شهر نوربهار کجاست

  • زنجان شناسی

    شهر نوربهار

    شهر نوربهار یا نورآباد شهری در بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و…

دکمه بازگشت به بالا