آدرس وکیل: خرمدره-خ سید جمال الدین-پلاک۱۷۱

فاطمه کمالی

شماره پروانه: ۲۵۲۲۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۷۷۷۶۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۶۷۶۱

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم جنب دادگستری نبش کوی وکلا

رسول گل پسندی حق

شماره پروانه: ۹۲۶۸             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۳۲۳۹۸۹۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۰۶۸۵

آدرس وکیل: خ سعدی وسط – اول زینبیه کوچه علیمردان خان ساختمان عقیق طبقه ۲ واحد۷

مهدی گلی نصرت اباد

شماره پروانه: ۱۷۴۳۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۵۲۶۶۴۳۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۱۳۵۰۸

آدرس وکیل: زنجان-چهاراه امیر کبیر-ساختمان امیرکبیر-واحد۲۰۵

مریم لطفی

شماره پروانه: ۴۶۲۱۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۳۰۵۸۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۶۴۳۷

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم جنب دادگستری کوی وکلا مجتمع دادمهر ط دوم غربی

مهدی لطفی

شماره پروانه: ۳۴۵۱۶           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۰۹۹۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۴۰۳۴۶

آدرس وکیل: خدابنده خ تختی جنب مجتمع شورای حل اختلاف

پیمان مجیبی

شماره پروانه: ۳۶۳۰             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۷۳۶۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۴۱۸۰۱۶

آدرس وکیل: زنجان خ سعدی وسط ساختمان حکیم ط۳واحد۱۴

علی اصغر محاوری

شماره پروانه: ۱۰۲۲۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۹۹۶۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۶۲۲۸

آدرس وکیل: سبزه میدان کوچه انصاری پلاک ۱۵۷ طبقه اول

حمید محبی

شماره پروانه: ۱۷۴۸۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۵۹۳۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۶۲۴۰۰۳

آدرس وکیل: زنجان-سبزه میدان-خ طالقانی-ساختمان پزشکان-طبقه دوم واحد۲۰

عمران محبی

شماره پروانه: ۱۶۹۴۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۵۴۴۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۲۰۵۸۵

آدرس وکیل: زنجان-دروازه ارک-ابتدای خ ۱۷شهریور-ساختمان ایلیا-ط۱-واحد۱

لیلا محبی

شماره پروانه: ۲۵۲۴۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۱۵۲۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۳۴۵۰

آدرس وکیل: زنجان سعدی وسط روبروی پاساژایران زمین ک شهیدعباس منتخبی ساختمان سپهر۲ط۳واحد۷

جمشید محمدپور ایلو

شماره پروانه: ۲۵۱۱۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۲۴۶۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۲۴۶۱

آدرس وکیل: سعدی وسط نبش بانک رفاه کوچه منتخبی ساختمان سهندطبقه دوم واحد۲۰۵

رسول محمدنژاد

شماره پروانه: ۱۰۰۸۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زرین آباد                            تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۷۲۳۰۰۶   موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۹۵۸۹۹۷

آدرس وکیل: زرین آباد خ امام-جنب بانک تجارت-ط۲-واحد۲

ذوالفقار محمدی

شماره پروانه: ۲۰۵۱۵           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: قیدار                    تلفن دفتر کار وکیل: ندارد               موبایل وکیل: ۰۹۳۸۴۳۷۶۳۴۸

آدرس وکیل: قیدارخ علامه جعفری ک فرهنگ ۲پ۵۶

زهرا محمدی

شماره پروانه: ۳۴۶۸۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۵۲۲۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۴۶۹۵

آدرس وکیل: زنجان-خ۷تیر-خ سعدی وسط-کوچه صادقی-بن بست اول پلاک۷۴

صغری محمدی

شماره پروانه: ۲۰۵۳۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۳۰۰۶۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۴۶۶۷۹۸۱

آدرس وکیل: خدابنده قیدار – خ تختی پایین تر از دادگستری سابق

قهرمان محمدی

شماره پروانه: ۹۲۴۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۳۲۲۳۴۶۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۶۴۹۷

