دیدنیهای جورزق

  • زنجان شناسی

    چورزق

    چورزق یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش چورزق شهرستان طارم است. جمعیت این شهر…

دکمه بازگشت به بالا