غلامرضا عینی فرد

  • زنجان شناسی

    غلامرضا عینی فرد

    غلامرضا عینی فرد در خانواده ای روحانی در زنجان متولد شد. وی از هفت سالگی شروع به نوحه خوانی کرد…

  • زنجان شناسی

    غلامرضا عینی‌فرد

    غلامرضا عینی‌فرد از هفت سالگی شروع به نوحه خوانی کرد در سن هشت تا دوازده سالگی نوحه خوان محله شدند…

دکمه بازگشت به بالا