آدرس وکیل: میدان انقلاب ساختمان پاستور ط۵ واحد۵۰۶

لیلا محمدی

شماره پروانه: ۴۶۲۱۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۲۸۲۵۰۳۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۹۴۸۳۷۸۸

آدرس وکیل: شهرستان طارم شهرآب برخ امام ره روبروی اداره مخابرات

مسعود محمدی

شماره پروانه: ۲۰۵۵۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۵۲۷۶۶۹۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۲۵۹۲

آدرس وکیل: ابهر سی متری معلم روبه روی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش

ناصر محمدی

شماره پروانه: ۱۸۲۱۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۹۴۶۲۱۹۷۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۴۶۲۱۹۷۸

آدرس وکیل: طارم آببر میدان فرمانداری

نبی اله محمدی

شماره پروانه: ۳۴۶۹۵           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: قیدار                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۵۸۸۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۶۴۷۶

آدرس وکیل: قیدار میدان بسیج بالاتر از ساختمان دادگستری پ۲۲

اکبر محمدی پناه

شماره پروانه: ۲۴۶۵۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: دندی                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۸۴۲۵۹۶۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۲۵۹۶۰

آدرس وکیل: زنجان شهر دندی شهرک فردوس خ اصلی نرسیده به دادگستری

رباب محمدی نوبری

شماره پروانه: ۱۷۹۳۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۷۳۲۲۰۵۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۳۰۷۸۹

آدرس وکیل: سعدی وسط-ساختمان کیمیاط۱-پ۲۲۱-واحد۴

فرشاد محمدی‌

شماره پروانه: ۵۳۱۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۶۹۳۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۰۱۲۶

آدرس وکیل: زنجان سعدی وسط روبروی بانک پاسارگاد کوچه شهید باقری ساختمان سپهر ط ۲ واحد ۵

اعظم محمودی

شماره پروانه: ۲۱۱۸۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۲۱۳۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۷۷۱۸۸۲

آدرس وکیل: بلوار ۳۰ متری معلم کوی وکلا ساختمان وکلا پ ۷ ط ۳ واحد ۵

زهرا محمودی

شماره پروانه: ۲۳۳۸۴           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: بزینه رود                            تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۶۲۲۵۵۵   موبایل وکیل: ۰۹۱۲۰۶۷۳۵۴۵

آدرس وکیل: خدابنده زرین رود -خ مطهری-روبروی مسکن دوستان

فرزانه محمودی

شماره پروانه: ۲۵۱۶۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۴۲۱۴۲۱۰۴۴۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۹۴۸۳۵۰۴

آدرس وکیل: زنجان ایجرود بالاتر از پهار راه وحدت بانک کشاورزی

کبری محمودی

شماره پروانه: ۲۰۵۴۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۸۳۳۴۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۰۲۸۴۸

آدرس وکیل: زنجان -اسلام آباد خ ۲۰متری شهید مدنی شرقی جنب کالای خواب پلاک۵۹۵

صفدر مرادی

شماره پروانه: ۹۸۲۳             درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۴۲۲۱۶۶۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۴۸۳۸۸۷۶

آدرس وکیل: خ تختی روبروی دادگستری

علی مرادی

شماره پروانه: ۲۱۵۷۲           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۸۳۳۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۱۹۸۲۰

آدرس وکیل: چهارراه سعدی-کوچه انصاری-ساختمان پانیز-ط۲

مجتبی مرادی

شماره پروانه: ۴۶۲۴۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۷۴۳۶۳۶۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۳۶۳۶۹

آدرس وکیل: سلطانیه بلوار آزادی جنب دبیرستان رازی طبقه فوقانی اداره کار

محسن مرسلی

شماره پروانه: ۳۵۶۰۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۵۴۵۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۲۶۷۲

آدرس وکیل: زنجان دروازه ارک ابتدای خ ۱۷شهریور ساختمان ایلیا طبقه ۳واحد۶

محمدموسی مرسلی

شماره پروانه: ۱۶۳۲۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۳۲۰۲۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۵۲۸۴۸

آدرس وکیل: بلوار معلم کوی وکلا س وکلای عدالت پ۷ ط۴ و ۸

علی مسگری

شماره پروانه: ۱۵۴۶             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۴۳۶۳۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۱۶۵۶

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم کوی وکلا ساختمان وکلا(عدالت)

احمدعلی مصلی

شماره پروانه: ۳۵۱۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۹۳۷۷۷۰۳۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۳۴۹۱۶۸

آدرس وکیل: ابهر ابتدای بلوار۳۰متری معلم بن بست کمیل ساختمان پزشکان ط۳واحد۶

حمید رضا مظفری

شماره پروانه: ۴۶۵۸۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۳۰۰۷۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۱۱۷۹۷۱

آدرس وکیل: خدابنده خ تختی جنب شوارای حل اختلاف پلاک۵۱۸

سجاد مقدمی

شماره پروانه: ۴۶۲۱۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۶۱۹۵۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۲۷۵۸۶

آدرس وکیل: زنجان سعدی شمالی روبروی بانک ثامن ساختمان پردیس ط۲ واحد۳

محمد حسن ملائی

شماره پروانه: ۴۱۳۴             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۷۷۹۷۶۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۲۲۶۸۵

آدرس وکیل: زنجان انصاریه خ ولی عضر گلستان ۴ پ ۳۳۰

مریم مهدوی شهید لو

شماره پروانه: ۲۵۲۳۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۱۳۳۴۷۴۳۵۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۹۸۰۰

آدرس وکیل: زنجان خ صفا بالاتر از خدمات درمانی ساختمان تک واحد۲۰۴

ثریا مهدی پور

شماره پروانه: ۱۷۴۹۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۳۶۶۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۸۹۱۴

آدرس وکیل: زنجان-خ بعثت روبروی اداره غله ساختمان یاد طبقه اول واحد۱۰۱

سیدحسن موسوی

شماره پروانه: ۵۸۴ درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۵۲۷۳۷۴۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۳۲۰۶

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم جنب دادگستری کوچه وکلاء ساختمان وکلاء پ۹ طبقه اول

سیدداود موسوی

شماره پروانه: ۲۲۵۶۸           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۴۵۳۷۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۴۵۴۴۰

آدرس وکیل: ابهر-جنب دادگستری کوی وکلا ساختمان عدالت طبقه ۴

سیدسعید موسوی

شماره پروانه: ۷۳۱۲             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۶۴۴۰۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۱۶۴۲۶

آدرس وکیل: سعدی وسط روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه ۳واحد۹

سیدمهدی موسوی

شماره پروانه: ۴۵۸۷۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ماهنشان               تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۶۲۲۴۳۲۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۷۲۰۵۱۷

آدرس وکیل: زنجان ماهنشان خ اسلام بالاتر از فرمانداری جنب پست بانک

سیده فریده موسوی

شماره پروانه: ۹۵۸۲             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۱۴۲۶۳۶۹۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۲۹۱۳۶

آدرس وکیل: میدان قائم مجتمع تجاری قائم ط پنجم واحد ۵۰۸

سیده مینا موسوی

شماره پروانه: ۲۰۸۱۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۶۰۵۶۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۷۲۲۰۱۱

آدرس وکیل: زنجان فلکه کوچمشکی ساختمان تجاری قائم ط اول واحد ۱۰۷

مرتضی موسوی

شماره پروانه: ۴۶۲۱۶           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۶۷۲۲۲۰۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۰۰۵۴۷

آدرس وکیل: ایجرود زرین آباد خ وحدت طبقه زیر زمین دفتر اسناد رسمی

سیدجواد موسوی انگورانی

شماره پروانه: ۳۰۰۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۶۸۴۵۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۸۵۶۰

آدرس وکیل: زنجان-بزرگراه ۲۲ بهمن روبروی دادگستری کل جنب فروشگاه رفاه پایین تر از پیتزا سارا پلاک۱۵

سماء موید ناصری

شماره پروانه: ۱۳۹۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۴۲۲۲۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۱۹۲۳۷

آدرس وکیل: زنجان چهارراه سعدیبعد ازانتقال خون کوچه شادمان ساختمان نامور ط ۲واحد۴

سید علی النقی میر محمد رضائی

شماره پروانه: ۱۶۹۲۴           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۴۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۳۸۷۰

آدرس وکیل: زنجان-سعدی شمالی-نرسیده به بیمارستان ارتش-پ۳۲۵

سیدعلی میرصادقی

شماره پروانه: ۶۴۳۲             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۰۳۶۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۱۰۵۲

آدرس وکیل: زنجان -خ امام نرسیده به بلوار آزادی جنب بانک رفاه پ ۲۶۷

روح اله نادری جم

شماره پروانه: ۶۴۶۰             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۸۳۳۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۶۱۳۵

آدرس وکیل: چهارراه سعدی ک انصاری ساختمان پانیذ ط۱ پلاک۴

سعید ناصری هرق

شماره پروانه: ۵۵۶۳             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سجاس                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۳۷۲۰۴۰۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۷۲۰۴۰۹

آدرس وکیل: خدابنده-سجاس-خ امام-خ امامزاده مقابل نانوایی لواشی

سید علی نبوی

شماره پروانه: ۳۴۰۰۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ایجرود                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۲۳۱۴۹۷۲۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۱۴۹۷۲۸

آدرس وکیل: ایجرود-زرین آباد-خ امامجنب ایستگاه اتوبوس

میترا نجفلو

شماره پروانه: ۱۶۸۹۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۴۲۴۶۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۲۰۴۶۰

آدرس وکیل: چهاراه سعدی-جنب انتقال خون-ساختمان نامور-ط۳-واحد۸

اعظم نجفی

شماره پروانه: ۳۴۷۰۶           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۲۸۴۶۲۱۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۶۹۹۴۲۴۴

آدرس وکیل: طارم اب بر خ امام جنب کلینیک شهدای طارم

اکبر نجفی

شماره پروانه: ۱۶۹۰۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۳۴۶۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۵۴۸۵

آدرس وکیل: زنجان-خ سعدی وسط-ابتدای خ زینبییه-کوچه علیمردان خان-ساختمان عقیق-طبقه۴-واحد۱۴

علی نجفی

شماره پروانه: ۳۵۶۱۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: طارم                    تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۲۸۲۴۹۴۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۱۰۳۸۹

آدرس وکیل: طارم آببر میدان امام علی (ع) روبروی بانک رفاه طبقه اول

حمید نصر اللهی

شماره پروانه: ۹۳۱۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: خدابنده                 تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۴۲۲۷۰۴۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۵۹۳۵۴۳

آدرس وکیل: خدابنده خ تختی جنب شورای حل اختلاف پ ۲۵۶

اکرم نصیری

شماره پروانه: ۲۲۵۷۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۴۷۰۹۰۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۸۴۲۶۱۲۰

آدرس وکیل: زنجان چهارراه سعدی بن بست دارایی ساختمان مارل ط۱

سلمان نصیری

شماره پروانه: ۸۶۹۱             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۶۵۱۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۲۳۰۵۷

آدرس وکیل: زنجان-سعدی وسطکوچه باقری ساختمان سپهر واحد۳

منصوره نصیری

شماره پروانه: ۲۲۵۶۵           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۳۶۵۹           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۴۲۴۳۷۴

آدرس وکیل: ابهر بلوار معلم جنب دادگستری – ساختمان رادمهر پ ۱۰ ط زیرین

خدیجه‌ نصیری‌

شماره پروانه: ۶۷۸۴             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۳۳۰۰۷           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۲۱۶۲۴

آدرس وکیل: ابهر بلوار سی متری معلم جنب دادگستری ساختمان وکلا ط سوم واحد شرقی

گلاره نظرنیا

شماره پروانه: ۳۵۴۱۹           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۲۰۵۵۵           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۹۰۷۰

آدرس وکیل: زنجان دروازه ارک ابتدای خ شهداپ۱۹۹

حسن نظری

شماره پروانه: ۱۳۵۹             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۵۶۵۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۱۳۲۲۱

آدرس وکیل: میدان انقلاب ابتدای خ انقلاب خ سعدی ساختمان پاستور ط چهارم واحد۴۰۴

فاطمه نظری

شماره پروانه: ۱۹۵۴۲           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۵۲۷۲۱۶۴           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۲۷۴۵۶۹۱۸

آدرس وکیل: ابهر خ مطهری کوچه داودی پ ۳۴

محمدمهدی نظریان

شماره پروانه: ۲۵۴۲۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۵۲۹۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۲۳۹۶۵

آدرس وکیل: خ سعدی وسط جنب بانک رفاه کارگران ساختمان رز طبقه اول

مینا نعمتیان

شماره پروانه: ۱۵۱۰             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۹۶۵۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۷۷۶۹

آدرس وکیل: ابهر خ معلم جنب دادگستری کوچه وکلا پلاک ۹ ساختمان وکلا طبقه اول

فاطمه نقی لو

شماره پروانه: ۲۲۶۰۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۲۴۱۲۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۴۴۱۷۶۴۱

آدرس وکیل: ابهر-جنب دادگستری ساختمان عدالت طبقه دوم

شبنم نوحی

شماره پروانه: ۱۴۰۷             درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۲۴۳۷۸۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۳۴۲۰۳۴۷

آدرس وکیل: ابهر خ سی متری معلم ساختمان وکلا طبقه ۲ شرقی

مصطفی نورمحمدی

شماره پروانه: ۴۶۲۱۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۸۲۳۴۶۸           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۸۲۸۶

آدرس وکیل: سلطانیه شهرک کوثر لادن ۲ نبش بوستان ۱

سعید نوروزی

شماره پروانه: ۳۴۵۰۲           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: ابهر                     تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۹۶۹۵۴۳۶۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۶۹۵۴۳۶۰

آدرس وکیل: ابهر شهرک کارمندان عسلک خ گلستان ۱۰ پ۱۸

محمد نوروزی

شماره پروانه: ۱۸۷۵۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۳۸۶۹۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۱۴۱۰۷۳۴

آدرس وکیل: چهارراه امیر کبیر -ساختمان امیرکبیر طبقه ۳ واحد۳۰۲

مهدی نوروزی

شماره پروانه: ۱۹۱۶۰           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ندارد               موبایل وکیل:

آدرس وکیل: ندارد

سارا نیکومنش

شماره پروانه: ۲۵۲۳۷           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۶۴۲۳۳           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۸۴۲۳۳۹۴

آدرس وکیل: زنجان – چهارراه سعدی مجتمع تجاری آریاط۲واحد۲۰۴

سیما همتی

شماره پروانه: ۲۲۵۱۹           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۹۱۹۴۱۸۸۸۷۶           موبایل وکیل: ۰۹۱۹۱۴۱۸۸۷۶

آدرس وکیل: زنجان خیابان امام چهار راه امیر کبیر ساختمان امیر کبیر ط ۳ واحد ۳۰۴

آذر والی

شماره پروانه: ۱۹۴۵۸           درجه وکیل: پایه دو

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: سلطانیه                تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۵۸۲۴۴۱۱           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۰۸۶۰۰

آدرس وکیل: سلطانیه شهک کوثر فاز ۱ روبه روی درمانگاه

مریم والی زاده

شماره پروانه: ۲۰۵۵۰           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۲۴۲۳۰۰۶۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۶۴۱۳۲۱۵

آدرس وکیل: خ زینبیه غربی س شهید وزیری ط ۲ و ۶

مسلم ولی بیگلو

شماره پروانه: ۲۰۵۵۳           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۳۵۵۱۱۲           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۷۴۱۴۱۰۳

آدرس وکیل: دروازه اراک-اول خ۱۷شهریور-ساختمان ایلیا-ط۳-واحد۶

محمد ولی پور

شماره پروانه: ۱۸۶۶۱           درجه وکیل: پایه یک

استان وکیل: زنجان شهر وکیل: زنجان                  تلفن دفتر کار وکیل: ۰۲۴۳۳۵۴۶۱۶۰           موبایل وکیل: ۰۹۱۲۵۴۲۲۳۵۴

آدرس وکیل: زنجان -سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر طبقه سوم واحد۱۰۳

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا